UREDNIK I AUTOR

Urednik krenuo ka redakciji. Autobus vozi vitalan 80-godišnjak, koji ludo pretiče terajući sve iz suprotnog smera da se uklone kako znaju!

Srećan što je pretekao, Urednik udari kroz park bezobraznog naziva. Tamo policijska petorka nadzire grupu izbeglica.

urednik

– E, gde je sad Kraljević Marko da preore sav park, pa da nemaju gde da prašinare! – reče Urednik i izmami osmehe policajaca.

Onda se načeka autobusa, radi jedne stanice do Zelenog venca, kojeg je prozvao „golubiji govanac“.

– Gde su ti autobusi? Mora da vozači imaju partijski sastanak!

Skide svoj atraktivni letnji šešir, u nameri da ohladi glavu, što je jedan Somalijac protumačio kao znak naročitog pozdrava, pa i on uzvrati rukom, tobože skidajući nepostojeći šešir. Priđe i poče da nudi neki nakit.

– Ponudi to ovim našim ženskama – reče mu Urednik. – A dobro bi bilo i da se ukrstimo sa crncima, pa da tučemo Amerikance u košarci!

Ovo se Somalijcu svidelo. I sve bi bilo komika, da nije naišao Autor, pak udari:

– Vrednosti pokrivaju interese, a interesi ponderišu ili diskontuju vrednosti! – započe svoju pripovest.

Potom raspali, u vezi s temom svog spisa:

– Mobing je satanizam primenjen u organizaciji, s ciljem supstancijalnog razlaganja čoveka u čoveku i primoravanja da sam ode ili da dovrši svoju destrukciju. Dakle: mobing je organizovani satanizam; ne, ne, bolje: mobing je organizacijski satanizam.

Onda na licu mesta odluči da još malo dotera svoju definiciju:

– Mobing je podvrsta satanizma – takozvani organizovani i(li) organizacijski satanizam – ciljocentriran na supstancijalno razlaganje čoveka u čoveku i čoveka u grupi radi primoravanja da sam ode iz (dez)organizacije ili da sam dovrši sopstvenu psihosomatsku destrukciju! Postistinito!

– Izvini, brate moj postistiniti, žurim sada: imam neke postseksualne obaveze! – reče Urednik i uteče!