Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera

Dr Milena Šćepanović

.

ŠTA JE TO RAK DEBELOG CREVA

Rak debelog creva dijagnoza, simptomi i dijagnostika kolorektalnog karcinoma

.

Kancer kolona - zid i rak debelog creva klinička slika simptomi dijagnostika kancera

Kancer kolona – zid i rak debelog creva

Kolorektalni karcinom ili rak debelog creva je primarno bolest gena koja je izazvana faktorima okoline ili nasleđa.

U našem telu postoje tumor ‘’aktivirajući geni’’ tj. onkogeni, i suprotno od njih ’’suzbijajući geni’’ (supresorski geni) koji u normalnim okolnostima sprečavaju nastanak raka debelog creva. Kada oni zakažu, nastaje maligna bolest – kancer.

Rak debelog creva je značajana bolest iz više razloga:

1. Pre svega, rak debelog crva je u stalnom porastu. Od 2008-e godine Rak debelog creva postao je najčešći  karcinom od svih karcinoma u oba pola. Prethodnih godina vodeće mesto po broju obolelih je imao karcinom pluća, a karcinom debelog creva je, zavisno od zemlje i pola, zauzimao drugo i treće mesto.

2. Zatim, ovaj karcinom spada u izlečive karcinome kada se otkrije u ranoj fazi bolesti. Kada tumor debelog creva probije zid creva i zahvati limfne žlezde, bolest se komplikuje. Na primer 5-ogodišnje preživljavanje kod tumora debelog creva u I stadijumu bolesti je 80-95% i dovoljno je samo hirurško lečenje, u II-om raka debelog creva stadijumu bolesti preživljavanje je 65%, u III stadijumu kancera debelog creva je preživljavanje 50%, a u IV stadijumu raka debelog creva preživi manje od 10% pacijenata. Ova razlika u preživljavanju nam ukazuje na značaj otkrivanja tumora u ranom stadijumu bolesti.

3. Karcinom debelog creva je vrlo dostupan dijagnostici i zato spada u karcinome koje je najlakše otkriti i sprečiti. A rano otkrivanje bolesti je važno, jer kao što smo rekli, uspešnost lečenja na prvom mestu zavisi od proširenosti bolesti u trenutku njenog otkrivanja.

Danas je prihvaćeno stanovište da većina (oko 2/3) karcinoma kolona nastaje od prethodnih adenoma koji u većini slučajeva ne daju nikakve simptome. Vreme prelaska iz benigne u malignu leziju traje od 10 do 35 godina. Ova pojava je poznata kao adenoma – karcinoma sekvenca. Većina adenoma ne daje nikakve tegobe i slučajno se otkrivaju nekom od skrining metoda. Veliki adenomi, ipak, mogu da uzrokuju krvarenje koje najčešće ne mora biti vidljivo golim okom. Što je veći adenom veća je i verovatnoća njegove promene u karcinom debelog creva.  Ali, ne prelaze svi adenomi u karcinom debelog creva. Oko 35% osoba ima adenom u debelom crevu. Otkrivanjem i lečenjem ovih adenoma sprečava se pre svega nastanak karcinoma, a zatim i  otkrivanje karcinoma u ranom stadijumu kada je bolest izlečiva.

Stadijumi razvoja raka debelog creva kolorektalni karcinom klinička slika

Stadijumi razvoja raka debelog creva – kolorektalni karcinom

Stadijum  I –  Rak debelog creva zahvata mukozu (najpovršniji deo zida creva)

Stadijum  II –  Rak debelog creva se proširio u mišićni sloj zida debelog creva

Stadijum  III –  Rak debelog creva se proširio na limfne čvorove

Stadijum  IV –  Rak debelog creva se proširio na druge organe. . .

 


Klinička slika karcinoma kolona

Klinička slika raka debelog creva je šarolika i nespecifična. Praktično svaki simptom u vidu promene u crevnom pražnjenju (izgled, boja, konzistencija stolice) kao i prisustvo bola i neprijatnosti u trbuhu, može, ali i ne mora biti simptom tumora na debelom crevu. Važno je znati da tumor debelog creva u početku ne daje nikakve simptome. Simptomi se javljaju onda kada je bolest već napredovala. Ako se čeka sa pregledom, bolest može samo još više da napreduje i da iz izlečive faze pređe u neizlečivu. Zato je važno raditi preventivne preglede, skrininge, i pri pojavi bilo kakvih tegoba, odmah se javiti lekaru. Tumor debelog creva raste sporo, pa ako se navedeno uzme u obzir, vremena za izlečenje ima.

