Šta je to Ji Djing


Ji Djing ili Knjiga Promene i proricanja budućnosti

I ching ili Ji djing. Kineska knjiga promene i mudrosti. Proricanje budućnosti

 

Ji Djing heksagram Kreativnost broj 1 knjiga promena

Šta je to Ji Djing, kineska zbirka tekstova u prevodu nazvana Knjiga promena.

Svetom vlada velika želja da se pronikne u budućnost. Pokušava se to na više načina, naučnim ili intuitivnim metodom. Kroz vekove je popularno proricanje sudbine od strane proroka, vidovnjaka, astrologa, numerologa, šamana.

Duga je istorija ljudskih pokušaja da sagledaju budućnost, od proricanja putem zapažanja neuobičajenih prirodnih pojava i davanjem im značenja, do traženja simbolike u prirodi, čudnim dogajajima, tumačenje životnijskih iznutrica, šara na kostima, rasporeda kamenčića ili pasulja, upadanje u trans i dobijanje vizija putem narkotika ili opojnih droga, posmatranje zemljinih šara, bacanje kockica, runa, slučajnog izvlačenje simbola iz hrpe naredjanih pločica, i tako redom.

To su sve intuitivni metodi, mada neke od tih disciplina, kao što je to astrologija pokušavaju sebi da prisvoje nazovi naučnu metodologiju.

Kada smo kod astrologije i njenih pokušaja, nauka je nekoliko puta pokušala da nadje objektivnost u astrologiji, ali bez ikakvih objektivnih uspeha. Zadnji put je to pokušano pre nekoliko godina, kada su nemački naučnici uzeli da analiziraju godišnja opšta predvidjanja najpoznatijih nemačkih astrologa. Pregledali su magazine, časopise i javne nastupe najpoznatijih nemačkih astrologa gde su oni proricali šta će se desiti u narednoj godini. Nakon godinu dana, kada je ta godina prošla, naučnici su uzeli sva ta opšta i mahom globalna predvidjanja gde je uopštenost velika i gde ne presudjuju detalji. To je išlo u prilog astrolozima, jer su im šanse za uspeh bile veće. Naučnici su analizirali predvidjanja i beležili ko je pogodio i koliko. A znate kako to nemci pedantno i savesno rade. I pošteno.

Rezultat studije: manje od 50% astroloških predvidjanja su se obistinila. Astrologija opet nije uspela da se dokaže!

To astrologiji ipak neće biti problem u budućnosti, jer će uvek biti onih zaludjenika koji će verovati u tih 50% statističke verovatnoće, eto da će se baš njemu pogoditi. Tim pre, što nemački astrolozi sigurno nisu bili tako dobri kao onaj naš astrolog koga naš vernik u onostrano zna. I kome veruje.

U svim tim traganjima za budućnošću jedan metod vekovima traje i svojom mistikom raspaljuje maštu i znatiželju mnogih, čak i vrlo ozbiljnih naučnika. Radi se o kineskoj „Knjizi promena“, ili „Ji djingu“ kako se kod nas izgovara – Ji Djing, dok se na engleskom jeziku to piše „I Ching“.

Kao što i samo ime kaže Ji Djing je nastao u Kini. Davno u prostorima kineske antike. Nema pouzdanih podataka kada je knjiga Ji Djing nastala, a ni kako je nastala, a ni ko je autor knjige. To odmah postaje problem kada se radi o njenoj verodostojnosti. Postoje legende koje govore o tome da je njen početak nastao kada ju je u prvim crtama napisao Kralj Ven od Žou-a ili Čoua (kineski nije baš lak za transkripciju) dok je bio u zatvoru, nekih 1100 godina pre Hrista. Tada je on po mitu dobio viziju na zatvorskom zidu suštine simbola koji čine Ji Djing, poredjao prvobitne heksagrame, svakome dao ime i kratak opis – presudu, šta heksagram zapravo predstavlja. Medjutim, ti simboli, heksagrami o kojima govorimo, i koji čine suštinu Ji Djing – Knjige promena, i koji se tumače u svrhu proricanja su mnogo starijeg datuma, nastali 3000 godina pre Hrista, to jest 2000 godina pre Kralja Vena.

Nastanak Ji Djing-a ili Knjige promena

Po kineskoj legendi, osnivač kineskog društva i prvi, kako kinezi kažu „kulturni car“ Kineskog društva, u davna vremena, nekih 3000 godina pre Hrista, mudrac i pustinjak po imenu Fu Hsi, koji je izmedju ostalog kineze upoznao sa mnogim znanjima i veštinama, kao što su vatra i upotreba metala. On se smatra pronalazačem trigrama (tri linje u nizu, koje su pune ili isprekidane, pa sve njihove kombinacije, 2 na kub, daje 8 trigrama). Trigrami su osnov kineske filosofije. Dok je Fu Hsi u ta mirna i opuštena vremena meditirao na obali reke, jednog lepog dana je ugledao veliku i staru kornjaču kako izlazi iz vode. Tada je kornjača još uvek bilo u rekama, nisu bile pojedene. Na njenim ledjima je uočio simbole u jednoj vrsti magičnog rasporeda, koji su po njemu predstavljali 8 strana sveta, obeleženih simbolima sastavljenim od tri linije, gde su simboli bili kombinacija tri linije, gde su linije mogle biti pune ili isprekidane. Ti simboli se zovu trigrami, a raspored trigrama se naziva dijagramom. Dijagram koji je on tada video zove se Raspored ranog Neba.

Kao i svaki mudraci Fu Hsi je odmah razumeo vrednost i poruku dijagrama i trigrama i zapisao ih. Tim zapisima počeo je da poučava ljude nebeskoj mudrosti. Tih 8 trigrama, za osam strana sveta su dobili svoja imena i značenje – drvo, planina, jezero, grom, voda, vatra, itd. Oni su jako bitni, jer su oni osnova kineske filosofije transformacije pet elemenata. Njihovo značenje je potpunije objašnjeno par hiljada godina kasnije, kada su im taoistički mislioci  pridodali simboliku Jina i Janga, velikog Tao-a i slično. Pa se onda kaže, da od jednog velikog Tao-a nastaje dvoje, Jin i Jang (isprekidana i puna linija), a da svi mogući spojevi Jina i Janga u kvalitetima mekog i čvrstog iznedre treću liniju – trigram, i kao zajednica trigrama daju 8 različitih stanja prirode – 8 trigrama.

Tih 8 trigrama, postavljeni na svoja mesta u kordinatama pravaca sveta, stvaraju osnovnu matricu za razumevanje kineske filosofije, koja se provlači bukvalno kroz sve kineske discipine. To jednom kada savladate, matricu Ranijeg Neba i Kasnijeg Neba (raspored trigrama), transformaciju 5 elemenata (tok energija predstavljenih trigramima) i ples 64 heksagrama Ji Djing-a koji predstavljaju tok prirodnih zakona, onda ste s pravom postali kineski mudrac. Doduše, trebaće vam čitav život i kineski učitelj za takav poduhvat.

No, vratimo se istoriji Ji Djing-a. Sledeće što je učinjeno sa simbolima od tri linije, trigrami su povezani u parove, to jest dva trigrama su se spojila u jedan heksagram, simbol sa 6 linija. Kako je kombinacija 8 trigrama svakog sa svakim, gde jedan trigram ide dole a jedan gore davalo 64 heksagrama, stvorena je grupa novih simbola. Ta matematika zasnovana na binarnom kodu, vrlo je inspirativna. 1-2-3-2 x 3-6-2 na 3-8-8 x 8-64.

Ji Djing raspored heksagrama Knjiga promena

Medjutim bili su potrebni vekovi i vekovi dok ti šestolinijski simboili – heksagrami, nisu dobili svoje značenje. Naime, po legendi, kineski kralj Ven od Čoua, dok je čamio u zatvoru uzeo je te heksagrame i uspostavio je neki red medju njima, svakome je odredio mesto u poretku, ime i opšte značenje, jer su oni do tada bili razbacani i služili kao svojevrsne amajlije. Posle tog prvog svrstavanja i odredjivanja toka heksagrama, nešto kasnije je njegov rodjak Čou Gong Dan svakoj liniji u svakom heksagramu dodelio po jedan stih i time napravio dodatno i preciznije tumačenje. Time je Ji Djing – Knjiga promena bila formirana. I na ovom mestu postoji istorijska i mitska nedoumica. Po jednim autorima Kralj Ven je sam zapravo pripisao stihove svakoj liniji heksagrama dok je bio zatvoru, a po drugima je to uradio Čou Gong Dan mnogo kasnije, jer neki autori smelo tvrde da je pripisivanje linija svakom heksagramu zapravo bilo šifrirana komunikacija Kralja Vena sa bratom i upravljanje kraljevstvom iz zatvora.

Naime, postoji legenda koja kaže da je Kralj Ven bio zarobljen od strane okrutnog vladara, koji mu nije verovao. Kina je tada bila podeljena u kraljevstva. Dok je čamio u zatvoru vladara, Kralj Ven je svom bratu, Vojvodi od Čoua slao šifrovane poruke kako da spremi vojsku i kada je momenat za pobunu i akciju protiv okrutnog vladara. Te poruke su navodno bile komentari uz linije heksagrama, predstavljene kao njegovo bavljenje poezijom. Moglo bi se reći da ima takvih poruka u Knjizi promena, kao što je heksagram 7, koji se zove Vojska, i koji u stihovima govori o okupljanju vojske i šta je potrebno za to. Ali šta reći za sve ostale, gde imate budale, konkubine, patke, sejanje, opadanje, sijanje, mada maštovit mozak sve to može uklopiti u situaciju. Istorija, medjutim, nesigurno tvrdi da kralj Ven nije napisao stihove uz linije. Kako god bilo, Ji Djing postoji.

Istorijska činjenica je i da je Kralj Ven sa uspehom podigao pobunu, svrgnuo omraznutog vladara i stvorio svoju dinastiju, koja je rukovodjena moralnim principima Knjige promena vladala sledećih neverovatnih 900 godina. Od njegovog brata, Vojvode od Čoua potiče i čuveni proglas Mandat Neba, kojim se definše valjano upravljanje zemljom i vladarski duhovni credo, koji je dinastiji Ven omogućio vekovno trajanje na prestolu. Ali o tome drugom prilikom.

Nakon pola milenijuma pojavio se Konfučije koji se takodje bavio Ji Djing-om, koji je bio veliki poštovalac dela i lika Kralja Vena i počeo sa tumačenjem njegovih poruka. Mada ne postoji potpuna sigurnost da je Konfučije originalni izvor za ta tumačenja, svi ti komentari njega i njegovih učenika na linije heksagrama skupljena su u knjizi Deset krila.

Ko je čitao knjigu Deset krila a autor ovog teksta ih je dobro proučio, tumačenja Konfučija i njegovih učenika nisu uvek u liniji sa tradicionalnim tumačenjem, što je i razumljivo. Kao kada psihoanalitičari uzmu da tumače srednjovekovne bajke. Mada, Konfučije i učenici su se potrudili da stihovima daju dublje značenje i viši, moralni i duhovni smisao, što nekada predstavlja sam vrh ljudske misli i zapažanja. U svakom slučaju, izučavanje Ji Djing-a bez izučavanja Deset krila nije kompletno, jer ova druga knjiga vas duhovno usavršava.

Kao dodatno pitanje, postoji znantna nedoumica oko toga koju verziju Ji Djinga mi danas imamo pred sobom. U burnoj istoriji Kine bilo je spaljivanja knjiga, loših prepisa i mnoštva verzija koje su se pojavljivale od epohe do epohe i učenjaka ili mudraca koji su ih protežirali. Dodje na primer neki kineski vladar koji iz nekog razloga ne voli ili ne ceni neku knjigu, i jednostavno naredi da se ona uništi. Kako su kinezi bili revnosni, i kako u to vreme i nije bilo mnogo knjiga, posebno ne štampanih, i kako nije bilo ni pismenih osim na dvoru, to je proces eliminisanja nepoželjne literature bio tim lakši. Tako su mnoge knjige izgubljene a mnogima je autentičnost pod sumnjom.

Problem autentičnosti Ji Djinga – Knjige promena ostaje, kao što ostaje i veliki problem prevodjenja knjige, a samim tim i tumačenja. S obzirom da sam pročitao 8 različitih verzija Ji Djing-a, koja se u nekim tumačenjima vrlo razlikuju i po smislu a ne smao po stilu prevoda, posao za entuzijastu koji hoće precizno da se bavi Ji Djingom postaje dramatično problematičan. Mada, na kraju, kada je i ako savladate, svaki prevod vam je dobar, jer ste ušli u suštinu procesa i razumete situacije intuitivno. Postali ste prorok. Sami ste Ji Djing.

.

Heksagrami u Knjizi promena

Knjiga Promena – Ji Djing je sastavljena od 64 heksagrama, simbola sa 6 linija, što punih, što isprekidanih. Heksagrami su poredjani po nekom redu koji nije baš najasniji, ali se tvrdi da ga duhovno uznapredovali učenici mogu razumeti. Heksagrami i linije koje ga sačinjavaju tvore čitav kompleks objašnjenja sveta u kome živimo, opisujući energije, dogadjaje i relacije koje vladaju u svetu, donoseći opis i presudu situacije o kojoj pitate.

To inače raspaljuje maštu svih onih koji vole kombinatoriku i matematiku, jer je na tom planu Ji Djing nepresušan izvor inspiracije, pošto u njemu ima zanimljivih relacija brojeva, magičnih struktura. Mnogi matematičari i fizičari pokušavaju da odgonetnu strukturu redjanja heksagrama sa nekim prirodnim zakonima i kompozicijama koje se javljaju u prirodi. U tom pogledu ima sjajnih zapažanja i interesantnih teorija, jer vam postavka heksagrama Ji Djing-a deluju kao svojevrsna Rubikova kocka. Mada sam ja mišljenja da bi Rubikova kocka bila mnogo veća senzacija od Ji Djing-a u antičkoj Kini da se tada pojavila.

U tim tumačenjima heksagrama kineski mudraci su vekovima pokušavali da proniknu u unutrašnju strukturu simbola i njihovu povezanost. Ta njihova traganja su opisana u filosofskim spisima, a jedna od najpoznatijih su već pominjana knjiga Deset krila, koja daju tumačenja heksagrama i pojedinih linija. Mada su i mnogi drugi učenjaci i mistici pokušavali da daju dublje opise unutrašnjih relacija Knjige promena.

Ji Djing Transformacija heksagrama u pitanju knjiga promenaPo kineskoj tradiciji, heksagram predstavlja situaciju u kojoj se nalazite, odnosno okvir u kome se nalazi vaše pitanje. Ukoliko je vaša situacija dinamična, odredjene linije heksagrama se menjaju i donose vam presudu pitanja, praveći novi heksagram koji vam je opis budućnosti.

Sam heksagram ima objašnjenje za svaku liniju koju sadrži. Prve dve linije heksagrama, one donje linije, su energija zemlje, okolnosti u kojima se nalazite. Prva linija opisuje motiv koji vas pokreće. Druga linija je ideja koja vam se kristalizuje u umu i traži svoju realizaciju u stvarnosti.

Srednje linije heksagrama su linije koje pripadaju čoveku i njegovom radu. Treća linija se odnosi na aktivnost čoveka i njegove napore da svoju ideju sprovede u delo. Četvrta linija govori o realizaciji tog rada i opredmećenju napora.

Gornji par linija se odnosi na oblast neba, odnosno duhovnog sveta. U toj sferi, peta linija govori o nagradi koja je dobijena radom i aktivnošću, dok je šesta linija presuda Neba, presuda mudraca koji je udaljen iz materijalnog sveta, i o celoj situaciji i delovanju presudjuje u svetlu večnosti. Zanimljivo je da vi možete od donjih linija dobiti pozitivne presude a da vam presuda mudraca bude negativna. Na primer, pitate da li ćete uspeti da otputujete u inostranstvo i od donjih linija dobijete pozitivne presude a krajnja linija vam kaže da je to nesrećno, što će reći, uspećete ali vam to neće doneti dobra.

Poenta cele priče je u tome da heksagram predstavlja od prve do zadnje linije stupnjeve napredovanja jedne ideje ili situacije, koja odgovara svojim svojstvima situaciji i kojoj ste ili u kojoj je pitanje koje ste postavili. Zato je Ji Djing nazvan Knjiga promena.

.

Kako se proriče uz pomoć Ji Djinga i Knjige promena – praktično predskazivanje

Uz pomoć Ji Djinga se proriče na nekoliko načina, ali je suština uvek ista. Postavite sebi pitanje i bacate 6 puta novčiće ili malo složenije i duže bacate strukove hajdučke trave, da bi dobili 6 pojedinačnih linija heksagrama. Svako bacanje je jedna linija, i iz svakog bacanja možete dobiti 4 moguća ishoda. Možete dobiti punu ili isprekidanu liniju, nepromenljivu i onu koja se menja. Linije koje su nepromenljive ne nose u sebi nikakvu presudu i pouku. Linije pak koje se menjaju govore vam presudu o vašoj situaciji i pitanju, jer uz svaku liniju je pripisan jedan stih koji vam služi kao odgovor.

Zašto su bitne linije koje se menjaju? Zato što one tumače situaciju i zato što se one menjaju u svoju suprotnost, opozitnu liniju. Na primer ako dobijete punu liniju koja se menja, ona u heksagramu budućnosti postaje isprekidana linija. Ako su sve linije bez promena, vaša situacija je opisana samim heksagramom koji ste dobili, i tretira se kao statičko stanje u kome ste.

Ako se jedna, više njih ili sve linije menjaju, vi dobjate osnovni heksagram koji opisuje vašu situaciju i linije koje vam detaljnije daju opis situacije, kao i novi heksagram nastao od izmene linija, koji vam je ishodište budućnosti.

Sam proces proricanja je prost. Na primer bacanjem novčića ako dobijete sve tri strane novčića iste, to je promenljiva linija. Ako je strana novčića pismo onda je to puna linija Jang, ako je strana novčića glava onda je to Jin, isprekidana linija koja se menja. Ostale mešane kombinacije vam daju linije Jang i Jin koje se ne menjaju.

Bacajući novčiće vi svaki put bacanje upisujete kao jednu liniju, krećući od dna na gore. Nakon 6 bacanja imate dobijen heksagram koji daje opis vaša situacije kroz presudu heksagrama. Zatim gledate pojedinačne linije heksagrama i one linije koje se menjaju. Tu gledate stihove koji su pripisani tim linjama, i te stihove tumačite kao presude linija, obraćajući pažnju na kom su mestu u hijerarhiji.

Na kraju pogledate i drugi heksagram koji ste dobili promenom linija, to vam je ishodište budućnosti. Tu nastaje zbrka, jer vam je budućnost data statičnim heksagramom, pa su neki slobodni istraživači pokušali da i u heksagramu budućnosti gledaju liniju koja se prvobitno menjala, kao bitnu. Za one koji ne koriste Ji Djing -Knjigu promena, ova objašnjenja su dosadna, ali oni koji imaju nekog iskustva, njima sve ovo znači.

A i u nastavku teksta obećavam još uzbudjenja oko filosofije same knjige, njenog značaja, proricanja i sagledavanja budućnosti uz pomoć Knjige promena.

Jer, kao što kažu Kinezi: „Promena je jedino večna. Jin prelazi u Jang, i obrnuto. Veliki Tao diše. Promena je budućnost. I jedino je ishodište.

. . .

Nastavak Ji Djinga-a i šta dalje proriče Knjiga promena sledi u sledećem postu …