Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera

Dr Milena Šćepanović

.

Šta je to rak debelog creva

Rak debelog creva dijagnoza, simptomi i dijagnostika kolorektalnog karcinoma

.

Kancer kolona - zid i rak debelog creva klinička slika simptomi dijagnostika kanceraKolorektalni karcinom ili rak debelog creva je primarno bolest gena koja je izazvana faktorima okoline ili nasleđa.

U našem telu postoje tumor ‘’aktivirajući geni’’ tj. onkogeni, i suprotno od njih ’’suzbijajući geni’’ (supresorski geni) koji u normalnim okolnostima sprečavaju nastanak raka debelog creva. Kada oni zakažu, nastaje maligna bolest – kancer.

Rak debelog creva je značajana bolest iz više razloga:

1. Pre svega, rak debelog crva je u stalnom porastu. Od 2008-e godine Rak debelog creva postao je najčešći  karcinom od svih karcinoma u oba pola. Prethodnih godina vodeće mesto po broju obolelih je imao karcinom pluća, a karcinom debelog creva je, zavisno od zemlje i pola, zauzimao drugo i treće mesto.

2. Zatim, ovaj karcinom spada u izlečive karcinome kada se otkrije u ranoj fazi bolesti. Kada tumor debelog creva probije zid creva i zahvati limfne žlezde, bolest se komplikuje. Na primer 5-ogodišnje preživljavanje kod tumora debelog creva u I stadijumu bolesti je 80-95% i dovoljno je samo hirurško lečenje, u II-om raka debelog creva stadijumu bolesti preživljavanje je 65%, u III stadijumu kancera debelog creva je preživljavanje 50%, a u IV stadijumu raka debelog creva preživi manje od 10% pacijenata. Ova razlika u preživljavanju nam ukazuje na značaj otkrivanja tumora u ranom stadijumu bolesti.

3. Karcinom debelog creva je vrlo dostupan dijagnostici i zato spada u karcinome koje je najlakše otkriti i sprečiti. A rano otkrivanje bolesti je važno, jer kao što smo rekli, uspešnost lečenja na prvom mestu zavisi od proširenosti bolesti u trenutku njenog otkrivanja.

Danas je prihvaćeno stanovište da većina (oko 2/3) karcinoma kolona nastaje od prethodnih adenoma koji u većini slučajeva ne daju nikakve simptome. Vreme prelaska iz benigne u malignu leziju traje od 10 do 35 godina. Ova pojava je poznata kao adenoma – karcinoma sekvenca. Većina adenoma ne daje nikakve tegobe i slučajno se otkrivaju nekom od skrining metoda. Veliki adenomi, ipak, mogu da uzrokuju krvarenje koje najčešće ne mora biti vidljivo golim okom. Što je veći adenom veća je i verovatnoća njegove promene u karcinom debelog creva.  Ali, ne prelaze svi adenomi u karcinom debelog creva. Oko 35% osoba ima adenom u debelom crevu. Otkrivanjem i lečenjem ovih adenoma sprečava se pre svega nastanak karcinoma, a zatim i  otkrivanje karcinoma u ranom stadijumu kada je bolest izlečiva.

Stadijumi razvoja raka debelog creva kolorektalni karcinom klinička slika

Stadijum  I –  Rak debelog creva zahvata mukozu (najpovršniji deo zida creva)

Stadijum  II –  Rak debelog creva se proširio u mišićni sloj zida debelog creva

Stadijum  III –  Rak debelog creva se proširio na limfne čvorove

Stadijum  IV –  Rak debelog creva se proširio na druge organe. . .

. . .


Klinička slika karcinoma kolona

Klinička slika raka debelog creva je šarolika i nespecifična. Praktično svaki simptom u vidu promene u crevnom pražnjenju (izgled, boja, konzistencija stolice) kao i prisustvo bola i neprijatnosti u trbuhu, može, ali i ne mora biti simptom tumora na debelom crevu. Važno je znati da tumor debelog creva u početku ne daje nikakve simptome. Simptomi se javljaju onda kada je bolest već napredovala. Ako se čeka sa pregledom, bolest može samo još više da napreduje i da iz izlečive faze pređe u neizlečivu. Zato je važno raditi preventivne preglede, skrininge, i pri pojavi bilo kakvih tegoba, odmah se javiti lekaru. Tumor debelog creva raste sporo, pa ako se navedeno uzme u obzir, vremena za izlečenje ima.

Kod većine pacijenata sa dijagnozom kancer debelog creva dominira kombinacija krvarenja i promena u crevnom pražnjenju, najčešće u vidu učestalog pražnjenja i kašastih stolica.

Krvarenje je čest simptom tumora završnog dela debelog creva. Krvarenje može biti vidljivo golim okom, u različitim količinama i nijansama crvene boje. Ukoliko je oskudno i nije vidljivo može se otkriti testom na okultno krvarenje (FOBT). Ništa nije tragičnije nego proglasiti krvarenje posledicom hemoroidalne bolesti bez adekvatnog pregleda i promašiti potencijalno izlečiv tumor. Takođe važno, hemoroidalna bolest može postojati i zajedno sa polipom ili karcinomom creva. Oko 50% pacijenata sa rektalnim krvarenjem, svoje tegobe pripisuje hemoroidima, a 75% pacijenata ne pridaje važnost ovom simptomu.

Ostali simptomi kancera debelog creva su: smena proliva i zatvora, otežano pražnjenje, pojava krvi i/ili sluzi sa ili bez stolice, bol u trbuhu, tup ili u vidu grčeva, nespecifičan bol i često se  zanemari,  ili bol u čmaru koji  je retko posledica tumora, a kada je to razlog onda je tumor debelog creva ili jako veliki ili jako nisko u samom čmarnom kanalu, zatim palpabilna masa u trbuhu. Ingvinalna kila kod starijih osoba koja postoji kraće vreme može ukazivati na postojanje tumora creva.

Od opštih simptoma raka debelog creva, to su gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, anemija. Kod 1/3 pacijenata simptomi traju oko 6 meseci pre nego što se bolest dijagnostikuje.

Statistika oboljevanja - lokalizacija raka debelog creva gde se najčešće javlja rak

Lokalizacija (mesta pojave) raka debelog creva:

 

Ascedentni (ushodni) kolon       18%

Transverzalni (poprečni) kolon  9%

Descedentni (silazni) kolon        5%

Sigmoidni kolon                           25%

Rektum                                          43%

 

Anatomski debelo crevo se deli na 6 delova. Počinje na mestu završetka tankog creva, u donjem desnom delu trbuha, kao slepi završetak – cekum, potom se nastavlja na uzlazni deo debelog creva – ascedens, zatim se nastavlja na poprečni kolon – transverzum, zatim silazni kolon – descedens, potom savijeni deo creva u vidu S slova – sigmoidni kolon, pa pravo crevo – rektum, i završava sa čmarnim kanalnom – analni kanal. Cela dužina debelog creva je do 2 metra.

Simptomi bolesti zavise i od lokalizacije bolesti. Rak debelog creva na desnoj strani kolona češće dovodi do nejasnih bolova u trbuhu, anemije zbog hroničnog gubitka krvi koje nije vidljivo golim okom, malaksalosti, gubitka telesne težine a klinički se može napipati tumorska masa sa desne strane trbuha. Rak debelog creva na levoj strani češće dovodi do promene u crevnom pražnjenju, smene zatvora i proliva, grčevitih bolova u trbuhu sa mučninom i povraćanjem zbog zatvaranja lumena creva rastom tumora. Rak rektuma dovodi do promena u pražnjenju creva i krvarenja.

.

Statistika raka debelog creva

Što se statistike tiče, broj obolelih od raka debelog creva je u stalnom porastu. Danas u svetu svake godine od karcinoma kolona oboli oko  1 000 000 osoba a oko 500 000 ljudi umre od ove bolesti u svetu svake godine. Najveći broj obolelih je u SAD, Kanadi i Okeaniji a najniži je u Africi, Južnoj Americi i Aziji (izuzev Japana).

Karcinom kolona je bolest starijih osoba jer se tokom starenja nakupljaju genetske promene i mutacije u ćelijama. Čak 90% obolelih je u grupi osoba starijih od 50 godina. Rizik oboljevanja od raka debelog creva raste sa starošću.

Distribucija kancera po polu je sledeća:  Kod žena najčešći je karcinom dojke, zatim sledi karcinom kolona, a na trećem mestu je karcinom pluća. Kod muškaraca najčešći je karcinom prostate, zatim karcinom pluća i na trećem mestu je karcinom kolona. Kod oba pola zajedno uzevši, od 2008 godine,  najčešći  je karcinom debelog creva.

Srbija po broju obolelih spada u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja. 2006-te godine broj novoobolelih je bio oko 4000. Otprilike svaka deseta osoba obolela i umrla od raka u našoj zemlji, žrtva je malignog procesa lokalizovanog na debelom crevu. Distribucija po polu je malo drugačija i to tako da je karcinom kolona na drugom mestu za muškarce i na trećem mestu  za žene.

Među 43 Evropske zemlje Srbija se po broju obolelih nalazi na 26-om mestu za muškarce i 28-om mestu za žene, a po broju umrlih na 6-om mestu za muškarce i 7-om mestu za žene. Ovo, nažalost, govori o visokoj stopi smrtnosti i kasnom otkrivanju ovog karcinoma, kada su i rezultati lečenja daleko slabiji, a razlog je nepostojanje prevencije. U Srbiji se oko 2/3 pacijenata dijagnostikuje u odmakloj fazi bolesti, tj. u III i IV stadijumu raka debelog creva, pa su i rezultati lečenja lošiji.

Tabela: Incidenca oboljevanja od karcinoma kolona u Evropi, po polu, u 2008 god.

Statistika pojave raka debelog creva u Evropi po polu rak kolona po zemljama

 

 

Dijagnostika raka debelog creva

 .

RT – digito-rektalni pregled je prvi pregled, najjednostavniji, najjeftiniji, i spada u domen lekara opšte prakse. Značajan je jer sem što otkriva tumore završnog dela debelog creva, dijagnostikuje i druge, najčešće benigne, bolesti ove regije, koji ponekad imaju sličnu simptomatologiju. Od svih tumora rektuma njih 2/3 je dostupno pregledu prstom. A oko 10% tumora celog kolona je potencijalno dostupno digitorektalnom pregledu.

Nažalost, oko ½ pacijenata sa gastrointrestinalnim simptomima a pregledanih u Domu Zdravlja nema uradjen rektalni pregled.

FOBT ( faecal occult blood test) je najčešće korišćen test za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, zbog njegove neinvazivnosti, jednostavnosti i niske cene. Uzorci stolice se uzimaju tri uzastopna dana. Pozitivan nalaz na okultno krvarenje može se očekivati ako je količina hemoglobina u 1 gr stolice najmanje 10 mg. U našim uslovima najčešće korišćen test je Hemocult – test koji traži pripremu bolesnika tri dana pre testiranja i za vreme testiranja takozvanom ‘’belom dijetom’’ (zabranjeno je uzimanje crvenog mesa, C vitamina, citrusnog voća, preparata gvožđa i antiinflamatornih nesteroidnih lekova). Pozitivan nalaz ne potvrđuje dijagnozu raka, ali ukazuje na potrebu za dalje ispitivanje.

Irigografija je pregled pri kome se kontrast – barijum, ubacuje u crevo kroz rektalni kateter i potom vrše snimanja na rendgenu. Snimanje može biti sa dvojnim kontrastom tj. ubacivanjem barijuma i vazduha čime se dobija na preciznosti. Ova metoda takođe zahteva pripremu creva. Njen nedostatak je što se ne može uzeti biopsija.

Fleksibilna sigmoidoskopija je endoskopska metoda kojom se pregleda oko 60 cm zadnjeg creva gde se nalazi oko 2/3 tumora kolona.

Kolonoskopija i uklanjanje polipa na debelom crevu preventiva za rak debelog crevaKolonoskopija je „zlatni standard“ dijagnostike CRC-a zato što sem otkrivanja i malih promena – tumora, i uzimanja biopsije postoji mogućnost i uklanjanja polipa i time sprečavanja njihovog razvoja u malignu bolest. To je endoskopska metoda kojom se instrumentom pod kontrolom oka ulazi u celo debelo crevo. Ona zahteva pripremu creva tj. čišćenje. Sama kolonoskopija traje 20 do 45 minuta, nije bolna, ali za pojedine pacijente može biti neugodna.

Virtuelna kolonoskopija je nova metoda koja još nije ušla u rutinsku primenu. Ona koristi  vazduh kao kontrast a snimanje se vrši CT-om i MR-om i pruža dodatne informacije kao sto su proširenost tumorske mase na okolne organe, prisutnost uvećanih limfnih žlezda i postojanje metastatske bolesti. Njena senzitivnost je vrlo mala za lezije manje od 1 cm i za ravne lezije.

Endorektalni ultrazvuk je ultrazvučni pregled pomoću sonde koja je uvedena kroz anus. Njime se procenjuje zahvaćenost zida creva tumorom, kao i zahvaćenost okolnih limfnih žlezda. Koristi se u dijagnostici tumora rektuma.

Tumor markeri CEA i CA 19-9. To je biohemijska analiza krvi kojom se dokazuju specifični proteini. Ovaj test nije strogo specifičan za kolorektalni karcinom, jer se povišene vrednosti mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom dojke, pluća, želuca, kao i kod bolesnika sa čirom želuca i cirozom jetre. ). CEA je povišen samo u oko 40% pacijenata sa CRC. Njihov značaj je u postoperativnom praćenju obolelih u smislu ponovnog javljanja tumora nakon sprovedenog lečenja (recidiv bolesti).

Molekularni biomarkeri – slobodni cirkulišući DNA (CFDNA) u plazmi, DNA iz uzorka stolice, su dijagnostički testovi koji još nisu u u rutinskoj primeni i još uvek su skupi.

Ultrazvuk, CT i MR se koriste za otkrivanje lokalnog i sistemskog širenja tumora (metastaze).

Nijedan test nije savršen. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke, ali i svaki otkriva rak debelog creva u ranoj fazi.

BioLife Regenerator biljne kapi za imunitet i smanjivanje efekata hemioterapije

U sledećem nastavku teksta: Lečenje karcinoma debelog creva, prevencija i faktori rizika

Autor teksta Mr Sc. Med. Dr Milena Šćepanović je hirurg u KBC Zvezdara u Beogradu.

.

3D animacija – Procedura pregleda debelog creva – Kolonoskopija

httpv://www.youtube.com/watch?v=wA9QtgVQWOw

1.377 Responses to "Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera"

 1. oman  19. januar 2015. at 11:12

  Postovana Dr Milena Scepanovic,
  Hvala na brzom odgovoru.Uz abdomena sam radila i nalaz je uredan,svi organi su uredni.Hranim se relativno zdravo,al moguce da se desava od neke posebne namjernice.Znaci vrijeme je za kolonoskopiju s obzirom na amnezu bolesti.
  Hvala puno, narednih mjeseci cu je i uraditi.
  Veliki pozdrav

 2. igor  21. januar 2015. at 22:32

  zdravo dr Milena pisem od makedonija zelim da mi kazete nesta o moim simptoma kioh imam;cesti slabi bol u desnoj donji deo nad slepog creva bol je postojan samo kad spavam ne osecam cesto imam krakorenja u creva .drugi simtoma nema .stolica redovna nemam macninu povracanja gadenja.redovno jedem sredni apetit .molim ako zelite da mi odgovorite na sta se duze ova bol.bio sam na doktora rekli su mi da je sve u redu sa bubrezi sa slepo crevo gledali su me na exo i kazu da nema nista .ali bol postoi .pozzz

 3. Dr Milena Šćepanović  25. januar 2015. at 22:11

  Poštovani Igore,
  možda vam smeta neka namirnica, ili kombinacija namirnica. Predlažem vam da se javite gastroenterologu.

 4. Violeta  15. februar 2015. at 01:20

  Postovanje dr. Scepanovicu. Molim Vas za odgovor: Moj suprug vec godinam ima hemoroide ( vise od 15 god…), na svaka 3-4 meseca ima krvarenje koje traje po dva dana, krv je sveza kao kod posekotina. Pre pocetka tog krvarenja oseca bol u donjem delu kicme i neko komesanje u stomaku praceno mucninom, a zatim se javlja i ocecaj za praznjenjem. Kod doktora nije isao, jer smatra da je to krvarenje iz hemoroida. Molim Vas za vase misljenje? Unapred Vam se zahvaljujem.

 5. Dr Milena Šćepanović  17. februar 2015. at 17:41

  Poštovana Violeta,
  vaš suprug bi trebalo da uradi kolonoskopiju, a potom da leči hemoroide.

 6. Radmila  25. februar 2015. at 22:47

  Poštovana doktorke,
  Mojoj sestri 60.god. u oktobru 2014-te je operisan rak debelog creva koji je metastazirao na jetru pa su joj neke metastaze na jetri uništili strujom (kako sam ja shvatila).Posle operacije pila je 3 ciklusa Xeloda i sve je to relativno dobro prošlo i ona dobro podnela. Međutim posle hemoterapije na rezu joj se pojavila neka tvorevina koja je curi ponekad i sukrvičasto. Takođe je i stomak počeo da joj raste, dok je ona jako smršala. sada joj je stomak ogroman, kao da je 8-mi mesec trudnoće.Konzilijum je poslao na palijativnu negu, što će reći nema pomoći za nju tj. otpisali su je. Molim vas vaše mišljenje.

 7. Dr Milena Šćepanović  2. mart 2015. at 19:46

  Poštovana Radmila,
  nažalost, kod vaše sestre se radi o terminalnoj fazi maligne bolesti. Konzilijum je doneo odluku posle uvida u celokupnu dokumentaciju.

 8. Boris  6. mart 2015. at 13:49

  Postovana doktorice,

  29 januara 2015-e tata mi je otisao na pregled kod abdominalnog hirurga jer je primjetio da mu se stolica suzila I iako nije bio siguran misli da je primjetio sukrvicu u stolici. Doktor ga je pregledao I zakazao kolonoskopiju ciji je nalaz dobio pre desetak dana. Kolonoskpski nalaz kaze da se na 5cm od ulaza nalazi velika ulcero vegetativna tvorevina I jedan polip na 25-om cm. Doktor je tokom pregleda uzeo isjecak I poslao ga na pato histoloski gde su u nalazu napisali da je u pitanju isjecak drobljivog zadrzaja I da odgovara opisu adenokarcinom. Tata je danas otisao na magnetnu rezonancu I u nalazu pise: „Rektum je izazito distendiran velikom tumorskom masom koja je lobulirane gradje I heterogene structure, najvecih dijametara 12,5 x 8,5 x 11,5 cm. Postkontrastno se prikazu inhomogeni porasti intenziteta signal sa zonama solidne gradje I brojnim manjim ili vecim nepravilnim zonama nekroze. Perirektalno I presarkalno masno tkivo je reduokovano a unutar njega se vidi veci broj manjih I nesto vecih limfnih cvorova (do 15mm) kao I limfadenopatija uz ilijacne krvne sudove I obturatorno a multipla limfdenomegalija (do 3 cm) uz tok aorte I VCI… „.
  Tata osim promjene velicine stolice I cestog tjeranja na wc ne osjeca druge simptome. Brinemo se I nadamo se da karcinom nije metastazirao na udaljene organe, bez obzira na velicinu. Mozete li nam reci vase misljenje u vezi sa velicinom ovog tumora, jer je doctor na MR-I danas rekao da nije vidio veci tumor od ovoga. Hvala unaprijed.

 9. Dr Milena Šćepanović  7. mart 2015. at 14:15

  Poštovani Borise,
  vaš otac treba da se operiše (dolazi u obzir i preoperativna hemo-radio terapija). Tek po operaciji i definitivnom pregledu preparata može se reći o stadijumu bolesti. Sama veličina tumora nije mnogo bitna.

 10. TOAN JODU  11. mart 2015. at 05:29

  I dalje je sve OK.

 11. Pepi  18. mart 2015. at 12:01

  Poštovana D-r Milena…Pisem iz Makedonije,zelim Vas pitat nesto…Reč je o mom suprugu.Več dva meseca ima promene u stolici,prvo je bilo dve nedelje dijarea,a zatim odjednom nije mogao da izadze…i to još traje.Zatim je uzeo Dulkolax,ispraznio se,bilo je dobro dva dana,opet sve isto.Uzeo je i caj za ispražnjavanja Alkalax,ali več neko vreme ima osečaj da mu se stalno ide wc.Ode i po 10-15 puta dnevno,ali nista,a taj oset ima ceo dan..Več10 dana kaže da kad ode u wc ima samo krvi,osecao je i bolove kod anusa,ali vise ne…Molim za brz odgovor,i puno Vas pozdravljam

 12. Dr Milena Šćepanović  21. mart 2015. at 19:15

  Poštovana Pepi,
  vaš suprug treba što pre da uradi kolonoskopiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Security Code: