Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Duhovnost

Ko su jeretici i zašto ih pravoslavna crkva ne priznaje – jeresi, sekte, druge vere i religije naspram hrišćanstva

Sveti Ignjatije Brjančaninov

 

Jeretici i jeresi – odnos pravoslavne hrišćanske Crkve prema drugim verovanjima i religijama

.

Jeretici i jeresi Sv.Prokopije i arhangel Mihailo freska Pećka PatrijaršijaGorko ridanje zaslužuje prizor: hrišćani ne znaju u čemu se sastoji hrišćanstvo!

A danas pogledi gotovo stalno nailaze na takav prizor i retko bivaju utešeni drugačijim, zaista utešnim! U mnogobrojnoj masi onih koji sebe nazivaju hrišćanima, pogledi retko mogu da se zaustave na nekome ko je hrišćanin i po imenu i na delu.

Pitanje koje ste postavili, sada je sasvim uobičajeno: ʺZašto se neće spasiti pišete vi neznabošci, muslimani i takozvani jeretici? Među njima ima predobrih ljudi. Pogubiti te najbolje ljude bilo bi protivno milosrđu Božijem!.. To ce protivi čak i zdravom ljudskom razumu! I jeretici su ‐ takođe hrišćani. Sebe smatrati spasenima, a članove drugih veroispovesti poginulima, to je bezumno i krajnje gordo!ʺ

Hrišćani! Vi rasuđujete o spasenju, a ne znate šta je to spasenje, zašto je ono ljudima potrebno, i konačno ‐ ne znate Hrista, Koji je jedino sredstvo našeg spasenja! Evo istinskog učenja o tom predmetu, učenja svete Vaseljenske Crkve: spasenje se sastoji u obnovi opštenja sa Bogom.

To opštenje izgubio je čitav ljudski rod padom praroditelja u greh. Čitav ljudski rod je ‐ skupina poginulih bića. Pogibao je ‐ udeo svih ljudi, i dobrodeteljnih i zločinaca. Začinjemo se u bezakonjima, rađamo se u grehu.

S tugom ću u ad sići za sinom svojim ‐ govori sveti patrijarh Jakov o sebi i svom svetom, prekrasnom i celomudrenom sinu Josifu! Po okončanju svog zemaljskog stranstvovanja u ad su silazili ne samo grešnici, nego i pravednici Starog Zaveta. Eto kolika je sila ljudskih dobrih dela! Takva je vrednost dobrodetelji naše pale prirode! Da bi bilo obnovljeno opštenje čoveka sa Bogom, to jest za spasenje, bilo je neophodno iskupljenje. Iskupljenje ljudskog roda nije savršio Anđeo ni Arhanđeo, niti bilo ko drugi od viših, ali ograničenih i stvorenih bića ‐ savršio ga je Sam bezgranični Bog. Kazne su, kao udeo ljudskog roda, zamenjene Njegovim pogubljenjem; nedostatak ljudskih zasluga zamenjen je Njegovim beskonačnim dostojanstvom.

Sva ljudska dobra dela ‐ slaba, koja su silazila u ad ‐ zamenjena su jednim moćnim dobrim delom: verom u Gospoda našeg Isusa Hrista. Judeji su pitali Gospoda: Šta da činimo da bismo tvorili dela Božija? A Gospod im je odgovorio: Ovo je delo Božije da verujete u Onoga Koga On posla (Jn. 6,28 29). Jedino dobro delo koje nam je neophodno za spasenje je ‐ vera. Ali vera je ‐ delo. Verom, samo verom, mi možemo da uđemo u opštenje sa Bogom, posredstvom Svetih Tajni koje nam je darovao.

Vi pak uzalud i pogrešno mislite i govorite da će se dobri ljudi među neznabošcima i muslimanima spasiti, to jest da će stupiti u opštenje sa Bogom! Na misao koja je tome protivna pogrešno gledate kao na novinu, kao na zabludu koja se potkrala! Ne! To je postojano učenje istinske Crkve, i starozavetne i novozavetne. Crkva je oduvek smatrala da je jedino sredstvo spasenja: Iskupitelj! Ona je smatrala da i najveće dobrodetelji pale prirode silaze u ad. Ako su u ad silazili pravednici istinske Crkve, svetilnici iz kojih je svetleo Duh Sveti, proroci i čudotvorci koji su verovali u dolazak Iskupitelja ‐ ali je njihovo upokojenje prethodilo Iskupiteljevom dolasku ‐ kako onda Vi hoćete da neznabošci i muslimani, zato što se Vama čine baš dobri, a koji nisu poznali i poverovali u Iskupitelja, dobiju spasenje, koje pruža samo jedno, ponavljam samo jedno sredstvo ‐ vera u Iskupitelja?

Hrišćani! Poznajte Hrista! Shvatite da Ga ne poznajete, da ste Ga se odrekli smatrajući da je spasenje moguće i bez Njega, zbog nekakvih dobrih dela! Onaj ko prihvata mogućnost spasenja bez vere u Hrista, odriče se Hrista; on pada, možda i ne znajući, u teški greh bogohuljenja.

Mislimo, dakle veli sveti apostol Pavle, da će se čovek opravdati verom bez dela zakona (Rim. 3,28). Pravda Božija (se javila) kroz veru u Isusa Hrista za sve i na sve koji veruju, jer nema razlike. Jer svi sagrešiše i lišeni su slave Božije. A opravdavaju se darom, blagodaću Njegovom, kroz iskupljenje koje je u Hristu Isusu (Rim. 3,22 24). Vi ćete prigovoriti: ʺSveti apostol Jakov zahteva neizostavno dobra dela; on uči da je vera bez dela ‐ mrtvaʺ. Razmotrite šta zahteva sveti apostol Jakov. Videćete da on zahteva, kao i svi bogonadahnuti pisci Svetog Pisma, dela vere, a ne dobra dela naše pale prirode! On zahteva živu veru, koja se utvrđuje delima novog čoveka, a ne dobrim delima pale prirode, protivnim veri. On navodi postupak patrijarha Avraama, delo u kome se projavila vera pravednika: to delo sastojalo ce u prinošenju na žrtvu Bogu svoga sina jedinca. Zaklati svoga sina za žrtvu ‐ to nikako nije dobro delo prema shvatanju ljudske prirode: ono je dobro delo kao ispunjavanje zapovesti Božije, kao delo vere. Pogledajte Novi Zavet i uopšte čitavo Sveto Pismo: naći ćete da ono zahteva ispunjavanje zapovesti Božijih, da se to ispunjavanje naziva delima, da od tog ispunjavanja zapovesti Božijih vera u Boga postaje živa i delatna; bez njih, ona je mrtva i kao da je lišena svakog pokreta.

Naprotiv, naći ćete da su dobra dela pale prirode, koja potiču od čula, od krvi, od poriva i nežnih osećanja srca ‐ zabranjena i odbačena! A upravo se ta dobra dela Vama i dopadaju kod neznabožaca i muslimana! Zbog tih (dela), mada su praćena odbacivanjem Hrista, Vi hoćete da im date spasenje. Čudno je vaše razmišljanje o zdravom razumu! Zbog čega i sa kojim pravom ga nalazite i vidite kod sebe? Ako ste hrišćanin, onda o tom predmetu treba da imate hrišćansko shvatanje, a ne neko drugo, samovoljno ili pokupljeno ko zna gde! Jevanđelje nas uči da smo padom stekli lažno nazvani razum, i da razum naše pale prirode, kakva god prirodna svojstva imao, koliko god bio izoštren svetskom učenošću, zadržava one osobine koja mu je doneo pad i ostaje ‐ lažno nazvani razum. Neophodno je odbaciti ga i prepustiti se rukovođenju vere: uz to rukovođenje, kad dođe vreme, zbog značajnih podviga pobožnosti, Bog će Svome vernom slugi darovati poznanje Istine ili razum duhovni. Taj razum možemo i treba da smatramo zdravim razumom: on je osvedočena vera koju je tako lepo opisao sveti apostol Pavle u jedanaestoj glavi svoje poslanice Jevrejima. Temelj duhovnog rasuđivanja je ‐ Bog. Ono se podiže na tom tvrdom kamenu i zato se ne klati i ne pada. Zdrav razum kako ga vi nazivate, mi hrišćani smatramo samo za bolesni razum, toliko pomračen i zabludeo da se ne može izlečiti drugačije nego odsecanjem svih njegovih znanja mačem vere i njihovim odbacivanjem. A ako ga budemo prihvatili kao zdrav ‐ i to na nekom nepoznatom, klimavom, neodređenom i stalno promenljivom osnovu ‐ on će, kao takav, svakako odbaciti i Hrista. Iskustvo je to već pokazalo.

