IGLICE KOJE POMAŽU ZDRAVLJU

Akupunktura se pokazala terapijom koja omogućava smanjen faktor rizika od nastanka moždanog udara kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa.

Reumatoidni artritis je autoimuna bolest koja može izazvati hronični bol u zglobovima, njihove deformitete i upalu.

akupunktura

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, reumatoidni artritis pogađa milione ljudi širom sveta, pri čemu do 1 odsto stanovništva nekih zemalja ima reumatoidni artritis. Institut napominje da oko 25 ljudi na 100.000 osoba u SAD ima reumatoidni artritis.

S obzirom da je reumatoidni artritis toliko rasprostranjen, istraživači traže načine za lečenje bolesti, kao i nekih problema povezanih sa bolešću, kao što su kardiovaskularne bolesti.

Istraživači u Kini i Tajvanu su nedavno pristupili medicinskoj dokumentaciji da vide da li postoje trendovi u vezi sa ljudima koji imaju reumatoidni artritis, a lečeni su akupunkturom. Iako je studija opservaciona, otkrili su da je manja verovatnoća da će ova grupa ljudi doživeti moždani udar.

Kako akupunktura koristi reumatoidnom artritisu?

Iako postoji veliki broj dostupnih tretmana za reumatoidni artritis, kao što su određeni inhibitori i kortikosteroidi, ne postoji lek za ovu bolest. Međutim, postoje neke stvari koje ljudi mogu da urade da bi dobili određeni stepen ublažavanja bolova, kao što je masaža ili tretman akupunkture.

Akupunktura je alternativni oblik medicine koji vodi poreklo iz tradicionalne kineske medicine. Zasniva se na primeni malih igala ili pritiska na određene tačke u telu (akupresura).

Osim što pomaže u ublažavanju bolova kod reumatoidnog artritisa, akupunktura takođe može da leči druge vrste bola, poremećaje raspoloženja, mučninu ili fibromialgiju.

Akupunktura pruža olakšanje izazivanjem promena u centralnom nervnom sistemu. Ona inhibira ekspresiju proinflamatornih citokina (kao što je TNF-alfa) i promoviše ekspresiju antiinflamatornih faktora i faktora za popravku tkiva.

Pošto zapaljenje povezano sa faktorima reumatoidnog artritisa kod ljudi sa ovom bolešću ima veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući ishemijske moždane udare (šlog), tretman koji prekida proces upale, kao što je akupunktura, može pružiti više od standardnih koristi od bolova.

U tom cilju, istraživači su koristili podatke iz baze podataka tajvanskog registra za pacijente sa bolestima za svoju studiju da vide da li postoji bilo kakva korelacija između obolelih od reumatoidnog artritisa koji su imali akupunkturu i ishoda u smislu moždanog udara.

Autori su u studiju uključili ljude koji su imali najmanje 18 godina, nisu imali poremećaj zdravstvenog osiguranja i nisu imali istoriju moždanog udara pre početka perioda studije.

Uzorak učesnika uključivao je 23.226 osoba sa reumatoidnim artritisom kojima je dijagnostikovan između 1997. i 2010. godine. Od te grupe, 12.266 osoba je prošlo u proseku deset tretmana akupunkturom tokom tri godine.

Akupunktura i rizik od moždanog udara

Do kraja perioda praćenja, više od 900 učesnika je doživelo ishemijski moždani udar (šlog) koji prekida dotok krvi u mozak.

Od tih učesnika, 341 osoba iz grupe za akupunkturu imala je ishemijski moždani udar. U poređenju sa grupom koja nije bila podvrgnuta tretmanima akupunkture, ovo pokazuje 43 odsto smanjen rizik od moždanog udara.

Kada su istraživači bliže pogledali podatke da vide da li različita demografija ili medicinska stanja mogu da utiču na ove nalaze, nisu videli nikakve dokaze o tome.

„Prednost smanjenja incidencije ishemijskog moždanog udara kroz akupunkturnu terapiju kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom bila je nezavisna od pola, starosti, vrste korišćenih lekova i komorbiditeta“, zaključuju autori.