Kod većine pacijenata sa dijagnozom kancer debelog creva dominira kombinacija krvarenja i promena u crevnom pražnjenju, najčešće u vidu učestalog pražnjenja i kašastih stolica.

Krvarenje je čest simptom tumora završnog dela debelog creva. Krvarenje može biti vidljivo golim okom, u različitim količinama i nijansama crvene boje. Ukoliko je oskudno i nije vidljivo može se otkriti testom na okultno krvarenje (FOBT). Ništa nije tragičnije nego proglasiti krvarenje posledicom hemoroidalne bolesti bez adekvatnog pregleda i promašiti potencijalno izlečiv tumor. Takođe važno, hemoroidalna bolest može postojati i zajedno sa polipom ili karcinomom creva. Oko 50% pacijenata sa rektalnim krvarenjem, svoje tegobe pripisuje hemoroidima, a 75% pacijenata ne pridaje važnost ovom simptomu.

Ostali simptomi kancera debelog creva su: smena proliva i zatvora, otežano pražnjenje, pojava krvi i/ili sluzi sa ili bez stolice, bol u trbuhu, tup ili u vidu grčeva, nespecifičan bol i često se  zanemari,  ili bol u čmaru koji  je retko posledica tumora, a kada je to razlog onda je tumor debelog creva ili jako veliki ili jako nisko u samom čmarnom kanalu, zatim palpabilna masa u trbuhu. Ingvinalna kila kod starijih osoba koja postoji kraće vreme može ukazivati na postojanje tumora creva.

Od opštih simptoma raka debelog creva, to su gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, anemija. Kod 1/3 pacijenata simptomi traju oko 6 meseci pre nego što se bolest dijagnostikuje.

Statistika oboljevanja - lokalizacija raka debelog creva gde se najčešće javlja rak

Lokalizacija (mesta pojave) raka debelog creva:

 

Ascedentni (ushodni) kolon       18%

Transverzalni (poprečni) kolon  9%

Descedentni (silazni) kolon        5%

Sigmoidni kolon                           25%

Rektum                                          43%

 

Anatomski debelo crevo se deli na 6 delova. Počinje na mestu završetka tankog creva, u donjem desnom delu trbuha, kao slepi završetak – cekum, potom se nastavlja na uzlazni deo debelog creva – ascedens, zatim se nastavlja na poprečni kolon – transverzum, zatim silazni kolon – descedens, potom savijeni deo creva u vidu S slova – sigmoidni kolon, pa pravo crevo – rektum, i završava sa čmarnim kanalnom – analni kanal. Cela dužina debelog creva je do 2 metra.

Simptomi bolesti zavise i od lokalizacije bolesti. Rak debelog creva na desnoj strani kolona češće dovodi do nejasnih bolova u trbuhu, anemije zbog hroničnog gubitka krvi koje nije vidljivo golim okom, malaksalosti, gubitka telesne težine a klinički se može napipati tumorska masa sa desne strane trbuha. Rak debelog creva na levoj strani češće dovodi do promene u crevnom pražnjenju, smene zatvora i proliva, grčevitih bolova u trbuhu sa mučninom i povraćanjem zbog zatvaranja lumena creva rastom tumora. Rak rektuma dovodi do promena u pražnjenju creva i krvarenja.

BioImunitet biljne kapi za imunitet i za jačanje imuniteta

BioImunitet biljne kapi za imunitet i za jačanje imuniteta

 

Statistika raka debelog creva

Što se statistike tiče, broj obolelih od raka debelog creva je u stalnom porastu. Danas u svetu svake godine od karcinoma kolona oboli oko  1 000 000 osoba a oko 500 000 ljudi umre od ove bolesti u svetu svake godine. Najveći broj obolelih je u SAD, Kanadi i Okeaniji a najniži je u Africi, Južnoj Americi i Aziji (izuzev Japana).

Karcinom kolona je bolest starijih osoba jer se tokom starenja nakupljaju genetske promene i mutacije u ćelijama. Čak 90% obolelih je u grupi osoba starijih od 50 godina. Rizik oboljevanja od raka debelog creva raste sa starošću.

Distribucija kancera po polu je sledeća:  Kod žena najčešći je karcinom dojke, zatim sledi karcinom kolona, a na trećem mestu je karcinom pluća. Kod muškaraca najčešći je karcinom prostate, zatim karcinom pluća i na trećem mestu je karcinom kolona. Kod oba pola zajedno uzevši, od 2008 godine,  najčešći  je karcinom debelog creva.

