SMILUJ SE NA MENE…

Spremajući se da ide na grešni posao on se obrati ikoni Presvete Bogorodice, da bi se prvo po običaju pomolio, a zatim pošao na nameravano zlo delo.

Neki čovek imao je svakodnevno pravilo i molio se liku Presvete Bogorodice, često ponavljajući anđeoski pozdrav:

„Raduj se blagoslovena“.

presvete bogorodice

Jednom, spremajući se da ide na grešni posao on se obrati Ikoni Presvete Bogorodice, da bi se prvo po običaju pomolio, a zatim pošao na nameravano zlo delo. I gle, kada se on po običaju molio, odjednom ga spopade strah i on van sebe, ugleda da se ikona podiže i Presveta Bogorodica pokaza mu se živa sa Sinom u rukama. Kod Bogomladenca se otvoriše rane na rukama i nogama i rebrima, iz rana poteče krv kao na Krstu.

Videvši ovo grešnik pade od straha i zavapi:

„O Vladarko, ko je ovo učinio?“

Bogorodica odgovori:

„Ti i drugi grešnici, vi ponovo raspinjete moga Sina gresima, kao Judeji“.

Tada grešnik ridajući reče:

„Smiluj se na mene, o Mati milosrđa.“

A ona mu odgovori:

„Vi nazivate mene majkom milosrđa, a samo me žalostite i ogorčavate svojim delima“.

I reče grešnik:

„Ne, Gospodarice. Neka moja zloba ne prevaziđe Tvoju neiskazanu dobrotu i milosrđe Tvoje. Ti si jedina nada i utočište svim grešnicima. Smiluj se, dobra Mati. Zamoli za mene Sina tvoga i Tvorca moga.“

Tada Preblagoslovena Mati poče moliti Sina svoga govoreći:

„Milostivi Sine moj, radi ljubavi moje smiluj se ovome grešniku.“

A Sin odgovori:

„Ne ljuti se, Mati Moja, što te neću poslušati, i Ja sam molio Oca da me mimoiđe čaša stradanja, i On me nije poslušao.“

Reče Božija Mati:

„Seti se, Sine, grudi kojima sam te hranila, i oprosti mu.“

Sin odgovori:

„I drugi put sam molio Oca za čašu i On me nije poslušao.“

Mati Božija opet reče:

„Seti se mojih bolova koje sam pretrpela sa Tobom, kada je Tebi na Krstu telo bilo, a meni ispod Krsta srce ranjeno, kada je mač prolazio kroz moju dušu.“

Odgovori Sin:

„I treći put sam se molio Ocu da me mimoiđe ova čaša, ali se On nije smilovao da posluša.“

Tada Mati ustavši uspravi Sina svoga i htede pasti pred noge Njegove.

„Šta to radiš, o Mati moja?“ – uzviknu Sin.

„Ležaću kraj Tvojih nogu sa ovim grešnikom – odgovori Ona – dok mu ne oprostiš grehe.“

Tada Sin reče:

„Zakon naređuje sinu da poštuje majku, a pravda traži da i sam zakonodavac ispunjava zakon. Ja sam Sin Tvoj, ti Mati Moja. Ja sam dužan da te poštujem, ispunjavajući ono za šta me moliš. Neka bude po Tvojoj volji. Radi Tebe opraštaju mu se gresi. A kao znak oproštaja neka celiva moje rane.“

Ustade grešnik sa strahom i radošću dotače se ustima njegovim prečistih rana, i dođe sebi. Kada se završilo viđenje, on oseti puno srce i straha, i radosti, i stade još više plakati i ridati. Kleknuvši pred ikonu Vladarke zahvaljivao je i molio da bi kao što je u strašnom viđenju video dobrotu Gospoda kako oprašta grehe, tako uvek bio pomilovan. I od tada se on popravio i poče živeti bogougodno.

„Pogledaj – završava ovu priču sveti Dimitrije Rostovski – kakva je briga naše posrednice za oproštaj naših grehova. Slava Njenoj dobroti, slava Njenoj neiskazanoj milosti, slava bogatstvu Njenog milosrđa, sada i uvek i u sve vekove.

Amin.“