KLJUČEVI VEČNOSTI

ključevi večnosti

Za sve koji se reči Božje boje,
zemaljski strahovi više ne postoje.
Samo kroz Boga Ljubavi živeti vredi,
Hristos vaskrse i smrću smrt pobedi!

Protiv svoje zamrlosti se borimo,
krst noseći, dobro istrajno tvorimo.
Ispunivši se onostranom lepotom,
Jevanđelje posvedočimo životom!

Nemoći naše pred Bogom položimo,
smirenjem i trudom radost umnožimo.
Molitvom svetlost u dušu unesimo,
čisto srce Suncu Pravde uznesimo.

Naš život je padanje i ustajanje,
ali te su muke od Hristovih manje.
Na putevima dugotrpeljivosti
obasjaće nas odraz hristolikosti.

Tražimo i nađimo u sebi Hrista,
a put hrabrosti uvek je istina čista!
Izmireni i pokajani pred Bogom,
celoviti i u jedinstvu sa sobom.

Bog ljude daruje slobodom izbora,
ali i znanjem sa Božanskog izvora.
Što oku izmiče, srce sagledava:
životom van senke duhom se stasava.

Bezmerna ljubav Boga prema čoveku
iz srca izliva živonosnu reku.
Reči spasa jesu ključevi večnosti.
Hristos vaskrse! U slavi i milosti.