Srbija po broju obolelih spada u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja. 2006-te godine broj novoobolelih je bio oko 4000. Otprilike svaka deseta osoba obolela i umrla od raka u našoj zemlji, žrtva je malignog procesa lokalizovanog na debelom crevu. Distribucija po polu je malo drugačija i to tako da je karcinom kolona na drugom mestu za muškarce i na trećem mestu  za žene.

Među 43 Evropske zemlje Srbija se po broju obolelih nalazi na 26-om mestu za muškarce i 28-om mestu za žene, a po broju umrlih na 6-om mestu za muškarce i 7-om mestu za žene. Ovo, nažalost, govori o visokoj stopi smrtnosti i kasnom otkrivanju ovog karcinoma, kada su i rezultati lečenja daleko slabiji, a razlog je nepostojanje prevencije. U Srbiji se oko 2/3 pacijenata dijagnostikuje u odmakloj fazi bolesti, tj. u III i IV stadijumu raka debelog creva, pa su i rezultati lečenja lošiji.

Konsultacije i specijalistički pregled – mogućnost da vas direktno pregleda Dr Milena Šćepanović, može se ostvariti i zakazati u domovima zdravlja članicama Medigroup putem telefona 011 40 40 100 ili putem sajta www.medigroup.rs

Tabela: Incidenca oboljevanja od karcinoma kolona u Evropi, po polu, u 2008 god.

Statistika pojave raka debelog creva u Evropi po polu rak kolona po zemljama

 

 

Dijagnostika raka debelog creva

 .

RT – digito-rektalni pregled je prvi pregled, najjednostavniji, najjeftiniji, i spada u domen lekara opšte prakse. Značajan je jer sem što otkriva tumore završnog dela debelog creva, dijagnostikuje i druge, najčešće benigne, bolesti ove regije, koji ponekad imaju sličnu simptomatologiju. Od svih tumora rektuma njih 2/3 je dostupno pregledu prstom. A oko 10% tumora celog kolona je potencijalno dostupno digitorektalnom pregledu.

Nažalost, oko ½ pacijenata sa gastrointrestinalnim simptomima a pregledanih u Domu Zdravlja nema uradjen rektalni pregled.

FOBT ( faecal occult blood test) je najčešće korišćen test za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, zbog njegove neinvazivnosti, jednostavnosti i niske cene. Uzorci stolice se uzimaju tri uzastopna dana. Pozitivan nalaz na okultno krvarenje može se očekivati ako je količina hemoglobina u 1 gr stolice najmanje 10 mg. U našim uslovima najčešće korišćen test je Hemocult – test koji traži pripremu bolesnika tri dana pre testiranja i za vreme testiranja takozvanom ‘’belom dijetom’’ (zabranjeno je uzimanje crvenog mesa, C vitamina, citrusnog voća, preparata gvožđa i antiinflamatornih nesteroidnih lekova). Pozitivan nalaz ne potvrđuje dijagnozu raka, ali ukazuje na potrebu za dalje ispitivanje.

Irigografija je pregled pri kome se kontrast – barijum, ubacuje u crevo kroz rektalni kateter i potom vrše snimanja na rendgenu. Snimanje može biti sa dvojnim kontrastom tj. ubacivanjem barijuma i vazduha čime se dobija na preciznosti. Ova metoda takođe zahteva pripremu creva. Njen nedostatak je što se ne može uzeti biopsija.

Fleksibilna sigmoidoskopija je endoskopska metoda kojom se pregleda oko 60 cm zadnjeg creva gde se nalazi oko 2/3 tumora kolona.

Kolonoskopija i uklanjanje polipa na debelom crevu preventiva za rak debelog crevaKolonoskopija je „zlatni standard“ dijagnostike CRC-a zato što sem otkrivanja i malih promena – tumora, i uzimanja biopsije postoji mogućnost i uklanjanja polipa i time sprečavanja njihovog razvoja u malignu bolest. To je endoskopska metoda kojom se instrumentom pod kontrolom oka ulazi u celo debelo crevo. Ona zahteva pripremu creva tj. čišćenje. Sama kolonoskopija traje 20 do 45 minuta, nije bolna, ali za pojedine pacijente može biti neugodna.

