SUNCE HRISTOVE LJUBAVI

Pravo proleće duše i cvetanje hrišćanskih vrlina u nama izaziva Veliki post, koji treba da bude vreme okretanja ka Izvoru moći i novog Života.

Sveti otac Jefrem Sirin govorio je o Velikom postu da je proleće naše duše i vreme cvetanja hrišćanskih vrlina u nama.

proleće duše

Ubrzo će se otopiti sneg u severnim krajevima. Trava će ozeleneti. Veverice, punoglavci i žabe probudiće se iz zimskog sna. Visibake i lale će procvetati, a drveće pokriti pupoljci. Zemlja oživljava, a priroda kao da iznova pronalazi onu stvaralačku silu koja je opisana u knjizi Postanja.

Šta to tera zemlju da oživi? Proleće, naravno! Ali, šta je to u proleću što tera zemlju da oživi? Najveća tajna proleća je sunce! Proleće je međuvreme kada zemlja menja svoj položaj, i okreće sever ka velikom izvoru toplote i svetlosti: suncu. Proleće je vreme kada naša hemisfera prosto prelazi u položaj gde sunce donosi novi život.

Značajno je da Veliki post u severnim krajevima dolazi u isto vreme sa prolećem. Mislim da se u toj srećnoj podudarnosti nalazi divna lekcija za nas. Veliki post, za sve nas, treba da bude period kada se stavljamo u položaj gde najbolje stvari mogu da nam se dogode. Za pravoslavne hrišćane taj položaj je prisustvo Hrista, gde sunce Njegove ljubavi može da obasja naše suve duše i izazove pravo buđenje, pravo proleće duše i cvetanje hrišćanskih vrlina u nama.

Za sve nas, Veliki post treba da bude vreme okretanja ka Izvoru moći i novog Života kroz svakodnevne molitve, dobra dela, čitanje duhovnog štiva, a pre svega kroz učestvovanje u Svetoj Liturgiji i svetim tajnama. Trud i podvižništvo su neophodni preduslovi za sve hrišćane koji tragaju za svetlošću Vaskrsenja i koji žele da ih ta svetlost obasja. Da bismo doživeli veliku radost, Hristovu pobedu nad smrću, neophodno je da prođemo kroz jedan period uzdržavanja i samosmirivanja.

Crkvena službena knjiga za Veliki post (Posni Triod) naziva ovaj period duhovnim prolećem koje cveta plodovima Duha, a to su …ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost (Galatima 5, 22).

Zato je potrebno da i mi, u skladu sa svojim snagama i blagoslovom Crkve, uzmemo učešća u velikoposnom životu.

– Velikoposna molitva svetog Jefrema Sirina –

Gospode i vladaru života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi.

Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, sluzi tvome.

O, Gospode Care, daruj mi da sagledam svoje grehove, i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.