UPRAVLJANJE GOJAZNOŠĆU

Održavanje kilaže može biti izazov, pa ljudi koriste brojne strategije da pomognu sebi u kontroli težine.

Jedna takva strategija koja pomaže kontroli telesne težine je redovna konzumacija jabukovog sirćeta. Jabukovo sirće ima mnoge potencijalne zdravstvene prednosti i veoma je popularna namirnica koju potrošači koriste u hrani, pa čak i u rutini za kosu i kožu.

u kontroli težine

Nedavna studija otkrila je da jabukovo sirće ima koristi za kontrolu težine među mladim odraslim osobama sa prekomernom težinom ili detektovanom gojaznošću.

Učesnici u interventnoj grupi imali su veće smanjenje težine, u obimu struka do kukova, indeksu telesne mase i odnosu telesne masti.

Takođe su imali niže vrednosti šećera u krvi, triglicerida i holesterola. S tim u vezi, rezultati ukazuju na potencijalne prednosti jabukovog sirćeta u kontroli težine.

Buduća istraživanja moraju potvrditi ove nalaze i videti kako konzumiranje jabukovog sirćeta može pomoći pojedincima u drugim grupama.

Studija je bila randomizovana, dvostruko slepa, placebom kontrolisana studija koja je uključivala adolescente i mlade osobe između 12 i 25 godina. Učesnici nisu uzimali lekove i nisu imali nikakve hronične bolesti.

Istraživači su regrutovali ukupno 120 učesnika sa prekomernom težinom ili gojaznošću i podelili ih u četiri grupe. Jedna grupa je dobila placebo, a ostale tri su primale određenu dozu jabukovog sirćeta – 5, 10 ili 15 mililitara (ml) razblaženog u vodi dnevno.

Osim ove intervencije, učesnici su nastavili svoju uobičajenu ishranu i beležili šta su jeli.

Istraživači su prikupljali podatke o merenjima tela i uzorcima krvi svake četiri nedelje.

Sweden bitter - originalni Šveden biter

Studija je otkrila da sve količine jabukovog sirćeta poboljšavaju težinu komponenti. Sve u svemu, sve interventne grupe su iskusile smanjenje težine, indeksa telesne mase (BMI), obima struka do kukova i odnosa telesne masti.

Interventne grupe su takođe imale niži nivo šećera u krvi, triglicerida i ukupnog holesterola, pri čemu je grupa koja je primala 15 ml jabukovog sirćeta pokazala najveće smanjenje.

Izgleda da je na rezultate uticala doza, pri čemu je grupa koja je primala najveću dozu jabukovog sirćeta pokazala najznačajnije smanjenje težine i indeksa telesne mase.

Međutim, sve interventne grupe su imale slična smanjenja u odnosu struka i bokova i telesne masti. Učesnici nisu iskusili nikakve štetne efekte zbog ove studije.

Autor istraživanja dr Roni Abu-Halil, šef odseka za biologiju na Univerzitetu Svetog Duha u Liban, objasnio je rezultate na sledeći način:

„Rezultati naše studije sugerišu da bi uključivanje jabukovog sirćeta u ishranu moglo biti korisna pomoćna terapija za kontrolu težine kod adolescenata i mladih odraslih osoba sa prekomernom težinom i gojaznošću. Zdravstveni radnici mogu razmotriti preporuku suplementacije jabukovim sirćetom kao deo sveobuhvatnog programa mršavljenja, uz modifikacije u ishrani i načinu života. Međutim, potrebna su dalja istraživanja kako bi se potvrdili ovi nalazi i odredila optimalna doza suplementa na bazi jabukovog sirćeta“.