Šta Vam govori vaš zdrav razum? Da je priznavanje pogibije dobrih ljudi koji ne veruju u Hrista protivno takvom razumu! I ne samo to! Pogibija dobrodeteljnih protivna je milosrđu tako Svedobrog Bića kao što je Bog. Vi ste svakako imali otkrivenje sviše o tom predmetu šta je protivno, a šta nije protivno milosrđu Božijem? Ne! Nego Vam to pokazuje zdrav razum. Da! Vaš zdrav razum! Ipak, čak i uz Vaš zdrav razum, odakle Vam to da sopstvenim ograničenim ljudskim umom možete da shvatite šta je protivno, a šta nije protivno milosrđu Božijem?

Dozvolite mi da iznesem sledeću misao: Jevanđelje, ili Hristovo Učenje, ili Sveto Pismo, ili Sveta Vaseljenska Crkva, otkrili su nam sve što čovek može da zna o milosrđu Božijem, koje nadvisuje svako umovanje, svaku ljudsku spoznaju i nije joj dostupno. Sujetno tumara ljudski um kada želi da ograniči bezgraničnog Boga!.. Kada traži da objasni neobjašnjivo i da ga potčini svojim shvatanjima… Koga (da objasni i shvati)? Boga! Takav poduhvat je ‐ satanski poduhvat! Sebe zove hrišćaninom, a ne poznaje učenje Hristovo! Ako iz tog blagodatnog, nebeskog učenja nisi naučio da je Bog nedokučiv ‐ onda idi u školu i slušaj šta deca tamo uče! Njima profesori matematike objašnjavaju teoriju beskonačnog ‐ da se ono kao neodređena veličina ne potčinjava zakonima kojima se potčinjavaju ograničene veličine, brojevi, i da rezultati tu mogu da budu potpuno suprotni rezultatima u oblasti brojeva. A ti hoćeš da odrediš zakone delovanja milosrđa Božijeg, pa kažeš: ovo je u redu, a ovo nije! To je u skladu ili nije u skladu sa tvojim zdravim razumom, sa tvojim pojmovima i osećanjima! Da li iz toga sledi da je Bog obavezan da shvata i oseća onako kako ti shvataš i osećaš? Zar to zahtevaš od Boga? Eto začetka najnerazumnije i krajnje gordosti!

Ne krivi sud Crkve za nedostatak zdravog razuma i smirenja: to je tvoj nedostatak! Ona, sveta Crkva, samo nepokolebivo sledi Božansko učenje o delima Božijim, koje je otkrio Sam Bog! Njena istinska čeda poslušno idu za njom, prosvećujući se verom i gazeći razmetljivi razum koji ustaje na Boga! Verujem da o Bogu možemo da znamo samo ono što On blagoizvoli da nam otkrije! Kada bi postojao drugi put Bogopoznanja, put koji bismo sopstvenim trudom mogli da prokrčimo umu, onda nam otkrivenje ne bi bilo darovano. Ono je dato zato što nam je neophodno. A sopstvene izmišljotine ljudskog uma su sujetne i lažljive.

Vi kažete ʺJeretici su takođe hrišćaniʺ.

Odakle vam to? Zar će neko ko sebe naziva hrišćaninom, a ne zna ništa o Hristu, u svome krajnjem neznanju odlučiti da sebe smatra istim takvim hrišćaninom kakvi su jeretici, i da svetu veru hrišćansku ne razlikuje od proklete bogohulne jeresi? Drugačije o tome razmišljaju istinski hrišćani! Mnogobrojni zborovi svetih primili su mučenički venac jer su više voleli najljuće i preduge muke, tamnicu i izgnanstva, nego da pristanu na učešće u bogohulnom učenju jeretika. Vaseljenska Crkva je jeres oduvek smatrala za smrtni greh, oduvek je smatrala da je čovek zaražen strašnom bolešću jeresi mrtav dušom, tuđ blagodati i spasenju, da je u opštenju sa đavolom i njegovom pogibli.

Jeres je ‐ greh uma, greh više đavolji nego ljudski, ona je ćerka đavola, njegov izum, bezbožnost bliska idolopoklonstvu. Oci idolopoklonstvo obično nazivaju «nečestijem», a jeres «zločestijem». U idolopoklonstvu đavo od zaslepljenih ljudi uzima božansko poštovanje za sebe, dok u jeresi zaslepljene ljude čini saučesnicima svoga glavnog greha ‐ bogohuljenja. Ko sa pažnjom pročita ʺDelasa boraʺ lako će se uveriti da je karakter jeretika potpuno satanski. On će uvideti njihovo užasno licemerje, neshvatljivu gordost, uočiće da je njihovo držanje sastavljeno od neprekidne laži, da se predaju različitim niskim strastima, videće da se oni, kad imaju mogućnost, usuđuju da počine sve najužasnije prestupe i zločine. Naročito je značajna njihova nepomirljiva mržnja i krvožednost prema čedima istinske Crkve! Jeres je povezana i sa gnevom srca, sa strašnim pomračenjem i povređenošću uma, i uporno se drži u duši koja je njome zaražena. Čoveku je teško da se isceli od te bolesti!

Svaka jeres u sebi sadrži hulu na Duha Svetoga: ona huli ili na dogmat o Duhu Svetome, ili na dejstvo Duha Svetoga, ali svakako huli na Duha Svetoga. Suština svake jeresi je ‐ bogohuljenje. Sveti Flavijan, Patrijarh Konstantinopoljski, koji je krvlju zapečatio ispovedanje istinske vere, izrekao je presudu pomesnog Konstantinopoljskog sabora protiv jeresijarha Evtihija sledećim rečima: ʺEvtihije, do sada jerej i arhimandrit, potpuno je razotkriven kako u svome prošlom delovanju, tako i u sadašnjim svojim tumačenjima ‐ u zabludama Valentina i Apolinarija, i u upornom sledovanju njihovom bogohuljenju, tim pre što nije poslušao čak ni naše savete i pouke u vezi sa primanjem zdravog učenja. Stoga, plačući i uzdišući zbog njegove konačne pogibelji, objavljujemo u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, da je Evtihije pao u bogohuljenje, da je lišen svakog svešteničkog čina, opštenja sa nama i upravljanja svojim manastirom; dajemo na znanje svima koji će od sada besediti sa njime ili ga posećivati, da su i sami podvrgnuti odlučenjuʺ.

Ova presuda je ‐ obrazac opšteg mišljenja Vaseljenske Crkve o jereticima; ovu presudu prihvatila je čitava Crkva, ona je potvrđena na Halkidonskom Vaseljenskom saboru. Evtihijeva jeres sastojala se u tome što nije ispovedao dve prirode u Hristu po vaploćenju, kako ispoveda Crkva, nego je dopuštao samo Božansku prirodu. Vi ćete reći: samo to!.. Zabavan je po svome nedostatku istinskog znanja, ali gorko žalostan po svojoj suštini i posledicama, odgovor nekog lica koje je raspolagalo vlašću ovoga sveta, upućen svetom Aleksandru, Patrijarhu Aleksandrijskom, o arijanskoj jeresi. Ovo lice savetuje Patrijarha da sačuva mir i da zbog nekoliko reči ne uvodi sporove, koji su toliko protivni duhu hrišćanstva; on piše da u Arijevom učenju ne nalazi ništa za osudu: izvesnu razliku u redu reči samo to! ʺTaj red reči ‐ primećuje istoričar Fleri ‐ u kojima ʹnema ničeg za osuduʹ, odbacuje Božanstvo Gospoda našeg Isusa Hristaʺ. Samo to! Znači, ruši celokupnu veru hrišćansku ‐ samo to!