Virtuelna kolonoskopija je nova metoda koja još nije ušla u rutinsku primenu. Ona koristi  vazduh kao kontrast a snimanje se vrši CT-om i MR-om i pruža dodatne informacije kao sto su proširenost tumorske mase na okolne organe, prisutnost uvećanih limfnih žlezda i postojanje metastatske bolesti. Njena senzitivnost je vrlo mala za lezije manje od 1 cm i za ravne lezije.

Endorektalni ultrazvuk je ultrazvučni pregled pomoću sonde koja je uvedena kroz anus. Njime se procenjuje zahvaćenost zida creva tumorom, kao i zahvaćenost okolnih limfnih žlezda. Koristi se u dijagnostici tumora rektuma.

Tumor markeri CEA i CA 19-9. To je biohemijska analiza krvi kojom se dokazuju specifični proteini. Ovaj test nije strogo specifičan za kolorektalni karcinom, jer se povišene vrednosti mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom dojke, pluća, želuca, kao i kod bolesnika sa čirom želuca i cirozom jetre. ). CEA je povišen samo u oko 40% pacijenata sa CRC. Njihov značaj je u postoperativnom praćenju obolelih u smislu ponovnog javljanja tumora nakon sprovedenog lečenja (recidiv bolesti).

Molekularni biomarkeri – slobodni cirkulišući DNA (CFDNA) u plazmi, DNA iz uzorka stolice, su dijagnostički testovi koji još nisu u u rutinskoj primeni i još uvek su skupi.

Ultrazvuk, CT i MR se koriste za otkrivanje lokalnog i sistemskog širenja tumora (metastaze).

Nijedan test nije savršen. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke, ali i svaki otkriva rak debelog creva u ranoj fazi.

U sledećem nastavku teksta: Lečenje karcinoma debelog creva, prevencija i faktori rizika

Autor teksta Mr Sc. Med. Dr Milena Šćepanović je hirurg u KBC Zvezdara u Beogradu.

.

3D animacija – Procedura pregleda debelog creva – Kolonoskopija

httpv://www.youtube.com/watch?v=wA9QtgVQWOw

1.400 Responses to "Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera"

 1. oman  19. januar 2015. at 11:12

  Postovana Dr Milena Scepanovic,
  Hvala na brzom odgovoru.Uz abdomena sam radila i nalaz je uredan,svi organi su uredni.Hranim se relativno zdravo,al moguce da se desava od neke posebne namjernice.Znaci vrijeme je za kolonoskopiju s obzirom na amnezu bolesti.
  Hvala puno, narednih mjeseci cu je i uraditi.
  Veliki pozdrav

 2. igor  21. januar 2015. at 22:32

  zdravo dr Milena pisem od makedonija zelim da mi kazete nesta o moim simptoma kioh imam;cesti slabi bol u desnoj donji deo nad slepog creva bol je postojan samo kad spavam ne osecam cesto imam krakorenja u creva .drugi simtoma nema .stolica redovna nemam macninu povracanja gadenja.redovno jedem sredni apetit .molim ako zelite da mi odgovorite na sta se duze ova bol.bio sam na doktora rekli su mi da je sve u redu sa bubrezi sa slepo crevo gledali su me na exo i kazu da nema nista .ali bol postoi .pozzz

 3. Dr Milena Šćepanović  25. januar 2015. at 22:11

  Poštovani Igore,
  možda vam smeta neka namirnica, ili kombinacija namirnica. Predlažem vam da se javite gastroenterologu.

 4. Violeta  15. februar 2015. at 01:20

  Postovanje dr. Scepanovicu. Molim Vas za odgovor: Moj suprug vec godinam ima hemoroide ( vise od 15 god…), na svaka 3-4 meseca ima krvarenje koje traje po dva dana, krv je sveza kao kod posekotina. Pre pocetka tog krvarenja oseca bol u donjem delu kicme i neko komesanje u stomaku praceno mucninom, a zatim se javlja i ocecaj za praznjenjem. Kod doktora nije isao, jer smatra da je to krvarenje iz hemoroida. Molim Vas za vase misljenje? Unapred Vam se zahvaljujem.

 5. Dr Milena Šćepanović  17. februar 2015. at 17:41

  Poštovana Violeta,
  vaš suprug bi trebalo da uradi kolonoskopiju, a potom da leči hemoroide.

