Dr Milena Šćepanović

.

ŠTA JE TO RAK DEBELOG CREVA

Rak debelog creva dijagnoza, simptomi i dijagnostika kolorektalnog karcinoma

.

Kancer kolona - zid i rak debelog creva klinička slika simptomi dijagnostika kancera
Kancer kolona – zid i rak debelog creva

Kolorektalni karcinom ili rak debelog creva je primarno bolest gena koja je izazvana faktorima okoline ili nasleđa.

U našem telu postoje tumor ‘’aktivirajući geni’’ tj. onkogeni, i suprotno od njih ’’suzbijajući geni’’ (supresorski geni) koji u normalnim okolnostima sprečavaju nastanak raka debelog creva. Kada oni zakažu, nastaje maligna bolest – kancer.

Rak debelog creva je značajana bolest iz više razloga:

1. Pre svega, rak debelog crva je u stalnom porastu. Od 2008-e godine Rak debelog creva postao je najčešći  karcinom od svih karcinoma u oba pola. Prethodnih godina vodeće mesto po broju obolelih je imao karcinom pluća, a karcinom debelog creva je, zavisno od zemlje i pola, zauzimao drugo i treće mesto.

2. Zatim, ovaj karcinom spada u izlečive karcinome kada se otkrije u ranoj fazi bolesti. Kada tumor debelog creva probije zid creva i zahvati limfne žlezde, bolest se komplikuje. Na primer 5-ogodišnje preživljavanje kod tumora debelog creva u I stadijumu bolesti je 80-95% i dovoljno je samo hirurško lečenje, u II-om raka debelog creva stadijumu bolesti preživljavanje je 65%, u III stadijumu kancera debelog creva je preživljavanje 50%, a u IV stadijumu raka debelog creva preživi manje od 10% pacijenata. Ova razlika u preživljavanju nam ukazuje na značaj otkrivanja tumora u ranom stadijumu bolesti.

3. Karcinom debelog creva je vrlo dostupan dijagnostici i zato spada u karcinome koje je najlakše otkriti i sprečiti. A rano otkrivanje bolesti je važno, jer kao što smo rekli, uspešnost lečenja na prvom mestu zavisi od proširenosti bolesti u trenutku njenog otkrivanja.

Danas je prihvaćeno stanovište da većina (oko 2/3) karcinoma kolona nastaje od prethodnih adenoma koji u većini slučajeva ne daju nikakve simptome. Vreme prelaska iz benigne u malignu leziju traje od 10 do 35 godina. Ova pojava je poznata kao adenoma – karcinoma sekvenca. Većina adenoma ne daje nikakve tegobe i slučajno se otkrivaju nekom od skrining metoda. Veliki adenomi, ipak, mogu da uzrokuju krvarenje koje najčešće ne mora biti vidljivo golim okom. Što je veći adenom veća je i verovatnoća njegove promene u karcinom debelog creva.  Ali, ne prelaze svi adenomi u karcinom debelog creva. Oko 35% osoba ima adenom u debelom crevu. Otkrivanjem i lečenjem ovih adenoma sprečava se pre svega nastanak karcinoma, a zatim i  otkrivanje karcinoma u ranom stadijumu kada je bolest izlečiva.

Stadijumi razvoja raka debelog creva kolorektalni karcinom klinička slika
Stadijumi razvoja raka debelog creva – kolorektalni karcinom

Stadijum  I –  Rak debelog creva zahvata mukozu (najpovršniji deo zida creva)

Stadijum  II –  Rak debelog creva se proširio u mišićni sloj zida debelog creva

Stadijum  III –  Rak debelog creva se proširio na limfne čvorove

Stadijum  IV –  Rak debelog creva se proširio na druge organe. . .

