Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera

Dr Milena Šćepanović

.

Šta je to rak debelog creva

Rak debelog creva dijagnoza, simptomi i dijagnostika kolorektalnog karcinoma

.

Kancer kolona - zid i rak debelog creva klinička slika simptomi dijagnostika kanceraKolorektalni karcinom ili rak debelog creva je primarno bolest gena koja je izazvana faktorima okoline ili nasleđa.

U našem telu postoje tumor ‘’aktivirajući geni’’ tj. onkogeni, i suprotno od njih ’’suzbijajući geni’’ (supresorski geni) koji u normalnim okolnostima sprečavaju nastanak raka debelog creva. Kada oni zakažu, nastaje maligna bolest – kancer.

Rak debelog creva je značajana bolest iz više razloga:

1. Pre svega, rak debelog crva je u stalnom porastu. Od 2008-e godine Rak debelog creva postao je najčešći  karcinom od svih karcinoma u oba pola. Prethodnih godina vodeće mesto po broju obolelih je imao karcinom pluća, a karcinom debelog creva je, zavisno od zemlje i pola, zauzimao drugo i treće mesto.

2. Zatim, ovaj karcinom spada u izlečive karcinome kada se otkrije u ranoj fazi bolesti. Kada tumor debelog creva probije zid creva i zahvati limfne žlezde, bolest se komplikuje. Na primer 5-ogodišnje preživljavanje kod tumora debelog creva u I stadijumu bolesti je 80-95% i dovoljno je samo hirurško lečenje, u II-om raka debelog creva stadijumu bolesti preživljavanje je 65%, u III stadijumu kancera debelog creva je preživljavanje 50%, a u IV stadijumu raka debelog creva preživi manje od 10% pacijenata. Ova razlika u preživljavanju nam ukazuje na značaj otkrivanja tumora u ranom stadijumu bolesti.

3. Karcinom debelog creva je vrlo dostupan dijagnostici i zato spada u karcinome koje je najlakše otkriti i sprečiti. A rano otkrivanje bolesti je važno, jer kao što smo rekli, uspešnost lečenja na prvom mestu zavisi od proširenosti bolesti u trenutku njenog otkrivanja.

Danas je prihvaćeno stanovište da većina (oko 2/3) karcinoma kolona nastaje od prethodnih adenoma koji u većini slučajeva ne daju nikakve simptome. Vreme prelaska iz benigne u malignu leziju traje od 10 do 35 godina. Ova pojava je poznata kao adenoma – karcinoma sekvenca. Većina adenoma ne daje nikakve tegobe i slučajno se otkrivaju nekom od skrining metoda. Veliki adenomi, ipak, mogu da uzrokuju krvarenje koje najčešće ne mora biti vidljivo golim okom. Što je veći adenom veća je i verovatnoća njegove promene u karcinom debelog creva.  Ali, ne prelaze svi adenomi u karcinom debelog creva. Oko 35% osoba ima adenom u debelom crevu. Otkrivanjem i lečenjem ovih adenoma sprečava se pre svega nastanak karcinoma, a zatim i  otkrivanje karcinoma u ranom stadijumu kada je bolest izlečiva.

Stadijumi razvoja raka debelog creva kolorektalni karcinom klinička slika

Stadijum  I –  Rak debelog creva zahvata mukozu (najpovršniji deo zida creva)

Stadijum  II –  Rak debelog creva se proširio u mišićni sloj zida debelog creva

Stadijum  III –  Rak debelog creva se proširio na limfne čvorove

Stadijum  IV –  Rak debelog creva se proširio na druge organe. . .

. . .