Zanimljivo ‐ sve drevne jeresi, pod različitim maskama koje se menjaju, težile su ka jednome cilju: one su odbacivale Božanstvo Logosa i iskrivljavale dogmat o Vaploćenju. Najnovije jeresi ponajviše teže da odbace delovanje Duha Svetoga: sa užasnim hulama one su odbacile Božansku Liturgiju, sve Svete Tajne, sve što je Vaseljenska Crkva oduvek smatrala za delovanje Duha Svetoga. Oni (jeretici) su to nazvali ljudskim ustanovama, pa i drskije: sujeverjem, zabludom! Ali naravno, Vi u jeresi ne vidite ni razbojništvo, ni lopovluk! Možda je samo zbog toga ne smatrate grehom? Ovde odbačen Sin Božiji, tamo odbačen Duh Sveti i pohuljeno na Njega ‐ samo to!

Onaj ko je prihvatio i drži bogohulno učenje, ko bogohuli, a nije razbojnik, ne krade i čak čini dobra dela pale prirode ‐ on je divan čovek! Kako Bog može da odbije da ga spase? Sav uzrok Vaše poslednje nedoumice, kao i svih drugih, jeste duboko nepoznavanje hrišćanstva! Nemojte da mislite da je takvo nepoznavanje nevažan nedostatak! Ne! Njegove posledice mogu da budu pogibeljne, naročito danas, kada su u opticaju bezbrojne knjige sa hrišćanskim zaglavljem, a učenjem ‐ satanskim. Usled nepoznavanja istinskog hrišćanskog učenja, lako vam se može dogoditi da lažnu i bogohulnu ideju prihvatite kao istinsku, da je usvojite, a zajedno sa njom da usvojite i večnu propast. Bogohulnik se ne spasava!

Već i te nedoumice, koje ste predstavili u svome pismu, predstavljaju strašne smetnje za vaše spasenje. Ne igrajte se svojim spasenjem, ne igrajte se! Inače ćete večno da plačete. Prihvatite se čitanja Novog Zaveta i svetih otaca Pravoslavne Crkve (nikako ne Tereze, Franciska i drugih zapadnih umobolnika, koje njihova jeretička crkva proglašava za svete); kod Svetih Otaca Pravoslavne Crkve izučite kako pravilno treba da se shvata Sveto Pismo, kakav život, kakve misli i osećanja dolikuju hrišćaninu.

Hrista i hrišćanstvo izučavajte iz Svetog Pisma i žive vere. Pre no što nastupi strašni čas u koji ćete morati da izađete pred Boga na sud, pribavljajte sebi opravdanja, koja Bog ovde, posredstvom hrišćanstva, daruje svim ljudima.

• Francisko Asiški, Ignjatije Lojola i drugi podvižnici latinstva (po otpadanju Zapadne Crkve od Istočne), koji se u njegovim nedrima smatraju svetima, otšelništvom su zadobili najsilnije demonske prelesti. ʺKada je Francisko bio uzdignut na nebo ‐ kaže pisac njegovog žitija ‐ Bog Otac se, videvši ga, na trenutak našao u nedoumici kome da ukaže prvenstvo: Svome Sinu po prirodi, ili sinu po blagodati ‐ Franciskuʺ.

Ima li šta strašnije i izopačenije od ove hule, ima li šta žalosnije od ove prelesti?!

• Zabranjeno je moliti se za jeretike kao za one koji pripadaju Crkvi; stoga za njih ne treba ni vaditi čestice, koje izobražavaju učešće u Crkvi. Moguće je moliti se za njihovo obraćenje. Ko ima svoga pokojnika, plače za njim i moli se za njega. Zločinci zatočeni u tamnici ne mogu se prihvatati zastupanja drugih zločinaca. Gospod jeste Ljubav i toliko želi da se svi spasu, da mi to ne možemo ni da shvatimo.

Prepustimo toj Ljubavi naše spasenje i spasenje svih drugih, a sa svoje strane, potrudimo se oko onoga što zavisi od nas ‐ oko svoga očišćenja.

. . .

Odlomak iz knjige: Sveti Ignjatije Brjančaninov, „ENCIKLOPEDIJA pravoslavnog duhovnog života„, prvo izdanje Beograd 2005, preveo i priredio Mladen Stanković.

Više o knjizi pogledajte na: http://predanje-ms.blogspot.com/search/label/%D0%98%D0%B3%D1%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5%20%D0%91%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2).

38 komentara

 • Eto mene,katoličkog jeretika. Znate, ta osuda u vama je strašna. Savršen je Otac Nebeski, koji kaže „ne sudite“, mjerom kojom mjerite i vama će se.I ja bih mogla reći da je za mene jeres neke stvari kod vas, poimanje Duha Svetoga, pa ipak,nikada ni u crkvi ni izvan crkve nisam čula da moja vjera osuđuje pravoslavlje ili neku drugu.Ja ne hulim na Boga,ja ga ljubim,ja mu se MOLIM.
  Pozdrav od jeretika (kako se kaže u ženskom rodu?) Sveci koje spomenuste,to je tako ružno,jeli itko čitao njihove životopise?

  Pazite da vas Bog ne osudi jer ste osudili Duha Svetoga u braći kršćanima. Molite za moje obraćenje a Bog će mi dati i još više nego to vi mislite, dao Bog da vama otpadnu ljuske sa očiju,ljuske osude. Kako se ne sjetiste protestanata koji uvijek po svima udaraju,ne priznaju Djevicu Mariju za Kraljicu,nego eto najslađe je po katolicima. Ali da, oni isto ne podnose papu i svece,nemaju ni jednog sveca….

  Neka sam jeretik. Martina

 • Od 5. stoljeća Zlatousti se štuje u cijeloj Crkvi, Istočnoj i Zapadnoj, kao hrabar svjedok i zaštitnik vjere. Ako sveti Ivan Zlatousti kaže :Krist je sa mnom, koga da se bojim? Pa uzdigli se protiv mene i valovi, i mora, i bijes prvaka, sve je to za mene slabije od paučine. Isto kažem i ja.
  Lijep pozdrav.

 • Po ovom tekstu je i naša srpska pravoslavna crkva jeretička? Da ja nisam pogrešno razumeo da se molimo za spasenje i neprijatelja svojih? Da nisam pogrešno razumeo da me osim vere i naša CRKVA uči da poštujem sve druge religije? Da li sam ja pogrešno čuo da naša crkva „prihvata“ krštenje u drugoj crkvi? Ima li uopšte tu šta da se prihvati ili ne prihvati od strane čoveka ili crkve?
  Najbolje bi verovatno bilo, prema ovom tekstu i ako već tražimo uzore u drugima na putu naše vere, kada bi i u Srbiji kao u toj Velikoj Rusiji, krenuli da naplaćujemo ulaznice za ulaz u crkve.

  Ko je video spasitelja, video je koliko se i danas trudi da pomogne SVIM ljudima.
  Svaki citat je za mene nečije ovozemaljsko mišljenje. Može biti i blizu, a i veoma daleko od istine.

  Velike su zaista šanse da ću u paklu završiti koliko god se trudio da slušam jedini glas koji treba slušati.
  Ali sam skoro siguran da strašni sud niko na ovoj zemlji ne može da tumači, niti postoji ovozemaljski um koji ima prava da mi sudi.

  Ipak je moje mišljenje da su u ime Boga dobili pravo da govore samo Sveti Apostoli, a svi mi ostali možemo da iz tih reči učimo, ili da ih prenosimo, ali ako krenemo da ih komentarišemo, sami postajemo „jeretici“.

 • Nenade,nisam baš najbolje razumjela komentar jeli on osvrt na moj komentar;Vaša zadnja rečenica mi se ne sviđa,nismo roboti,Bog nam je dao um, i taj um nije otrovan ako u njemu prebiva Božja misao i Duh Sveti,nismo ni savršeni,ali nismo životinje. U Ime Boga mogu govoriti samo Sveti Apostoli, pa baš lijepo što osudiše druge koji idu za Kristom, baš lijepo što osudiše apostole Isusove kao učenike Svetog Franju i Svetog Ignacija Lojolskog. Budući da sam ja već jeretik,bez da bilo što komentiram jer sam unaprijed tako „osuđena“ ne smatram da će me komentar učiniti još većom jeretikom. Inače i Bašta Balkana je isto malo doprinjela da budemo jeretici jer je pravo komentiranja ostavljeno, zar ne? Sloboda je ljubav. “ Svecem se ne rađa nego postaje“; na ovoj kugli zemaljskoj postoje sveci među običnim ljudima koji nasljeduju Krista, tako nismo mi izabrali Isusa, nego on nas, a tko o tome može suditi, samo onaj koji daje milost. To je moje mišljenje a briga me ako je jeres. Dali je jeres ako kažem da me je Bog ( Isus)ozdravio a ne pripadam pravoslavnoj crkvi? Kako to,isti Krist i jučer i danas i sutra u obje kršćanske crkve ali pazi u mojoj je jeres pa onda ispada da me možda đavao ozdravio a ne Isus! Ako je moj Isus za druge đavao, sve je rečeno. Tko onda huli na Boga?