 


Klinička slika karcinoma kolona

Klinička slika raka debelog creva je šarolika i nespecifična. Praktično svaki simptom u vidu promene u crevnom pražnjenju (izgled, boja, konzistencija stolice) kao i prisustvo bola i neprijatnosti u trbuhu, može, ali i ne mora biti simptom tumora na debelom crevu. Važno je znati da tumor debelog creva u početku ne daje nikakve simptome. Simptomi se javljaju onda kada je bolest već napredovala. Ako se čeka sa pregledom, bolest može samo još više da napreduje i da iz izlečive faze pređe u neizlečivu. Zato je važno raditi preventivne preglede, skrininge, i pri pojavi bilo kakvih tegoba, odmah se javiti lekaru. Tumor debelog creva raste sporo, pa ako se navedeno uzme u obzir, vremena za izlečenje ima.

Kod većine pacijenata sa dijagnozom kancer debelog creva dominira kombinacija krvarenja i promena u crevnom pražnjenju, najčešće u vidu učestalog pražnjenja i kašastih stolica.

Krvarenje je čest simptom tumora završnog dela debelog creva. Krvarenje može biti vidljivo golim okom, u različitim količinama i nijansama crvene boje. Ukoliko je oskudno i nije vidljivo može se otkriti testom na okultno krvarenje (FOBT). Ništa nije tragičnije nego proglasiti krvarenje posledicom hemoroidalne bolesti bez adekvatnog pregleda i promašiti potencijalno izlečiv tumor. Takođe važno, hemoroidalna bolest može postojati i zajedno sa polipom ili karcinomom creva. Oko 50% pacijenata sa rektalnim krvarenjem, svoje tegobe pripisuje hemoroidima, a 75% pacijenata ne pridaje važnost ovom simptomu.

Ostali simptomi kancera debelog creva su: smena proliva i zatvora, otežano pražnjenje, pojava krvi i/ili sluzi sa ili bez stolice, bol u trbuhu, tup ili u vidu grčeva, nespecifičan bol i često se  zanemari,  ili bol u čmaru koji  je retko posledica tumora, a kada je to razlog onda je tumor debelog creva ili jako veliki ili jako nisko u samom čmarnom kanalu, zatim palpabilna masa u trbuhu. Ingvinalna kila kod starijih osoba koja postoji kraće vreme može ukazivati na postojanje tumora creva.

Od opštih simptoma raka debelog creva, to su gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, anemija. Kod 1/3 pacijenata simptomi traju oko 6 meseci pre nego što se bolest dijagnostikuje.

Statistika oboljevanja - lokalizacija raka debelog creva gde se najčešće javlja rak

Lokalizacija (mesta pojave) raka debelog creva:

 

Ascedentni (ushodni) kolon       18%

Transverzalni (poprečni) kolon  9%

Descedentni (silazni) kolon        5%

Sigmoidni kolon                           25%

Rektum                                          43%

 

Anatomski debelo crevo se deli na 6 delova. Počinje na mestu završetka tankog creva, u donjem desnom delu trbuha, kao slepi završetak – cekum, potom se nastavlja na uzlazni deo debelog creva – ascedens, zatim se nastavlja na poprečni kolon – transverzum, zatim silazni kolon – descedens, potom savijeni deo creva u vidu S slova – sigmoidni kolon, pa pravo crevo – rektum, i završava sa čmarnim kanalnom – analni kanal. Cela dužina debelog creva je do 2 metra.

Simptomi bolesti zavise i od lokalizacije bolesti. Rak debelog creva na desnoj strani kolona češće dovodi do nejasnih bolova u trbuhu, anemije zbog hroničnog gubitka krvi koje nije vidljivo golim okom, malaksalosti, gubitka telesne težine a klinički se može napipati tumorska masa sa desne strane trbuha. Rak debelog creva na levoj strani češće dovodi do promene u crevnom pražnjenju, smene zatvora i proliva, grčevitih bolova u trbuhu sa mučninom i povraćanjem zbog zatvaranja lumena creva rastom tumora. Rak rektuma dovodi do promena u pražnjenju creva i krvarenja.

BioColon kapi
Najbolji biljni preparat za kolitis, nervozna creva, iritabilni kolon, radijacioni kolitis.

