TOKSIČNE MATERIJE

Večne hemikalije su poznate po svojoj sposobnosti da odbijaju vodu, masnoću i druge tečnosti, što ih čini idealnim za upotrebu u flasterima.

Novi izveštaj je otkrio da su per- i polifluoroaklilne supstance (skraćeno PFAS), inače opšte poznate kao „večne hemikalije“, prisutne u flasterima koji se koriste za sanaciju rana.

večne hemikalije

Dva udruženja za zaštitu životne sredine poslala su na testiranje 40 brendova popularnih flastera za rane. Prema ovim nalazima, čak 26 od ovih 40 brendova imalo je detektovane nivoe PFAS u rasponu od 11 delova na milion (ppm) do 328 ppm. Značajno je da je 10 od 16 flastera namenjenih za crne i smeđe tonove kože ukazivalo na prisustvo PFAS.

U laboratoriji su testirani nivoi organskog fluora koji se mogu detektovati, što ukazuje na PFAS. Ove „večne hemikalije“ ponekad se koriste za pravljenje lepkova, uključujući i one koji se koriste na flasterima za rane.

Večne hemikalije su poznate po svojoj sposobnosti da odbijaju vodu, masnoću i druge tečnosti, što ih čini idealnim za upotrebu u raznim potrošačkim i industrijskim proizvodima. U slučaju flastera za ranu, lepkovi koji sadrže PFAS pomažu u zaštiti oštećene kože od patogena koji mogu izazvati infekciju rane.

Međutim, upotreba PFAS u lepkovima izazvala je zabrinutost zbog nepovoljnog uticaja na životnu sredinu, uključujući i njihovu postojanost u okolini i potencijal da se bioakumuliraju u organizmima. Takođe je bilo negodovanja zbog potencijalnih uticaja na zdravlje povezanih sa ovim hemikalijama.

PFAS je povezan sa različitim zdravstvenim problemima, uključujući suzbijanje imunog sistema, razvojne probleme, rak i endokrini poremećaj. Studije su takođe pokazale da izloženost ovim hemikalijama tokom trudnoće može dovesti do razvojnih problema kod novorođenčadi i dece, uključujući odloženi rast i razvoj.

Budući da se flasteri stavljaju na otvorene rane, industrija ovog sredstava za prvu medicinsku pomoć morala bi da ukloni prisustvo PFAS kako bi se odlučila za zdraviju varijantu koja bi sadržala materijale bez ovih supstanci.

Fluoropolimeri, kao što je politetrafluoroetilen, izuzetno su česti oblici PFAS koji bi mogli da doprinesu kontaminaciji povrede.

Izveštaj je podvukao potrebu da industrija nege rana pređe na materijale bez PFAS kako bi se zaštitilo javno zdravlje. Kako se povećala svest o zdravstvenim i ekološkim rizicima koje predstavlja PFAS, poraslo je i interesovanje za razvoj alternativa za formulacije lepka bez njih.

Iako su ove večne hemikalije korišćene u nekim formulacijama lepka u prošlosti, u toku su napori da se smanji ili eliminiše njihova upotreba u korist sigurnijih alternativa. Neke kompanije su napravile prvi korak eliminacije PFAS u svojim adhezivnim proizvodima, odlučujući se za sigurnije alternative koje ne sadrže ove potencijalno štetne hemikalije.