BULKA

bulka

Ako je svet i tama
za tebe
eto
leto je upalilo bulku
crvenu
da imaš pred sobom
svetiljku
Ona gori
strasno
– živi i peva celim
beskrajem
I ne pita
kud ide vreme pokraj
nje
ni šta radi
ni kako umire
strah
I ti
svoj trenutak – živi večno
svojom slobodom – ljubavima

SRBIJA

A Šumska staza
kao život u koritu ilovače:
reka plodnosti i prolaznosti
reka izlomljena za visinu

Sedim na tri koraka od neba
sa cvetom
koji se tek probudio u lepotu
između neba i zemlje
– niska zelena zavesa
od granja i vazduha

I to suho lišće u ilovači teče
– kao i ja –
sa ovim hladom
ko krilom o rame

Sa mnom
polazi u vrtove
suprotne od smrti – na glas
ove ptice o Srbiji
(koja se odmetnula od nasilja
i ne predaje se – Nikom)