Statistika raka debelog creva

Što se statistike tiče, broj obolelih od raka debelog creva je u stalnom porastu. Danas u svetu svake godine od karcinoma kolona oboli oko  1 000 000 osoba a oko 500 000 ljudi umre od ove bolesti u svetu svake godine. Najveći broj obolelih je u SAD, Kanadi i Okeaniji a najniži je u Africi, Južnoj Americi i Aziji (izuzev Japana).

Karcinom kolona je bolest starijih osoba jer se tokom starenja nakupljaju genetske promene i mutacije u ćelijama. Čak 90% obolelih je u grupi osoba starijih od 50 godina. Rizik oboljevanja od raka debelog creva raste sa starošću.

Distribucija kancera po polu je sledeća:  Kod žena najčešći je karcinom dojke, zatim sledi karcinom kolona, a na trećem mestu je karcinom pluća. Kod muškaraca najčešći je karcinom prostate, zatim karcinom pluća i na trećem mestu je karcinom kolona. Kod oba pola zajedno uzevši, od 2008 godine,  najčešći  je karcinom debelog creva.

Srbija po broju obolelih spada u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja. 2006-te godine broj novoobolelih je bio oko 4000. Otprilike svaka deseta osoba obolela i umrla od raka u našoj zemlji, žrtva je malignog procesa lokalizovanog na debelom crevu. Distribucija po polu je malo drugačija i to tako da je karcinom kolona na drugom mestu za muškarce i na trećem mestu  za žene.

Među 43 Evropske zemlje Srbija se po broju obolelih nalazi na 26-om mestu za muškarce i 28-om mestu za žene, a po broju umrlih na 6-om mestu za muškarce i 7-om mestu za žene. Ovo, nažalost, govori o visokoj stopi smrtnosti i kasnom otkrivanju ovog karcinoma, kada su i rezultati lečenja daleko slabiji, a razlog je nepostojanje prevencije. U Srbiji se oko 2/3 pacijenata dijagnostikuje u odmakloj fazi bolesti, tj. u III i IV stadijumu raka debelog creva, pa su i rezultati lečenja lošiji.

Konsultacije i specijalistički pregled – mogućnost da vas direktno pregleda Dr Milena Šćepanović, može se ostvariti i zakazati u domovima zdravlja članicama Medigroup putem telefona 011 40 40 100 ili putem sajta www.medigroup.rs

Tabela: Incidenca oboljevanja od karcinoma kolona u Evropi, po polu, u 2008 god.

Statistika pojave raka debelog creva u Evropi po polu rak kolona po zemljama

 

 

Dijagnostika raka debelog creva

 .

RT – digito-rektalni pregled je prvi pregled, najjednostavniji, najjeftiniji, i spada u domen lekara opšte prakse. Značajan je jer sem što otkriva tumore završnog dela debelog creva, dijagnostikuje i druge, najčešće benigne, bolesti ove regije, koji ponekad imaju sličnu simptomatologiju. Od svih tumora rektuma njih 2/3 je dostupno pregledu prstom. A oko 10% tumora celog kolona je potencijalno dostupno digitorektalnom pregledu.

Nažalost, oko ½ pacijenata sa gastrointrestinalnim simptomima a pregledanih u Domu Zdravlja nema uradjen rektalni pregled.

FOBT ( faecal occult blood test) je najčešće korišćen test za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, zbog njegove neinvazivnosti, jednostavnosti i niske cene. Uzorci stolice se uzimaju tri uzastopna dana. Pozitivan nalaz na okultno krvarenje može se očekivati ako je količina hemoglobina u 1 gr stolice najmanje 10 mg. U našim uslovima najčešće korišćen test je Hemocult – test koji traži pripremu bolesnika tri dana pre testiranja i za vreme testiranja takozvanom ‘’belom dijetom’’ (zabranjeno je uzimanje crvenog mesa, C vitamina, citrusnog voća, preparata gvožđa i antiinflamatornih nesteroidnih lekova). Pozitivan nalaz ne potvrđuje dijagnozu raka, ali ukazuje na potrebu za dalje ispitivanje.