Klinička slika karcinoma kolona

Klinička slika raka debelog creva je šarolika i nespecifična. Praktično svaki simptom u vidu promene u crevnom pražnjenju (izgled, boja, konzistencija stolice) kao i prisustvo bola i neprijatnosti u trbuhu, može, ali i ne mora biti simptom tumora na debelom crevu. Važno je znati da tumor debelog creva u početku ne daje nikakve simptome. Simptomi se javljaju onda kada je bolest već napredovala. Ako se čeka sa pregledom, bolest može samo još više da napreduje i da iz izlečive faze pređe u neizlečivu. Zato je važno raditi preventivne preglede, skrininge, i pri pojavi bilo kakvih tegoba, odmah se javiti lekaru. Tumor debelog creva raste sporo, pa ako se navedeno uzme u obzir, vremena za izlečenje ima.

Kod većine pacijenata sa dijagnozom kancer debelog creva dominira kombinacija krvarenja i promena u crevnom pražnjenju, najčešće u vidu učestalog pražnjenja i kašastih stolica.

Krvarenje je čest simptom tumora završnog dela debelog creva. Krvarenje može biti vidljivo golim okom, u različitim količinama i nijansama crvene boje. Ukoliko je oskudno i nije vidljivo može se otkriti testom na okultno krvarenje (FOBT). Ništa nije tragičnije nego proglasiti krvarenje posledicom hemoroidalne bolesti bez adekvatnog pregleda i promašiti potencijalno izlečiv tumor. Takođe važno, hemoroidalna bolest može postojati i zajedno sa polipom ili karcinomom creva. Oko 50% pacijenata sa rektalnim krvarenjem, svoje tegobe pripisuje hemoroidima, a 75% pacijenata ne pridaje važnost ovom simptomu.

Ostali simptomi kancera debelog creva su: smena proliva i zatvora, otežano pražnjenje, pojava krvi i/ili sluzi sa ili bez stolice, bol u trbuhu, tup ili u vidu grčeva, nespecifičan bol i često se  zanemari,  ili bol u čmaru koji  je retko posledica tumora, a kada je to razlog onda je tumor debelog creva ili jako veliki ili jako nisko u samom čmarnom kanalu, zatim palpabilna masa u trbuhu. Ingvinalna kila kod starijih osoba koja postoji kraće vreme može ukazivati na postojanje tumora creva.

Od opštih simptoma raka debelog creva, to su gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, anemija. Kod 1/3 pacijenata simptomi traju oko 6 meseci pre nego što se bolest dijagnostikuje.

Statistika oboljevanja - lokalizacija raka debelog creva gde se najčešće javlja rak

Lokalizacija (mesta pojave) raka debelog creva:

 

Ascedentni (ushodni) kolon       18%

Transverzalni (poprečni) kolon  9%

Descedentni (silazni) kolon        5%

Sigmoidni kolon                           25%

Rektum                                          43%

 

Anatomski debelo crevo se deli na 6 delova. Počinje na mestu završetka tankog creva, u donjem desnom delu trbuha, kao slepi završetak – cekum, potom se nastavlja na uzlazni deo debelog creva – ascedens, zatim se nastavlja na poprečni kolon – transverzum, zatim silazni kolon – descedens, potom savijeni deo creva u vidu S slova – sigmoidni kolon, pa pravo crevo – rektum, i završava sa čmarnim kanalnom – analni kanal. Cela dužina debelog creva je do 2 metra.

Simptomi bolesti zavise i od lokalizacije bolesti. Rak debelog creva na desnoj strani kolona češće dovodi do nejasnih bolova u trbuhu, anemije zbog hroničnog gubitka krvi koje nije vidljivo golim okom, malaksalosti, gubitka telesne težine a klinički se može napipati tumorska masa sa desne strane trbuha. Rak debelog creva na levoj strani češće dovodi do promene u crevnom pražnjenju, smene zatvora i proliva, grčevitih bolova u trbuhu sa mučninom i povraćanjem zbog zatvaranja lumena creva rastom tumora. Rak rektuma dovodi do promena u pražnjenju creva i krvarenja.

.

Statistika raka debelog creva

Što se statistike tiče, broj obolelih od raka debelog creva je u stalnom porastu. Danas u svetu svake godine od karcinoma kolona oboli oko  1 000 000 osoba a oko 500 000 ljudi umre od ove bolesti u svetu svake godine. Najveći broj obolelih je u SAD, Kanadi i Okeaniji a najniži je u Africi, Južnoj Americi i Aziji (izuzev Japana).