 6. Radmila  25. februar 2015. at 22:47

  Poštovana doktorke,
  Mojoj sestri 60.god. u oktobru 2014-te je operisan rak debelog creva koji je metastazirao na jetru pa su joj neke metastaze na jetri uništili strujom (kako sam ja shvatila).Posle operacije pila je 3 ciklusa Xeloda i sve je to relativno dobro prošlo i ona dobro podnela. Međutim posle hemoterapije na rezu joj se pojavila neka tvorevina koja je curi ponekad i sukrvičasto. Takođe je i stomak počeo da joj raste, dok je ona jako smršala. sada joj je stomak ogroman, kao da je 8-mi mesec trudnoće.Konzilijum je poslao na palijativnu negu, što će reći nema pomoći za nju tj. otpisali su je. Molim vas vaše mišljenje.

 7. Dr Milena Šćepanović  2. mart 2015. at 19:46

  Poštovana Radmila,
  nažalost, kod vaše sestre se radi o terminalnoj fazi maligne bolesti. Konzilijum je doneo odluku posle uvida u celokupnu dokumentaciju.

 8. Boris  6. mart 2015. at 13:49

  Postovana doktorice,

  29 januara 2015-e tata mi je otisao na pregled kod abdominalnog hirurga jer je primjetio da mu se stolica suzila I iako nije bio siguran misli da je primjetio sukrvicu u stolici. Doktor ga je pregledao I zakazao kolonoskopiju ciji je nalaz dobio pre desetak dana. Kolonoskpski nalaz kaze da se na 5cm od ulaza nalazi velika ulcero vegetativna tvorevina I jedan polip na 25-om cm. Doktor je tokom pregleda uzeo isjecak I poslao ga na pato histoloski gde su u nalazu napisali da je u pitanju isjecak drobljivog zadrzaja I da odgovara opisu adenokarcinom. Tata je danas otisao na magnetnu rezonancu I u nalazu pise: „Rektum je izazito distendiran velikom tumorskom masom koja je lobulirane gradje I heterogene structure, najvecih dijametara 12,5 x 8,5 x 11,5 cm. Postkontrastno se prikazu inhomogeni porasti intenziteta signal sa zonama solidne gradje I brojnim manjim ili vecim nepravilnim zonama nekroze. Perirektalno I presarkalno masno tkivo je reduokovano a unutar njega se vidi veci broj manjih I nesto vecih limfnih cvorova (do 15mm) kao I limfadenopatija uz ilijacne krvne sudove I obturatorno a multipla limfdenomegalija (do 3 cm) uz tok aorte I VCI… „.
  Tata osim promjene velicine stolice I cestog tjeranja na wc ne osjeca druge simptome. Brinemo se I nadamo se da karcinom nije metastazirao na udaljene organe, bez obzira na velicinu. Mozete li nam reci vase misljenje u vezi sa velicinom ovog tumora, jer je doctor na MR-I danas rekao da nije vidio veci tumor od ovoga. Hvala unaprijed.

 9. Dr Milena Šćepanović  7. mart 2015. at 14:15

  Poštovani Borise,
  vaš otac treba da se operiše (dolazi u obzir i preoperativna hemo-radio terapija). Tek po operaciji i definitivnom pregledu preparata može se reći o stadijumu bolesti. Sama veličina tumora nije mnogo bitna.

 10. TOAN JODU  11. mart 2015. at 05:29

  I dalje je sve OK.

 11. Pepi  18. mart 2015. at 12:01

  Poštovana D-r Milena…Pisem iz Makedonije,zelim Vas pitat nesto…Reč je o mom suprugu.Več dva meseca ima promene u stolici,prvo je bilo dve nedelje dijarea,a zatim odjednom nije mogao da izadze…i to još traje.Zatim je uzeo Dulkolax,ispraznio se,bilo je dobro dva dana,opet sve isto.Uzeo je i caj za ispražnjavanja Alkalax,ali več neko vreme ima osečaj da mu se stalno ide wc.Ode i po 10-15 puta dnevno,ali nista,a taj oset ima ceo dan..Več10 dana kaže da kad ode u wc ima samo krvi,osecao je i bolove kod anusa,ali vise ne…Molim za brz odgovor,i puno Vas pozdravljam

 12. Dr Milena Šćepanović  21. mart 2015. at 19:15

  Poštovana Pepi,
  vaš suprug treba što pre da uradi kolonoskopiju.