 • Ja ću valjda onda u pakao kao jeres, a u Svetom Pismu nam se nudi nada i radost za vječno spasenje. Božja Riječ kaže jedno a ovaj tekst drugo. Tko je veći od Gospoda ili tko je kao Bog? Bogu hvala da Isus Krist nije pravoslavac,ne bi mi bilo spasa 🙂

 • Fantastican tekst!
  I komentari jako dobro oslikavaju preporuke iz teksta. Tacno se vidi da zaveden um ne moze jasno ni da procita sta je napisano, vec jereticki um prica svoje price i pravi konstrukcije, daje objasnjenja, zakljucuje po svojoj meri a da pojma nema sta je napisano.
  Svetitelj pise o spasenju i uskom putu a komentatori o politici.Svetitelj pise o ljudima i njihovoj verskoj praksi a komentatori o tome da li im se ili ne svidja crkva, ova ili ona.
  Ako svetitelj kaze da je rimokatolicanstvo jeres on to govori stojer je Vatikan izmenio dogmu i iskrivio put spasenja i daje prako izgleda u praksi kada se katolicki svetac obozuje, sto je hula. Svetitelj ne osudjuje pojedinacnog coveka rimokatolika i njegov tru vec kler koji je sakrio istinski put spasenja zbog politickih ambicija crkve.
  Citajte sta je napisano i osvrnite se na svoje duhove koji iz vas iskacu. Cutanje je mudrost.

 • Ne vidim poniznosti u vama,iz vas iskaču duhovi,kakva politika?Iz vas iskače politika i osuda.Katolički svetac se ne obožava,otkud vama takve gluposti ali vidim svetitelji su u pravoslavlju iznad Krista. Sram vas bilo,zaveden um,gdje je ljubav kojoj vas Krist uči u komunikaciji sa drugim.Bog se oholima protivi a vi se Shh poput zmijskog siktanja. Briga me što kaže svetitelj,meni je važno što kaže Krist .Nikada od katolika nisam čula osuđivanje pravoslavlja ni javno ni po forumima ni slično ali vi uvijek sikćete.Imam oči da vidim i shvaćam tekst.A vama ne ravna Bog nego politika, ono što drugome predbacujete imate u sebi,sve vrste netrpeljivosti.Najgori ste komentator ovdje s kim sam komunicirala.
  Jeste ja sam jeretik katolički i ponosim se time.Sami me proglasiste tako sada.
  Ti si primjer onoga svega što vjernik ne bi trebao biti.Oholica nad oholicama.Tko si ti da prosuđuješ druge vjere?Kada napadaš Vatikan napadaš i mene.Jer ja idem u katoličku crkvu i prakticiram tu vjeru. Da vidim smiješ li muslimanu reći nešto takvo?Samo čekam da se javi ovdje. Niti si miroljubiva niti u Kristu Isusu jer da jesi ne bi tako nastupala. Tebe naganja politički duh,duh neopraštanja i neki duhovi srdžbe i bijesa. Jesam li ja ikad pljunula na pravoslavno? Ti jesi na moje. Nemam šta s tobom razgovarati, neprijatelju.

 • Zaveden um?U tebi je valjda četničko jednoumlje.Osjetim te na daljinu. Tko si ti da osuđuješ moje srce? Samo Bog vidi u srce,jadnice jadna.Ako si muško,još jadnije. Sigurna sam da niti jedan vaš svećenik ne bi tako kao ti odreagirao.Srami se. Evo, zbog takvih kao ti ja imam lošu sliku o pravoslavnima.Uglavnom al nađe se ipak netko normalan.Netko tko je naučio jezik ljubavi od Krista.Tko me neće odmah kamenovati. Srest ćemo se jednom i onda ćeš mi reći „oprosti“ ako dođeš na istu stranu kojoj se i ja nadam. Pa ćemo vidjeti tko je jeretik. Malo vas zanosi oholost u pravoj vjeri, kao da ste predodređeni za spasenje. To ništa ne znači,znači življenje vjere u skladu sa srcem,ne samo milosno spasenje nego riječi i djela,sve ulazi u Knjigu života, bilježi se sve.
  Hvala ti brate ili sestro u Kristu,od srca što tako voliš vrijeđati. Neka ti se smiluje isti naš Bog.

 • Od kuda toliki bes?
  Gde je ljubav, razumevanje i prastanje o kome toliko misionarite?
  Zasto katolici nikako da pravoslavne puste na miru nego traze druzenje silom ili milom?
  Nas katolici i ostali ne interesuju, dobrodosli ste kao ljudi i gosti i komsije ali ne bi da mesamo vere. To je posteno zar ne? Ili vi ne mislite tako?

 • @Marta
  Nisam se osvrtao na vaš komentar, već sam prokomentarisao ono što sam pročitao u tekstu.

  @Shh

  Siguran sam da Svetitelj nije podebljavao delove teksta.

  i… ime vam baš zvuči nekako hrišćanski…

 • @ Marta

  Na žalost sam krajem 90-tih godina slučajno prisustvovao obraćanju katoličkog sveštenika svojim vernicima u Srbiji. Nisam čuo njegovo mišljenje, već poruke direktno iz Vatikana.
  To što sam čuo na račun pravoslavnih komšija od predstavnika hrišćanske vere mi daje veliko pravo da vas zamolim, ukoliko zaista sebe smatrate verujućom osobom, da se uzdržite od komentara o pravoslavlju, pljuvanju i siktanju. O muslimanima takođe.

  Ja ću se u svakom slučaju pomoliti da vam pomogne da pronađete pravi put, da ostanete na njemu i za vaše spasenje. A da li smo izabrali pravi ili pogrešan put, ja ili vi… ili možda Shh, ili niko od nas… to je stvar direktno između svakog od nas pojedinačno i Njega koju ćemo, sa obzirom na dužinu gostovanja na ovome svetu, ovako ili onako uskoro saznati…

