CRKVENO SABRANJE

Najvažnije što činimo kada dolazimo u nedelju zajedno u Crkvu jeste to što služimo Bogu.

Najvažnija dužnost Božijeg naroda je zajedničko sastajanje radi služenja Bogu. Gospod Isus Hristos nam je rekao da se okupljamo u Njegovo ime i On će biti sa nama: Jer gde su dva ili tri sabrana u moje ime, onde sam i ja među njima (Mt 18, 20). Isto tako, okupljajući se da služimo Bogu, srećemo se sa Božijim narodom koji živi u jednom mestu. Kada se sav Božiji narod sastane zajedno, on sačinjava Crkvu.

služimo bogu

Crkva se sastaje u određeno vreme, pre svega u nedelju, radi služenja Svete Liturgije. Nedelja je Gospodnji dan, dan Vaskrsenja, dan u kojem je Gospod ustao iz mrtvih i darovao nam novi život.

Najvažnije što činimo kada dolazimo u nedelju zajedno u Crkvu jeste to što služimo Bogu. Služimo mu tako što mu blagodarimo, slušamo Njegove reči i prinosimo mu sami sebe i jedan drugoga. Bog sluša naše molitve, naše hvale i naše reči blagodarenja, prima naše darove hleba i vina, i daje nam najbolje moguće uzdarje – učešće u Njegovom životu kroz Sveto pričešće. Glavni razlog zašto se hrišćani okupljaju na Svetu Liturgiju jeste da budu sjedinjeni sa Bogom u Svetom pričešću.

Kada se okupljamo da služimo Bogu, naš sveštenik je taj koji nas vodi u molitvama i prinosi naše darove Bogu. Osoba koja spaja našu parohiju sa svim ostalim parohijama jeste naš Episkop. On je taj koji je posvetio (rukopoložio) našeg sveštenika i poslao ga da vodi Božiji narod u našem mestu. Sa našim sveštenikom i preko Episkopa, mi smo u vezi sa Božijim narodom u svakom gradu i državi gde je Crkva.

Kada se pripremamo za služenje Svete Liturgije mi pominjemo sve ljude koji su članovi Crkve. Kada sveštenik priprema naše darove – hleb i vino, on pominje ceo narod Božiji, od Deve Marije, Majke Božije, preko svih Svetih, našeg Episkopa, članove Crkve, pa do onih koji su otišli iz ovog života. Sveštenik vadi časticu hleba iz prosfore i stavlja ove častice na takozvani diskos oko velikog komada hleba – Agneca, od koga se svi verni pričešćuju. Sav Božiji narod, svi živi i umrli, Sveti iz svih vremena, ljudi iz naše blizine, kao i oni koji žive daleko od nas, svi su okupljeni zajedno sa Bogom i vrše zajedničko delo – Evharistiju. To je Sveta Božija Crkva.

Iz knjige „Naš život u Crkvi“