POBEDILI SUPERĆELIJSKU OLUJU

Četbot, ekonomski tigar i nasilje reči su koje su obeležile godinu koja će uskoro biti za nama i kao takve su ih Filološko društvo “Reči” i časopis “Novorečje” upravo izabrali za reči godine u tri kategorije.

Sintagma „ekonomski tigar“ pobedila je u kategoriji lažireč, reč četbot odneo je pobedu u kategoriji nova reč, dok je ubedljivo prvo mesto u kategoriji reč godine odnela reč nasilje.

ekonomski tigar

Zanimljivo je da je „četbot“ pobedio čak i superćelijsku oluju, dok su se za reč godine borili nasilje i veštačka inteligencija.

O izboru za reč godine

Izbor reči godine deo je šireg projekta pod nazivom “Reči 2023. godine”, koji pored pomenute manifestacije, Izbora reči godine, obuhvata i održavanje dva važna međunarodna naučna skupa posvećena jezičkim inovacijama u leksici.

Izbori reči godine su popularni događaji koji se krajem svake godine održavaju u brojnim jezicima širom sveta, a posebno su poznati izbori reči godine u engleskom jeziku u kojem ih, po pravilu, organizuju velike leksikografske kuće.

Njihov cilj je da se istakne najznačajnija ili najpopularnija reč ili izraz u javnom diskursu za tu godinu. U našoj zemlji ovo je prvi put da se na ovaj način bira reč godine. Cilj izbora je da se izabere reč koja najbolje predstavlja tekuću godinu, ali i da se pažnja javnosti usmeri na jezik i reči kojima opisujemo i izražavamo naš odnos prema svetu.

Šta je lažireč?

Lažireč je reč koja maskira, iskrivljuje, ublažuje ili prikriva smisao onoga što imenuje. U nekim jezicima poznata je pod nazivima antireč ili nereč. Ona oslikava posebno ciničnu, neprimerenu upotrebu jezika, zapravo zloupotrebu.

Izbor ima za cilj da skrene pažnju na neodgovarajuću, kontroverznu i manipulativnu upotrebu jezika i reči obično u javnom i političkom diskursu, iza kojih se kriju diskriminacija društvenih grupa, kršenje ljudskih prava, obmanjivanje, eufemizacija i drugi sl. postupci.

Izvor: BIZLife