 13. Ljuba  4. april 2015. at 01:26

  Postovana doktorko..Vec nekih 15 dana imam uvecane gasove posle jela,stolica mi nekad bude cvrsta a nekad kasasta 1 do 2 dnevno.Kad je kasasta bude jako smrdljiva a nekad i sluzi.Osecam nekad cegrljanje krcanje u stomaku.Radio testove na FECES 2 puta pre 8 meseci i skoro, nema nista,i testove na parazite,koprokultura i kandidu,nema nista.Pre 8 meseci me tako mucilo 2 meseca ali sa bolom u stomaku i teralo u wc, vecinom kasasta stolica braon boje ponekad sluzi.U oba puta sam pre toga koristio antibiotike vise puta u kratko vremenu radi prehlada.Dali to moze da izazove takve probleme ili bi trebao raditi neke druge preglede,molim brz odgovor.pozz

 14. Dr Milena Šćepanović  5. april 2015. at 14:49

  Poštovani Ljubo,
  antibiotici mogu da izazovu navedene tegobe, kao i neke druge bolesti. Svakako bi trebalo da se javite gastroenterologu, a on će vam reći šta dalje od pregleda treba da uradite.

 15. klaudija  10. april 2015. at 17:51

  Postovanje.
  Imam 37 godina i slucajnim redovnim pregledom sam dobila povisene markere ca19-9. vrijednost je bila 43 ,a dozvoljena je do 37. Sacekala sam mjesec dana i ponovila markere koji su tada iznosili 86. tada sam se vec zabrinula i uradila dosta nalaza:uz abdomena,gastroskopiju,krvnu sliku,snimak pluca. I sve je bilo uredno osim povisene sedimentacije, Da napomenem da sam prije godinu dana zbog genetske anamneze radila kolonoskopiju koja je takodjer bila uredna.Uradim i magnetnu rezonancu abdomena i male karlice i to bude uredno.I danas ponovim markere a oni dalje rastu ,sada su 134. Zbunjena sam i uplasena .

 16. Dr Milena Šćepanović  11. april 2015. at 20:50

  Poštovana Klaudija,
  tumor markeri nemaju dijagnostičkog značaja. Rade se onda kada se postavi dijagnoza maligne bolesti, i tada budu povišeni par stotina i hiljada, i imaju značaj u postoperativnom praćenju pacijenata. Važno je da vam je nalaz kolonoskopije uredan. Opustite se.

 17. Maja  13. april 2015. at 17:21

  Postovanje.
  Mama je operisala pre dve nedelje rak debelog creva i stavljena joj je privremena stoma. Posle 10 dana operacije kada je otisla u wc primetila je krvavu stolicu (ne u stomi nego nazad). Doktor kaze da je to normalo, pa ja bih volela i vase misljenje? Temperaturu je imala tri dana samo popodne i sad je vise nema. Pozzz

 18. Dr Milena Šćepanović  21. april 2015. at 18:57

  Poštovana Majo,
  kao što vam je vaš lekar i rekao, može se pojaviti i stolica i krv na prirodnom, analnom, otvoru. Ništa neuobičajeno posle navedene operacije.

 19. LORETA  30. april 2015. at 18:10

  Dr Milena,
  se javuvam od Skopje.Majka mi pred 10 dena imase operacija na debeloto crevo so naod ADENOCARCINOMA RECTOSYGMAE INFILTRITIVUM. Mikroskopskiot naod glasi : histoloskata analiza pokaza naod na adenokarcinom na debeloto crevo so probiv niz site sloevi na masnoto tkivo nad samiot probiv so MSdepoziti, kako i MS vo limfnata zlezda.Tumorot e graden od pseudozlezdeni formi sostaveni od maligni tip kletki so hiperhromni i pleomorfni jadra i patoloski mitozi.Prstenite se so pravilna gradba. Naodot odgovara za pT3N1cMx,Stage 3B, Dukes -C, MAC-C2. Pocituvana Dr. Milena Ve molam da mi go objasnite naodot,sto znaci,kolku e karcinomot prosiren.Ve molam za Vase mislenje. Pozdrav.

 20. Dr Milena Šćepanović  2. maj 2015. at 11:41

  Poštovana Loreta,
  tumor jeste zahvatio sve slojeve zida creva kao i limfne žlezde i majka bi trebalo da se javi na konzilijum da bi dobila i dodatnu terapiju.

