INFORMACIJA KAO INVAZIJA

Naše novo pamćenje izaziva upalu unutar hipokampusa, dela mozga koji služi za skladištenje dugoročne i kratkoročne memorije.

Novo istraživanje pokazalo je da proces dugotrajne memorije ima svoju cenu. Naime, čini se da svako novo pamćenje uzrokuje upalu u mozgu i oštećenje DNK u nervnim ćelijama.

pamćenje

Međunarodni tim naučnika uporedio je celi proces s pravljenjem omleta: prvo je potrebno pažljivo „uništiti“ jaja, a tek zatim nastaje omlet, ili u ovome slučaju – novi obrazac pamćenja.

Testiranja na miševima pokazuju da se sve to zbiva unutar hipokampusa, dela mozga koji služi za skladištenje dugoročne i kratkoročne memorije.

„Upala moždanih neurona obično se smatra nečim lošim, jer može dovesti do neuroloških problema poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti“, navela je neuronaučnica Jelena Radulović s medicinskog fakulteta Albert Ajnštajn u Njujorku, a prenosi Science Alert.

Upale ključne za stvaranje dugotrajnih sećanja

„Međutim, naša otkrića sugerišu da je upala određenih neurona u području hipokampusa ključna za stvaranje dugotrajnih sećanja“, dodala je Radulović.

Stručnjaci su kratkim, blagim elektrošokovima kod miševa podstakli epizodno pamćenje. Detaljna analiza neurona hipokampusa otkrila je aktivaciju gena na putu TLR9, važnom za upalnu signalizaciju.

Štaviše, ovaj put je bio aktiviran samo u određenim naslagama neurona, na kojima je kasnije utvrđeno oštećenje DNK. Mehanizmi upalne prirode kod miševa su trajali nedelju dana, nakon čega su neuroni u kojima se skladišti pamćenje postali otporniji na spoljne sile.

Pritom su nove memorije ostale trajno zaključane i zaštićene od spoljnih smetnji. Nešto slično verovatno se događa i u ljudskom mozgu.

„Ovo je vredno pažnje, jer smo neprestano preplavljeni novim informacijama, a neuroni koji kodiraju sećanja moraju da sačuvaju informacije koje su već stekli i ne smeju ih ometati novi unosi“, kaže Radulović.

Šta se događa ako se blokira put TLR9?

Kada su naučnici kod miševa lekovima blokirali upalni put TLR9, životinjice više nisu pamtile elektrošokove. Odsutnost TLR9 takođe je dovela do ozbiljnijeg oštećenja DNK, sličnog onome kod neurodegenerativnih poremećaja.

Naučnici su za lečenje dugotrajnog covida-19 u jednom trenutku predlagali blokadu puta TLR9, ali ova studija pokazuje da to verovatno ne bi bila baš dobra ideja.

Izvor: Index.hr