SVAGDE PRISUTNO

Gde god se služi Sveta Liturgija i gde je Isus Hristos prisutan kao reč Božija i Hleb Života, tu je Carstvo Božije.

Zapitajmo se: Gde je Carstvo Božije?

carstvo božije

Na to pitanje može se odgovoriti i ovako: Gde god je neko kršten u ime Presvete Trojice i prima Duha Svetog kroz Svetu Tajnu krštenja, tu je posejano seme Carstva Božijeg.

Kada god bilo koji grešnik preispita sebe i odluči da se kroz iskreno pokajanje vrati svom Ocu, kao što je to učinio bludni sin iz jevanđelske priče, tu je Carstvo Božije.

Kada god kleknete da u molitvi otvorite svoje srce Bogu, tu je Njegovo Carstvo.

Kada god vidite da neko pomaže gladnima, žednima i nemoćnima, kao i da se brine za bolesne i one koji su u bilo kakvoj nevolji, i da to čini u ime Gospoda Isusa Hrista, znajte da je tu Carstvo Božije.

Gde god se služi Sveta Liturgija i gde je Isus Hristos prisutan kao reč Božija i Hleb Života, tu je Carstvo Božije.

Ali, moram još jednom da naglasim: deco, ako je Carstvo Božije u vama, niko više neće morati da vas ubeđuje i nagovara da idete na Svetu Liturgiju niti na časove veronauke.

Doći ćete od svoje volje i ispunjeni radošću! Nećete moći ni da zamislite da ne dođete, jer ste u Carstvu i Carstvo prebiva u vama.