MUDROSTI SHIARHIMANDRITA

Otac Joil Bulatović godinama je bio čuvar ćivota Svetog Vasilija Ostroškog. Ovo je samo deo njegovih duhovnih pouka.

Mi pravoslavci smo najsrećniji narod samo da umijemo da prihvatimo svim srcem, svom mišlju i svom dušom Gospoda, i da prihvatimo vjeru koja čini čuda.

otac joil

Pravoslavlje je staro dvije hiljade godina i tu je vjeru propovjedao, ni sveštenik, ni anđeo, niti čovjek, nego bogočovjek Gospod Isus Hristos. On to predade apostolima, apostoli dalje i ostade nepromjenjiva vjera, hvala Bogu, do dana današnjeg. I kad bi ovaj nesrećni zaluđeni narod na ovoj planeti prihvatio ovu životvornu, spasonosnu vjeru, na zemlji bi nastao mir, nastala bi ljubav, nestalo bi granica, sve bi bilo naše zajedničko i čitava planeta bi živjela u ljubavi i slozi. Ali 1054. godine odstupiše od istočne crkve i odvoji se Rim i od tada su počeli ratovi i užasi i mržnje i proganjanja i ubijanja i traju do današnjeg dana. Tako da se rimokatolici zavaravaju strašno što se ne vrate u pravu vjeru, jer oni nemaju blagodat Svetoga Duha, imaju samo jednog anđela čuvara koji te narode čuva da ne dođe do haosa i čeka da oni svojom slobodnom voljom pređu u pravoslavlje. I to su Božiji stvorovi i među njima ima dobrih ljudi, ali je nesreća što žive na teritoriji gdje je jeres. Ipak, Bog čini da ti ljudi koji imaju dobro srce dođu do poznanja istine i da se krštavaju. Mnogi Njemci odlaze u Grčku, a u Australiji ne samo da ima ogroman broj krštenih, nego čak i njihovi sveštenici prelaze u pravoslavlje. I daj Bože, da sva omladina i svi ljudi spoznaju pravu istinu i da se vrate u svoju otačku vjeru.

Osim što smatra pravoslavlje jedinom pravom verom i poziva sve da mu se vrate, otac Joil ima visoko mišljenje o Srbima, ali im i zamera greške iz prošlosti i savetuje im post i molitvu kao iskupljenje i jedini spas od neprijatelja.

Takođe, zamera Srbima i prihvatanje evropskog načina života, naglašavajući da nigde nema toliko nemorala, meteži i nepoznavanja prave vere kao u Evropi.

– Da smo bili ograđeni, da smo sačuvali ono Nemanjićko, mi bismo bili najsretniji narod na svijetu. Nikad Srbi nijesu Boga psovali dok se nijesu pomiješali sa Evropom. A kada su Srbi pisali zlatnim slovima, tada su po londonskim šumama zavijali gladni vukovi. Oni ne htjedoše da poštede naše građevine i svetinje, nego pustiše onima koji imaju divlju pamet, a ćud otrovanu, da sruše svetinje po najsrpskijem kraju Kosovu. A ko ubija i maltretira pravoslavne, on sebi kopa jamu i sebe u pakao baca. Tako da taj narod ne zna šta čini i sad hoće da nas ubijede da smo mi krivi, i ubijedili su mnoge nesretnike. Zato, Srbi, da uzmemo svi molitvu i post, da se ispovijedimo, da ne činimo grijehe, i Gospod će neprijatelje naše okrenuti jedne protiv drugih i istrijebiti ih. Jedini način da se odbranimo od svih koji hoće da nas unište da vodimo bogougodan život.

Slušaj, planeto, šta kaže Gospod!

Otac Joil opominje da se ne odlaže krštenje ni zbog čega i da se ne čeka čak ni kum, jer se može desiti da dok čeka čovek pogine u saobraćnoj nesreći, doživi moždani udar ili neki drugi način iznenadne smrti, jer đavo toliko radi da odvrati od krštenja, da to ljudi ne mogu ni da zamisle.

– Da biste se upisali u knjigu života, potrebno je da se krstite. I ne čekajte ništa. Mnogi su se prešli što su čekali.

– Zaista, zaista vam kažem ko se ne rodi Duhom Svetim ne može ući u carstvo nebesko. A nijedan narod se ne rađa vodom i Duhom Svetim na ovoj planeti, osim pravoslavci, kada to čini pravoslavni sveštenik ili pravoslavni jeromonah.

Dalje šta kaže Gospod: Zaista, zaista vam kažem ko ne prima svetu tajnu pričešća ne živim Ja u njemu niti on u Meni i nema život vječni. Slušaj, čitava planeto, šta kaže Gospod!

– A ima nesrećnika koji se nikad nijesu pričestili, a misle da će ih spasiti aspirni i doktor koji Boga u srcu nema. Ja jedino priznajem ljekare koji su sa Bogom. Neznabošci ljekari ne mogu ništa, ni dijagnozu da daju ni išta drugo, a oni koji su sa Gospodom, pomole se, pa da vidiš kako mogu da pomognu.

– A ako je neko bolestan, kaže se, „neka zove sveštenika, da ga pomaže svetim uljem”. Da nema ispovijesti, niko se živ ne bi spasio. Ispovijest je nanovo rađanje. I svi mi koji nijesmo ispovijedili grijehe, na čelu nam pišu, jer je Bog dao takvo stanje ljudima da jedni drugima grijehe čitaju.

– Ako se ispovijediš i ne slažeš ništa, a pročita ti sveštenik osvećenje jeleja, vaskrsnuće te pa da si mrtav! Zato znajte da je tajna ispovijesti, tajna koja vodi na nebo, u raj.