POUKA PREPODOBNOG STARCA

I zaista, on je tu iskopao jednu staru amforu, u kojoj je ležalo tačno onoliko novčića koliko mu je sveti Porfirije rekao…

Jednom je neki Amerikanac posetio keliju gde je boravio sveti Porfirije Kavsokalivit i rekao mu da je došao do zaključka da Bog ne postoji.

sveti porfirije

Sveti Porfirije je na ovo odgovorio ne logičkim argumentima, već sa božanskim nadahnućem na sledeći način:

„Nedavno ste kupili zemljište u Kaliforniji. Kada se vratite u domovinu, idite na istočnu stranu vašeg placa i iskopajte rupu duboku oko jedan i po metar. Tamo ćete naći amforu i veliki broj španskih zlatnika iz te i te godine! Idi kući i uradi šta ti kažem, a onda se vrati i ti i ja ćemo nastaviti naš razgovor o postojanju Boga…“

Amerikanac nije verovao rečima svetog Porfirija. No, kada se vratio u domovinu, obuzela ga je jaka radoznalost: šta ako je ovo istina?

Otišao je na svoj plac i počeo da kopa na mestu za koje mu je rekao starac. I zaista, on je tu iskopao jednu staru amforu, u kojoj je ležalo tačno onoliko novčića koliko mu je sveti Porfirije rekao. Čak je i datum na novčićima bio isti! Amerikanac je bio šokiran!

Sledećeg leta ponovo je otišao kod svetog Porfirija i sve mu ispričao.

Starac ga je pažljivo saslušao i sa ljubaznim osmehom odgovorio: „Dete, ako ne znaš ni šta je u tvom dvorištu, kako možeš da rasuđuješ o onome što je na nebu?“