ISTRAŽIVANJE RIZIKA

Studija pokazuje da što duže imate visok holesterol, koji prati hipertenzija, veće su šanse za nastanak i razvoj srčane bolesti.

Visok krvni pritisak i/ili visok holesterol pre 55. godine života mogu povećati rizik od srčanih bolesti, čak i kod ljudi koji poboljšavaju ta stanja kako stare.

visok holesterol

Ovi nalazi su deo studije u kojoj su istraživači koristili analizu randomizacije od 3 uzorka učesnika koji su registrovani u UK Biobank.

U analizi su bile tri grupe:

136.648 ljudi imalo je visok holesterol (LDL)
135.431 osoba imalo je povišen sistolni krvni pritisak (SBP)
24.052 osobe su imale koronarnu bolest

Šta su istraživači naučili iz studije o srčanim bolestima?

Istraživači su primetili da kada se visoki LDL i SBP mogu predvideti na osnovu genetike, postoji rizik od pojave koronarne bolesti srca, bez obzira na starost dijagnoze.

Takođe su istakli da su oni sa povišenim SBP i LDL u ranim i srednjim godinama bili pod povećanim rizikom od koronarne bolesti srca, nezavisno od njihovih nivoa SBP i LDL u kasnijem životu.

Istraživači su takođe primetili da je koronarna bolest srca generalno rezultat kumulativne izloženosti faktorima rizika, kao što su SBD i LDL, i oni mogu imati dugotrajne implikacije na rizik neke osobe.

Dodali su da su se efekti SBP-a na koronarnu bolest srca smanjili sa godinama, ali nedovoljno da bi to moglo biti zbog prethodnog zapažanja da efekti genetike na nekoliko bolesti počinju da opadaju kasnije u životu.

U svojim diskusijama o rezultatima studije, istraživači takođe ističu da su njihovi nalazi u skladu sa randomizovanim kontrolisanim ispitivanjima koja sugerišu da upotreba lekova za krvni pritisak i statina može pomoći, čak i u starijoj dobi. Uprkos tome, kažu da upotreba statina i lekova za krvni pritisak često opada sa godinama.

Istraživači sugerišu da je lečenje mladih osoba sa povišenim SBP i/ili LDL od suštinskog značaja za minimiziranje akumulirane izloženosti tokom njihovog života.

„Naši nalazi sugerišu da starost sama po sebi ne bi trebalo da bude razlog za uskraćivanje inače odgovarajućih tretmana za snižavanje LDL i krvnog pritiska, jer je efekat genetski posredovanih LDL i SBP na rizik od koronarne bolesti dosledan tokom celog života“, napisali su.

Proučavanje posledica visokog holesterola i hipertenzije

„Znali smo da su visok krvni pritisak i povišen holesterol faktori rizika za srčana oboljenja, ali ova studija ispituje odnos tokom dužeg vremena i doprinosi našem razumevanju odnosa u različitim starosnim grupama. To neće promeniti način na koji tretiram svoje pacijente, jer već lečim ljude mlađe od 55 godina i zbog visokog holesterola i visokog krvnog pritiska“, rekao je dr Čeng-Han Čen, interventni kardiolog iz Kalifornije.

Doktor Ju-Ming Ni, kardiolog i lipidolog koji nije bio uključen u studiju, slaže se da istraživanje neće promeniti njegov ukupan obim lečenja.

Međutim, doktor Ni je rekao da bi mogao biti agresivniji u upravljanju holesterolom u mlađoj dobi.

„Mogao bih da razgovaram sa svojim mlađim pacijentima koji imaju više šansi da promene ishranu/način života, bolje objasnim rizike i radim sa njima na promenama koje mogu da naprave u svom svakodnevnom životu“, rekao je dr Ni.

„Kako starimo, drugi faktori preuzimaju primat, kao što su pušenje, sedentarni način života i loše navike u ishrani, i preuzimaju ulogu genetike. Kada se to dogodi, moramo da modifikujemo ove stvari kako bismo smanjili rizik od visokog holesterola. Ova studija pokazuje da što duže imate visok holesterol, veće su šanse za srčane bolesti“, rekao je doktor Ni.