Karcinom kolona je bolest starijih osoba jer se tokom starenja nakupljaju genetske promene i mutacije u ćelijama. Čak 90% obolelih je u grupi osoba starijih od 50 godina. Rizik oboljevanja od raka debelog creva raste sa starošću.

Distribucija kancera po polu je sledeća:  Kod žena najčešći je karcinom dojke, zatim sledi karcinom kolona, a na trećem mestu je karcinom pluća. Kod muškaraca najčešći je karcinom prostate, zatim karcinom pluća i na trećem mestu je karcinom kolona. Kod oba pola zajedno uzevši, od 2008 godine,  najčešći  je karcinom debelog creva.

Srbija po broju obolelih spada u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja. 2006-te godine broj novoobolelih je bio oko 4000. Otprilike svaka deseta osoba obolela i umrla od raka u našoj zemlji, žrtva je malignog procesa lokalizovanog na debelom crevu. Distribucija po polu je malo drugačija i to tako da je karcinom kolona na drugom mestu za muškarce i na trećem mestu  za žene.

Među 43 Evropske zemlje Srbija se po broju obolelih nalazi na 26-om mestu za muškarce i 28-om mestu za žene, a po broju umrlih na 6-om mestu za muškarce i 7-om mestu za žene. Ovo, nažalost, govori o visokoj stopi smrtnosti i kasnom otkrivanju ovog karcinoma, kada su i rezultati lečenja daleko slabiji, a razlog je nepostojanje prevencije. U Srbiji se oko 2/3 pacijenata dijagnostikuje u odmakloj fazi bolesti, tj. u III i IV stadijumu raka debelog creva, pa su i rezultati lečenja lošiji.

Tabela: Incidenca oboljevanja od karcinoma kolona u Evropi, po polu, u 2008 god.

Statistika pojave raka debelog creva u Evropi po polu rak kolona po zemljama

 

 

Dijagnostika raka debelog creva

 .

RT – digito-rektalni pregled je prvi pregled, najjednostavniji, najjeftiniji, i spada u domen lekara opšte prakse. Značajan je jer sem što otkriva tumore završnog dela debelog creva, dijagnostikuje i druge, najčešće benigne, bolesti ove regije, koji ponekad imaju sličnu simptomatologiju. Od svih tumora rektuma njih 2/3 je dostupno pregledu prstom. A oko 10% tumora celog kolona je potencijalno dostupno digitorektalnom pregledu.

Nažalost, oko ½ pacijenata sa gastrointrestinalnim simptomima a pregledanih u Domu Zdravlja nema uradjen rektalni pregled.

FOBT ( faecal occult blood test) je najčešće korišćen test za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, zbog njegove neinvazivnosti, jednostavnosti i niske cene. Uzorci stolice se uzimaju tri uzastopna dana. Pozitivan nalaz na okultno krvarenje može se očekivati ako je količina hemoglobina u 1 gr stolice najmanje 10 mg. U našim uslovima najčešće korišćen test je Hemocult – test koji traži pripremu bolesnika tri dana pre testiranja i za vreme testiranja takozvanom ‘’belom dijetom’’ (zabranjeno je uzimanje crvenog mesa, C vitamina, citrusnog voća, preparata gvožđa i antiinflamatornih nesteroidnih lekova). Pozitivan nalaz ne potvrđuje dijagnozu raka, ali ukazuje na potrebu za dalje ispitivanje.

Irigografija je pregled pri kome se kontrast – barijum, ubacuje u crevo kroz rektalni kateter i potom vrše snimanja na rendgenu. Snimanje može biti sa dvojnim kontrastom tj. ubacivanjem barijuma i vazduha čime se dobija na preciznosti. Ova metoda takođe zahteva pripremu creva. Njen nedostatak je što se ne može uzeti biopsija.

