IZ MISIONARSKIH PISAMA

U jednom misionarskom pismu vladika Nikolaj odgovara na pitanje zašto se Isus Hrist morao roditi, rasti i mučiti se. Zašto se nije odjedanput javio s nebesa u vidu zrelog čoveka?

Ovako sveti srpski vladika Nikolaj odgovara na pitanje zbog čega se Hrist morao roditi.

hrist roditi

Koliko je nebo visoko nad zemljom, tako je visoka mudrost Božja nad razumom čovečjim. Po mudrosti Svevišnjega Hristos se trebao javiti svetu i kao dete i kao mladić i kao zreo čovek, da svima bude pristupačan i da zadobije sve. Da On nikad nije bio dete, bila bi bleda i hladna Njegova reč: pustite djecu i ne zabranjujte im dolaziti k meni, jer je takvijeh carstvo nebesko; i opet ona druga: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko.

Hristos se nesumnjivo mogao javiti svetu i onako kako bi Vi hteli; ali da je to učinio, On ne bi mogao biti za rod ljudski ono što je On hteo biti, to jest Učitelj i Spasitelj sviju, i primer svim naraštajima.

Vas muči to što mislite, da je Gospod neobičnim rođenjem Svojim uvećao za naš razum tajnu bića Svoga. A zar ne bi tajna Njegova bila daleko veća i neshvatljivija, da se On iznenadno spustio među ljude, van svake rođačke veze s ljudima? Zar ne bi svet u tom slučaju govorio o Njemu kao o nekom priviđenju? Tada bi i Njegova ličnost, a s njom i Njegova nauka i žrtva, izgubili stvarnu osnovu i stvarni značaj. Jer ako je priviđenje, ko bi od nas slušao i podržavao priviđenje?

Još se Gospod naš trebao roditi, i to baš na način kako se rodio, da bi time pokazao mogućnost i istakao važnost našeg duhovnog rođenja, koje stoji u centru Njegove nauke o čoveku. Po reči Njegovoj: ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega. Kao što se On rodio od Duha Svetoga iz prečistog tela Deve Marije, tako se i mi možemo duhovno roditi od Duha Svetoga u čistoti duše svoje.

Veliki duhovnici pravoslavni oduvek su učili da je novo rođenje čoveka uslovljeno devičanskom čistotom duše. Drugim rečima, duše koje se potpuno očiste čak i od grešnih misli postaju slične svetoj Devojci, i udostojavaju se blagovoljenjem Božjim da budu obitalište Hrista.

Ako je rođenje Hristovo od Deve Marije teško pojmljivo za običan razum, ono je izvanredno korisno i obodravajuće za sve one koji požele duhovno moralni preporođaj svoga bića.

Zato uspokojte se i zablagodarite večnoj Mudrosti što se Spasitelj roda ljudskog javio onako kako je On sam našao za najbolje. I uzviknite s apostolom Pavlom: O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božja.