Irigografija je pregled pri kome se kontrast – barijum, ubacuje u crevo kroz rektalni kateter i potom vrše snimanja na rendgenu. Snimanje može biti sa dvojnim kontrastom tj. ubacivanjem barijuma i vazduha čime se dobija na preciznosti. Ova metoda takođe zahteva pripremu creva. Njen nedostatak je što se ne može uzeti biopsija.

Fleksibilna sigmoidoskopija je endoskopska metoda kojom se pregleda oko 60 cm zadnjeg creva gde se nalazi oko 2/3 tumora kolona.

Kolonoskopija i uklanjanje polipa na debelom crevu preventiva za rak debelog crevaKolonoskopija je „zlatni standard“ dijagnostike CRC-a zato što sem otkrivanja i malih promena – tumora, i uzimanja biopsije postoji mogućnost i uklanjanja polipa i time sprečavanja njihovog razvoja u malignu bolest. To je endoskopska metoda kojom se instrumentom pod kontrolom oka ulazi u celo debelo crevo. Ona zahteva pripremu creva tj. čišćenje. Sama kolonoskopija traje 20 do 45 minuta, nije bolna, ali za pojedine pacijente može biti neugodna.

Virtuelna kolonoskopija je nova metoda koja još nije ušla u rutinsku primenu. Ona koristi  vazduh kao kontrast a snimanje se vrši CT-om i MR-om i pruža dodatne informacije kao sto su proširenost tumorske mase na okolne organe, prisutnost uvećanih limfnih žlezda i postojanje metastatske bolesti. Njena senzitivnost je vrlo mala za lezije manje od 1 cm i za ravne lezije.

Endorektalni ultrazvuk je ultrazvučni pregled pomoću sonde koja je uvedena kroz anus. Njime se procenjuje zahvaćenost zida creva tumorom, kao i zahvaćenost okolnih limfnih žlezda. Koristi se u dijagnostici tumora rektuma.

Tumor markeri CEA i CA 19-9. To je biohemijska analiza krvi kojom se dokazuju specifični proteini. Ovaj test nije strogo specifičan za kolorektalni karcinom, jer se povišene vrednosti mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom dojke, pluća, želuca, kao i kod bolesnika sa čirom želuca i cirozom jetre. ). CEA je povišen samo u oko 40% pacijenata sa CRC. Njihov značaj je u postoperativnom praćenju obolelih u smislu ponovnog javljanja tumora nakon sprovedenog lečenja (recidiv bolesti).

Molekularni biomarkeri – slobodni cirkulišući DNA (CFDNA) u plazmi, DNA iz uzorka stolice, su dijagnostički testovi koji još nisu u u rutinskoj primeni i još uvek su skupi.

Ultrazvuk, CT i MR se koriste za otkrivanje lokalnog i sistemskog širenja tumora (metastaze).

Nijedan test nije savršen. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke, ali i svaki otkriva rak debelog creva u ranoj fazi.

BioHemorrhoids kapi za hemoroide
Biljne kapi za hemoroide koji krvare

U sledećem nastavku teksta: Lečenje karcinoma debelog creva, prevencija i faktori rizika

Autor teksta Mr Sc. Med. Dr Milena Šćepanović je hirurg u KBC Zvezdara u Beogradu.

.

3D animacija – Procedura pregleda debelog creva – Kolonoskopija

httpv://www.youtube.com/watch?v=wA9QtgVQWOw

1.423 Responses to "Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera"

 1. Dr Milena Šćepanović  3. avgusta 2015.

  Poštovana Slavice,
  da li će neki pacijent imati kesu ili ne zavisi od udaljenosti patološke promene od čmarnog otvora kao i od stadijuma same bolesti. Nekada na to utiče i starost pacijenta i postojanje drugih bolesti. Svakako da će normalan život moći da vodi i sa kesom.

