Mandat Neba – Uspešna i dugotrajna vladavina na moralnim vrlinama vladara

Filosofski princip Stare Kine kako vladar u Kini dobija Mandat Neba da bi vladao po nebeskim načelima. Kad i kako mu se oduzima mandat da vlada državom i narodom

Mandat Neba je bio političko-socijalna filozofija, odnosno pravilo vladanja, nastalo negde skoro hiljadu godina pre nove ere u Kini, pravilo koje je ujedno služilo i kao osnovno kinesko objašnjenje uspeha i neuspeha vladara i država do kraja Kineskog carstva 1912-e godine.

Niz Kineskih careva se držao ovih postulata i premisa, što je imalo kao posledicu i niz dugih i neprekinutih porodičnih Kineskih dinastija koje su trajale i vladale Kinom stotinama godina.

Mandat neba i kineski car na prestolu

Suština pravila „Mandata Neba“ je da vladar mora da vlada vođen moralnim načelima ili njegova dinastija ili država pre ili kasnije propadaju.

Kad god bi neka vladajuća dinastija pala i zamenjena drugim vladarom, kineski mudraci su kao razlog tome uvek navodili da je razlog tome „gubitak moralnog prava da se vlada“, koje je dato vladarima samim Nebom, kojes vojom voljom daje mandat caru da vlada podanicima. Ali Nebo to pravo, taj mandat vladanja i oduzima, ako je car stvorio nepravedno društvo svojim vladanjem.

U tom kontekstu Nebo ne predstavlja samo Boga, već kosmičku sveprožimajuću snagu baziranu na moralnim zakonima. Većina istoričara danas se slaže da je teorija Mandata Neba bila svojevrstan izum porodice i dinastije Džou-a, da se opravda njihovo rušenje dinastije Šenga, ali da su te ideje duboko ušle u tkivo Kineskog verovanja i politike, tim pre što je dinastija Džou vladala skoro 900 godina.

Kineski kralj ili car je, na kraju krajeva, bio otac svog naroda, a očinski autoritet je bio osnovni temelj kineskog društva od najranijih vremena. Pobuna protiv oca naroda, to jest cara, zahtevala je vanredno opravdanje i intervenciju Nebeskih snaga.

Osnovni postulati filosofije Mandat Neba

1. Vladar mora da predvodi narod sposobnošću i vrlinom

2. Upravljanje dinastije mora da odgovara i nastupajućim generacijama

3. Mandat vladaru može biti oduzet zbog nemara i zloupotrebe volje Neba; volja naroda je važna i mora se poštovati

Mandat Neba

Mandat Neba je nastao skoro pre tri hiljade godina, kada je legandarni Kralj Džou, pisac i sastavljač prvobitnih reči tumačenja Knjige promena, Ji Đinga, podigao revoluciju koju je vodio iz zatvora, i svrgao nepravednog kralja Jin-a i stupio na presto. Sledeći odeljak o „Šao proglasu“ (iz Knjige dokumenata) je trebalo da zabeleži reči strica prvog vladara Džou dinastije, vojvode od Džou-a, koji je služio kao regent mladom kralju:

„Ah! Uzvišeno Nebo, Bog Višnji, je promenio svog glavnog sina i oduzeo mandat Neba ovoj velikoj državi Jin. Kada kralj primi mandat Neba, bez ograničenja je njegova milost, ali je bez ograničenja i njegova briga. Ah! Kako može da ne bude sa strahopoštovanjem oprezan!

Nebo je odbacilo i završilo mandat ove velike države Jin. Prema tome, iako Jin ima mnogo bivših mudrih kraljeva na nebu, kada su njihovi naslednici, kraljevi i obični ljudi, preduzeli svoj mandat, na kraju su mudri i dobri živeli u bedi. Znajući da moraju da brinu o svojim ženama i deci, oni su onda prizivali u bolu Nebo i bežali na mesta gde ne bi mogli biti uhvaćeni. Ah! Nebo suviše ožalšćeno zbog ljudi svih zemalja, želelo je, s ljubavlju, da za svog mandata zaposli one koji su duboko posvećeni. Kralj treba da se brine o svojim vrlinama.

Pogledajte narode drevnih vremena, Ksia. Vodeći ih, nebo ih je upustilo, i negovalo ih tako, da bi oni razumeli šta je Nebeska milost, ali ovog puta oni su pustili da njihov mandat propadne. Pogledajte Jin; Nebo ih je vodilo, ostavši u njihovoj blizini, hraneći ih da bi oni shvatili šta je u naklonosti Neba, ali sada su pustili svoj mandat Neba da propadne.

… Neka kralj sa strahopoštovanjem funkcioniše na svojoj poziciji; on ne može da ne bude sa strahopoštovanjem oprezan u svojoj vrlini. Ne možemo da se ne ogledamo u Ksi-u; takođe ne možemo a da se ne ogledamo u Jin-u … Ne smemo da se usudimo da pretpostavimo da je Jin dobio mandat neba za nepromenljiv period godina; ne smemo da se usudimo da pretpostavimo da se ne bi nastavio. To je bilo zato što se nisu sa strahopoštovanjem brinuli o svojim vrlinama pa su rano pustili da njihov mandat propadne.

… Boraveći u ovom novom gradu, neka kralj samo iskreno ima brižno poštovanje za svoju vrlinu. Ako je vrlina da je kralj upotrebi, neka se moli Nebu za trajan mandat. Ne dozvolite mu da funkcioniše kao običan kralj, jer obični ljudi lutaju i rade ono što je pogrešno, pa onda misle da njima vladaju surove kazne; na ovaj način on će mnogo postići. Kao kralj, neka drži svoj položaj u primat vrline. Mali ljudi će se onda obrazovati po njemu širom sveta, kralj će onda postati slavan.“

Tekst iz kineskih istorijskih anala o krunisanju novog kralja

U dvanaestom mesecu prve godine … Ji Jin je žrtvovao bivšeg kralja, i predstavio kralja naslednika ponizno pred hramom svoga dede. Svi kraljevski plemići su bili prisutni; oficiri su, nastavljajući da obavljaju svoje određene dužnosti, takođe bili tu da bi dobili naloge glavnog ministra.

Po nalogu mladog kralja jasno je opisana potpuna vrlina zaslužnih predaka.

„Oh! Bivši kraljevi Ksia gajili su iskreno svoje vrline, i nije bilo nesreća sa Neba. Duhovi brda i reka su zato svi bili spokojni, i ptice i zveri, ribe i kornjače, svi su uživale u svom postojanju u skladu sa prirodom. Ali njihov potomak nije sledio taj primer, i veliko Nebo je poslalo nesreće, po našem vladaru-koga je imenovalo. Osudu Ksia potvrđuju orgije u Ming Tiao …

Naš kralj Šenga briljantno je prikazao svoje razborito junaštvo, ugnjetavenje je zamenio velikodušnom blagosti; i milioni ljudi su mu dali svoje srce. Sada vaše veličanstvo ulazi u tekovine vrline, – i sve zavisi od toga kako ćete započeti svoju vladavinu. Da biste postavili ljubav, treba da volite svoje odnose; da postavite poštovanje, treba da poštujete vaše starešine. Sve počinje u porodici i državi ….

„Oh! bivši kralj je počeo sa ugovorima koji su udruživali muškarce. On je slušao ozbiljne rasprave, i nije im se protivio, odgovarala mu je mudrost drevnih; zauzimajući najviši položaj, pokazuje inteligenciju; zauzimajući inferioran položaj, pokazuje lojalnost; podržava dobre osobine ljudi koje je zaposlio i ne zahteva od njih da imaju svaki talenat ….

„On je opsežno potražio mudrace, koji bi bili od pomoći vama, njegovim potomcima i naslednicima. Postavio je kazne za oficire, i upozorio one koji su na vlasti, govoreći: „Ako se usudite da se igrate u vašim palatama, i pijani pevate po sobama, pratite modu vračeva; ako vaše srce stremi bogatstvu i ženama, i podate se fantaziranju ili pohlepi, pratite modu ekstravagancije, a ako prezrete mudre reči, i oduprete se odanima i ispravnima, ostavite daleko iza sebe starinu i vrlinu, kao i da tražite društvo … mladih, to se zove moda poremećaja. Najzad, ako visoki plemić ili službenik bude zavisnik jedan od ove tri mode sa još po deset njenih zlih puteva, njegova porodica će sigurno propasti, a ako knez zemlje bude tako zavisan, njegova država će propasti. Ministar koji ne pokuša da ispravi takve poroke će biti kažnjen žigosanjem .’…

„Oh! ti, koji si se sada uspeo na presto, poštuj ova upozorenja u svojoj ličnosti. Misli o njima! – o svetim savetima od ogromnog značaja, o zadivljujućim rečima davno utvrđenim! Putevi Neba nisu nepromenljivi: na dobrim delima šalje se blagoslov, a na zločinačkim šalju se nevolje. Ako će vaš put biti pun vrlina, bilo u malim ili velikim stvarima, bezbroj regiona će imati razloga za radost. Ako vaš put bude bez vrlina, doneće propast hramu vaših predaka.“

Zlatko Šćepanović

Za naš portal ovaj tekst Mandat Neba sa engleskog prevela naša šarmantna saradnica i prijateljica, prevodilac Dubravka Milošević