INOVATIVNI PRISTUP

Južnokorejski naučnici napravili su sintetički dijamant za samo 150 minuta, uz obećanje brže i lakše proizvodne metode s dalekosežnim primenama.

Naučnici su osmislili novu tehniku kojom se proizvodi sintetički dijamant, a koja menja proces koji u prirodi obično traje milijardama godina.

dijamant

Predvođen naučnicima sa Instituta za osnovne nauke u Južnoj Koreji, inovativni pristup koristi mešavinu tečnih metala za stvaranje dijamanata na atmosferskom pritisku i umerenim temperaturama.

Tradicionalne metode sinteze dijamanata uključuju visoke pritiske i produženo vreme, ali ova nova tehnika postiže formiranje dijamanata za samo 150 minuta na oko 1025 stepeni u standardnim atmosferskim uslovima. Proces uključuje rastvaranje ugljenika u mešavinu tečnih metala uključujući galijum, gvožđe, nikl i silicijum, koji deluju kao seme za rast dijamanata.

– Otkrili smo metodu za uzgoj dijamanata na atmosferskom pritisku i na umerenoj temperaturi pomoću legure tečnog metala – pišu autori studije koja je objavljena u časopisu „Nejčer“.

Koristeći vakuumski sistem po meri i precizne mehanizme grejanja i hlađenja, atomi ugljenika iz metana se šire u rastopljeni metal, podstičući stvaranje kristala dijamanta. Mali fragmenti dijamanata pojavljuju se za nekoliko minuta, dok nekoliko sati izlaganjarezultira neprekidnim dijamantskim filmom.

Iako se koncentracija ugljenika smanjuje na dubljim nivoima, naučnici predviđaju poboljšanja kroz prilagođavanja u proizvodnom procesu.

– Predlažemo da jednostavne modifikacije mogu da omoguće da se dijamant uzgaja na veoma velikom području korišćenjem veće površine ili interfejsa, konfigurisanjem grejnih elemenata da bi se postigla mnogo veća potencijalna površina rasta, i distribucijom ugljenika na područje rasta dijamanta na neke nove načine – napominju južnokorejski naučnici.

Iako su potrebna dalja istraživanja i modifikacije, potencijalni uticaj ovog otkrića je značajan. Ako se optimizuje, tehnika bi mogla da revolucioniše proizvodnju sintetičkih dijamanata, koji su sastavni deo različitih industrija, uključujući elektroniku i kvantno računarstvo, preneo je „Sajens alert“.

Opšti pristup korišćenja tečnih metala mogao bi da ubrza i poboljša rast dijamanata na različitim površinama, a možda i da olakša rast dijamanata na malim česticama dijamanata, objašnjavaju autori istraživanja.

Izvor: Sputnikportal.rs