 2. Milica  24. decembra 2015.

  Postovana doktorice operiso sam debelo crevo.Nisam imo rak nego polipe,ivadjeno mi je citavo debelo crevo.I posle druge operacije proslo je tri meseca,a ja imam proliv sta god da pojedem,i dole na cmaru boli,svrbi,pece sta da uradim hvala Radovan…

 3. Dr Milena Šćepanović  3. januara 2016.

  Poštovana Milice,
  prolivaste stolice su očekivane posle operacije koju ste imali. U debelom crevu se vrši resorpcija vode, pa kada se ono u celosti ukloni stolice ostaju tečne i kašaste. One kao takve mogu dovesti do iritacije perianalne kože. Možete koristiti neku biljnu kremu za negu kože i korigovati ishranu hranom koja steže stolicu. Svakako bi trebalo da se javite na pregled radi procene stepena iritacije i dodavanja nekih lekova kao i eventualnog postojanja nekog drugog problema.

 4. Suzana  22. avgusta 2016.

  Postovana doktorice,

  Moj tata je operisao karcinom debeog creva pre godinu dana,stadijum dukes B II,isao je na zastitne hemioterapije,koje su bile blage i nisu imale mukotrpne posledice,kao sto imaju ostale.Ono sto mene muci jeste to sto mu je onkolog rekao da moze sve da jede i kontrola mu se sastoji samo iz analize krvne slike i ultra zvuka,ali on je svakako korigovao ishranu.Ja sam u stalnom strahu da mu se ponovo ne javi karcinom i ako svi kazu da je on izlecen.Mozete li molim vas,najiskenije reci kolika je verovatnoca da se karcinom ponovo javi kod ovog stadijuma,da li postoji jos neki nalaz koji bi mogao da uradi kao preventivu,posto uskoro treba da ide na redovu kontrolu?Kao i vase ,misljenje sto se tice ishrane?Bila bih vam mnogo zahvalna.
  Srdacan pozdrav.

 5. Dr Milena Šćepanović  24. avgusta 2016.

  Poštovana Suzana,
  vaš otac može sve jesti posle operacije. Prognoza kod vašeg oca jeste dobra, ali svakako treba da ide na redovne kontrole koje podrazumevaju nalaze krvi sa tumor markerima CEA i CA 19-9 svaka 3 meseca (eventualno 6 meseci) i kolonoskopiju za tri godine (eventualno 5).

 6. aco  21. oktobra 2016.

  Poštovana doktorice,
  Mojoj punici je dijagnostifikovan karcinom debelog crijeva, a pato-histološki nalaz glasi: ADENOCARCINOMA INTESTINI CRASSI, GRADUS II, pT3N2aMx, ASTLER COLLER C2, METASTATICUM IN LYMPHONODI(4+/18).
  Kakve su objektivne prognoze za ovo stanje,i da li imate informacije o ruskim inekcijama „imunofan“ ?

 7. Dr Milena Šćepanović  22. oktobra 2016.

  Poštovani Aco,
  kod vaše punice tumor je zahvatio sve slojeve zida creva i dao metastaze u limfne žlezde. Ona svakako treba da dobije neku dodatnu terapiju (hemio npr) da bi prognoza bila bolja. Davanje prognoze je nezahvalno i zavisi od opšteg stanja bolesnika i od toga kako će reagovati na dodatnu terapiju. Svakako može biti dobra jer je svo bolesno tkivo izvađeno.
  Nemam nikakvih iskustava sa imunofanom.

 8. Dragana  5. decembra 2016.

  Poštovana,
  Mom ocu je dijagnostikovan karcinom debelog crijeva,PH nalaz: Adenocarcinoma intestini crassi gradus2 ,stadium C2 secundum Duces.pT4N1(stadium III)LiV0.Propisana mu je hemioterapija 3 ciklusa po XEROX Protokolu.CT snimak abdomena je uredan ,snimak pluća uredan …Molim Vas možete li mi reći kakve su prognoze i koje dijagnostičke metode preporučujete u otkrivanju eventualnih metastaza ?
  Unaprijed zahvalna!

