SVETOGORSKA SVETINJA

Čudotvorna Klisijarska ikona Majke Božije počiva na Svetoj Gori, u manastiru Hilandaru, a nosi naziv „ona koja je urazumila eklisijarha/crkvenjaka“ i on proizilazi iz samog njenog žitija.

Nema nikakvih podataka kako je dospela na Atos. Pretpostavlja se da je Klisijarska ikona došla iz Rusije, jer je tamo poznata pod nazivom – Ublaži moju tugu.

klisijarska ikona

U Rusiji postoji nekoliko njenih izobraženja, no drugačijih po stavu tela i spoljašnjem ukrašavanju od izobraženja koje ima čudotvorna ikona Klisijarska, koja već vekovima počiva u riznici manastira Hilandara.

Ime Klisijarska (Crkvenjakova) ikona je i dobila upravo po čudu koje se od nje projavilo.

Smatra se da ju je živopisao Sveti apostol Luka, jer kada ju je prvi put videla, Presveta Bogorodica je rekla: ,,Na ovoj je ikoni moja blagodat i sila“.

Proslavlja se 25. januara po novom, odnosno 12. januara po starom kalendaru.

Čudo zbog kog je dobila naziv

Ikona Bogorodica Klisijarska (Eklisijarhova) dobila je ime po crkvenjaku/eklisijarhu kojeg je urazumila. Predanje kaže da je taj crkvenjak bio pomalo nemaran. Naime, on je trebao da održava kandilo pred ikonom Presvete Bogorodice koje se često gasilo zbog promaje.

Paleći ga jednom prilikom, počeo je da ropće, i otele su mu se sasvim neprimerene reči. Hteo je da ode ne zapalivši ga, ali je istog časa onemeo.

Manastirska bratija ga je našla bez svesti. Moć govora mu se vratila tek posle brojnih metanija i mnogo prolivenih suza.

Došavši sebi on je ispovedio svoje bezakonje.

Predanje kaže da je od tada postao najrevnosniji sluga u hramu Gospodnjem.