 21. Nenad Ilic  21. maj 2015. at 10:39

  Poshtovana Dr. Milena
  Javljam se iz Makedonije , zeleo bih da vas konsultujem. Naime imam neke bolove sa leve strane u predelu slabine koji zna da se shiri I pozadi u predelu bubrega a I u pravcu zeludca, bio sam na pregledu rekli su mi da je u redu , nemam krvarenja , redovnu stolicu imam svaki dan normalno u jutarnjim satima nenam zatvor niti techno stolicu , bio sam na ifektivnoj klinici I uradio sam proveru nemam parasite bakterije ali nashli su mi reduciranu crevnu floru petog Juna opet idem kod gastrologa pa da vidimo u chemu je problem dali mozda nije nekakavproblem sa debelim crevom, matichni lekar mi kaze da ti bolovi mogu da budu I refleksija od kichme ja I tu nekako osecam nekakv reumatichni bol unapred hvala I pozdrav

 22. Dr Milena Šćepanović  22. maj 2015. at 23:29

  Poštovani Nenade,
  dobro ste i sami uradili. Treba da se javite gastroenterologu, a dalje zavisi od njegovog nalaza.

 23. ance  25. maj 2015. at 12:18

  zdravo doktorke zeljim da ve pitam imam na chmaru jedan izrastak kao zasirenom krvi neznam kako da ga opisem ne krvarim imam normalnu stolicu ali kad ga opipam taj izrastak osecam mali bol dali je to neki hemoroid ili je neki polip molim vas za odgovor pozdrav veliki

 24. Miona  26. maj 2015. at 23:42

  Pozdrav.
  Već tri meseca imam krvarenje pri obavljanju velike nužde. Pre dva meseca sam bila kod doktora, rekao je da je u pitanju Analna Fisura, dao mi je neku mast, međutim to ne prestaje. Čak sam pre nekoliko dana pri obavljanju velike nužde izbacila samu krv. Krvna slika je sasvim korektna. Molim vas Doktorice, želim da čujem vaše mišljenje o ovome.
  Hvala unapred.

 25. Peki  29. maj 2015. at 10:46

  Poštovana doktorka,

  Imam 26 godina, pre mesec ipo dana samo imao dijeru sa jakim grčevima, pa nakon toga 7 dana zatvor, sa krvarenjem na papiru. Nakon tih sedam dana, usled raznih kompota i sl, imao sam kašastu crnu stolicu i nakon toga se par dana sve unormalizovalo, gde sam usled obične nužde opet imao krv i koagulum posle stolice i na papiru, sveže boje. Normalno sam otišao kod lekara opšte prakse, gde mi je dao uput za Adler Weber test, hirurga i krvnu sliku. Test je bio negativan na okultno krvarenje, specijalista me je digit rektalno pregledao i rekao hemorodi ništa ozbilno i krvna slika je ok, osim LDL( 4,6 ) i HDL (6.59 ) holesterola malo uvećano. Promenio sam ishranu, sada unosim vlakna i voće, povrće, kuvano, a meso slabije jedem, a nekoliko dana sam stavljao čepiće Faktu…Bio sam i na kontroli posle dve nedelje i rekao mu da više nemam krvarenje, sada redovno idem u wc, svako jutro u isto vreme, jednom ili dva puta…Međutim, pre vršanje nužde, imam tako neko krčanje i nelagodnosti u stomaku, koje prestaju kada završim…Stolica je sada, svetlije braon boje, nekada formirana, nekada u delovima, sa pukotinama na površini, nekada je sluzava…Ono što mene brine, su te nelagodnosti ujutru u stomaku, krčanje, gasovi, hirurg kaže da je to zbog vlaknastih materija i promene ishrane i da dođem ponovo ako se javi krvarenje ponovo ( ne daj Bože )…Osećam ponekada i mučninu, nakon koje podrignem. Mnogi mi kažu da umišljam i da sam uplašen, što i jeste istina, ne znam da li imam razloga za brigu, da li biste se vi složili sa mišljenjem svojih kolega?…Doktor opšte prakse mi je rekao da se opustim i ne brinem ( i rekao mi da je ona kašasta i tamna stolica rezultat dugotrajnog stajanja hrane u probavnom traktu ), kada sam mu doneo rezultate i rekao mi da izbegavam suhomesnate proizvode…

 26. Dr Milena Šćepanović  31. maj 2015. at 18:55

  Poštovani Ance,
  promena koju opisujete najviše odgovara spoljašnjem hemoroidu.

  Poštovana Miona,
  fisura obično boli. Moguće je da uz nju imate i unutrašnje hemoroide. Proktološki pregled anoskopom bi to dijagnostikovao.

  Poštovani Peki,
  svakako da nemate razloga za brigu. Izgled stolice se menja zavisno od ishrane. Suhomesnate proizvode svakako izbacite iz ishrane.
  Eventualno se možete javiti i gastroenterologu.

