ZEMLJA

zemlja

Prvo se od zemlje
Odvojio jug
Zatim sever
Istok
Pa zapad
Sa najviše krvi
Zatim se razdvojio
Grad od grada
Planina od planine
Brdo od brda
Svako dvorište
Država za sebe

Ostala je samo
Jedna budala
Koja veruje
Da je zemlja ispod stopala
Još sigurno njegova
A ne zna
Da se leva noga
Odavno dogovorila sa levim okom
Da zbrišu
I napuste
Ono što ih sputava