Redakcija Bloga

 

Dug put za Srbiju do dostizanja zapadnih standarda zdravstvene zaštite

 

EU, Brisel, 15. maj 2012.

Srbija, novi kandidat za članstvo u EU, je završila kao zadnja na listi kada je Evropski  zdravstveni potrošački indeks za 2012. godinu (engleski naziv „2012 Euro Health Consumer Index”, ili „EHCI”) danas predstavljen u Evropskom parlamentu u Briselu. Poredjenje je dalo Holandjanima 872 od potencijalnih 1000 poena, nakon čega je sledila Danska (822), Island (799), Luksemburg (791) i Belgija (783).

Srbija je dobila 451 poena, polovinu holandskog nivoa.

EHCI od 2005. godine objavljuje ekspertska organizacija Health Consumer Powerhouse (HCP) sa sedištem u Švedskoj.

.

EHCI 2012 Total index scores for EU countries – graph

 

Koji su glavni izazovi vezani za zdravstvenu zaštitu u Srbiji?

– Da budemo pošteni, ne biste trebali da uporedjujete Srbiju sa bogatim članicama EU, kaže dr Arne Björnberg, glavni operativni direktor HCP-a i vodja EHCI tima. Susedi kao što su Hrvatska (655 boda), BJR Makedonija (527) ili Albanija (535) su relevantniji i pokazuju da je pred Srbijom težak posao da dostigne te nivoe!

– Izgleda da osnovne usluge, kao što je vakcinacija beba, funkcionišu. Postoje rastuća prava pacijenata, ali, u celini, ishodi lečenja, kao i pristupi pacijentima, moraju da se poprave.

.

Opšte poboljšanje indexa u EU – sa znakovima upozorenja

ECCI odražava stalan napredak evropske zdravstvene zaštite, sa boljim ishodima i ukupnim uslovima. Alarmirajući signali vezani za uticaj koji imaju pogoršanja ekonomske situacije izgledaju pomalo preuveličani. Decenijama se govori o rezanjima budžeta i gubitku kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti, dok je u realnosti pravilniji bio razvoj u suprotnom smeru. Ali, indeks ukazuje na tri izražena područja na koje treba obratiti posebnu pažnju na početku krize:

– Tendencije dužeg čekanja na skupe hirurške operacije u državama koje su najviše pogodjene pogoršanjem ekonomske situacije;

– Povećan udeo plaćanja iz sopstvenog džepa za odredjeni broj lečenja;

– Nedostatak poboljšanja i čak pogoršanje u pristupu novim vrstama lekova.

Bez obzira na ekonomiju, Evropa ostaje teritorija na kojoj se infekcije dogadjaju u bolnici. Za svaku drugu od 34 države u kojima je izvršeno merenje, EHCI postavlja crveni stepen uzbune u pogledu rizika od infekcije.

Jedna inicijativa EU vezana za zabranu prodaje antibiotika bez recepta bi smanjila ovaj broj, tvrdi g.Johan Hjertqvist, osnivač i predsednik HCP-a. To bi za bezbednost pacijenata značilo više od većine drugih stvari oko kojih se EU angažuje!

.

O indeksu EHCI

EHCI je postao standard merenja nivoa evropske zdravstvene zaštite. Izdanje iz 2012. godine ocenjuje 34 nacionalna evropska sistema zdravstvene zaštite pomoću 42 indikatora, koji pokrivaju pet područja koja su ključna za potrošača zdravstvenih usluga:

1. Prava pacijenata i informacije;

2. Vremena čekanja na lečenje;

3. Ishodi;

4. Prevencija/Opseg i doseg pruženih usluga i

5. Farmaceutska sredstva.

Indeks je sastavljen od kombinacije javnih statistika, anketa sprovedenih medju pacijentima i nezavisnog istraživanja sprovedenog od strane osnivača, ekspertske organizacije Health Consumer Powerhouse sa sedištem u Švedskoj.

EHCI za 2012. godinu je podržan neograničenim grantovima iz EFPIA (Evropske federacije farmaceutske industrije) i kompanija Pfizer Inc, Novartis AG i Medicover SA.

.

Celokupan izveštaj ocene parametara u tabeli – pdf format:

http://www.healthpowerhouse.com/files/Index-matrix-EHCI-2012-120508-final-A3-sheet-substrate.pdf