PRIMENA U LEČENJU

Srce na čipu omogućava dugoročnija istraživanja učinaka lekova i drugih činilaca na srce, a ostaje funkcionalno i do nekoliko nedelja.

Predstavljen je novi model „srce na čipu“, a napravili su ga naučnici u Los Anđelesu.

srce na čipu

Njihov model ima za cilj da poboljša testiranja lečenja raka, koja često predstavljaju rizik od oštećenja srca tokom borbe sa ćelijama raka.

Poboljšanja u novom modelu srčanog čipa uključuju zrelost ćelija izvedenih iz ljudskih indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija (hiPSC) i njihovu sposobnost oponašanja rada ljudskog srca od približno 60 otkucaja u minuti.

U studiji koja je objavljena u časopisu Lab on a Chip, naučnici izražavaju optimizam u pogledu potencijala sistema koji se temelje na hiPSC-u, poput srčanog čipa, da smanje oslanjanje na životinjske modele za pretkliničko testiranje lekova.

HiPSC-i, sposobni za diferencijaciju u različite tipove ćelija, usmereni su da se razviju u ćelije srca i krvnih sudova pre nego što su stavljeni na fleksibilni silikonski materijal poznat kao polidimetilsiloksan (PDMS).

Ključna funkcija dizajna novog srčanog čipa su njegova dva paralelna kanala, koji omogućavaju odvajanje ćelija srca (kardiomiocita) i ćelija krvnih žila (endotelnih stanica) uz održavanje neposredne blizine za interakciju, slično ljudskom telu.

Oponašanjem protoka krvi i mehaničkih pokreta srca kao odgovora na lečenje, naučnici mogu da predvide potencijalne probleme toksičnosti koji mogu dovesti do aritmije ili smrti mišićnih ćelija.

Srce na čipu omogućava dugoročnija istraživanja učinaka lekova i drugih činilaca na srce, a ostaje funkcionalno i do nekoliko nedelja, kažu naučnici.

Izvor: Zimo.hr