Fleksibilna sigmoidoskopija je endoskopska metoda kojom se pregleda oko 60 cm zadnjeg creva gde se nalazi oko 2/3 tumora kolona.

Kolonoskopija i uklanjanje polipa na debelom crevu preventiva za rak debelog crevaKolonoskopija je „zlatni standard“ dijagnostike CRC-a zato što sem otkrivanja i malih promena – tumora, i uzimanja biopsije postoji mogućnost i uklanjanja polipa i time sprečavanja njihovog razvoja u malignu bolest. To je endoskopska metoda kojom se instrumentom pod kontrolom oka ulazi u celo debelo crevo. Ona zahteva pripremu creva tj. čišćenje. Sama kolonoskopija traje 20 do 45 minuta, nije bolna, ali za pojedine pacijente može biti neugodna.

Virtuelna kolonoskopija je nova metoda koja još nije ušla u rutinsku primenu. Ona koristi  vazduh kao kontrast a snimanje se vrši CT-om i MR-om i pruža dodatne informacije kao sto su proširenost tumorske mase na okolne organe, prisutnost uvećanih limfnih žlezda i postojanje metastatske bolesti. Njena senzitivnost je vrlo mala za lezije manje od 1 cm i za ravne lezije.

Endorektalni ultrazvuk je ultrazvučni pregled pomoću sonde koja je uvedena kroz anus. Njime se procenjuje zahvaćenost zida creva tumorom, kao i zahvaćenost okolnih limfnih žlezda. Koristi se u dijagnostici tumora rektuma.

Tumor markeri CEA i CA 19-9. To je biohemijska analiza krvi kojom se dokazuju specifični proteini. Ovaj test nije strogo specifičan za kolorektalni karcinom, jer se povišene vrednosti mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom dojke, pluća, želuca, kao i kod bolesnika sa čirom želuca i cirozom jetre. ). CEA je povišen samo u oko 40% pacijenata sa CRC. Njihov značaj je u postoperativnom praćenju obolelih u smislu ponovnog javljanja tumora nakon sprovedenog lečenja (recidiv bolesti).

Molekularni biomarkeri – slobodni cirkulišući DNA (CFDNA) u plazmi, DNA iz uzorka stolice, su dijagnostički testovi koji još nisu u u rutinskoj primeni i još uvek su skupi.

Ultrazvuk, CT i MR se koriste za otkrivanje lokalnog i sistemskog širenja tumora (metastaze).

Nijedan test nije savršen. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke, ali i svaki otkriva rak debelog creva u ranoj fazi.

BioLife Regenerator biljne kapi za imunitet i smanjivanje efekata hemioterapije

U sledećem nastavku teksta: Lečenje karcinoma debelog creva, prevencija i faktori rizika

Autor teksta Mr Sc. Med. Dr Milena Šćepanović je hirurg u KBC Zvezdara u Beogradu.

.

3D animacija – Procedura pregleda debelog creva – Kolonoskopija

httpv://www.youtube.com/watch?v=wA9QtgVQWOw

1.347 Responses to "Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera"

 1. Hristina  24. jul 2014. at 00:46

  Postovana Dr. Scepanovic
  Moj otac ima cancer debelog creva.Operisan je pre 2 dana i ima veoma jake bolove u stomaku. Kad je lekar dosao u visitu rekao med.sestri da stavi inekciju u neku cevcicu na legja, a pre operacije,tata dobio I inekciju u kicmi.Pa zanima me zbog cega je ta inekcija u kicmi I kakva je ta cevcica u legja , a tata kaze da su se bolovi bas smanjili.
  Izvinite zbog gresaka jer mi ovo nije maternji jezik i hvala unapred na odgovoru! Pozdrav!

 2. Dr Milena Šćepanović  27. jul 2014. at 18:59

  Poštovani Ivice,
  najverovatnije je kod vaše majke nadjen tumor debelog creva. Tek po dobijanju nalaza patohistologije može se planirati dalja dijagnostika i lečenje.

