REKA TAJNU ČUVA

izbor

A šta ako progovori? I gde je sakrila? Ovde, tamo negde ili u beskraju?

Stvara je taj izvor i teče kroz to korito.

Ipak je ženskog roda. Voda. Neuhvatljiva, nepredvidiva, neophodna. Zna li da ćuti?

Nosi upisanu našu energiju. Naši talasi u njenim. Mnoštvo osećanja. Sve upije. Čini nam se da nas razume. Verujemo joj. Možda progovori?

Tajna je naša. Ona samo upija. A mi joj se vraćamo po naše tajne. Ostaće tajna.

IZBOR

Ti si izabrala.

Otac je rekao da nazad nema.

U tuđoj, a tvojoj kući problemi i muka. Postalo nepodnošljivo.

Pričaš unuku: „Nisam mogla više d` izdržim. Moram d` idem negde. Rekli pop i popadija da mogu kod njih. Dal` d` uzmem ono muško ili žensko. Poneću ono žensko. Muško da nasledi. Stiže me Deso, reko mi da se vratim, da će biti bolje. Napraviće vajat. Neće dati na mene. Ostala sam.“

Dugo si živela.

Znam koliko si volela i mog oca i moju tetku. Kako si imala snage da ne pomeneš imena, ili sin, ćerka?