OTAC NEBESKI ZNA ŠTA NAM TREBA

Briga o Božjem carstvu treba da nas zanima kroz život, a ne trivijalne brige koje more savremenog čoveka.

U našem životu mi obično postavljamo drugostepene brige na prvo mesto, pa kao i mnogobošci brinemo se šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se obući. I tek na kraju, ako imamo vremena nešto odvajamo za to što je briga o našoj duši i carstvu Božjem.

briga o carstvu

Stoga su naše brige mnogobrojne i umesto da se smanjuju, one se povećavaju. Najviše briga mi ulažemo da uvećamo imanje i umnožimo bogatstvo svoje. I siromašni i bogati nadmeću se ko će više steći, ne birajući sredstva. Mnogo briga ulažemo za telesno zdravlje i lepotu. Brige žena da prate najnoviju modu u odevanju, šminkanju i raznim ukrasima, većini od njih oduzima polovinu raspoloživog vremena.

Zaokupljeni tim i takvim brigama, Božjeg carstva se sećamo samo u crkvi, ukoliko i tamo ne usredsredimo svoju pažnju na odeću i držanje svojih poznanika.

Gospod Isus Hrist nas je opomenu da sve ovo mnogobošci ištu: „Zna i Otac vaš nebeski šta vama treba“.

Čim Bog hrani ptice nebeske i odeva poljsko cveće u odelo raskošnije od Solomonova, to će se On neizostavno pobrinuti i o nama da budemo nahranjeni i odeveni. Da je čovek određen da samo na zemlji živi, to bi ga Bog najbolje hranio i najlepše ga spolja ukrasio, jer je čovek najsavršenije stvorenje Njegovo. Mi ne treba da ištemo od Boga samo ono što On daje ništavnim tvarima, koje su samo za zemlju određene.

Bog je car nebeski, a mi smo sinovi Njegovi. Nije ugodno da ištemo samo jedan konac od Onoga, Koji može da nam da carsku odeću. Ne treba da se kao Božji sinovi unižavamo da tražimo kao prosjaci samo parče hleba od Onoga, Koji nas poziva za trpezu u carstvu nebeskom. Kao Božji sinovi treba da tražimo ono što je dostojno nas da postanemo učesnici u Njegovom carstvu i naslednici Hristovi. Ako od Boga ovo ištemo, On će nam ga dati. A sve naše druge brige On će nam zadovoljiti bez naše naročite molbe.