 3. Dr Milena Šćepanović  27. jul 2014. at 19:03

  Poštovana Hristina,
  ‚‚cevčica u ledjima‚‚ je kateter koji služi za davanje lekova protiv bolova posle operacije, što je uobičajeni postupak posle većih operacija.

 4. Toan Jodu  20. avgust 2014. at 10:10

  Postovana doktorice,javljam vam se ponovo.Ja sam u Decembru 2013 uradio gumice i od tada mi je sve u redu.
  Kad se mogu nadati da se hemeroidi povrate?
  Prica se da to dolazi svaih 4-5 god.
  Jel to istina.??
  Mozeli biti da se ne ponove??
  Pozdrav iz prohladne Svicarske.

 5. jasna  20. avgust 2014. at 23:41

  Postovana, pre 2 god operisala sam karcinom kolona, a pre 3 mes i dobrocudne polipe i tom prilikom mi je odstranjeno skoro celo d.crevo! Znaci li to da sad nema bojazni za povratak bolesti jer gotovo da i nemam crevo, samo nekoliko centimetara rektuma da ne bih imala stomu? Hvala! Inace, prvi put je bio mucinozni adenokarcinom 3.stepen! Cesto radim analize, i HVALA BOGU za ove skoro 2 god sve je u redu! Kakve su prognoze? Hvala

 6. jasna  2. septembar 2014. at 22:55

  Kad mogu da ocekujem odgovor?

 7. Dragana  4. septembar 2014. at 19:59

  Postovana,imam problem, jake bolove i nadutost u trbuhu,pre 6 mjeseci sam radila tumor markere i ca19-9 mi je povisen,radila sam kolonoskopiju al nisam uspela isprazniti creva pa nije uspeo pregled.Inace imam zatvor nemogu se isprazniti bez dulkoleksa pa me zanima dali postoji mogucnost da imam tumor.

 8. Dr Milena Ščepanović  5. septembar 2014. at 23:08

  Poštovani Joan Todu,
  za ponovno javljanje hemoroidalnih tegoba nema pravila. Sve varijante su moguće.

  Poštovana Jasna,
  kada posle lečenja zloćudnog tumora prođe 5 godina, smatra se da je bolest izlečena. Na preostalom rektumu teorijski je moguće da se javi novi tumor, ali se to ne dešava. Vama je važnije da primarna bolest bude bez recidiva. Zato je bitno da idete na redovne kontrole.

  Poštovana Dragana,
  tumor markeri nemaju značaja u postavljanju dijagnoze bolesti. Ako vaš lekar smatra, treba da ponovite kolonoskopiju, koja je jedina merodavna.

 9. janko  6. septembar 2014. at 12:38

  Postovana
  Imam 33 god, sportista sam i zdravo se hranim! Ranije sam imao par blazih napada sl.creva, budem u bolnici par dana, lekovi, infuzije i kad se smiri- puste me kuci! Ali cesto osetim bol sa desne strane (ne jak) i imam cesto sluz u stolici! Da li je ta sluz od upale sl.creva, bojim se da nemam tumor debelog?

 10. Dr Milena Šćepanović  7. septembar 2014. at 15:03

  Poštovani Janko,
  sluz u stolici nije od upale slepog creva (tačnije crvuljka), što vi ni nemate. Ona se može javiti kod poremećaja varenja ili neke zapaljenske bolesti creva. Trebalo bi da se javite gastroenterologu i uradite kolonoskopiju sa pregledom završnog dela tankog creva (ileoskopijom).

 11. TOAN JODU  7. septembar 2014. at 16:21

  Draga gospodjo doktorice Milena,
  nemam nikakvo pitanje nego hocu da vam se zahvalim na vasim odgovorima.
  Negubim nadu.Ima jos dobrih ljudi.
  pozdrav iz Svicarske.

