BUDUĆNOST LEČENJA

Kina je klonirala prvog rezus majmuna, što bi za rezultat moglo da ima brže testiranje lekova za ljudsku primenu.

Kineski istraživači uspešno su klonirali prvog rezus majmuna, vrstu koja se naširoko koristi u medicinskim istraživanjima zbog fiziologije slične ljudskoj.

prvog majmuna

Ovo bi za rezultat moglo da ima brže testiranje lekova za ljude, pošto genetski identične životinje daju slične rezultate i pružaju veću sigurnost u ispitivanjima.

Prethodni pokušaji kloniranja rezusa ili nisu doveli do rođenja ili je potomstvo umrlo nekoliko sati kasnije, navodi Bi-Bi-Si.

Kod sisara, seksualna reprodukcija dovodi do potomstva sačinjenog od mešavine gena njihovog oca i majke, dok se pri kloniranju koriste tehnike za stvaranje genetski identične kopije jedne životinje.

Kineski istraživači su koristili 113 embriona, od kojih je 11 implantirano i ostvarilo dve trudnoće i jedno uspešno rođenje majmuna, kojeg su nazvali „ReTro“, po naučnoj metodi, nazvanoj „zamena trofoblasta“, korišćenoj za „proizvodnju“ životinje.

Dr Falong Lu sa Univerziteta Kineske akademije nauka rekao je da su „svi blistali od sreće“ zbog uspešnog ishoda kloniranja, dok je s druge strane, portparol britanskog Kraljevskog društva za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA) rekao je da ta organizacija veruje da patnja životinja nadmašuje bilo kakvu neposrednu korist za pacijente.

Kao odgovor na takve zabrinutosti, dr Falong je rekao da je cilj njegovog tima bio da dobije više kloniranih majmuna uz smanjenje broja embriona koji se koriste i dodao da su za istraživanje dobijene sve etičke saglasnosti.

„Sve procedure na životinjama u našem istraživanju pridržavale su se smernica koje su postavili Komiteti za korišćenje i brigu o životinjama na Šangajskom institutu za biološke nauke, Kineske akademije nauka i Instituta za neuronauku“, rekao je on.

Izvor: Tanjug