 27. Ana  2. jun 2015. at 08:35

  Poštovana doktorko,

  ujna je prije godinu operisala karcinom debelog creva. Tada je rečeno da je III stadijum (zahvaćeno 6 od 12 limfnih čvorova). Išla je tri meseca na hemoterpiju. Poslednji nalaz je pokazao simplex ciste na jetri, a tu marker jetre je bio blago uvećan 13 (gornja granica 8). Kontrola je tek za mesec. Da li ima razloga za brigu?

 28. Dr Milena Šćepanović  4. jun 2015. at 20:34

  Poštovana Ana,
  nemate razloga za brigu. Neka ujna sačeka redovnu kontrolu.

 29. Nadja  27. jun 2015. at 15:48

  Postovana doktorice, imam 24 godine i prije dva mjeseca sam bila kod doktorice zbog pojave krvi nakon velike nuzde bila kod doktora i on mi je bez pregleda rekao da imam hemoroide i dao mi je kremu koju sam koristila i krvarenje je prestalo i vec ga nema 2 mjeseca.Pocela sam da jedem jabuke ujutro na taste i navece pred spavanje i stolica se normalizovala odnosno nije vise tvrda.Ono sto mene brine jeste da sam od tada izgubila 4 kg i jako me je sad strah posto sam citala da je ti simptom raka.

  Hvala na odgovoru i srdacan pozdrav.

 30. Dr Milena Šćepanović  27. jun 2015. at 17:53

  Poštovana Nadja,
  u vašim godinama najčešći razlog nevedenog krvarenja jesu hemoroidi. Gubitak telesne težine može biti posledica korigovane ishrane. Rak u vašim godinama je raritet pa o tome ne treba da mislite. Ako se krvarenje ponovo javi treba da se javite proktologu, hirurgu ili gastroenterologu, radi pregleda.

 31. Maja  9. jul 2015. at 12:53

  Poštovana doktorko,

  Imam 24 godine, redovno vežbam, hranim se relativno zdravo, ne pušim, 1-2 sedmično pijem alkohol (pivo, mane količine). Pre 2-3 godine sam imala problem sa stolicom, u smislu da su bile ređe, kašaste u većim količinama ili isprekidane u obliku prsta i kada osetim nagon morala sam odmah da idem u wc, nisam mogla da trpim. To mi je vremenom postao psihički problem (kad negde izađem razmišljam šta ću ako mi se bude išlo u wc i onda nervoza sama to prizove), ali sam sve to nekako prevazišla. Od pre par meseci opet prolazim kroz taj problem zbog jedne nezgode, idem do 4-5 puta u wc, kad treba da izađem napolje unervozim se, teško mi je da trpim, stolice su uglavnom ređe, pa me zanima da li mislite da treba da odem kod doktora na kontrolu ili su stolice takve zbog povećanog unosa povrća i tečnosti i stalnog razmišljanja o porblemu?

  Hvala na odgovoru, pozdrav.

 32. Dr Milena Šćepanović  10. jul 2015. at 17:44

  Poštovana Majo,
  vaše tegobe su najverovatnije psihoisomatskog porekla. Pokušajte kao i prvi put to da prevaziđete.
  Ako ne budete uspeli, i tegobe budu trajale, javite se gastroenterologu.

 33. Minja  14. jul 2015. at 09:12

  Postovana,
  tata je pre godinu ipo dana imao tromboyu creva i operisan je, gde je odstranjen veliki deo debelog creva. pre toga je imao i tumor na crevu koji je operisao. od tada redovno ide na kontrole, tumor markeri su u redu i generalno krvna slika ali d dimeri su se povecali na 260, a treba da budu manje od 250. Kada je imao tromboyu, d dimeri su bili i po nekoliko hiljada ali posle operacije su se smanjili na 220. A sada su blago povecani. ima li razloga za strah?

 34. Dr Milena Šćepanović  15. jul 2015. at 12:41

  Poštovana Minja,
  za sada nemate razloga za brigu.

 35. slavica  30. jul 2015. at 18:51

  Postovanje imam 26 god i pisem iz Makedonije molim za pomoc .Moj otac ima 60 god imao je mnogo retku stolicu i cesto puta iso u wc imao je i krv na stolicu javio se lekaru lekari su mu utvrdili da ima cataracktu na rektum i da ce rektum hiruski da se ostrani i da ce svoj izmet isterivati preko kese pa me zanima moze li se izbeci ta kesa dali ce tu kesu nositi dozivotno i dali ce voditi normalan zivot nakon svega toga molim za odgovor

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Security Code: