Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Istorija Nauka

Tajna kule Wardencliff – 1

Dr Velimir Abramović

* * *

Kakvu tajnu čuva Teslina kula u Vardenklif-u

 

Posetimo  ponovo Teslinu laboratoriju u Kolorado Springsu. Naići ćemo na elektromagnetska polja vrlo niske frekvencije i Teslu koji eksperimentiše sa radom ljudskog mozga, na samome sebi. Prijatelju Johnsonu piše o inteligentnim svojstvima elektromagnetskih polja. Začinje se biofizička osnova neurologije.

Neposredno posle toga, 1901. godine počinje dizanje Svetske emisione stanice na Long Islandu. Radi se o složenom emiteru elektromagnetskih talasa u čijoj izgradnji Tesla primenjuje celokupno dotadašnje znanje: teleautomatsku kontrolu, bežični prenos, nehercijanske talase, originalnu teoriju etra i elektriciteta, dinamičku teoriju gravitacije (po kojoj svaki  prirodni elemenat Mendeljejevog sistema ima svoju karakterističnu gravitacionu konstantu, specifično G), kao i sopstvenu tehniku upravljanja brzinom proticanja vremena. Te 1901. godine nastaje ‘nova fizika’.

Postavlja se pitanje kakva koncepcija sveta leži u osnovi izvodjenja eksperimenata sa fokusiranim rezonantnim magnetnim i elektromagnetnim poljima. Vratimo se na čas  mistiku Džordžu Leonardu i njegovoj slici Kosmosa. Govoreći o vibratu on ističe da ima raznih naroda, rasa i plemena, ali nigde na planeti ne mogu se naći ljudi koji žive lišeni muzike i plesa.

Pre više od 2500 godina Pitagora je rekao učenicima da je kamen zaledjena muzika. Poznato svojstvo svake čestice u fizičkom svemiru je njena zavisnost od visine tona i gornjih tonova njenih pojedinih frekvencija, što znači od njenog pevanja.

Ljudi stvaraju muziku, ali pre toga, ona stvara ljude. Dar slušanja otvara nam mogućnost sećanja našeg najdubljeg porekla. Muzika je izraz zvuka raznih struktura sveta i jasno ukazuje na ritmičke osobine svih stvari. Vibrato nam pomaže da ujedno istražimo sebe i svet čiji smo deo. Ta pulsacija izviruća iz tona može da nas dovede do nečega što je najspontanije i najkreativnije u ljudskom životu.

Vibrato koji pobudjuje unutarnje ljudske tonove može biti i duboko erotičan. Kod laganog stava Bahovog Četvrtog Brandenburškog koncerta, svi drveni duvački instrumenti jednog orkestra i žice počnu da podrhtavaju i zajedno pulsiraju. Publika, kao da oseća neko čudjenje da tako jedan intiman zvuk može da se izvodi javno. Opasno senzualno svojstvo vibrata objašnjava se činjenicom da brzina vibracija od sedam pulsacija u sekundi precizno odgovra stanju alfa-talasa mozga. A to je stanje izmedju budjenja i spavanja kada je odsutna uobičajena kontrola uma. Sanjač, budeći se, često ima osećaj pristupačnosti svih izvora memorije i stvaranja. Poznata je vizija brojevnih funkcija, koju je matematičar Poenkare spazio pred samo utonuće u dubok san: matematičke ideje igrale su se u oblaku pred njim, sudarajući se kao materijalne i kombinujući u rezultat koji je dugo tražio. Takodje, snažan i dugotrajan muzički vibrato, hvatajući ritam sa našim mozgom, stvara uslove za neku vrstu svesnog sanjarenja u kome se otkrivaju misterije i  sve se veoma lako pamti.

Način kako muzika dejstvuje isti je kao onaj na koji deluje svet stvari i dogadjaja, jer je sve to vibracija. Brzina vibracija subatomskih čestica su neverovatno visoke, a talasi u centru subatomskog nukleusa izgledaju još brži. Vibracije svih energija zračenja – radio talasa, toplote, svetla, rentgenskih zraka, itd. – mogu da se svrstaju u red. Blektromagnetski spektar, tako posmatran, ima više od osamdeset oktava, a vidljivo svetlo je samo jedan opseg tog reda. Kao i u muzici, elektromagnetski talasi imaju svoje vlastite harmonične gornje tonove, a postoje i izvesne sličnosti koje se pojavljuju medju intervalima oktava. Zakoni muzičke harmonije primenjeni na elektromagnetiku daju izvanredne rezultate. Upravo zato je Nikola Tesla koristio Helmholcove radove o zvuku za svoje električne rezonatore.

Johan Kepler (na slici), astronom iz sedamnaestog veka, verovao je da je svaka planeta sunčevog sistema živa i da je na svakoj od njih nastanjen njen andjeo čuvar koji čuje njemu muziku. Planete, na putanjama oko Sunca, sviraju: Merkur, koji ima najveću brzinu, peva pištavu ulaznu i silaznu skalu pikolo flaute. Jupiter, najsporiji, proizvodi dubokum snažnu tutnjavu. Venera menja ton od dura do mol šest, a Zemlja svira divni drugi mol.

Poseban aranžman zvukova, što ga mi nazivamo muzikom, izraz je odnosa stvari, tj. njihove sličnosti i različitosti, to je i način kako stari rastu i trule, propadaju, kao i način kako iz dekomponovanih sistema izrastaju novi, mladi sistemi. Duboka struktura muzike ista je kao i struktura svega ostalog.

Holandski naučnik Kristijan Hajgens primetio je 1665. godine da klatna dva časovnika postavljena na zidu jedan pored drugog zadobijaju istu periodu klaćenja, tj. klate se u preciznom ritmu. To je zapravo univerzalan fenomen. Kada dva ili više oscilatora pulsiraju u istom polju, uz malu vremensku razliku, oni se spontano uklope tako da počnu pulsirati tačno u isto vreme. Oni se ponašaju prema zakonu ekonomičnosti i načelu minimuma energije jer je svakom klatanu ponaosob kod zajedničkog pulsiranja potrebno manje energije nego kod aritmičnog ili suprotnog. To usaglašavanje svuda je prisutno ali ga retko primećujemo. Moglo bi se čak reći da su sve žive stvari oscilatori, tj. pulsiraju i menjaju se ritmički. I najjednostavniji jednoćelijski organizam oscilira u velikom broju harmonično složenih frekvencija, na subatomskom, atomskom, molekularnom, subćelijskom i ćelijskom nivou. U komplikovanom organizmu kao što je ljudski, račun tih frekvencija je veoma složen. Naši unutrašnji ritmovi čvrsto su medjusobno povezani, ali ništa manje, povezani i sa spoljnim svetom. Ljudska fizika i mentalna stanja menjaju se sa ritmom sezonskih kretanja Zemlje i Sunca, sa plimom i osekom, sa dnevno-noćnim ciklusom kao i u kosmičkim ritmovima koji današnja nauka nije još odredila i uglavnom ne uzima u obzir. Kada se faze tih ritmova poremete, javlja se osećaj nelagodnosti što je predznak oboljenja.

Dve galaksije mogu da prodju jedna kroz drugu kao dva oblaka dima, jer su zvezde u galaksiji medjusobno udaljene distancama jednakim milionitim umnošcima njihovih dijametara, tj. vrlo su retke. Kolizija je malo verovatna.

Našem solarnom sistemu potrebno je 10 biliona sekundi (240 miliona godina) da opiše krug oko galaksije mlečnog puta. Talasi u centru toma vibriraju 10 na dvadeserdrugi stepen puta u sekundi. Ceo atom na sobnoj temperaturi vibrira znatno sporije, oko 10 na četrnaesti stepen puta u sekundi, dok molekuli pulsiraju na  oko 10 na deveti stepen ciklusa u sekundi. Žive ćelije na direktnu stimulaciju reaguju sa oko 1000 ciklusa u sekundi a svoje interne cikluse podešavaju prema danu od 24 časa (rotaciji Zemlje), lunarnom kalendaru i Sunčevoj godini.

Komplikovana grupa ćelija zvana mozak ima razne oblike ciklusa i varira od oko 40 ciklusa u sekundi (kod aktivne koncentracije) do manje od 1 ciklusa u sekundi kod dubokog sna. Ritmički talasi mozga lako se prebacuju iz jednog ciklusa u drugi.

Talasi vidljivog svetla pulsiraju izmedju 390 triliona i 780 triliona u sekundi, što  čini tačno jednu oktavu, jedno dupliranje frekvencije. Ljudsko oko može da reaguje i na samo jedan kvant svetla i sa  svega tri vrste retinalniih ćelija razlikuje oko 10 miliona boja.

Ljudsko telo generiše svoje vlastito elektromagnetsko polje i na nas, veoma mnogo, na poznate i nepoznate načine, utiču elektromagnetska polja sredine u kojoj se nalazimo.

Nauka tek treba da načini prve veće korake u pravcu ovog izučavanja..

Naše fizičko telo manitestacija je našeg unutrašnjeg pulsa koji je ujedno i naš identitet, naša pozicija u Kosmosu.

Takozvano mistično astralno telo ima u suštini elektromagnetsku materijalnu osnovu. Ceo život neke jedinke ima odredjenu ritmičku šemu koja preživljava fizičku smrt i predstavlja vantelesno iskustvo duše koja se ponovo reinkarnira.

Postoji pretpostavka da se za telepatske prenose slike i misli koriste Šumanovi talasi (to su talasi koji rezoniraju sa 7,8 treptaja u sekundi i čine polje stojećih talasa u kanalu izmedju zemljine jonosfere i njene površine; oni su takoreći naš prirodni elektromagnetski omotač, najbolje ih osećamo na morskoj obali ili u šumi, budući da more i šuma apsorbuju druge, često štetne frekvencije).

Dešava se da mozak koji pulsira na bliskoj frenkvenciji udje u stanje rezonancije i tako biva moguće vidjenje na daljinu. To je kontakt rezonancijom, a ne radijacijom, i kako su talasi veoma velike talasne dužine (oko 38000 km) prenos je gotovo trenutan. S obzirom na ekstremno nisku frekvenciju ovi se talasti ne mogu blokirati običnim elektronskim zaklonom, ledom itd. U stvari, vrlo često mi ulazimo u fazu sa njima, medjutim, problem je što talasi koji tako nisko vibriraju mogu da prenose vrlo malo informacija u nekom odredjenom vremenu, tako da često ne možemo dobiti jasnu sliku i dati potpun opis predmeta koje vidimo. Ovo se može ipak rešiti tako da prijemnik bude u rezonanciji na način nižeg harmonika tj. na odgovarajućoj još nižoj frekvenciji, da bi se u referentnom ljudskom vremenu potrebnom za formiranje moždanog engrama mogla očitati informacija. U stvari radi se o tehničkom skraćivanju vremena telepatskog prijema.

Moderni holistički pristup objašnjavanju Univerzuma ima zapravo mističnu tradiciju u svakoj velikoj religiji; Hinduizam, Islamizam, Budizam, Jevrejska vera, ili Hrišćanska sadrži eksplicitno tvrdjenje da svaki deo kosmosa u izvesnom smislu sadrži celinu. Znalcu je suvišno i napominjati da to ima duboke veze sa holografijom gde svaki deo holograma može celog da ga reprodukuje. Štaviše, smatra se da je svaka čestica u svemiru toplija od apsolutne nule i neprestano proizvodi i odašilje karakteristična polja svojih talasa, tako da je moguće načiniti potpun hologram svemira u bilo kojoj njegovoj tački, uzimajući u obzir potenciju beskonačnog niza zraka koji se presecaju. Formiranje ovog holograma, medjutim, trajalo bi večno i stoga mislim da ta koncepcija nije do kraja promišljena.

. . .

Nastavak u sledećem tekstu . . . Tajna kule Wardencliff 2

. . .

Ruski dokumentarni film Nikola Tesla – Gospodar munja (srpski prevod)

httpv://www.youtube.com/watch?v=T_tyHcAanf4

. . .

 

45 komentara

 • VELIMIR ABRAMOVIĆ (nadlična misija):
  OSNIVANJE KOSMOLOŠKOG INSTITUTA NIKOLA TESLA U BEOGRADU
  Prvi korak: Seminar u kome bi se diskutovale ideje Tesline fizike (može da počne odmah u Septembru 2011):
  a) Brzina elektromagnetskih talasa (po Teslinim eksperimentima ona je srazmerna udaljenosti, drugim rečima, beskonačna);
  b) Patenti za radijantnu energiju (neshvaćeni i neostvareni, ostvario ih je samo Tesla);
  c) Korišćenje zemljinog elektriciteta koji je neiscrpan (Zemlja je magnet koji rotira i ako bi se proizveli prijemnici i konvertori prirodnog elektriciteta, svaki čovek na našoj planeti bio bi energetski nezavisan, odnosno imao antenu za slobodnu energiju);
  d) Zaustavljanje radioaktivnog raspada Radijuma, kao i uranovih izotopa kaskadnim sistemom Teslinih zavojnica koje organizovane posebnom matematikom daju frekvencije reda teraherca (delimičnom destruktivnom interferencijom jezgra Tesla je atome Urana transformisao u stabilne elemente, na primer Plumbum, olovo; potpunom destruktivnom interferencijom Tesla je poništavao atome, transformišući ih u Kontinuum /“Običavao sam da cepam atome ne oslobadjajući nikakvu energiju”- Tesla/; tehnikom konstruktivne interferencije jezgrimaa atoma Urana dodavao je čestice i na taj način ih pretvarao u još teže, ali stabilne elemente; znao je tačno gradju materije i posmatrao je kao jednostavne matematičke vrtloge Luminoferoznog etra.
  e) Teorijski osnovi i izvori Tesline matematike; zna se da Tesla nije koristio uobičajeni diferencijalni račun i da je Maksvelovu elektromagnetiku nazvao “poezijom” neprimenljivom na pravu prirodu svetlosti i elektriciteta. Koje je ontološko značenje Tesline jednostavne matematike? Šta je tačna i jednoznačna fizička interpretacija matematičkih objekata i operacija koje je Tesla koristio u svojim još uvek neshvaćenim eksperimentima?
  f) Teslin eksperimentalni fizički relativizam zasnovan na Boškovićevoj filozofiji prirode;knjiga koju Tesla drži u rukama sedeći ispred Uveličavajućeg predajnika je teorija prirodne filozofije Rudjera Boškovića u kojoj se nalazi odeljak Relativnost prostora i vremena, gde Bošković geometrijskom metodom proporcionalnog uporedjivanja (proporcija je matematički oblik fizičkog sinhroniciteta, V.A.) izvodi na klatnu kao idealnom matematičko-fizičkom modelu – sve fizičke posledice za slučaj kada t nije jednako t prim, odnosno slučajeve negalilejevog relativizma, čime relativizam diskutuje daleko šire i dublje od Ajnštajna. Boškovićevu teoriju materije prihvatao je I radio na osnovu nje – Majkl Faradej (to je druga knjiga u Teslinim rukama na Teslinim fotografijama; sedeći izmedju sekundara i primara u Kolorado Springsu, Tesla drži u ruci još jednu knjigu – Faradejev naučno-laboratorijski dnevnik).
  Osnovno je dobiti kopiju Tesline arhive iz Muzeja, kako bi mogli da se koriste njegovi eksperimentalni rezultati i teorijska razmišljanja, dobijena na osnovu, kao što znamo, njegovih potpuno tačnih vizija prirodnih zakona. Mnogo puta dokazanih.
  Drugi korak: Po dobijanju materijala iz arhiva, zaposlilo bi se nekoliko istraživača za stalno da bi proučili pojedine naučne oblasti i pripremili ih za opšte proučavanje .
  Treći korak: Osnivanje Kosmološkog Instituta Tesla, u Beogradu, prerastanje Naučnog Saveta Seminara u Savet instituta.
  Ko zna o čemu govorim, njemu više reči od ovih ne treba.
  Napomena: Budžet Seminara, a potom Instituta biće javan, objavljivaće se dnevno na Nebojšinom Blogu, da bi svako video šta se radi i koliko košta. IZMEDJU OSTALOG OVO BI BILA I PRVA INSTITUCIJA U SVETU SA ZAISTA JAVNIM BUDŽETOM. TO OD NAS ZAHTEVA TESLA. Viši moral neophodan je da nam otvori prolaze ka višim nivoima svesti i saznanja. Znajte samo jedno, prijatelji, INSTITUT SE MORA OSNOVATI U BEOGRADU. TO JE, NA OSNOVU ANALIZE KOSMIČKIH ZAKONA, ZAKLJUČAK SVIH SVETSKIH EZOTERIJSKIH DRUŠTAVA. ZA SADA TOLIKO. LJUBAV I SVETLOST BESKRAJUNA,.
  Ako me podržite, lično preuzimam odgovornost za rad Seminara i Instituta. Moj uslov je: duševno primam samo one koji pristaju na sumersko-pitagorejsku matematiku. RAZLOG ZA OVO JE ŠTO ZNAM DA SE DRUGAČIJE NE MOŽE DEŠIFROVATI TESLINA NAUKA, OD NOSNO USPETI U NOVOJ FIZICI. DA ILI NE ?

 • Velimire ,imate moju APSOLUTNU PODRSKU! SAMO DAJTE NEKI ZIRO- RACUN DA MOZEMO DA UPLATIMO NEKE NOVCE.OD 10 eura PA KO KOLIKO MOZE. P.S : Velimire zaboravi Euklidovu geometriju od 7 knjige…POZDRAV ! SVE NAJ

 • Slažem se sa profesorom i Skuljom. Isto ću uraditi, samo pošaljite žiro račun.

  Ja sam odavno sebi dao zadatak koji i izvršavam, a to je da sam popularizujem Teslu po malo. Ne treba mnogo čovjeku da uvidi i razmisli nakon znanja, sljedeće: Tesla nam je omogućio internet, da se na taj način povezujemo, umrežavamo, razmjenjujemo znanje i slično. Zašto ne bismo širili vidike, ako nismo u mogućnosti drugačijoj jer je vrijeme takvo i ako imalo znamo šta znači reći TESLA. Nema ih stotinu, ni dva, već samo Jedan. Kao takav je Vječan, Beskonačan. Njegov je ovaj vijek i svaki naredni ukoliko čovječanstvo opstane, i ukoliko shvati stvari duhovnije. Svaki pojedinac može dati na internet neki Teslin govor, intervju, citate, jer sve je inspirativno i širi vidike, unosi mir, sklad, jasnoću. To je jednostavno tako. Jedan Amerikanac je rekao još davno u jednoj od biografija Tesle koje sam čitao: „Teslu mogu voljeti samo neiskvareni ljudi. Podmukle osobe nikako, a sredina tu ne postoji.“ I zato ne vidim zašto se, još davno rekoh sebi, ne bih potrudio da dam nešto o Tesli što nema na net. Samo malo uviđanja, intelektualne i građanske hrabrosti i svake ostale, želje i dobre volje, ništa više. Lično sam zapazio veliku čitanost intervjua Džona Smita sa Teslom, tako da to jasno govori. A velika je žalost da taj čovjek bude zaboravljen. Barem sam ja odlučio da mu se s moje strane odužim, za ostale me briga. 🙂

  Evo govora jutros okačenog u rane sate, i već ima skoro 150 čitanosti, što nije često za druge tekstove na Znanje-Portal za razvoj svijesti:

  http://www.val-znanje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:govor-nikole-tesle-12-januara-1897-godine&catid=37:tekstovi&Itemid=172

 • I da, profesore,

  Tekst je odličan! 🙂 Obradovao me juče ujutro. Odmah sam ga pročitao, i sjajan je. Jedan moj profesor starogrčkog, latinskog, filozofije i starih kultura, koji ima oko 50 vrhunskih naučnih djela i komentara i prevoda na tim temama, pa je na taj način obuhvatio muziku i medicinu starih naroda. Ovo o čemu ste pisali, je nešto malo što se i u svijetu istražuje i piše. Vrlo je značajno, jer to daje i proširivanje rada budućim naučnicima starih kultura koji budu ulazili u polje uticaja tadašnje muzike i medicine na čovjeka, baš kao što znamo o božanstvenoj lirskoj poeziji starih kultura, kada je i ‘lirska poezija’ kao žanr na osjećanjima i začet prvi put u pisanoj istoriji.
  Lično bih mogao potvrditi na svom iskustvu po pitanju frekvencija u muzici, jer u svojoj dvadeset trećoj i te kako uživam u staroj muzici (iako je to danas svima staromodno, ali je vječitog kvaliteta:) ), sa visokim tenorom koji se sa orguljama i gitarom odlično stapa dajući cjelinu, čak i u skat pjevanju. Mogu misliti koje su te frekvencije, jer sam i sam zapazio da je i to ono što mi daje zadovoljstvo i naelektrisanje dodatno. S druge strane, sastav Gregoriana npr. daje sličan osjećaj. Buka i tvrd zvuk odavno mi ne leže, jer nisu za dušu sem za period tinejdž bunta.
  Htio sam komentarisati o misli Pitagore o kamenu, šta je sve potvrđeno u nauci XX vijeka na tom polju, čak i oko biljaka. Međutim, bio sam dovoljno pričljiv u prethodnom tekstu sa Skuljom, Miletom i Sprečom, pa mislim da je bolje da neko drugi nešto doda, a i da ja malo oladim. 🙂 🙂
  Čitamo se!
  Sve najbolje,
  ljepota,
  sklad i
  miran san.

 • @Skulja, Euklidova geometrija je „prirodna tvorevina“ ljudskog uma, „tunel korespodencije“ između fizike i matematike, TEMELJ za sve druge „neeuklidske geometrije“.
  @Victor, ne kvari ljudima „zabavu“! Ima tu svega pomalo!
  Teško je odvojiti realno i racionalno od iracionalnog i mističnog (tajanstvenog i, običnim smrtnicima, nedokučivog).

 • Zdravo svima,

  Evo preskacemo sa jednog foruma na drugi, ali ide se u istom pravcu. Vec sam pomenuo kjnigu The Celestine Prophecy (http://www.celestinevision.com/) u kojoj se moze naci puno podudarnosti sa pricom na ovom forumu.
  Ukratko, potrebno je vreme da se shvati na nivou ljudske vrste da se stvari ne desavaju slucajno, a da se ti dogadjaji, skokovi u razvoju desavaju tek kad si spreman za njih, i kad si otvoren za prijem.
  I energija je svuda oko nas, besplatna, a ljudi je ne koriste jer su ih autorieti ubedili da je to nemoguce…
  Nazad na ideju seminara / instituta. Ako se ceka da se skupi grupa ljudi pa da se pocne… nece ni poceti. Sve velike stvari u istoriji su potekle od jednog ili najvise dva coveka koji su gurali i izgurali stvar do tacke kada se po inerciji pocnu prikljucivati i ostali. Pitanje je ko hoce da ulozi sve svoje vreme i energiju u tom najtezem pocetnom periodu.
  A istovremeno, citav sistem ne sme ni u kom slucaju da zavisi samo od tog jednog coveka, jer sta ako mu se nesto desi… 🙁
  Pade mi na pamet Vesna Parun (njene pesme smo citali kao lektiru u osnovnoj). Davno sam citao njeni knjigu o sinu koji je bolovao, i umro od raka. Imala je kontakt sa covekom koji je pronasao potpuno jeftin i 100% delotvoran lek na prirodnoj bazi, ali je poginuo u saobracajnoj nesreci pre nego sto je mogao da pomogne njenom sinu…
  Ima sigurno mnogo ljudi koji su spremni da ucestvuju u projektu, trebalo bi napraviti bazu podataka, javnu, ili pristupacnu velikom broju ljudi i obavestavati ljude nedeljno o svim desavanjima. Pored toga sto svi mi po nekoj srpskoj liniji radimo na promociji Tesle, treba mnogo bolja organizacija za bilo kakve ozbiljnije rezultate. Jer po inostranstvu je retko ko uopste i cuo za ime Tesla, osim po ovom novom autu…
  Recimo Velimire, dodju vam ovi iz svetske elite i kazu: svaka cast, sve je to bas tako, ali ajde sta da radimo; kako da napravimo sistem koji ce da pomogne ljudskoj vrsti. Jer ko sa onim Tvenovim Tajanstvenim strancem, mislis da radis stvari iz najbolje namere, a ono ispadne naopako… Sta da rade svi oni sto su sve svoje pare, vreme i energiju ulozili u postojece sisteme proizvodnje i transporta energije, ako neko dodje i kaze: evo energija za dzabe…

  I koliko jos drugih scenarija ima koje treba sagledati. Nego, za pocetak, vi pocnite, kazu da je samo tri koraka do uspeha: da znas sta hoces, da znas kako to da postognes i najtezi da krenes to da ostvarujes.
  Konkretizujte ciljeve, napravite vremenski dijagram, postavite javno, obavestite sve ove ljude koji vec rade na popilarizaciji Teslinih ideja, recite sta konkretno ocekujete od njih kao pomoc…
  Koliko ko moze, pomoci ce ljudi… pa Boze zdravlje, nekad ce neko da uspe u tome… ali ako se ne pocne sa konkretnim akcijama u narednih par meseci, cekacemo izgleda jos sto godina…

 • MILE…DALEKO SI COVECE OD ISTINE…ALI SE MAKAR TRUDIS ISKRENO ….I TO JE NESTO!!!!!!!!!!! ISTINA JE, NE PROMENLJIVA…STO BI NAS NAROD REKO!!!!!!!! NE NADJ..BIVA! NADAM SE DA PROSTO SRBSKI RAZUMES!!!!!!!!!!!!tu si ali DALEKO OD ISTINE .Prosto receno….DOBAR SI COVEK I TO JE JEDINO BITNO …MILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SVE NAJ TI ZELIM….E TO JE JEDINA ISTINA …MILE!!!!!!!! NISTA TI NEZNAS O OVONE SVEMU…NEGO SMATRAS ,DA NESSTO MOZES DA DOPRINESES!!!!!!!! E J,NIJE TO TAKO MILE!!!!!!DALEKO SI OD SVEGA I MISLIS DA MOZES NESTO, DA TI…E NE MOZES…NAMA NE TREBA FORMA NEGO SUSTINA!!!!RAZUMES????? A NE SAMO NADANJE DAAAA , SAZNAJ NESTO!!!!!!!!!!!! DALEKO SI TI OD SVEGA…JA SMATRAM A SE PROFESOR {OGRADJUJE SE OD PROFESOROVOG MISLJENA}!!!!!!! VELIMIRA ABRAMOVICA….USPUT I NEKA MU JE VECNA SLAVA I HVALA…TESLA SRECAN TI RODJENI DAN…ZA KOJE SADA VELIMIR I TI ,TO TVRDITE…TO ZNACI DA MENE NIKO NE KONTAKTIRA ???? PITM SE ????? ZASTO NIKOLA????….ZASTO????? VELIMIRE?????ZASTO NE… JA????????? NIKOLA????

 • BRATE, NIKOLA TI U DRUGOJ VREMENSKOJ KOORDINATI….I MI MUCENICI KOJI VERUJEMO U JEDINU ISTINU!!!!!!! TO NIJE ZA OVE NE UPUCENE NISTA RAZUMLJIVO…I TO JE NORMALNO!!!!!!!!SAMO NEMOJ KO VELIMIR DA ULAZIS U REZONANCIJU SNA….OSTAVIO SI ISTINU NIKOLA !!!!!MOGU DA TI POTVRDIM DA SE CIKA VELJA NIJE ODREKAO TEBE I TE SUSTINE KOJU SI SUBLIMIRAJUCI POSLAO KROZ ETAR!!!!!!!!!!!!!!NIKOLA NIKAD SI JACI !!!!!!!!!!CUVAJMO SUSTINU!!!!!!! VELIMIR SE NADAM SLAZE!!!????????? NIKOLA?

 • „Kada dva ili više oscilatora pulsiraju u istom polju, uz malu vremensku razliku, oni se spontano uklope tako da počnu pulsirati tačno u isto vreme. “

  „Moderni holistički pristup objašnjavanju Univerzuma ima zapravo mističnu tradiciju u svakoj velikoj religiji; Hinduizam, Islamizam, Budizam, Jevrejska vera, ili Hrišćanska sadrži eksplicitno tvrdjenje da svaki deo kosmosa u izvesnom smislu sadrži celinu.“

  Pronalazenje osoba sa slicnim vizijama dovodi do saradnje i podrske.
  Bog nam je pruzio mogucnosti, a na nama je da ih iskoristimo.Ne mislsim da je slucajnost to sto se Nikola Tesla u poslednje vreme toliko pominje i u stranim i u domacim medijima.Verovatno je vreme sazrelo za nastavak njegovih radova. Dobili smo mogucnost, iskoristimo je.
  Moja podrska prof. Velimiru Abramovicu!

 • evo još dve oblasti za Instut:
  g) Patenti Teslinih medicinskih aparata; Teslina medicinska istraživanja često se brkaju sa Darsonvalizacijom, kao i Rajfovom metodom. Od obe ove metode (Darsonval koristi ultravioletno zračenje, a Rajf je utvrdjivao frekvencije kojima se ubijaju bakterije i virusi), Tesla je vrlo daleko. On je verovao u matematičku harmoniju mikro i makro sveta i rezonantnu interakciju koja je uspostavlja, ili je narušava ruši. Dakle, njegovi medicinski aparati nisu obični visokofrekventni oscilatori, nego su podešeni na frekvencije višioh harmonika planete Zemlje, Meseca, Sunčevog sistema, Galaksija, odnosno na frekvencije nižih harmonika strukturnih elemenata ljudskog tela i njegovih pojedinih organa, a to su, naravno, atomi i molekuli. Ukratko, filozofija Tesline medicinske terapije je ponovno uspostavljanje prostorno-vremenske vibratorne ravnoteže, kojom se održava samorganizovan sistem.
  h) Teslina kosmološka misao;smatrao je da je sva vasiona živa i obdarena svešću, da je kretanje očigledno, ali ne i realno i da je osnovna matematika (Pi, 1,0,ugao,tačka,radius…sfera, sabiranje, množenje…) onaj pravi i još neodgonetnuti prirodni jezik koji proizvodi celokupnu stvarnost.

 • Odlično profesore za materijal Instituta. To bi zaista trebalo uraditi. Pa da, čak je Pi = 3,14 bio satkan u ziguratima Mesopotamije, a onda i u sve 4 stranice piramida u Egiptu-prvo najstarijoj Zoserovoj stepenastoj piramidi, pa onda i u drugima u Gizi.
  Za ove medicinske aparate, Tesla je dao primjer za dalje proširivanje u radu. Vjerujem da na tačkama tabana koje su povezane sa unutrašnjim organima, vjerovatno možemo upotrebljavati Tesline struje za otklanjanje negativnog naelektrisanja u ćelijama sakupljenog iz zemlje i danas iz zagađene atmosfere, mada je tu i voda dovoljna, kako je objašnjavao Tesla.
  E da, i jedno pitanje: da li bi se mogao posjetiti taj seminar i predavanje mogući u septembru, ili bi on bio samo u okviru stručnih lica?? A što se tiče žiro računa, svakako objavite pa šaljemo ko god hoće i koliko može za Teslin Institut.

 • Da li ste pročitali da su se zbog erupcije Etne 9. jula svi digitalni časovnici na Siciliji ubrzalio za 15 minuta? Koja to od dve Ajnštajnove teorije relativnosti uopšte dovodi u vezu promenu elektromagnetskih polja i vreme, odnosno elektroniku i vulkanske erupcije? Ni jedna. A vidite, Tesla to predvidja. Po Tesli, svaki objekat koji se nadje u dodatnom spoljnom elektromagnetskom polju menja brzinu oscilovanja, drugim rečima, vremensku koordinatu. Ono što su Sicilijanci videli na displejima svojih časovnika je nesumnjivo beleženje te promene. A kao što je poznato i meri se, vulkanske erupcije praćene su naglim elektromagnetskim promenama. Tajna kontrole vremena je u elektromagnetskim poljima.

 • Evo još dve oblasti za proučavanje u Teslinom Institutu:

  i) Luminoferozni Etar; Tesla je smatrao da su Elektromagnetski spektar i prostor nerazdvojivi i da ono što mi smatramo prostorom nije prazno, već da su to stoječi elektromagnetski talasi.
  j) Dinamička teorija gravitacije, po kojoj svaki element Mendeljejevog sistema ima specifičnu gravitacionu konstantu, ali se sve one mogu uopštiti kao ubrzanje Pi na kvadrat.

 • Dragi Vlado,
  da li znate za najdublji ton na orguljama, sub kontra C? Ovaj ton je infrazvuk, suviše dubok za ljudsko uho; oseća se kao vibriranje celog organizma i naročito kao uzvišeno uznemirenje, ushićenje centralnog nervnog sistema. U srednjevekovnim katedralama postojala je tajna soba u kojoj se proizvodio ovaj ton za vreme propovedi, kad god je pominjana Hristova ekstaaza.

 • Dragiša Ivanović (http://sl.wikipedia.org/wiki/Dragi%C5%A1a_Ivanovi%C4%87 )je svojevremeno napisao udžbenik „Teorija relativnosti“ u kojem je „Ajnštajnovo vrijeme“ u STR nazvao „matematičko vrijeme“ ( ne stvarno i objektivno – vrijeme).
  Pogledajte dužinu (l_0) vaše tastature. Ima li ta dužina svoje „unutrašnje vrijeme“: t_0 = l_0/c ????
  To jeste „moguće vrijeme“ (moguće trajanje vremenskog intervala t_0 = l_0/c) za koje će se brzinom c (brzina c može biti brzina svjetlosti u vakumu, ali to može biti i bilo koja druga brzina – veća ili manja od brzine svjetlosti u vakuumu) obistiniti dužina puta: l_0 = ct_0.
  Ako je N. Tesla „ismijavao A. Ajnštajna, ako je D. Ivanović uviđao logičke promašaje u STR, ako V. Abramović ukazuje na nelogičnosti u STR – zašto bi mišljenje Milana Miloševića bilo „mjerodavnije“ od mišljenja navedene trojice naučnika (dakle, ne „laika“)!?
  Ovo pišem sa ciljem podsticanja shvatanja da ničije mišljenje ne uzimamo „zdravo za gotovo“, ma kakav taj „netko“ bio „veliki“ ili „mali“ (autoritet, naučnik i istraživač). Preciznije: I mišljenja A. Ajnštajna i mišljenja A. Abramovića trebamo jednako cijeniti, analizirati, uvažavati i preispitivati. Dakle, ni jedno mišljenje jednog ili drugog A. A. ili nekog „anonimnog“ M. M. nema prednost nad drugim. U svakom od njih ima i istina i „istina“! Naše je da uvažavamo tuđa mišljenja, ali i da ih (kao i svoje vlastito) podvrgavamo analizi i preispitivanju. Naravno, veća je vjerovatnoća da je ispravnije mišljenje onih koji su „na vrhu“ u nekoj oblasti ljudske djelatnosti i ljudskog promišljanja („…ko je na vrhu, ak’ imalo stoji – više vidi neg onaj pod brdom“).
  U pogledu poimanja pojma – VRIJEME, vidim nedostatke i kod mišljenja jednog i drugog A. A. ( to nikako ne znači i da je moje ili njihovo mišljenje tačno/netačno, ispravno/neispravno). Zato, razgovarajmo, razmjenjujmo mišljenja i argumente, usglašavajmo ih. U „sukobljavanju“ različitih mišljenja i shvatanja, usavršavamo i vlastita shvatanja ( produbljujemo ih, nadopunjujemo, mijenjamo, dajemo im novi kvalitet i kvantitet).
  @V. Abramoviću, ova tvoja posljednja dva posta me posebno podstiču na razmišljanje o „harmoniji/disharmoniji“, o ugodnim/neugodnim „vibracijama među ljudima“ (prouzrokovanih i realizovanih na „atomskom“ ili „molekularnom“ nivou – „hormon ljubavi“, „čitanje tuđih misli“, „bliskost srodnih osoba“, „istovremeno pojavljivanje naučnih otkrića od strane više osoba prostorno razdvojenih“, itd)!

 • Velimire,prijatelju CELA TVOJA PRICA IMA MNOGO DUBLJI SMISAO .Nego NAS prizemni ZIVOT!!!! MISLIM DA JE TU PROBLEM. ZASTO ?ZATO STO LJUDI PO DIFOLTU HOCE SVE I SADA …KAMIONI ,AVIONI LAGODAN ZIVOT.SVE JE TO UKLJUCENO U ZELJE I POTREBE…BEZ MOGUCNOSTI ,I TAKO SE NADAJU NECEM BOLJEM ZIVECI U ILUZIJI SVOGA „SATRO“PROGRESA.aaaaaaaa NIGDE MRDNULI NISU.ZIVE NITI ZNAJU ZASTO,NIKI ZNAJU KOSU… I ZASTO SU NA ZEMLJI?POSTOJI SAMO PROMISAO DA JE TO VOLJA NEGOG DRUGOG.A NE DA IM JE DATA ZA VISU SVEST O SEBI…VELIKI POZDRAV ! Veljo

 • @Dragi Veljo nas! 🙂

  Znam za taj „poremecaj vremena“ u Italiji. Evo link koji mislim da je o tome, mada nisam čitao. Ima skoro mjesec od kada je okačen:

  http://www.val-znanje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1324:italija-satovi-na-siciliji-misteriozno-idu-unaprijed&catid=37:tekstovi&Itemid=172

  Znam i za to da nijedna od Ajnštajnove teorije nema veze oko prirodnih stvari, a kamo li elektromagnetnih polja, a da je Tesla radio na temi promjene elektromagnetnih polja. Pisao sam na tu temu, i imam rad na net, gdje sam dao sumu Teslinog rada (od elektronike do zemljotresa kako nastaju), a s druge strane sumu mracnog rada druge ekipe-nuklearnih igraca kroz Razvoj covjecanstva. Kao simbolicno sam stavio Teslinu sliku sa Rudjerovom knjigom, planetom Zemljom i energijom iz Kosmosa. Naziv je: „Univerzum i čovjek – makro i mikro svijet na djelu – t.e.s.l.a“ (ova skrćenica je jasna-Telekomunikacije, Elektricitet, Solarno, Litosfera, Atmosfera=TESLA) 🙂
  Tesla je upravo radio i na istraživanju promjene em-polja. Zbog toga je i govorio da je Sunce bilo vjerovatno uzročnim i zemljotresima i ratovima. Istraživao sam zbog toga Sunce, po malo, i našao snagu Sunčevih pjega koje upravo imaju izuzetno snažna magnetna polja. Temperatura im seže od 1400 do 4300 stepena K, dok jačina magnetnih polja u sredini iznosi 4000 ersteda. Postoje pjege vodilje i pjege pratilje. Sve zalaze na ekvatoru Sunca. Imaju različite polaritete. Kada je maksimum Sunčeve aktivnosti, jačina njegovih decimetarskih i metarskih elektromagnetskih talasa, u neposrednoj blizini izvjesnih pjega raste jako za nekoliko dana (radio-električna bura), kad se zapaža i porast magnetske aktivnosti na površini Zemlje. Tada nastaju i magnetske bure i promjene stanja u Zemljinoj jonosferi, što dovodi do prekida radio-veza na određenim frekvencijama. Dakle, logično je da mora biti promjena i na atmosferu i živi svijet na Zemlji pri jačim Sunčevim erupcijama. U atmosferi baš u onom smislu kako sam izvukao zaključak na osnovu radova Jova Pavlovića-širenje i skupljanje atoma i materije, ili na primjeru Teslinih loptastih munja.
  Nisam znao za taj najdublji ton na orguljama. 🙂 Mada je logičan zbog crkvenih istočnih vokala, što je R.M.Točak odlično uklopio u „Vizantijsko plavo“.

 • @Sprečo moj,

  Slažem se sa Vašim pogledom. Ali, niko Ajnštajnu i Planku i kompaniji ne bi zamjerio da su priznali ljudski svoje greške, sjeli sa kolegama naučnicima, porazgovarali i dali zajedničke snage u rješavanju problema. Kao sto niko nije Popovu više zamjerao kada je priznao da je pokrao Teslu, a Markoniju svi i danas zamjeraju. Relativisti zadrti su naučno diskriminisali, vrijeđali sa etiketama, ugasili razvoj nauke ukidajući misao i mišljenje i doveli generacije i generacacije u zabludu, samo da bi održali akademska zvanja i „autoritete“. Sramota! Za mene prije svega nisu humani. Tek onda nisu istinoljupci i naučnici, već pohlepnici.
  Lucifer samo kuša dušu na „ispit“ pohlepe i egoizma. To je kao kada profesor za katedrom navodi studenta namjerno na pogrešan odgovor, provjeravajući mu znanje na taj način. Onda student pada ispit. I prirodno je da ljudi oštro kritikuju onakve „misli“ iz TR. Bitno je samo da se ne služe metodama relativista (ostavljanje bez posla i etikete, o čemu je Seadin našao knjiga u inostranim univerzitetskim bibliotekama-kao ispovjesti naučnika kritičara kako su prošli nakon peticije o TR). E pa tako je pao i Ajnštajn, kako naučni tako i humani ispit. Etar je uzročna sfera, pa je tim uzročna sfera grešaka pola ako ne i više od toga Ajnstajnove teorije, i bez imalo matematike. Filozofija je obara, a onda i ono glavno-današnja vidljiva praksa. Krajnje neozbiljno ponašanje je tu bilo: prvo je postojao etar, pa onda ne, pa onda definitivno ne 1920, da bi onda naredne 1921. godine opet vratio etar u TR. Ne razumijem čemu takvo ponašanje jednog „naučnika“, očito bez imalo filozofskog znanja, misli i razmišljanja, a o praksi i da ne govorimo. Kosi se i sa Poperovim pristupom u nauci.

 • Spreču i ostalima:

  Šaljem link jedne pjesme, jednog legendarnog benda. Ako budete oslušali i odgledali do kraja, vidjećete prosto na bini a i po svojoj unutrašnjosti vibracije i frekvencije na dijelu 3 strofe gdje idu dva vokala ujedno, a onda i ostatak sviranja do same završnice. Jednostavno, osjeća se elektricitet pravi na bini, energija od tog trenutka, i mislim da je to ono što dovodi do nemogućnosti greške zbog međusobnog uticaja unutrašnjeg i spoljnog na bini. Biologija je začela to, a rad na frekvencijama i elektricitetu ovo proširuje.

  Mislim da su ovdje upravo orgulje napravile vrhunac elektricicteta na bini.
  Obratite pažnju od dijela koji sam vam naveo, jer je vrlo zanimljiv trenutak:

  http://www.youtube.com/watch?v=s1sAkZF7SCQ&feature=related

 • @Skulja: Zahvaljujem na lepim recima 🙂 Ono sto ja zelim je upravo da sredim svoje misli i spoznam sustinu…

  I sto kaze Jelena, nije sva ova prica slucajna… Sigurno je da su mnogi pokusavali da ponove Tesline eksperimente i da ih na svoj nacin iskoriste, u nekim svojim krugovima. Ali sada se vise prica u javnosti o tome (bar ja to vidjam cesce, hvala Vladimiru i Skulji na linkovima)

  Nazad na conferenciju i Teslin institut: posto slucajno imam iskustva u organizovanju skupova na medjunarodnom nivou zam da je to ogroman posao. Automatski mislim na to ko je ciljna grupa, za koga se sve to organizuje, koga treba obavestiti?

  Ako je za autoritete u struci – ne verujem da je lako ubediti sledbenike postojecih “naucnih” teorija da su svoje vreme protracili iduci u nekom drugom pravcu. Sa druge strane, ukoliko dodju samo ljudi vec ubedjeni u Tesline ideje, te ideje opet ostaju u uskom krugu.

  Ako Tesline ideje treba diskutovati sa ”elitom”… politickom, finansijskom… oni hoce da vide kako se to uklapa u njihove planove…

  Ili je to namenjeno sirem auditorijumu; u tom slucaju ih treba zainteresovati upravo kroz ove prakticne situacije, pomeranje vremena, osecaj ushicenja, vibracije medju ljudima, medicinska terapija…

  Mozda su sve ove teme koje je prof. Velimir nabrojao previse za samo jednu konferenciju, tu ima materijala da se svaki mesec organizuje skup na odredjenu temu…

  U ovom svetu je ipak jos uvek bitna forma, dok svi ne dostignemo nivo da spoznamo sustinu….

 • @ Mile

  Nema na čemu! Još ću ja linkova poslati, koji su vrlo zanimljivi. Poslaću i biblioteke, kao onu sa sve Teslinim patentima, potpisima i pečatima i stručnim knjigama. Uvjek!

  U ime Svete nauke, Spoznaje! 🙂

 • @ Mile,

  Ne brinite, eliti ne odgovara Tesla. Nikada nije ni odgovarao, jer bi ključ u bravu vidjela svaka benzinska pumpa, pa nadalje. Tesla ruši sve sisteme, a ne samo u vladajućoj nauci. Jedan čovjek, da to ne povjeruje niko dok malo više Teslu ne prouči. Ja sam sa svojih 14 godina rekao: „Jes vala sad taj Tesla je sve!“ Tri godine kasnije zainteresovao me Tesla na osnovu običnog serijala gdje ga je glumio Rade Šerbedžija. Krenuo u istraživanje po malo, i na osnovu shvatanja i analogije uvidio ko je Tesla, vrlo brzo. I za narednih 5 godina samo sam još više uviđao. Zato jesam za Institut. Jesam da se sve pokuša što je u normali i mogućnosti, makar samo to, pa šta bude. Bitno je samo da se jednom stvari pokrenu. Onda mogu dalje samo jačati, čak i pred opozicijom. I da nestane, neko će opet vrlo brzo pokrenuti pošto smo u takvom vremenu gdje je Tesla ključ.
  Slažem se da mora biti u Beogradu. Tamo mu i jeste mjesto zbog muzeja i arhiva, i to je činjenica. Tesla to zaslužuje. Ako nigdje na ovim prostorima nije mogao raditi, zašto da se dovjeka stvari pokreću samo sa zapadnih krajeva svijeta, danas. Red je da se i mi, Južni Sloveni, kao i ostali svijet koji ima Teslina društva, barem ko osjeća, želi i ima volju, odužimo tom čovjeku bilo kako, naročito pokretanjem Instituta. Lično znam za svjedočanstva ljudi, koji su emigrirali zbog siromaštva iz Crne Gore u Ameriku s kraja XIX i početka XX vijeka. Upoznali su Teslu, vodili prepiske s njim, i ostavili zapise o tome kako ih je Tesla novčano iz svog džepa pomagao do poslednjeg centa za sebe, i pozapošljavao.
  Bez obzira na moći Instituta, on bi izveo generacije (pa makar bilo i desetak ljudi) koje će njegovati rad, i svakako ubuduće ojačati Institut i praviti djela. S druge strane, znam i za energije koje profesor spominje za mišljenje ezoterijskih krugova svijeta. Balkan je inače cijeli poznat po tome u energetskom smislu, manje-više, zavisno od prostora, materije, energije i vremena (kroz istorijski tok). Možda je zbog toga vječiti front drugima. Znam da je Rusija u kosmopolitskom duhu, i to ne bez neke. Tamo su ludi oni koji ne čitaju, a ovdje su ludi oni koji čitaju, zbog istorijskog toka učaurene svijesti. Tamo svaka knjiga košta 1 euro npr, i tako je omogućeno svakome da čita šta god hoće, od mladog do starog. Ovdje neke knjige, kao „Bioelektronika“ koštaju po 120 eura. Dakle, to govori o društvenim sistemima-jer Rusija ima budžet za izdavačke kuće koje nadoknadi te male cijene njima, a s druge strane sistem kojim može da se i samoobrazuje svako i sa najtanjim džepom. Onda raste i kupovna moć knjige, a time i zarada. 🙂 To su zdraviji sistemi od ovih naših balkanskih, u svakom pogledu. To se cijeni, jer vode računa o energiji društva i njegovom razvoju. Jedino se ovdje ne vodi računa niočemu, na ma kojoj tački bivše zemlje, jer svi imaju i dalje odlivanja ljudi i slab natalitet, koliko god i ko god glavu i nos dizao, skrećući misli sa najglavnijeg problema-korjenitog i vitalnog značaja. Tuga da uhvati! To su činjenice naših društvenih sistema, na žalost, koji nikad ništa ne rade kako treba, sem kad je politika u pitanju da griju jezgra negative koja donose stagnaciju po pola narednog vijeka. Jesam za Institut, a za preziranje politike. Ja u svojoj dvadeset trećoj još nisam izašao na izbore, i ne smatram sebe krivim, jer mase su uvjek „pametnije“ i tačno „znaju“ šta treba a šta ne, zar ne?! 🙂
  Na primjer, Rusija ima jedina u svijetu Institut za parapsihologiju. Znam osobu koja je doktorirala to u Rusiji, vrhunski je ekspert, i radi sa mnogim sportskim timovima i selekcijama na Balkanu. Rad mu se zasniva na bioenergiji, magnetizmu i sl.

 • Ceo niži deo kreacije koji uključuje Eterički, Mentalni, Kauzalni, Astralni i Fizčki svet načinjen je od spoja odredjenih nivoa Zvuka i Svetlosti. Da, može se reći da je fizička materija načinjena od zamrznutog Zvuka i Svetlosti.

  Ritam je osnova duhovnog razvitka svakog od nas (Duše) pa su zato muzika i ples uključeni u život svakog humanog bića. Zato je izuzetno važno da ljudi dobro razotkriju koja muzika (vibracije) doprinosi duhovnom razvitku (ekspanziji svesti) i da nju preporučuju (što znači ne isključuju i ne zabranjuju ostale).
  U minulim periodima vremena, na ovoj, a pre svega na drugim planetama, bilo je zabrtannivanja religijskih (duhovnih) učenja pa su se ljudi dovijali tako što su otkrivali klasičnu muziku sa odgovarajućim tonovima i nju tajno slušali. Tako su podizali svoj vibracioni nivo dovodeći u sklad svoje unutarnje vibracije sa vibracijama sveprisutne suštine života (Svetim Duhom odn. Reči Boga).
  To je razlog da se u crkvama svira muzika i pevaju pesme ali i to je razlog da postoji odredjeno „Gregorijansko“ pevanje. Ta vrsta vibracija ima u zadatk da slušaocima podighne i harmonizuje unutarnje vibracije kako bi osetili unutarnju smirenost i kontaktirali Sveti Duh.
  To je razlog da postoije pojedinačne mantre na istoku.
  Ništa bolje ne može dovesti u sklad naše untarnje vibracije od pevušenja svetih imena Boga i to vlastitim glasom.

  http://www.youtube.com/watch?v=owp8IPSrZEE&feature=email

  Postoji jedna stvar: bio sam veliki zanesenjak radom i delom N. Tesle. Još uvek me ozari unutarnje uzbudjenje kada se o njegovim radovima govori. Medjutim, da bi se prodrlo u suštinu i tajnu svemira neophodno je prvo poraditi na ekspanziji vlkastite svesti koja je duhovna kategorija. Ova duhovna svest je preduslov da iko načini veliki podvig čak i na polju nauke.
  Zato, bilo bi pogrešno gledati na Teslu kao na svakodnevnog čoveka koji završi kakav fakultet i pokupi knjiško znanje. Da bi neko dobio pristup da donese koju uzvišenu inovaciju mora da poseduje unutarnju pripremljenost – duhovni kvalitet.
  Mnogi se pozivaju na izvesne naučne autoritete koji su nešto podržavali ili osporavali. Tako nešto pokazuje samo naše malo razumevanje suštine kreacije i načina dolaženja do naučnih saznanja.
  Vreme je kreirano ali nije pravolinijsko i nije nepromenljivo. Putovanje kroz vreme u kroz bezvremenske kanale je moguće ali za opštu i naučnu svest današnjeg čoveka sve to će još dosta sačekati.
  Na unutarnjim svetovima još mnogo toga čeka da bude otkriveno i donešeno u realizaciju u ovaj svet i to kako na polju matematike, fizike, hemije tako i na poljuma svih drugih nauka.
  Čovek uistinu ništa ne stvara svojim mentalnim naporima već jednostavno spoznaje ono što već postoji na unutarnjim ili višim nivoima.
  Ako čovek želi inovacije na bilo kom polju on mora proimeniti svoj pristup. Umesto da želi prvo da vidi da bi poverovao mora prvo poverovati a tada će i videti.
  Onaj ko želi može poraditi na sebi da bi na unutarnjem svetu posećivao odredjene naučne ustanove. Pravilo je da neće moći da posećuje i prati ona naučna saznanja koja su iznad njegovog nivoa svesti.
  Vidim da ovde ima religijski preplašenih ljudi koji na sve gledaju kao na jeres pred Bogom. Najveći jeres je sedeti skrštenih ruku i ne činiti ništa. Greške su uvek moguće ali se uvek daju korigovati. Onaj ko greši taj i nadje put. Onaj drugi nikada.

  Ako bi trebala podrška u osnivanju nekakvog rada ili instituta u pravcu razvijanja Teslinih dela rado bih dao tu podršku iako vidim da je mnogo prioritetnije poraditi na podučavanju čoveka da shvati i razume svoje pravo mesto i ulogu u ovom životu te svoju svrhu. smisao i cilj postojanja.
  Ekspanzija svesti je nešto što mora predhoditi svim drugim naučnim ekspanzijama.

 • “ Vidim da ovde ima religijski preplašenih ljudi koji na sve gledaju kao na jeres pred Bogom. Najveći jeres je sedeti skrštenih ruku i ne činiti ništa. Greške su uvek moguće ali se uvek daju korigovati. Onaj ko greši taj i nadje put. Onaj drugi nikada.

  Ako bi trebala podrška u osnivanju nekakvog rada ili instituta u pravcu razvijanja Teslinih dela rado bih dao tu podršku iako vidim da je mnogo prioritetnije poraditi na podučavanju čoveka da shvati i razume svoje pravo mesto i ulogu u ovom životu te svoju svrhu. smisao i cilj postojanja.
  Ekspanzija svesti je nešto što mora predhoditi svim drugim naučnim ekspanzijama. “

  Odlično rečeno Luise! Alfons Luj Konstant (Elifas Levi) je u „Ključu misterija“ pravo napisao slično ovom tvom, a glasi jednostavno, istinito-činjenično:
  “ LENJOST JE NAJVEĆE ZLO! “

  A Tesla:
  “ Onog dana kada naučnici budu proučavali nefizikalne pojave, nauka će napredovati više no svih prethodnih godina svoje istorije. „

 • Malo filozofije: PRICA O POHLEPI (andjeo svjetla i andjeo tame)

  Dva putujuca andjela su se zaustavila kod bogate porodice, da prenoce.

  Porodica je bila bezobrazna i nije udovoljila njihovoj zelji, da
  prespavaju u sobi za goste.

  Umesto u sobu za goste su ih smestili u malu sobu u hladnom podrumu.

  Kada su raspremili krevete, stariji andjeo je video rupu u zidu i popravio je.

  Tada ga je mladi andjeo pitao, zasto je popravio rupu.

  Stariji andjeo je odgovorio: ‘Stvari nisu uvek takve kakvim se cine’.

  Sledece noci su andjeli dosli u vrlo siromasnu kucu.

  Ljubazan domacin i njegova zena su sa njima podelili svoju veceru i dozvolili im da prespavaju u njihovom krevetu i da se dobro naspavaju i odmore.

  Kada se Sunce probudilo sledeceg jutra, andjeli su zatekli domacina i njegovu zenu u suzama.

  Njihova jedina krava, cije mleko je bilo njihov jedini izvor prihoda, je lezala mrtva na njivi.

  Mladi andjeo je bio istinski besan i pitao je starijeg,kako je mogao to da dozvoli. ‘Prvi domacin je imao sve, a ti si mu ipak pomogao.Drugi domacin ima vrlo malo i uprkos tome nas je ljubazno primio,nahranio cak dozvolio da prespavamo u njegovom krevetu,a ti si dozvolio da njegova jedina krava umre.’

  Drugi andjeo je opet odgovorio: ‘Stvari nisu uvek takve, kakvim se cine.Kada smo bili u hladnom podrumu, primetio sam da je u onoj rupi u zidu bilo zlato.Posto je domacin bio vrlo [b]pohlepan[/b] [b]i nije bio voljan da deli svoje bogastvo[/b], ja sam popravio rupu zato da ne moze vise da nade to zlato. Prosle noci, kada smo spavali u domacinovom krevetu, [b]andjeo smrti[/b] je dosao po njegovu zenu.Dao sam mu kravu umesto nje.’

  Stvari nisu uvek takve, kakvim se cine.

  Neki ljudi brzo dodu u nas zivot i brzo odu iz njega…

  Ponekad se desi tacno to, kada se stvari ne odvijaju tako, kao sto bi morale.

  Vremenom ces saznati…

  Juce je istorija.

  Sutra je zagonetka!

  Danas je poklon.

 • vimeo.com/26509515 Ko hoce neka poslusa ing. Gorana Marjanovica! NADAM SE DA PROFESOR NEMA NISTA PROTIVNO. POZDRAV VELIKI VELIMIRE…

 • Dragi profesore Veljo, hoćemo novi tekst!
  Dajte Tajnu Vordenklifa 2 dio, i uveličajte frekventni bal! 🙂

 • rekao sam za sada sta sam morao i povlacim se u radno-meditativnu ilegalnost…moram da radim na sebi, pre sledeceg bilo kakvog nastupa u javnosti…trazi se hitno jasan ontoloski zasnovan sistem nauke o vremenu…Tesla je pokrenut i to sad ide svojim kosmoloskim tokom, nezaustavljivo…nuzna je teorija, jer je svet Bozji eksperiment i ljudski zadataj je teorijski, da ga razumemo…a na materijalnom teslijanskom planu, pratim razvoj situacije…

 • Tekstovi su super i izazivaju brojna razmisljanja, od toga da li danasnja praksa sve navedeno moze da potvrdi, do toga da li u slucaju potvrdnog odgovora, sadasnji nacin translacije energije pada u vodu i prelazi se na bezican, sto bi izazvalo revoluciju. Ukoliko je to tako, ja bih voleo da da to tako bude zbog naprednog pravoslavnog duha, u kom periodu se to otpilike ocekuje i kakav bi redosled koraka bio?
  P.S.: na kojoj mail adresi bih mogao da postavim eventualno dodatno pitanje, hvala.

  Pozdrav od radioamatera.

Ostavite komentar

https://www.bastabalkana.com/wp-content/uploads/2019/04/Dr-Milena-Šćepanović-proktolog-hirurg-ordinacija-Proktomed.jpg
Golden Sweden Bitter GIF baner 336x280