NEOČEKIVANA POVEZANOST

Lekovi koji kontrolišu visok krvni pritisak mogu ponuditi novu strategiju za prevenciju mioma materice.

Istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Network Open izveštava da žene u srednjim godinama sa nelečenom ili novonastalom hipertenzijom imaju povećan rizik od fibroida (mioma) materice, dok one koje su na antihipertenzivnim tretmanima za krvni pritisak imaju manji rizik.

pritisak materice

„Istraga mehanizama i zdravstvenih implikacija je opravdana; ako su asocijacije uzročne, upotreba antihipertenzivnih lekova tamo gde je indikovana može predstavljati priliku da spreči klinički očigledan razvoj mioma u ovoj životnoj fazi visokog rizika“, napisali su autori studije.

Skoro 120 miliona odraslih u SAD ima visok krvni pritisak, a oko 44 odsto njih su žene.

Visok krvni pritisak može stvoriti zdravstvene probleme za srce, kao i za oči, bubrege i mozak.

Miomi materice i visok krvni pritisak

Sve veći broj istraživanja takođe sugeriše povezanost između visokog krvnog pritiska i mioma materice, vrste mišićnog tumora koji raste u zidovima ovog organa.

„Nekoliko prospektivnih studija je pokazalo da je povišen krvni pritisak povezan sa prisustvom mioma materice. Iako ovo ne dokazuje uzročnost samo po sebi, a rezidualna konfuzija je uvek moguća, ovo je bila čvrsta povezanost među više kohorti pacijenata koje obuhvataju žene različitih starosnih grupa. Jedno od najzanimljivijih novih otkrića u ovoj studiji je da je lečenje antihipertenzivnim lekovima smanjilo rizik od dijagnoze mioma materice“, rekao je dr Vivek Bhala, vanredni profesor medicine specijaliziran za hipertenziju na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji.

Na osnovu kliničkih i osnovnih nalaza istraživanja, kako je dodao, postoji sugestija da uzroci povišenog krvnog pritiska mogu doprineti povredi ćelija glatkih mišića materice i, prema tome, razvoju mioma.

„Povišeni krvni pritisak sam po sebi može doprineti razvoju ovih tumora. S druge strane, prisustvo mioma materice takođe može povećati krvni pritisak. Prema tome, veza može biti dvosmerna, ali prospektivne studije sugerišu da hipertenzija može izazvati miome“, upozorava lekar.

Između 20 i 80 odsto žena razvije miome materice do pedesete godine. Najčešći su kod žena u 40-im i ranim 50-im godinama.

Istraživanja sugerišu da postoje neke sličnosti između mioma i hipertenzije. Oba su uobičajena, oba su povezana sa morbiditetom i oba uključuju promene u glatkim mišićnim ćelijama.

Miomi ne izazivaju uvek simptome, ali ako se simptomi pojave, mogu da podrazumevaju bol, obilno menstrualno krvarenje, često mokrenje i pritisak u rektumu.

Lekovi za visok krvni pritisak mogu smanjiti rizik od mioma

Istraživanja sugerišu da je hipertenzija dosledno identifikovan faktor rizika za miome.

Ovo istraživanje sugeriše da neki lekovi za krvni pritisak mogu uticati na sprečavanje razvoja mioma materice.

„Antihipertenzivni lekovi mogu sniziti krvni pritisak i verovatno rizik od ateroskleroze ili povrede glatkih mišića arterija koje obezbeđuju dotok krvi u matericu. Postoje i klase antihipertenzivnih lekova koji mogu imati direktno dejstvo. U ovoj studiji, ovi inhibitori su bili povezani sa najvećim smanjenjem rizika“, kazao je dr Bhala.

Međutim, ovo istraživanje ne određuje kako tačno lekovi za krvni pritisak mogu da deluju da bi sprečili pojavu mioma materice.

Zato stručnjaci tvrde da je potrebno više istraživanja pre nego što ovi nalazi mogu imati klinički značaj.