 9. Dr Milena Šćepanović  3. januara 2017.

  Pošovana Dragana,
  na osnovu navedenog, već ste sve uradili i nema potrebe za dodatnim dijagnostičkim metodama. Vaš otac nema metastaze, ali je tumor nažalost u odmakloj fazi. Svakako treba da dobije prepisanu terapiju pa potom verovatno i da se operiše (zavisno od lokalnog nalaza samog tumora i reagovaranja na hemioterapiju).

 10. momcilo  3. januara 2017.

  Momcilo.Postovana doktorice.Imam 45god. i ukratko cu opisati moju dijgnozu raka debelog creva.INTESTINALNI odnosno dobro diferentovani TUBULO-PAPILARNI podtip adenokarcinoma WHO S evidentnom duboko invazivnoscu. Stepen histoloskog maligniteta. G1 MTK sifra C20.Zamolio bih vas vase strucno misljenje o mojoj bolesti.

 11. Dr Milena Šćepanović  5. januara 2017.

  Poštovani Momčilo,
  naveli ste samo patohistološki nalaz pretpostavljam biopsije tumora. Svakako treba da se javite hirurgu radi daljeg lečenja.

 12. Milena Dabic  10. marta 2017.

  Postovaje,
  danima citam postove i forume i knjige i price o karcinomu debelog creva. Nazalost ja sam moju majku sahranila 01.03.2017.god a na taj dan je trebala primiti svoju 30 hemoterapiju. Bolest su otkrili pre 2 godine, 2 meseca i 14 dana ( racunam do dana kada je preminula). Tada je izvadila zuc i dr je otklonio 70 posto jetre koju je zahvatila metastaza, takodje imala je metastaze i na plucima. Prosli smo kroz razne faze od najgoreg do super za te dve godine. Mogu da kazem da na zadnjem Ct koji je uradjen u Januaru 2017.god su se povukle i metastaze i sam karcinom za cak 50 posto. prognoze su bile jako dobre. U Januaru smo prosli Ng, Badnje vece i Bozic gde nam je sve ona pripremala i nije dala da se niko mesa niti pomogne, rekla je da sledece godine nece biti sa nam, osetila je. Osetila sam i ja u Februaru ali to tek sada znam. Mami sam dala 100% paznju, svaku zelju ispunila, sve sto sam cula sam probala. Jednostavno kome ima leka ima i veka. Na kraju su joj otkazali bubrezi, pozlilo joj je 28.02. u 18h i sutra 01.03. u 9.27h je umrla. Jako mi je tesko i zato sam stalno na netu i samo citam o njenoj bolesti ali smirujeme to sto je njen jedini strah bio i svaki dan se molila da je Bog uzme pre velikih muka. Bog joj je ispunio zelju. Tesko je, neizmerno….bol je jaci svaki dan. Jedino me tesi sto sam od kada joj je srce operisano a to je bilo 22.01.2010. godine bila svaki dan sa njom i uz nju, to je jedino sto mi daje snagu danas. Gledaj te svoje voljene a bolesne, ispunite im zelju pa cak i kad je glupa, nemojte te tugovati dok su zivi nego im svaki dan ispunite radoscu a za tugovanje….sta da vam kazem…ostaje vam ceo ostatak vaseg zivota.

 13. Zoki  24. maja 2017.

  Imam ucestale dijareje, i bolove u abdomenu. Sta da radim?

 14. Dr Milena Šćepanović  13. juna 2017.

  Poštovani Zoki,
  treba da se javite gastroenerologu radi pregleda i dijagnostike.

 15. dubravka.ždero  7. jula 2017.

  lijep pozzz, imala bi pitanje i molila odgovor, naime moj otac je imao tumor na debelom crijevu i zapetljaj crijeva, tumor je otklonjen i zapetljaj crijeva 04.04.2017 tad mu je debelo crijevo izvedeno na stomak i postavljena anus vrećica, nakon toga oporavljao se mjesec dana i ponovo otišao na operaciju, kako bi mu debelo crijevo vratili nazad. Međutim nakon te operacije koja je bila 22.05.2017 dobiva unutrašnje krvarenje, to su sanirali primio je 5 doza krvi, al od tada dio fekalija ide na stolicu, dio se razljeva u trbuh, na trbuhu mu pravu rupu stavljaju vrećice i te fekalije idu u te vrećice, a drugi dio na stolicu, smršao je strašno, to traje već 47 dana, curenje iz trbuha se malo smanjilo, a nema ni stolice danima, a i mora kad ne jede skoro pa ništa, Šta dalje ???? molim vas odgovor

 16. Dr Milena Šćepanović  8. jula 2017.

  Poštovana Dubravka,
  treba da porazgovarate sa hirurgom koji je operisao oca. Važno je kakav je nalaz bio u trbuhu tokom druge operacije i kakvi su mu ostali nalazi.

 17. LJiljana Ostojic  20. oktobra 2017.

  Postovana doktorice ja sam izvrsila pregled zeludca i dvanaestopalcnog creva i jednjaka, a zbog bolova u zeludcu. To mi se desilo nakon koriscenja leka KETANOL i .Naravno ultrazvukom drugih organa jetre bubrega slezine cak i ginekoloskim ultrazvucnim pregledom ustanovljeno nisje nista otkriveno . Zludac je bo samo malo upaljen i vrlo malazeludacna kila na ulazu iz jednjaka u zeludac sto mi je dktor rkao da ne smeta.Jos rekao je da mi je zeludac presavijen a to ne smeta. Rekao mi je da se zeludac upalio od ovog leka dao mi tablete NOLPAZ na deset dana.Osecam se bolje samo sto nekad osecam bol u trbuhu nekad je stolica cvrsta grebenasta a nekad imammal tezu ali je imam svako jutro . Jos uvek osecam ponekad bol u zeludcu.Jako sam nervozna i napeta .Pijem od skora tablete za pritisam PRILAZIT od 2,5mg ujutro i AMLOGAL od 1O mg.Volela bih vase misljenje jer bih zelea da dodjem na pregled kod vas ostavite adresu.Zivim u Loznici gde je tesklo doci do zdravstvene zastite , a ona je nikakva to svi u srbiji znaju samo nas cucaju bez veze i da vec ne pricam verovatnoste to culi.

 18. Dr Milena Šćepanović  22. oktobra 2017.

  Poštovana Ljiljana,
  nastavite da pijete prepisanu Nolpazu. Biće sve to dobro. Mislim da za sada ne treba da dolazite radi pregleda. Ako bude pogoršanja ili promene, dolazi u obzir pregled gastroenterologa. Pregled hirurga za sada vam nije potreban. Ako bude bio potreban ja radim u KBC Zvezdara i DZ Bulevar-MediGroup.

 19. Caca  18. januara 2018.

  Postovani,imam problem sa tankom stolicom,nema krvi,nema promene u boji,varira od tvrde do kasaste,kolicinski male,jedem skoro jednom na dan,imam spoljne hemoroide,imam takodje i grceve,molila bih vas za misljenje?Hvala

 20. Dr Milena Šćepanović  19. januara 2018.

  Poštovana Caco,
  to što vam je stolica tanka nema nikakvog značaja. Najvažnije je koliko imate godina. Ako imate 50 i više treba da uradite kolonoskopiju.

 21. adrijana  25. januara 2018.

  postovana doktorice moj suprug ima tumor debelog creva dijagnoza je adenocarcinomainvasium intestini coli (nos),low grade (hg29 recite mi molim vas dali se to leci dsali je izlecivo van pameti smo.hvala vam unapred

 22. adrijana  25. januara 2018.

  (hg 2)pogresila sam prethodno hg 29 sam pisala

 23. Dr Milena Šćepanović  27. januara 2018.

  Poštovana Adrijana,
  tumor debelog creva se leči kada se otkrije na vreme.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.