 12. Mima  26. septembar 2014. at 14:03

  Postovana Milena,
  ja sam vam se pre obracala u vezi mog problema sa debelim crevom, a sada ima sa dojkom. znam da ste vi specijalista iz druge oblasti, ali ja nemam koga drugog da pitam pa velim mozda mi vi mozete pomoci ili da se konsultujete sa nekim kolegom iz te oblasti.
  imam 58 god, napipala sam na levoj cvor, otisla na ultra zvuk i dr je rekla displazija ali da odem i na mamografiju. o sam i uradila i rezultat je BI RADS DD2 LD4a. Sad mi je ta dr na godisnjem, ja sam joj poslala na mail i rekla je da dodjem na kontrolu za 3 meseca. nije pominjala ph nalaz dal treba niti bilo sta drugo. Ja trazila po internetu to za LD4a i kao nije bas ni bezazleno,a ona je bila spokojna, napisala je samo da nema znakova tumora.
  Hvala na odgovoru i sve najbolje!

 13. Dr Milena Šćepanović  27. septembar 2014. at 22:03

  Poštovana Mima,
  navedena klasifikacija ukazuje da je promena na desnoj dojci dobroćudna, kao najverovatnije i promena na levoj dojci, ali u obzir dolazi i biopsija. Svakako da odluku o daljem tretmanu, praćenju ili biopsiji, donosi lekar koji je radio pregled, a na osnovu UZ i snimka mamografije.

 14. mima  27. septembar 2014. at 22:21

  Hvala puno na odg

 15. MARINA  30. septembar 2014. at 12:18

  POSTOVANA DOKTORKO, Prosle godine sam bila na ginekoloski pregledi sve je bilo u redu, papa test je bio druga grupa, vaginalni takodje drug. Ove godine sam otisla na redovni pregled,kolposkopija u redu, ultrazvuk uredu, vaginalni sekret druga grupa, papa test treca grupa. ponovili su mi sve izpocetka i sve je pokazalo isto. Posto sam pre 4 god. operisala karcinom rektuma nisu me lecili vaginaletama,vec su me uputili na kiretazu i biopsiju. nalazi su pokazali da je sve u redu. Interesuje me zasto, tj. sta je dovelo do lll grupe papa testa i kako leciti, sta dalje.Ostali rezultati predhodne operacije u najboljem redu. Unapred hvala!

 16. Dr Milena Ščepanović  2. oktobar 2014. at 20:43

  Poštovana Marina,
  ja kao hirurg vam ne mogu odgovoriti na postavljeno pitanje. Trebalo bi da se javite ginekologu.

 17. biljana  3. oktobar 2014. at 17:20

  Postvanje
  moj otac je pre cetri godine opreisao rak rektuma i sad ima ugradjenu stomu ,dosada su mu uvek svi rezulatati na kontrolama bili urede ali sad na poslednjem tumor marker ca19-9 mu je povecan na vrednost 60 a ovaj drugi je uredu ,molim vas da mi kazete na cega to povecanje moze da ukazuje da li to znaci da se rak ponovo pojavio,hvala

 18. Dr Milena Šćepanović  3. oktobar 2014. at 23:16

  Poštovana Biljana,
  povećanje vrednosti tumor markera je beznačajno. U svakom slučaju, i da je veće, tumači se u skladu sa kliničkim nalazom.

 19. Srećko  17. oktobar 2014. at 10:48

  Postovana, operisao sam tumor na kolonu pre 2 god, i vec dugo pijem kardiopirin preventivno zbog tromboze! Tumor marker je u granicama, al mene zanima dal taj kardiopirin razredjuje krv u tom smislu pa da tumor marker nema pravu vrednost tj.da je manji zbog te razredjenosti? Hvala

 20. sanja  21. oktobar 2014. at 19:33

  Postovana, radicu test na okultno krvarenje, pitali su me da li hocu da dajem 1 uzorak, ili 3 za redom! Sta da uradim?

 21. sanja  27. oktobar 2014. at 23:46

  Radim analizu u privatnoj , radi sebe, nije mi ni jedan dr rekao, pa ne znam koju metodu? Da li jedan uzorak ili tri?

 22. sanja  29. oktobar 2014. at 21:09

  Ima li koga?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Security Code: