Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Zdravlje

Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera

Dr Milena Šćepanović

ŠTA JE TO RAK DEBELOG CREVA

Rak debelog creva dijagnoza, simptomi i dijagnostika kolorektalnog karcinoma

.

Kolorektalni karcinom ili rak debelog creva je primarno bolest gena koja je izazvana faktorima okoline ili nasleđa.

Kancer kolona - zid debelog creva i rak

U našem telu postoje tumor ‘’aktivirajući geni’’ tj. onkogeni, i suprotno od njih ’’suzbijajući geni’’ (supresorski geni) koji u normalnim okolnostima sprečavaju nastanak raka debelog creva. Kada oni zakažu, nastaje maligna bolest – kancer.

Rak debelog creva je značajana bolest iz više razloga:

1. Pre svega, rak debelog crva je u stalnom porastu. Od 2008-e godine Rak debelog creva postao je najčešći  karcinom od svih karcinoma u oba pola. Prethodnih godina vodeće mesto po broju obolelih je imao karcinom pluća, a karcinom debelog creva je, zavisno od zemlje i pola, zauzimao drugo i treće mesto.

2. Zatim, ovaj karcinom spada u izlečive karcinome kada se otkrije u ranoj fazi bolesti. Kada tumor debelog creva probije zid creva i zahvati limfne žlezde, bolest se komplikuje. Na primer 5-ogodišnje preživljavanje kod tumora debelog creva u I stadijumu bolesti je 80-95% i dovoljno je samo hirurško lečenje, u II-om raka debelog creva stadijumu bolesti preživljavanje je 65%, u III stadijumu kancera debelog creva je preživljavanje 50%, a u IV stadijumu raka debelog creva preživi manje od 10% pacijenata. Ova razlika u preživljavanju nam ukazuje na značaj otkrivanja tumora u ranom stadijumu bolesti.

3. Karcinom debelog creva je vrlo dostupan dijagnostici i zato spada u karcinome koje je najlakše otkriti i sprečiti. A rano otkrivanje bolesti je važno, jer kao što smo rekli, uspešnost lečenja na prvom mestu zavisi od proširenosti bolesti u trenutku njenog otkrivanja.

Danas je prihvaćeno stanovište da većina (oko 2/3) karcinoma kolona nastaje od prethodnih adenoma koji u većini slučajeva ne daju nikakve simptome. Vreme prelaska iz benigne u malignu leziju traje od 10 do 35 godina. Ova pojava je poznata kao adenoma – karcinoma sekvenca. Većina adenoma ne daje nikakve tegobe i slučajno se otkrivaju nekom od skrining metoda. Veliki adenomi, ipak, mogu da uzrokuju krvarenje koje najčešće ne mora biti vidljivo golim okom. Što je veći adenom veća je i verovatnoća njegove promene u karcinom debelog creva.  Ali, ne prelaze svi adenomi u karcinom debelog creva. Oko 35% osoba ima adenom u debelom crevu. Otkrivanjem i lečenjem ovih adenoma sprečava se pre svega nastanak karcinoma, a zatim i  otkrivanje karcinoma u ranom stadijumu kada je bolest izlečiva.

Stadijumi razvoja raka debelog creva kolorektalni karcinom klinička slika
Stadijumi razvoja raka debelog creva – kolorektalni karcinom

Stadijum  I –  Rak debelog creva zahvata mukozu (najpovršniji deo zida creva)

Stadijum  II –  Rak debelog creva se proširio u mišićni sloj zida debelog creva

Stadijum  III –  Rak debelog creva se proširio na limfne čvorove

Stadijum  IV –  Rak debelog creva se proširio na druge organe. . .

Klinička slika karcinoma kolona

Klinička slika raka debelog creva je šarolika i nespecifična. Praktično svaki simptom u vidu promene u crevnom pražnjenju (izgled, boja, konzistencija stolice) kao i prisustvo bola i neprijatnosti u trbuhu, može, ali i ne mora biti simptom tumora na debelom crevu. Važno je znati da tumor debelog creva u početku ne daje nikakve simptome. Simptomi se javljaju onda kada je bolest već napredovala. Ako se čeka sa pregledom, bolest može samo još više da napreduje i da iz izlečive faze pređe u neizlečivu. Zato je važno raditi preventivne preglede, skrininge, i pri pojavi bilo kakvih tegoba, odmah se javiti lekaru. Tumor debelog creva raste sporo, pa ako se navedeno uzme u obzir, vremena za izlečenje ima.

Kod većine pacijenata sa dijagnozom kancer debelog creva dominira kombinacija krvarenja i promena u crevnom pražnjenju, najčešće u vidu učestalog pražnjenja i kašastih stolica.

Krvarenje je čest simptom tumora završnog dela debelog creva. Krvarenje može biti vidljivo golim okom, u različitim količinama i nijansama crvene boje. Ukoliko je oskudno i nije vidljivo može se otkriti testom na okultno krvarenje (FOBT). Ništa nije tragičnije nego proglasiti krvarenje posledicom hemoroidalne bolesti bez adekvatnog pregleda i promašiti potencijalno izlečiv tumor. Takođe važno, hemoroidalna bolest može postojati i zajedno sa polipom ili karcinomom creva. Oko 50% pacijenata sa rektalnim krvarenjem, svoje tegobe pripisuje hemoroidima, a 75% pacijenata ne pridaje važnost ovom simptomu.

Ostali simptomi kancera debelog creva su: smena proliva i zatvora, otežano pražnjenje, pojava krvi i/ili sluzi sa ili bez stolice, bol u trbuhu, tup ili u vidu grčeva, nespecifičan bol i često se  zanemari,  ili bol u čmaru koji  je retko posledica tumora, a kada je to razlog onda je tumor debelog creva ili jako veliki ili jako nisko u samom čmarnom kanalu, zatim palpabilna masa u trbuhu. Ingvinalna kila kod starijih osoba koja postoji kraće vreme može ukazivati na postojanje tumora creva.

Od opštih simptoma raka debelog creva, to su gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, anemija. Kod 1/3 pacijenata simptomi traju oko 6 meseci pre nego što se bolest dijagnostikuje.

Statistika oboljevanja - lokalizacija raka debelog creva gde se najčešće javlja rak

Lokalizacija (mesta pojave) raka debelog creva:

 

Ascedentni (ushodni) kolon       18%

Transverzalni (poprečni) kolon  9%

Descedentni (silazni) kolon        5%

Sigmoidni kolon                           25%

Rektum                                          43%

 

Anatomski debelo crevo se deli na 6 delova. Počinje na mestu završetka tankog creva, u donjem desnom delu trbuha, kao slepi završetak – cekum, potom se nastavlja na uzlazni deo debelog creva – ascedens, zatim se nastavlja na poprečni kolon – transverzum, zatim silazni kolon – descedens, potom savijeni deo creva u vidu S slova – sigmoidni kolon, pa pravo crevo – rektum, i završava sa čmarnim kanalnom – analni kanal. Cela dužina debelog creva je do 2 metra.

Simptomi bolesti zavise i od lokalizacije bolesti. Rak debelog creva na desnoj strani kolona češće dovodi do nejasnih bolova u trbuhu, anemije zbog hroničnog gubitka krvi koje nije vidljivo golim okom, malaksalosti, gubitka telesne težine a klinički se može napipati tumorska masa sa desne strane trbuha.

Rak debelog creva na levoj strani češće dovodi do promene u crevnom pražnjenju, smene zatvora i proliva, grčevitih bolova u trbuhu sa mučninom i povraćanjem zbog zatvaranja lumena creva rastom tumora. Rak rektuma dovodi do promena u pražnjenju creva i krvarenja.

BioColon-728x90

Statistika raka debelog creva

Što se statistike tiče, broj obolelih od raka debelog creva je u stalnom porastu. Danas u svetu svake godine od karcinoma kolona oboli oko  1 000 000 osoba a oko 500 000 ljudi umre od ove bolesti u svetu svake godine. Najveći broj obolelih je u SAD, Kanadi i Okeaniji a najniži je u Africi, Južnoj Americi i Aziji (izuzev Japana).

Karcinom kolona je bolest starijih osoba jer se tokom starenja nakupljaju genetske promene i mutacije u ćelijama. Čak 90% obolelih je u grupi osoba starijih od 50 godina. Rizik oboljevanja od raka debelog creva raste sa starošću.

Distribucija kancera po polu je sledeća:  Kod žena najčešći je karcinom dojke, zatim sledi karcinom kolona, a na trećem mestu je karcinom pluća. Kod muškaraca najčešći je karcinom prostate, zatim karcinom pluća i na trećem mestu je karcinom kolona. Kod oba pola zajedno uzevši, od 2008 godine,  najčešći  je karcinom debelog creva.

Srbija po broju obolelih spada u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja. 2006-te godine broj novoobolelih je bio oko 4000. Otprilike svaka deseta osoba obolela i umrla od raka u našoj zemlji, žrtva je malignog procesa lokalizovanog na debelom crevu. Distribucija po polu je malo drugačija i to tako da je karcinom kolona na drugom mestu za muškarce i na trećem mestu  za žene.

Među 43 Evropske zemlje Srbija se po broju obolelih nalazi na 26-om mestu za muškarce i 28-om mestu za žene, a po broju umrlih na 6-om mestu za muškarce i 7-om mestu za žene. Ovo, nažalost, govori o visokoj stopi smrtnosti i kasnom otkrivanju ovog karcinoma, kada su i rezultati lečenja daleko slabiji, a razlog je nepostojanje prevencije.

U Srbiji se oko 2/3 pacijenata dijagnostikuje u odmakloj fazi bolesti, tj. u III i IV stadijumu raka debelog creva, pa su i rezultati lečenja lošiji.

Konsultacije i specijalistički pregled debelog creva – ako imate problem sa crevima postoji mogućnost da vas direktno pregleda Dr Milena Šćepanović. Termine pregleda ili intervenciju  možete zakazati u u proktološkoj hirurškoj ordinaciji ProktoMed, ulica Mileševska 63, na Crvenom Krstu, Beograd, na sledeće telefone:

+381 64 98000 90

+381 11 244 71 36

Tabela: Incidenca oboljevanja od karcinoma kolona u Evropi, po polu, u 2008 god.

Statistika pojave raka debelog creva u Evropi po polu rak kolona po zemljama

Dijagnostika raka debelog creva

RT – digito-rektalni pregled je prvi pregled, najjednostavniji, najjeftiniji, i spada u domen lekara opšte prakse. Značajan je jer sem što otkriva tumore završnog dela debelog creva, dijagnostikuje i druge, najčešće benigne, bolesti ove regije, koji ponekad imaju sličnu simptomatologiju. Od svih tumora rektuma njih 2/3 je dostupno pregledu prstom. A oko 10% tumora celog kolona je potencijalno dostupno digitorektalnom pregledu.

Nažalost, oko ½ pacijenata sa gastrointrestinalnim simptomima a pregledanih u Domu Zdravlja nema uradjen rektalni pregled.

FOBT ( faecal occult blood test) je najčešće korišćen test za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, zbog njegove neinvazivnosti, jednostavnosti i niske cene. Uzorci stolice se uzimaju tri uzastopna dana. Pozitivan nalaz na okultno krvarenje može se očekivati ako je količina hemoglobina u 1 gr stolice najmanje 10 mg. U našim uslovima najčešće korišćen test je Hemocult – test koji traži pripremu bolesnika tri dana pre testiranja i za vreme testiranja takozvanom ‘’belom dijetom’’ (zabranjeno je uzimanje crvenog mesa, C vitamina, citrusnog voća, preparata gvožđa i antiinflamatornih nesteroidnih lekova). Pozitivan nalaz ne potvrđuje dijagnozu raka, ali ukazuje na potrebu za dalje ispitivanje.

Irigografija je pregled pri kome se kontrast – barijum, ubacuje u crevo kroz rektalni kateter i potom vrše snimanja na rendgenu. Snimanje može biti sa dvojnim kontrastom tj. ubacivanjem barijuma i vazduha čime se dobija na preciznosti. Ova metoda takođe zahteva pripremu creva. Njen nedostatak je što se ne može uzeti biopsija.

Fleksibilna sigmoidoskopija je endoskopska metoda kojom se pregleda oko 60 cm zadnjeg creva gde se nalazi oko 2/3 tumora kolona.

Kolonoskopija je „zlatni standard“ dijagnostike CRC-a zato što sem otkrivanja i malih promena – tumora, i uzimanja biopsije postoji mogućnost i uklanjanja polipa i time sprečavanja njihovog razvoja u malignu bolest. To je endoskopska metoda kojom se instrumentom pod kontrolom oka ulazi u celo debelo crevo. Ona zahteva pripremu creva tj. čišćenje. Sama kolonoskopija traje 20 do 45 minuta, nije bolna, ali za pojedine pacijente može biti neugodna.

Kolonoskopija i uklanjanje polipa na debelom crevu

Virtuelna kolonoskopija je nova metoda koja još nije ušla u rutinsku primenu. Ona koristi  vazduh kao kontrast a snimanje se vrši CT-om i MR-om i pruža dodatne informacije kao sto su proširenost tumorske mase na okolne organe, prisutnost uvećanih limfnih žlezda i postojanje metastatske bolesti. Njena senzitivnost je vrlo mala za lezije manje od 1 cm i za ravne lezije.

Endorektalni ultrazvuk je ultrazvučni pregled pomoću sonde koja je uvedena kroz anus. Njime se procenjuje zahvaćenost zida creva tumorom, kao i zahvaćenost okolnih limfnih žlezda. Koristi se u dijagnostici tumora rektuma.

Tumor markeri CEA i CA 19-9. To je biohemijska analiza krvi kojom se dokazuju specifični proteini. Ovaj test nije strogo specifičan za kolorektalni karcinom, jer se povišene vrednosti mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom dojke, pluća, želuca, kao i kod bolesnika sa čirom želuca i cirozom jetre. ). CEA je povišen samo u oko 40% pacijenata sa CRC. Njihov značaj je u postoperativnom praćenju obolelih u smislu ponovnog javljanja tumora nakon sprovedenog lečenja (recidiv bolesti).

Molekularni biomarkeri – slobodni cirkulišući DNA (CFDNA) u plazmi, DNA iz uzorka stolice, su dijagnostički testovi koji još nisu u u rutinskoj primeni i još uvek su skupi.

Ultrazvuk, CT i MR se koriste za otkrivanje lokalnog i sistemskog širenja tumora (metastaze).

Nijedan test nije savršen. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke, ali i svaki otkriva rak debelog creva u ranoj fazi.

U sledećem nastavku teksta: Lečenje karcinoma debelog creva, prevencija i faktori rizika

Autor teksta Mr Sc. Med. Dr Milena Šćepanović je hirurg u proktološkoj ordinaciji za hemoroide i bolesti debelog creva Proktomed, Mileševska 63 u Beogradu. Telefoni za zakazovanje pregleda i konsultacija su: 

+381 64 98000 90

+381 11 244 71 36

www.proktomed.rs

1.456 komentara

 • Postovana doktorko, kao sto znate nas narod jos nema takvu svest, da to radi na vreme, tj. da radi kontrole svog zdravlja jednom u godini i jednom u sest meseci. Ja sam operisana 2002 od karcinoma na vreme, ako je bio duboko i bio progresivan, savetujem vam svima koji citate, da redovno i kada se najbolje osecate, kao sto sam ja se osecala, i ipak se kontrolisala a samim tim i produzila sebi zivot, Hvala Bogu, i divnom profesoru koji me je operisao , ja nisam imala malignitet ove vrste nego druge, ali zar je to bitno…svi oni ako se nelece , neotkriju na vreme znace samo jedno :PUTOVANJE! Zdravlja vam Gospod svima dao pa i mene pogledao.

 • Dobar dan doktorko! Volela bih da vam razlozim jednu situaciju a ako Vam nije problem odgovorite mi u kratkim crtama ono sto me interesuje.
  Moja majka je lececi hemoroide osetila izraslinu o oliku klikera blizu analnog otvora, koliko sam ja iz Vaseg texta shvatila u pitanju je rektum, rezultat analize je nazalost pokazao da je u pitanju maligno oboljenje, uradela je sve analize osim snimka debelog creva koje joj je zakazano za nedelju dana. Po rezultatima tumor nije zahvatio nista drugo i nalazi se kako doktori kazu sa spoljne strane debelog creva. Nadam se da sam Vam provizorno objasnila stanje, pa me zanima nacin na koji se to operise i da li postoji verovatnoca za izlecenje?
  Ako nije problem objasnite mi sto prostije jer nemam nikakvo znanje sto se tice medicine-kako bih sto bolje razumela.
  Hvala unapred!
  S postovanjem Ivana

 • Poštovana Ivana,
  iz vašeg teksta mi nije baš jasno o kom tumoru se radi, s obzirom da kažete da se nalazi sa spoljne strane debelog creva. Naime, u toj regiji postoje tumori debelog creva, njegovog završnog dela, i tumori kože. Oni se donekle različito leče. O kom tumoru je reč, reći će patohistološki nalaz. Ako je u pitanju tumor debelog creva, on se leči operacijom i zračenjem (zavisno od stadijuma bolesti). Treba da imate u vidu da za tumore u toj regiji postoji verovatnoća da će se u sklopu operacije izvesti i kolostoma (pražnjenje crvnog sadržaja na stomi koja se formira na trbušnom zidu). Ako se radi o tumoru kože, opet, zavisno od tipa tumora, može doći u obzir samo hemio ili radio terapija, sa ili bez operacije.
  I imajte na umu svo vreme, da uvek postoji nada za izlečenje. Naravno, verovatnoća izlečenja je veća što je tumor otkriven u ranijem stadijumu.
  Srećno.

 • Zamolila bih Vas za razjašnjenje dijagnoze:
  DG:1. adenocarcinoma invasivum intestini crassi (HG2, NG2)
  2. adenoma tubule intestini crassi
  U prvom slučaju znam da se radi o malignom tumoru ali me interesuje gdje se nalazi i koij je stadijum.
  Unaprijed zahvalna

 • Dijagnoze koje ste dali su rezultat biopsije. Biopsija je samo potvrda da li se radi o malignom ili benignom tumoru i na osnovu nje se ne može reći stadijum bolesti. Za to je potreban patohistološki pregled celog preparata, koji se dobija posle operacije, ili, kompletno uradjena dijagnostika pa se tada indirektno govori o stadijumu bolesti.
  Prva dijagnoza je potvrda maligniteta debelog creva, a druga je benigna bolest debelog creva, prevedeno- odgovara polipu debelog creva.

 • Postovani, unazad 5mes imam iritirajuce „krcanje“ u levom donjem delu stomaka odmah iznad kuka. Na jak pritisak rukom osecam ostar bol a kada prstima pomeram deo stomaka gore dole osecam kao da u tom delu imam puno vode. Inace imam problem i sa nadimanjem tog dela stomaka kao i sa gasovima, sticem utisak da se taj deo stomaka puni gasovima i vodom! Gasove kao i stolicu jako imam utisak kao da ne mogu da izbacim iz creva a kad imam osecaj uglavnom je lazan? Inace godinama sam imao problem na koji nisam obracao paznju, sto zbog nemara sto zbog vremena, a sastojao se u tome da kada legnem sa desni bok i kada god udisem vazduh cuje se nesto poput lupkanja u tom istom delu? Pre par meseci iznad analnog otvora pojavio se plik koji se ubrzo povukao a ja se nisam javio dermatologu. Sada u donjem delu ispod rektuma ponekad osecam pritisak, pre par meseci nesnosan svrab kao i ali nema bolova? S’obzriom da imam 1.98m i 110kg a sve manje sam fizicki aktivan zbog prirode posla smatrao sam da je to vervoatno uzrocnik problema,ali odnedavno kada sam imao tvrdju stolicu i uocio krv uplasio sam se? Krvi inace od tada nijednom nije bilo! Sada moj najveci problem je nadutost,gasovi,osecaj da creva nisu ispraznjena,i kadkad spomenuti pritisak ispod testisa nalik probadanju? Mozete li mi reci posto sam uplasen, kolika je mogucnost da su ovo simptomi raka deb.creva. Imam 26 god i tek naredne nedelje mogu posetiti lekara? Inace nasledno imam probleme sa zeludacnom kiselinom i neprijatnim zadahom?Molim Vas odgovorite mi sto pre jako se plasim, danas osecam i mucninu u stomaku.

 • Poštovani Nikola, na osnovu samo opisa tegoba teško je postaviti dijagnozu. Ono što mogu da vam kažem je da nemate razloga za strah. Vaše tegobe odgovaraju pre tzv. nervoznim crevima. U svakom slučaju treba da odete na pregled kod gastroenterologa, i potom kod hirurga-proktologa. Možete se javiti i meni u KBC Zvezdara.

 • dr Milena zahvaljujem na odgovoru, primetio sam da se mnogi ljudi najpre uplase a onda shvate koliki su panicari, ja sam jedan od njih definitivno jer sve simptome koje ste opisali u svim el.publikacijama a koje sam detaljno citao ukazivali su na rak deb.creva. Iako su simptomi slicni ner.crevima gotovo da sam eliminisao tu mogucnost. Svakako cu posetiti pocetkom sedmice lekara opste prakse, jer nisam iz Beograda, ali cu se ukoliko predloze detaljnije ispitivanje svakako obratiti Vama. Hvala Vam jos jednom

 • dr Milena ja imam cesta krvarenja u stolici i imam bolne stolice imam peckanja i svrabez ,isao sam na snimanje ali nisam izdrzao jer me je jako bolelo a tada mi je doktor rekao da imam hemoroide mada ponavljam niseam izdrzao snimanje zbog jakog bola inace osecam to peckanje na pocetku samog ulaska u debelo crevo sad bih ponovo isao ali se bojim da idem jer me je jako bolelo to snimanje inace sam na hemodijalizi godinu dana neznam sta da radim bojim se da nije ono najgore da li postoji neko snimanje koje je bezbolno ,inace to me muci vec 2 ,3 godine ali sve vise i vise me boli inace imam 32 god iz SAPCA sam unapred hvala.

 • Poštovani Vlado, vi najverovatnije imate perianalnu fisuru, ranicu na koži čmara, u kojem slučaju se NE RADE nikakva snimanja. Za postavljanje dijagnoze dovoljan je samo pregled. U obzir dolaze i hemoroidi, za čiju dijagnozu je takođe dovoljan samo pregled. Snimanja se rade tek po smirivanju bolova! U svakom slučaju nemate razloga za brigu. Tegobe ne odgovaraju karcinomu.
  Za početak možete koristiti samo ulje kantariona 2xdnevno, lokalno, do pregleda lekara.

 • Dr Milena hvala vam puno mogu vam reci da mi je sada mnogo lakse posle vaseg komentara, neznam kako da vam se zahvalim poslusacu vas savet HVALA VAM OD SRCA.

 • Oprostite ali vec duze vreme imam tegobe sa stomakom uocio sam izraslinu na cmaru koja se posle mazanja krema protiv hemoroida povukla .Nakon 6 meseci sam u stolici primetio krvav trag koji me je uplasio ali sam dan ranije ijeo hranu sa dosta bibera i dali je ona mogla da aktivira tu krv .Takodje imam poremecaj u varenju tz dispepsiju creva i kome da se javim sa ovim problemima inace me leci vasa prezimenjakinja koja radi u Mirijevu.

 • Poštovani Dušane, moguće ja da imate unutrašnje i spoljašnje hemoroide i tegobe od njih. U tom slučaju ljuta hrana pogoršava tegobe, i može dovesti do pojave krvi u stolici. U svakom slučaju treba da odete na pregled koji podrazumeva rektalni pregled i anoskopiju ili rektoskopiju.
  Što se tiče dispeptičnih tegoba, treba da se obratite gastroenterologu.

 • Postovana dr. Milena, mojoj sestri je doktor na UZ pregledu otkrio cvorice na jetri i senu na debelom crevu. Pre dva meseca je radila UZ abdomena i sve je bilo uredno. Strasno se bojim. Inace u zadnjih par meseci je izgubila 5-6 kg i imala bolove u predelu abdomena. Posto je prosle godine operisala kamenac u zuci mislili smo da je od toga. Nije imala problema sa stolicom, niti pojavu krvi. Da li treba da se plasim?

 • Poštovana Majo, nemojte se unapred plašiti. I one ‚‚najgore‚‚ bolesti mogu biti izlečive. Neka sestra završi ispitivanje, pre svega neka uradi CT trbuha i kolonoskopiju, a zavisno od nalaza i još nešto od dijagnostičkih pretraga.

 • Najlepsa hvala, na brzom odgovoru. Na zalost uradjene pretrage su pokazale da se radi o metastazi, zahvacene jetra i debelo crevo. Doktorka kaze nema pomoci, jer se operacija radi kada su u pitanju 5-6 jedinica, a u ovom slucaju na hiljade 🙁 Jako sam tuzna, molim Vas samo ako mi mozete pomoci objasniti sta nas ocekuje. Da li ce imati bolove i kako se dalje ponasati. Ocajna sam

 • Pitanje za doktorku Milenu,hteo bi da vas pitam u vezi debelog creva,ja sam uradio testove na stolicu,nemam bakterije parazute,test na okultno krvarenje odnosno adel weberov test negativan.I dalje se ne osecam dobro,imam osecaj da nisam ispraznjen nakon defakcije,jel znate o cemu se tu radi,plasim se sve da nemam tumor?

 • Odgovor Maji: nije mi baš najjasnije zašto su vam rekli da se ne radi operacija i ne razumem šta su to jedinice. I koji deo debelog creva je u pitanju i šta je sve zahvatio? I koliko sestra ima godina? Tumori debelog creva se i u poslednjem stadijumu mogu operisati, pa i sa metastazama, posle čega sleduje citostatska terapija koja može dati zadovoljavajuće reztultate. Isto tako se može dati prvo adjuvantna terapija da se smanji tumor, pa se potom radi operacija.

  Odgovor Željku: malo podata ste mi dali. U svakom slučaju nemate razloga za strah. Potreban vam je pregled gastroenterologa ili hirurga-proktologa. Možete se i meni javiti.

 • Hteo bih da vas pitam jel ako je test na okultno krvarenje negativan jel su i markeri na tumor kolona normalne vrednosti?Osim toga sto ujutru posle svake defakcije imam osecaj da nisam komletno ispraznjen osecam bol u donjem desnom delu stomaka i mucninu ponekad ne stalno.

 • Samo jos jedno pitanje za Dr Milenu,hteo sam da vas pitam saznao sam da adel weberov test moze biti lazno pozitivan i lazno negativan jer tog dana kada se daje uzorak stolice tumor ne krvari i test pokaze lazno negativan,da li je to tacno da se to moze desiti da bude lazno negativan?Sta treba uraditi u tom slucaju?

 • Test na okultno krvarenje i tumor markeri nisu povezani. I jedan i drugi test mogu biti lažno pozitivni i lažno negativni, pa se rezultati testova tumače na osnovu ostalih podataka.

 • Doktorka a kako ja onda da budem siguran da mi je adel weberov test negativan da nije lazan kako to da znam,sta treba uraditi da bi to utvrdio?

 • Postovana dr Milena, moj otac je bio danas na pregledu i ustanovili su mu tumor debelog creva, zakazana mu je operacije 3 nov i jako se bojim za njega.Najveci problem je sto on krije to od mene i zato ne znam tacno o kakvom stadijumu se radi! On je 1965 godiste, dali je moguce da je to nasledno?Jer njegova baba je imala isto takvih problema?

 • Evo i prve dijagnoze: spljasnji nalaz na 9h spoljasnji kozasti hemorodi.
  Digitalni nalaz urdan.
  Kolonoskopom do cekoascedentnog prelaza, gde se nailazi na lobuliranu ulcerovegetativnu promenu koja u potpunosti popunjava lumen cineci ga neprolaznim za endoskop.
  Sa promene uzete biopsije sa PH.
  Na 18cm od anokutane linije na zadnjem zidu polip promera oko 1,2com otklonjen nije elektrosecen. i poslat na PH, na 21com od ankoutane linije polip promea 4 mm oklonjen nije uhvacen.
  Sluznica ostalog dela kolona bledorucicasta bez defekta epitela.
  UHS gr. II.

  molim vas ako mozete da mi pojasnite ovaj nalaz.

  hvala

 • Odgovor Željku: uradite kolonoskopiju.
  Odgovor Marku: nalaz potvrdjuje tumor na debelom crevu. Što se tiče detalja, stadijuma bolesti i prognoze, popričajte sa lekarom koji mu je zakazao operaciju, jer on ima bolji uvid u celokupno stanje.
  Vama savetujem da uradite kolonoskopiju, kada napunite 40 godina.

 • Doktorka zbog cega se rade ti testovi adel weberov test i ti markeri kada pokazuju lazne prognoze i rezultate,onda netreba to doktori da radu uopste te testove,kolonoskopija je dosta bolan pregled,nebih ja to radio zato sto je jako bolno,ja znam da imao bi losu krvnu sliku da sam bolestan jer ko ima tumor zadnejg creva on gubi krv,anemican je.

 • Jos nesto da dodam ja nemam jake bolove nemam dijareju i zatvor,sto pokazuje da ja nemam opstrukciju creva,tumor dovodi do zacepljenja debelog creva.U svakom slucaju test se pokazao negativan sto ukazuje da ja nemam tu bolest.Kod nas mladih to moze da bude sindrom iritabilnog creva i kolitis.

 • Kod osoba starijih od 50 godina je potrebno uraditi kolonoskopiju,jer ti simptomi ukazuju na tumor debelog creva ti isti simptomi sto se javljaju kod mladjih su sasvim razlicite bolesti koje nisu opasne.Samo su izuzetak Kronova bolest i kolitis koji dovode do stvaranja tumora debelog creva i ingvinalna kila.

 • Hvala vam na odgovoru, i savetu!

  I imam jos jedno pitanje jer sam ja totalni laik sto se tice ove bolesti.Dali tumor znaci i rak?

 • Poštovani Željko, pošto ste tako dobro informisani, ne vidim svrhu vaših pitanja.
  Odgovor za Marka: tumori mogu biti benigni (dobroćudni) i maligni (zloćudni). Ovi maligni tumori su rak. Možete za detalje pročitati tekst na ovom blogu-Maligni i benigni tumori, rak i karcinom.

 • Doktorka Milena hteo bih da vam se zahvalim na razgovoru i na podrsci,hvala vam puno od srca,hvala na odgovorima,mnogo mi je lakse kada znam da nemam
  razloga za strah za brigu,jos jednom hvala vam puno od srca.

 • Poštovani Zdravko, ja radim na hirurgiji, KBC Zvezdara, svakog utorka posle 13h. Pregled možete zakazati na telefon 3810315.

  Hvala i vama Željko na razgovoru.

 • A da li mi za pregled kod vas treba uput iz Doma zdravlja ili mogu direktno u Gradsku bolnicu bez uputa lekara opste prakse?

 • colitis chronika ulcerosa to mi je otkriveno biopsija-biopticki fragmenti delovi od belo crevna ligavica plasim se da nije neki pocetak raka

 • Postovana doktorko Milena, sestra je stara 62 godine, tumor je na pocetku debelog crijeva, metastaza na desnom i lijevom reznju jetre. Radjeni su i CT abdomena i pluca, ginekoloski pregled, koliko znam nema daljnih metastaza. U srijedu ce biti gotov i PAPA test, patoloski nalaz vjerovatno za koji dan i nadam se napokon da ce poduzeti nesto. Ona je trenutno kod kuce, povremeno ima bolove, ali uspijeva Naklofen-om da ih smiri. Ja pokusavam da ona ne sazna o cemu se radi. Da, zaboravila sam reci da sestra zivi u Sarajevu. Molim Vas postovana doktorko da li mogu da Vam se ponovo javim sa nalazima i otpusnim pismom kada ga dobijem? Vi ste mi vratili nadu da nije kraj i veliko Vam hvala.

 • Poštovani Stojane, ulcerozni kolitis nije početak raka. To je zapaljenska bolest debelog creva koja se leči i može u svom toku dati izvesne komplikacije. Teorijski, posle dugo godina može da dođe do promena u smislu raka, ali je to retko. Potrebno je da se javite gastroenterologu. Ako se pojave komplikaije bolesti, onda lečenje preuzimaju hirurzi.

  Poštovana Majo, na osnovu onoga što ste napisali, sestra se može operisati i potom lečiti hemioterapijom. I, naravno, možete mi se javiti.

 • Postovana doktorko jos jednom veliko hvala na Vasim ohrabrujucim rijecima, voljela bih da na ovom svijetu postoji jos mnogo tako velikih ljudi kao sto ste Vi. Hvala Vam na ovoj nadi i na Vasem vremenu koje trosite na nas ocajnike

 • Pitanje za doktorku Milenu,pojavili mi se novi simpotmi posle defakcije osecam da me pece,cesto osecam svrab u analnom predelu,ponekad osecam bol ispod pupka u tom donjem delu,nije jak bol,nemam jake bolove i grceve uopste,pre defakcije bude sve ok,posle defakcije osecam neki teret ali ne stalno,sta bi to moglo da bude?

 • Poštovani Željko, kako imate šaroliku simptomatologiju teško je reći bez pregleda o čemu se radi. Savetujem vam da se javite gastroenterologu.

 • Postovana doktorko, trazeci neke odlike hemoroidalne bolesti dodjoh do vas.Imao sam problema sa hemoroidima desetak godina, tj. mislim da jesam.Inace imam 43. god.Vidim da postoje slicni razlozi koji se povezuju za razne bolesti.Moj problem je u tome sto sam imao spoljne hemoroide, tako su konstatovali u domu zdravlja.Doduse bez pregleda, koristio sam masti i cepice.Sada mi se ponekad pojave ali nikada nisu krvarili vec se pojavljivali kao oteceni jastucici pre su bili bolni, sada ne.Desi mi se ponekada da imam krv na toalet papiru ali retko.U zadnje tri godine mi se krvavljenje pojavilo tri, cetiri puta.Posle zadnjeg krvavljenja su se povukli kao da ih nisam imao.
  Molio bih vas za vase misljenje.

 • Postovana doktorko hvala vam puno na odgvoru .Bio sam kod gastroenterologa.Pijem terapiju sulfasalazin idekortin i malo mi je bolje.Ne znam sta smem a sta nesmem da jedem .Gastroenterologa nisam uspeo da pitam,a moj matican mi je rekao da nesmem da jedem konzervirano, mrsno,slatkisi,vise obroga ida jedem, po malo.Kad jedem puno osecam bolove na levoj strani i muka mi je.Molim vas za vas odgovor.Pozdrav od makedonija.

 • Poštovani Nenade, na osnovu opisa Vaših tegoba, rekla bih da se zaista radi o spoljašnjim hemoroidima. Ali, mislim da ni jednu bolest ne treba lečiti bez prethodnog pregleda i postavljanja dijagnoze. To važi pogotovu za hemoroidalnu bolest. Savetujem Vam da odete na pregled pri ponovnoj pojavi tegoba.

  Poštovani Stojane, to što Vam je rekao Vaš lekar je tačno. Za detalje o ishrani i načinu života, pokušaću da Vam nabavim brošuru namenjenu obolelima od ulceroznog kolitisa.

 • Poštovana dr Milena Šćepović,
  juče sam imao krvarenje u stolici(tačnije pored nje, nije bilo pomešano) i krv na papiru. Isto mi se desilo jednom pre oko pola godine, ali ne od tada. Danas opet nisam imao problema, ali sam se juče mnogo uplašio i još uvek osećam strah.
  Ne osećam nikakve bolove ni u kakvom slučaju, ni kada pritiskam stomak.
  Da li možda znate o čemu se radi i da li je potreban odlazak kod lekara?

 • A nisam pomenuo, ne znam da li je povezano; povremeno mi se javlja grč sa desne strane, oko rebara. Onako otprilike 3-4 puta mesečno.

 • Poštovani Aleksandre, Vi najverovatnije imate unutrašnje hemoroide.
  Što se tiče grča u stomaku, najverovatnije nema veze sa krvarenjem. Može biti više uzroka tome. U svakom slučaju, ja Vam savetujem pregled.

 • Molim vas za misljenje i savet!
  Moj otac je imao tumor debelog creva pre tri godine.
  Posle toga dobro se osecao do pre mesec dana kada se javila nadutost i problemi sa stolicom( ne moze da se isprazni bez caja za probavu).
  Uradio je tumor markere i oni su poviseni(CEA 44,16 i CA-19-9 162)!
  Odmah je privatno uradio i kolonoskopiju i doktor je mogao da vidi crevo do mesta gde bila operacija nije bas mogao ici duboko i sve je dobro, ima samo mali polip koji je posle ustanovljeno da je benig.
  Uradio je ultra zvuk i on je dobar, ali je jos jednom posle svega uradio i tumor markere (CEA I CE-19-9) i oni su se jos vise povecali od proslog nalaza na CEA 55 i CA-19-9 167!
  Ne znamo sta sada da radimo?
  Hvala!

Ostavite komentar