 • Shh, izazivate,pogledajte komentare.Da sam ja vama rekla to što ste vi meni sigurno biste se naljutili,da sam ja npr. pravoslavka a vi katolkinja. Nitko nije birao kako će se roditi ni po vjeri ni po nacionalnosti. Nastojim nikoga ne povrijediti,ali baš izazivate. Povrijedite i onda pričate o ljubavi misionarenju, prozivate me na političkoj i nacionalnoj osnovi kao valjda neprijatelja svih Srba.Nakon ovog usranog i krvavog rata nastojim u sebi samoj povratiti vjeru u čovjeka u Srbina i pravoslavca, a vi se uporno trudite sve srušiti. Ja razumijem da svatko voli svoje, to nije sporno ali bilo bi lijepo bar uljuđeno nešto reći ako se i ne slažete a ne da imam zaveden um koji je glup da nešto shvati,jeretički um, bilo bi lijepo da me za promjenu nazovete čovjekom a ne jeretikom. I ja sam dijete Božje a zamislite čak vjerujemo u istoga Krista. Ja uopće ne vodim brigu o tome da li mi se sviđa koja crkva, svak pripada tamo di je.Uostalom,pa pravoslavnima se ne sviđa puno toga u katolika i to se stalno servira,da čak i u ovom tekstu. Ok, razumijem, čak me ni tekst toliko nije povrijedio budući da sam već naučila o pravoslavlju. Nemam ništa protiv bilo koje vjere pa ni pravoslavne,ali već mi je iritantno slušati o tome na jedan tako negativan i neprijateljski način,kao da ste svi vi anđeli a mi demoni.Imajte svoje ali poštivajte malo i druge. Ja nikada neću reći ništa osuđivački spram vas,gledam ispred svega Krista u obje vjere.Nema veze,može se tako i nastaviti,svatko ima pravo na svoje mišljenje,ne bih vas trebalo smetati ako se ja ne slažem sa svetiteljem, ne slažete se vi ni sa mojima ako ste ih ikada i pročitali. U njih nema osude nego samo slijediti križ Isusov,trpljenje i ljubav,rad na krepostima.
  Ne prozivajte mene za praštanje,ja vama opraštam,ali vam neću dati još hiljadu obraza da me pljunete i pravite budalom.Vaš komentar:“ Od kuda toliki bes?
  Gde je ljubav, razumevanje i prastanje o kome toliko misionarite?
  Zasto katolici nikako da pravoslavne puste na miru nego traze druzenje silom ili milom?
  Nas katolici i ostali ne interesuju, dobrodosli ste kao ljudi i gosti i komsije ali ne bi da mesamo vere. To je posteno zar ne? Ili vi ne mislite tako?“
  Žalite se Bašti Balkana što je dopustila da se ovdje pojave i druge nacije i čak druge kršćanske vjere,druženje silom kažete.Nije vas smetalo kada smo skupa živjeli u Srijemu ,zato ste nas protjerali.Jeli se vi družite samnom,zašto ja ovdje smetam i kao gost .Praštanje je i u vašoj Bibliji,istoj posve pa mene prozivate.Što ,zar vas katolici diraju. Ženo čudnog imena Shh, bravo,vi ste izvrstan primjerak pravog Kristovog apostola,hrišćanina ,izvrstan ste primjerak Srbina kakvog ne želim u svojoj blizini,mržnja odsijeva iz vas.Uspjeli ste u meni srušiti neku pozitivu nakon ovog gadnog rata,spram Srba,hvala vam na tome da ipak vidim stvarnost.Dobro pročitajte svoje komentare,nisam tako glupa. Ja nisam ovdje dobrodošla ni on line a kamoli kao susjed, ne kraj takvih kao vi.Kao da sa Šešeljevcem razgovaram a ne sa kršćankom.“Nas katolici i ostali ne interesuju“,što to znači da nismo ljudi, tko govori o miješanju vjera, o čemu vi pričate? Pričajte mi o poštenju,baš u mom slučaju.Ništa nije pošteno. Najnepoštenije je govoriti o Kristu i mrziti drugoga. A onda smo kao dobrodošli ali vas ne interesujemo. Ineteresira li vas čovjek koji ima istu čežnju za Bogom,čovjek za kojeg je Krist dao svoju krv?Ako sam ostavila komentar to je sloboda,demokracija. Ajde, budite vi katolkinja i pročitajte taj tekst i sve što ste meni napisali, pa da vidim hoćete li reagirati.Hoće li biti tekst fantastičan? Samo na tren budite osuđenik. I koji vas to katolici nikako ne puštaju na miru, koliko znam nisu ludi za vama a ja sam ovdje jedina,čini mi se. Što si vi umišljate da katolici nešto žele s vama? Osim mira. Vrlo ste me iziritirali. Ovo o miješanju vjera mi nije jasno. Ja sam udana za katolika. A znam mnoge koji su izmiješanih vjera ovdje u Hrvatskoj i idu na svetu misu u katolika,postali su katolici svojom voljom. A pogotovu sad nakon rata ne pada mi na pamet miješanje vjera,jer sam se nagledala kako pravoslavac ostavlja obitelj i ženu katolkinju….Nije mi ni prije padalo na pamet,tek tako da znate, ali to ne znači da čovjek ne može biti čovjek a ima i slučajeva miješanih brakova gdje se živi kršćanski po jednoj vjeri,a nitko nikoga nije silio,to je ljubav učinila.

  Ipak,upoznala sam ovdje normalnih ljudi pravoslavaca, neću misliti da su svi isti.
  Bolje čitajte Bibliju,knjigu nad knjigama i nad svim svetiteljima i mojim svecima (kojima svaka čast i jednima i drugima) Kristova Riječ je ipak Alfa i Omega, početak i kraj. Krist nam kaže „Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas.“ „Ne sudite…izvadi najprije brvno iz oka svoga de šta ga vadiš bratu svome a u oku svome ga ne vidiš…ljubite svoje neprijatelje…“ Ja ti nisam neprijatelj ali ti nisam ni prijatelj. Ako želite ostavit ću vam link pa dođite na katolički portal pa da vidite kako će vas prihvatiti,objeručke i bez vrijeđanja u poštivanju.
  Nemojte se truditi dalje samnom,ne mislim više ništa komentirati. A tekst me ne zanima, Bog me voli i to mi je dosta. Bog voli svog jeretika i luđaka.

 • Sada sam vidjela komentar od Nenada,ne razumijem. Nemojte se moliti za mene. Nemojte se ni truditi. Sad sam se baš razočarala. Zar ja govorim protiv pravoslavlja? Bas se osjećam povrijeđeno i neshvaćeno a uopće ne govorim protiv pravoslavlja.Očito ne smijem braniti svoje kada se moje napadne.
  Vatikan,kakve veze i o čemu…ne razumijem. Pa i ja sam čula direktno od pravoslavnih svećenika riječi koje ne idu skupa sa vjerom nego sa mačem i krvi,zar lažem? Nema problema Nenade,odlazim, ugodno komentiranje sa ostalima. Nisam nikoga vrijeđala. Možda da ipak promijenim mišljenje o vjernicima pravoslavcima. Čini se , nema pomirenja, mrzite nas jednako kao i u ratu, a ja sam nasjela. Baš sam nasjela. Ja sam kršćanka,sestra u Kristu, jeretik i najveća glupača na ovom portalu,najnaivnija . Recite Nenade, drugim riječima „niste poželjni ovdje, zamolit ću vas da odete.“Nije prvi put. Smetam.Ugrožavam. Znate što,otići ću tek kad me Bašta Balkana to zamoli…Znajte da vas se čita i u Hrvatskoj,lijepa reklama o netrpeljivosti.

 • Sta radi onaj svetac sa macem na ikoni kad je medju deset bozjih zapovesti : ne ubij ?
  Ni jedna crkva , ni jedan vernik , da nema u sebi gordosti, ne bi smeli pricati o zlu kod drugih dok se ne seti svoga .

 • Koji svetac? Možda arkanđeo Mihael? To ne znači „ne ubij“, mač kao borba protiv grijeha, protiv zla. Ako na njega mislite, ne mogu se sjetiti nekog sa mačem u katoličkoj vjeri. Ostavite neki link pa da pogledamo o kome je riječ.

 • Mislim izaći odavde,nema smisla komentirati išta,samo bih rekla Nenadu da pogleda svoj prvi komentar pa onda drugi, nema smisla biti kao vjetrenjača,tako brzo promijeniti mišljenje, biti solidaran zbog devedesetih – budite solidarni u Kristu Isusu. I smiješno je meni spočitavati ono što se ne vidi kod sebe, mene politika u vjeri ne zanima,budite svjesni da svatko voli svoje. Po meni ovaj tekst kao istinu u vašoj vjeri uopće nije trebalo staviti na portal, onome kome treba taj će i pronaći sam čitajući svetitelje, ovako ja ovo doživljavam kao tekst netrpeljivosti i osude spram drugih. Nemojte se ljutiti,ali prečesto se udara po katolicima,mislite da oni ovo ne čitaju?Ta ima na portalu katolika ali ONI SE BOJE bilo što reći,boje se zbog rata i svega što je bilo i što bi moglo biti,pogotovo oni koji žive u Srbiji.
  Čudna je ta mržnja i kroz vjeru,koja poručuje „što dalje od nas“.
  O srpskom narodu mogu misliti i sad nakon rata ovo,ne vjerujem vam,jezik za zube,ako te vjernik ne podnosi kako će te onda neki nevjernik?
  Svaka čast izuzecima i na ovom portalu.Neki i vjernike pretekoše u svom jeretizmu. Imam dojam nakon svih tema da se u vašoj vjeri jako malo čita Biblija a sva pažnja i klanjanje je usmjereno na svetitelje. Takvu poruku odaju i komentari i teme. Ja ne šutim to je moj grijeh. Da je bilo suprotno,da su katolici stavili sličan tekst, u kako bi se digao ustanak u komentarima. Nitko ne vidi svoje oholosti,brka se vjera i nacija,umjesto da iz vjere izlazi Isus izlazi nacionalni ponos i mržnja. Ono spominjenje devedesetih, što ti to treba, a veliš opraštajte i ljubite svoje neprijatelje. I vjerojatno je sve krivo interpretirano. Tko nas ne voli ne voli nas . Žalosno. Ne vjerujem u pomirenje nikakvo.I ja sam odustala. Vuk dlaku mijenja ali ćud nikad. U nekih se ni dlaka ne mijenja. Sa ovime bih završila i otišla, uzdignute glave. A tko hoće neka me mrzi,nek sam sebi piše osudu u knjizi života gore,gore gdje će nas Isus suditi po Riječi Božjoj a ne po jeresu. Žao mi je jedino što moji katolik u Hrvatskoj koji ovo čita neće ništa reći, takav smo truntav i mlakonjast narod. Ja sam u manjini ovdje,najbolje je da odem. Tekst me ionako ne zanima, „ako je Bog za mene, tko će protiv mene, tko mi što može“?

 • Sad sam vidjela ikonu,Vojsije, to je arkanđeo Mihael,krivo si interpretirao,on se prikazuje sa mačem,ali to nije mač koji ubija čovjeka, nego mač Božji koji se bori protiv sotone. Arkanđeo se u katoličkoj vjeri zaziva za obranu protiv napada od sotone. Nisam sigurna dali ću ispravno reći, ali čini mi se da mač može značiti Mač Duha Božjeg koji je sinonim za Riječ Božju,Riječ Božja kao autoritet protiv svega zla. Jer u Bibliji se spominje mač u tom kontekstu.

 • @Vojsije

  Efežanima 6,17 „Prihvatite kacigu – ono čime se spasava i mač Duha, to jest Riječ Božju sa svakovrsnom prošnjom i molitvom.“(u poglavlju 6 možeš pročitati o duhovnom naoružanju kršćanina)
  „I MAČ DUHA, TO JEST RIJEČ BOŽJU“
  Postoji nevjerojatna snaga u citiranju Božje riječi. Kad Đavao napada sa svojim lažima i misaonim podvalama, a naročito kad nas pokušava zastrašiti, ništa nije toliko močno kao glasno izgovaranje riječi Svetoga pisma – proklamacija riječi. Đavao dršće pred onima koji poznaju vjerske istine, a posebno Božju riječ zapisanu u Svetom pismu. Kad on dolazi sa svojim lažima, jedina je mogućnost da mu se suprotstavimo riječima istine. Proklamiranje ili glasno izgovaranje pojedinih dijelova Svetog pisima ima nevjerojatan učinak na slušatelje, pogotovo ako te riječi izgovara osoba koja zaista u njih vjeruje. Pavao kaže da vjera dolazi od slušanja Božje riječi. Konačno, svijet je po toj istoj riječi stvoren. Riječ je sam Krist i ako se prepustimo nadahnuću Duha Svetoga da prave riječi izgovaramo u pravo vrijeme, zaista ćemo imati oštar dvosjekli mač u svojim rukama.

  A ovo je moja proklamacija na tekst sa kojom ću završiti :
  «Uistinu,
  Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca DA NIJEDAN koji u njega vjeruje ne
  propadne, nego da ima život vječni» (Evanđelje po Ivanu 3,16). + + + 🙂

 • @Marta

  Žao mi je Marta što ne mogu ispuniti vašu molbu. Kasno sam pročitao da ne želite da moja molitva ima ikakve veze sa vama.

  Iako moram priznati da mi nije mnogo žao, jer mislim da nam je svima mnogo molitve potebno.

  Ne vidim u kom komentaru sam promenio mišljenje?

  Imao sam jednostavnu molbu, žao mi je što je moja molba izazvala takvu borbu u vama.

 • @Marta

  „Ono spominjenje devedesetih, što ti to treba, a veliš opraštajte i ljubite svoje neprijatelje.“

  Ako je ovo pitanje za mene…

  Ako se od mene neki hrišćanin, musliman, ateista, scientista ili bilo ko drugi plaši… Verovatno i treba da se plaši. Ali to nema mnogo veze sa mnom, nego sa njim.

  Kraj 90-tih sam spomenuo zbog tadašnjeg konkretnog događaja, koji ne želim da prepričavam i koji se nije desio 70-tih ili pre dve godine. Ako ste to doživeli kao napad na Katoličku crkvu, što zaključujem iz vaših komentara, ili 90-te tako doživljavate, zaista treba da se preispitate.

  Vi se borite, u svojoj glavi ratujete i mirite se. Govorite da sam vas proglasio nepoželjnim ovde??? Odakle mi samo ta snaga da određujem ko je gde nepoželjan bilo gde? Ili stvarno mislite da sam neko kome treba hraniti sujetu?

  Rekoste mi i da vas mrzim? Očigledno onda znate neki razlog zašto bi trebalo da vas mrzim. Ili razlog zašto da se mirim sa vama… A ne sećam se da smo se svađali… Ne znam kako drugačije da to razumem.

  Mržnja kroz veru??? Ni malo ne razumem to što ste rekli. Može li biti mržnje u veri i kroz veru? Molim vas da mi kažete svoje mišljenje.

  Kažete da mom narodu ne verujete?
  Ja sam ostavio komentare u svoje ime. Kad sam ja od vas Marta tražio da mi verujete? I sa čim to da li ćete mi verovati ili ne ima veze? To je ipak vaša stvar.

 • Nenade,previše ste osobno shvatili,trenutno se jako žurim ali nastojat ću objasniti,kasnije.Molim Vas,ne ljutite se,zaista sam bila isprovocirana,sve što ja želim od Vas i vas pravoslavaca jest da nas prihvaćate u ljubavi i ništa više. Uvredljivo je nazivati nas zavedenim umovima ili slično,malo sam pogledala pravoslavne forume,govorim ne vama nego općenito, pa to nema veze sa vjerom, ta mržnja samo zato jer moja vjera ima papu za poglavara,pa da vidite dalje te komentare , sama mržnja i nastavak odvratnoga rata…Ma možete moiti za mene,bila sam isprovocirana i povrijeđena i tako sam rekla, ja sam naime na bogoslužju molila i za vas i sav pravoslavni narod, da ne bude mržnje nego Božja ljubav među nama? Jel to u redu? Zaista se žurim nekim obavezama,a do tada,molim vas,neka bude mir u vama jer ja ne osjećam ništa ružno za vas osobno.Jedino mi zasmetalo,zašto politiku miješati,što je tko rekao,mislim da je najvažnije gledati Krista među nama i u nama, ako je to moguće sa strane pravoslavaca. Mir s vama,javim se poslije.
  p.s.ja bih jako voljela da je ijedan pravoslavac otkada sam ovdje rekao,mi smo braća i sestre u Kristu ali to nitko ne želi reći,i zato vjerovati ili nevjerovati,u tom kontekstu.Pa što ima veze za razlike? Neka nas spaja Krist.Razumijete,ali ja stalno osjetim to neko guranje, ne od vas osobno,komentirala je i ona osoba Shh, pogledajte jeli to kršćanska poruka? Probajte me shvatiti.Neke su me stvari baš zaboljele,nije to prvi put. Svi smo mi djeca Božja. Jesmo li?

 • Nenade,na bogoslužju u nas jučer,nedjeljna sveta misa bilo je Evanđelje koje me se dojmilo. Razmišljala sam pri tome o odnosu pravoslavaca i katolika …baš me uhvatila neka tuga što smo Kristovi a vidi koji rat i u duhovnom…žao mi je. Ja bi rado zagrlila svaku sestru pravoslavku i brata u Hristu ili Kristu…ja to ne znam objasniti, ali stalno imam osjećaj da vi nas nećete zagrliti i to mi tjera zaista suze na oči. Evo toliko vremena imam da ostavim čitanje koje čita svećenik pa pogledajte,već vam je to poznato,prepoznat ćete nas ovdje,možemo i u pozitivnom i negativnom kontekstu. Ako mi ne vjerujete za forume,ostavit ću vam link pa čitajte što pravoslavci misle o nama,tako jako gadne i ružne riječi za nas,a nigdje ne vide čežnju za Kristom,to je nastavk politike nacionalna mržnja kroz vjeru. Boli me to. Stvarno.Jer kod vas ima i katolika , imam ja rodbinu u Srbiji,katolike. Istovremeno,tražila sam neku vašu stranicu da vidim kakva čitanja vi imate (nedjeljno bogoslužje) ali nažalost nikako to nisam uspjela naći,možda mi vi možete ostaviti link,voljela bih. I da znate, u meni nema mržnje,samo čežnja da budemo u miru i ljubavi i u Kristu tako.Bar tako. Ostavljam:

  Evanđelje Mk 9, 38-43.45.47-48
  Tko nije protiv nas, za nas je. Ako te ruka sablažnjava, odsijeci je.

  Čitanje svetog Evanđelja po Marku

  U ono vrijeme: Ivan reče Isusu:
  »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče:
  »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.«
  »Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«
  »Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«
  »Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je.
  Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.«
  Riječ Gospodnja.

  *** a najviše me se dojmilo „Tko nije protiv nas, za nas je.“ Kada bismo u ovoj rečenici mogli pronaći zajedništvo u Kristu. Kakvo zajedništvo? U ljubavi, a ne u miješanju kako je to Shh rekla.

 • @ Marta

  Opet vam kažem, komentar koji ću ostaviti je moje lično, verovatno jeretičko mišljenje, nemojte za njega kriviti nikoga osim mene, molim vas…

  Najzanimljivije od svega je to što se deo odgovora na vaša pitanja nalazi i u samom tekstu koji vas je povredio, a i mene po malo isprovocirao.

  Samo je pitanje koliko je vaša istinska i iskrena vera jaka. (nemojte misliti da pokušavam da je dovedem u pitanje, to je opet između vas i Njega)
  Ukoliko ste sigurni u snagu svoje vere, ili preciznije ukoliko je vaša vera zaista jaka, neće vas mnogo doticati to što ljudi pišu na forumima. Da li zaista mislite da i forumi imaju svoju veru?

  Ili da i ja sad citiram deo teksta odozgo:
  „U mnogobrojnoj masi onih koji sebe nazivaju hrišćanima, pogledi retko mogu da se zaustave na nekome ko je hrišćanin i po imenu i na delu.“

  To što piše na forumima je obostrano u odnosima između nekih Srba i nekih Hrvata. Odnosi između Pravoslavne i Katoličke crkve su nešto što je malo šire od dve zemlje i dva mala naroda.

  Umesto da se pitate da li bi vas neki pravoslavac zagrlio kao sestru po Hristu, pitajte se da li bi Krist vas zagrlio kao svoju.

  Ja iskreno mislim (ili moj zavedeni um) da On daje šansu svakome, mislite li da će se odreći deteta koje je rođeno u porodici budista na primer??

  Suviše smo mi mali da bi se petljali u raskol između crkava. Ali ma koliko da smo mali, na kraju jedino sami možemo da se odbranimo od odvraćanja od vere, jer u vreme suda ni jedna crkva neće posredovati, niti to obećava.

  Ne bih voleo da me pogrešno razumete da imam nešto protiv crkve ili da nije važna. Da, mi uz pomoć Crkve možemo i jedni drugima mnogo pomoći.

  Na jednom forumu sam svojevremeno napisao koliko je Srbima važna crkva. Odmah nakon toga su osvanule vesti u novinama koje blate neke sveštenike. Ne mislim da je to slučajno.
  Ma koliko da smo mali, postojaće uvek oni koji će pokušati da nas lome u veri. Činićemo to često i mi sami.

  I malo off topic… Moje mišljenje što se naših država, politike i ostalog tiče… Naše države odnosno naši političari su išli u istu školu. Naše države nisu baš najprijatnije, prvenstveno prema svojim građanima.

  U Srbiji na primer, je najviše pravoslavnih Srba, ali ono što država nikako da prizna, nisu ni svi Srbi pravoslavne vere. Mnogi pripadnici nacionalnih manjina se bune jer su u podređenom položaju, a naša država vam je ista prema svima. Ili jednako loša…

  Vaši rođaci katolici su Hrvati, ja razumem njihov strah, kao i strah katolika pripadnika drugih naroda, pa i katolika Srba.
  Verujem da je sličan strahu Srba u Hrvatskoj, ako je neki i ostao. Ali to sve nema nikakve veze sa verom…

 • @Marta

  Zaboravih na p.s.

  I ja često osetim da me guraju, ali jednako i paravoslavni i katolici i muslimani i ateisti i …
  Mislim da je veći problem od toga da vam neko ovde kaže braća i sestre po Kristu, da vam uopšte kaže braća i sestre, zbog nasleđa iz života u zajedničkoj državi, politike, ubistava i ratovanja. To opet nema veze sa religijom, a bar kod nas ni sa crkvom.

  Često se zapitam… Da su nam jezici više različiti, možda bi se i bolje razumeli…

  Da, kod nas se čita Sveto Jevanđelje.

 • Nenade,slažem se s Vama. Ne morate govoriti da je vaše mišljenje jeretičko, ja Vam ništa ne spočitavam.I ne krivim vas, ne krivim nikoga,krivnja nije od Boga, Bog ne nabacuje krivnju. Samo ljubav. U pravu ste za forume,samo se iznerviram čitajući,i zapravo ne vjerujem da se tamo javljaju istinski vjernici nego mrzitelji braće svoje. Konkretno,čitala sam neki tekst,o postavljanju križa u Nišu (prvi put to čujem) navodno je i pravoslavni i katolički u jednom,mitropoliti je naglasio da nema razlike između krstova,i jedan i drugi predstavljaju isto…da ste vi vidjeli te komentare „vjernika“ (pravoslavna sttranica) – nastavak bratoubilačkog rata sa uzrazima ustaše,zakolji….a akođer sam čitala i tekst o dolasku pape kod vas jer ima i katolika koji bi to željeli i onda su opet počeli komentari ružni o Hrvatskoj,o papi,o katolicima, ružno je to, pa daj svakome svoje pa ako se i ne slažeš, ako ti je i mrsko, imaj poštivanja barem…o tome govorim. Koliko ja vidim odnosi između pravoslavne i katoličke crkve, meni to izgleda dobro, u prihvaćanju su i dijalogu, a najčešće se spotaknem na ovakve tekstove gdje i to zaboravim. Vjerujem da me Krist grli kao svoju isto kao što i Vas grli kao svoga, vjerujem da Krist grli svakoga čovjeka bez obzira na vjeru. Dali ja grlim Krista?-to je pitanje koje si može svatko postaviti? Ako grlim Krista,grlim i bližnjeg,grlim i vas pravoslavne.
  Ne brinite,ovdje u Hrvatskoj je nasred centra Zagreba pravoslavna crkva,nije bilo nikakvih izgreda,vjernici idu na bogoslužja, nema straha,sloboda vjeroispovijesti,čak sam i ja ušla pogledati crkvu i malo zastala na nekoj molitivi,ne znam koji je to dio obreda bio,prekrižila sam se po svome i zaista sam se lijepo osjećala, to sam čak napravila za vrijeme rata,nije to moje neko veliko djelo,to je Božja milost da volim svakog čovjeka.Tko je danas siguran,kod nas pljačkaju crkve,skidaju raspela sa raskršća zbog željeza da ga prodaju.Bio je jedan slučaj,veliko raspelo,skinut Isus,nema ga. Molili smo da ga počinitelj vrati, kroz par dana Isus je vraćen uz raspelo. Moje reakcije su uglavnom emotivne zbog mržnje i neljubavi između naroda i vjera,na stradanja kršćana(katolika i protestanata u Pakistanu,Nigeriji,upadnu u crkvu i poubijaju,to je nepravda,mislim da svatko treba imati pravo na vjeroispovijest).Gledajte i ja nosim svoje rane s obzirom na ovaj gadni rat,zato bih voljela pomirenje,bar u srcima vjernika.Njima su poznate Riječi Božje,možda im ih i je lakše i sprovesti. Guraju i mene ateisti,al ja se na njh ne mogu ljutiti,imaju takav stav,uvijek isti,al nisam doživjela od njih šibanje i neljubav,nekako je to uvije uljuđeno,pa makar oni i ne priznali kroz njihovu komunikaciju i dijalog osjećam Boga koji se uljuđeno odnosi,dobro,sad ima svakakvih ljudi i vjernika i nevjernika,može se dogoditi i loša komunikacija.Ima jedan katolički portal,svi su dobrodošli,komunikacija je svakakva.Oderat će te i katolik (loš po vjeri),protestant će vikati čim se spomenu svećenici i Marija (sola scriptura =samo Sveto Pismo) i papa se uvijek provlači i kada ga se ne spominje, a javljaju se i muslimani,Bog nek mi oprosti ali oni dođu tamo proklinjati u ime Alaha, iako mi se čini da im Kuran to brani….eto,možda sam preosjećajna,jesam znam,možda sam ipak naklonjenija pravoslavnima od svih i zato tako reagiram emotivno.Da je ovo bio dijalog sa protestantima ili muslimanima,ne bih se uopće obazirala,vjerujte,bilo bi mi svejedno što pišu.
  Da,vjerojatno je to,što jedni drugima ne želimo reći brate ili sestro u Kristu,zbog rata…ali to je test za vjernika,ne moj, nego Božji. Isto kao kad je Isus pitao Petra „ljubiš li me“, tako nas pojedinačno svakoga pita. Zato,ako mi dozvoliš brate evo jedan zagrljaj od mene u Kristu, i da možeš moliti za mene, uvijek, i ja ću za tebe. A Bog neka čini što hoće.
  Svako ti dobro i blagoslovio te svemogući Bog;Otac,Sin i Duh Sveti. Amen.
  Mir s tobom.

  p.s. Jezik će nam biti isti kada nas valjda stisnu nevolje posljednjih vremena,pisano je,proganjat će kršćane.

  Drago mi je da je moje komentiranje ovako završilo,oprostite mi ako sam Vas nečim uvrijedila,nije mi bila namjera. A što se tiče Evanđelja koje sam ostavila promišljala sam i o sebi u odnosu na vas i obrnuto. Slažem se sa vama u svemu.

 • @Nenade, danas sam bila na posebnom mjestu,nisam planirala,nego eto tu sam na portalu,svi ti komentari i razgovori i odlučih otići u sam centar ovoga grada Zagreba. Na ulazu piše Srpska pravoslavna crkva Svetog preobraženja Gospodnjeg i da je otvorena do podne, a bilo je blizu podne. Ušla sam unutra i prvo mi je nosnice ispunio divan miris,jeli to bio tamjan,jeli crkva prethodno bila ispunjena tamjanom ili sam ja tako osjetila,ne znam. Predivan miris. A onda, onako mehanički potražih blagoslovljenu vodu da se prekrižim i pokleknem, nema kod vas, nisam našla, nisam ni kleknula, jer nema oltara ali sam pokleknula u srcu. Meni s lijeva bila je jedna žena koja je sjedila,valjda je molila. Nije bilo nikoga više. Poseban mir. Molila sam za sve nas kršćane,za ljubav i za nas ovdje sa portala. Ostala bih još, ali sam se bojala da me ne zaključaju u crkvi. Valjda bi osvanulo u novinama 🙂 Izlazim iz crkve i jedan me muškarac onako pogleda, ružno, valjda je mislio da sam pravoslavka. Tako, opet sam se osjećala povrijeđeno i prosuđeno. pretraživala sam na internetu, nažalos nema ništa bogatije i bolje, pa možete pogledati tu crkvu kako je usitinu prekrasna. Netko će reći da se ulizujem, da se pravim velikom i slično, ne,htjela sam na tren biti pravoslavka i kršćanka. Biti u bratskom odnosu sa vama. Biti u Kristu. Svako dobro.
  http://www.turistplus.hr/hr/svecanost_za_oci/114/

 • Evo,ovo poklanjam braći kršćanima,braći pravoslavcima,i svim ljudima, ovu emociju i žar u Kristu. Tako i ja želim da se svaki čovjek spasi. Svaki. Osjećate li Božju ljubav bez obzira na razlike? Danas sam naišla na ovo slučajno,da taj žar i ja osjećam,možda me se krivo tumači,žar za spasenjem svih nas.Ne razumijem portugalski ali mislim da pjeva o Božjoj ljubavi.

  U zadnjih godina puno vjernika je napustilo crkvu u Brazilu, da bi otišli kod protestanata (pentekostalce). P. Marcelo je doprinjeo na to da se zaustavi taj val i da se ljudi vrate u Katoličku Crkvu. Prodao je više od 12 milijuna albuma, puni stadione. Snimio je dva filma: „Marija, Majka Božja“ i „Braća u vjeri“ koja su bila pravi uspjeh. Izgradio je najveću crkvu do sada u Brazilu (i Južne Amerike), na čast Majci Božjoj (6 tisuća m2, stane do 100 tisuća osoba!)

  Poslušajte
  http://www.youtube.com/watch?v=phEIAkniqC0&feature=player_embedded#!

 • Apostol Pavle, kaze ostavite nacionalno nadvor od Crkve Hristove, oti nacionalnost donosi prepiranje i karanje meghu ljude.
  Sinot Bozji Isus Hristos, zapoveda, razdaj svoje bogatstvo siromasima i uzmi Krst Moj, i trgni po Meni, oti preko Mene ide se kod Oca, ko vrshi Oceve zapovede.
  A ja pitam kako to da je Crkva sad Najbogata u novcem, zlatom, dijamantima, imanjem, kolima, avjonima i.t.n. a siromashna u Duhu Svetom koj je Ljubav, Mir, Krotost, Dugotrpljenje, Milost, Radost, Zivot.
  A shta ja manja Ljubav? kad Isus kaze, ko ljubi neprijatelja svog ima najvcu Ljubav….
  Mir megu nama u Jednog Sina Bozjijeg Isusa Hrista, mi koji cekamo Voskresenije u cast Njegovu i Zivot vjecni!

 • @Marta

  Не осуђујемо ми вас, би сте сами себе осудили измишљајући разна јеретичка учења, почевши од Филиоквеа па на даље, укључујући папску булу о непогрешивости. Еј! Папа себе прогласио непогрешивим. Ми вас не осуђујемо, ми само не можемо и не желимо да прихватимо вас са вашом јереси. Када би прешли преко папских измишљотина и прихватили вас као јеретике, то би била хула на Духа Светога, а знамо који се једини грех не опрашта! Ти наше схватање Духа Светога сматраш за јерес? Аргументуј! Нађи у Јеванђељу доказ за твоју тврдњу. Тамо ЈАСНО пише оно што ми учимо.
  Твоја вера можда лицемерно ћути и не осуђује друге вере (ХАХАХАХА) али врло предано ради на истребљењу других вера. Само два примера, индијанци у Централној и Јужној Америци и Јасеновац.
  Ми нити смо осудили Духа Светога у вама, јер вас је Он давно напустио, нити сте ви хришћани. По делима ћете их познати.
  Протестанти су друга прича. Ви сте архи јеретици и извор свих јереси у Хришћанству. Ви сте се зарад земаљске власти одвојили од Тела Христовог, па су се од вас одвојили Протестанти, па од њих Баптисти, Евангелисти, Калвинисти, Суботари и још преко 20.000 секти. Није свето Православље извор секти, него ви.
  Римско безумље је исло толико далеко да су чак својим празним умовањем и зачеће пресвете Богородице прогласили безгрешним, без икаквог основа! То ваше плотско мудровање о ком прича свети апостол Павле је довело до тога да данас имамо више разлика него сличности. Али наравно, изгледа да ни тебе ни Папу не занима Истина, него би волела да се Истина прилагоди вашим схватањима.

 • POZDRAV SVIMA KAD JE ISUS NA KRSTU STRADAO SVI SU GA SE ODREKLI AL DOSLOVNO SVI OSIM POKAJNOG RAZBOJNIKA DIZMASA I MAJKE MARIJE I PAR ŽENA MIRONOSICA,I ISPOD KRSTA BIO JE JOVAN BOGOSLOV DAKLE SVEGA NEGDE OKO 12 LJUDI OSTALO JE SA ISUSOM.OSTALE SVE VERE I RELIGIJE NEMAJU VEZE SA BOGOM SAMO JE ISUS BEZGREŠNI I SVETI SVI DRUGI SU BAR JEDNOM ZGREŠILI,SAV SUD OTAC JE DAO ISUSU A LJUDI SU GA SE ODREKLI I SVETOG JEVANĐELJA SE NE DRŽI NI JEDNA VERA NI RELIGIJA.EVO NEKOLIKO PRIMERA:1.PRAVOSLAVNI BOGOVI SU SVECI
  2.KOD KATOLIKA BOG JE PAPA
  3.KOD PROTESTANATA VAŽNA JE SAMO BIBLIJA A DELA SU NEBITNA
  4.KOD SVIH OSTALIH VERSKIH SEKTI VAŽNO JE DRUŽENJE I ZAJEDNICA I BITI DRUGČIJI OD SVIH DRUGIH
  5.KOD ISLAMA BOG JE ALAH
  6.KOD JEVREJA BOG JE SAMO OTAC I ODRIČU SE SINA
  7.KOD SATANISTA BOG JE ĐAVO
  8.HINDUISTI I BUDUSTI IMAJU SVOJIH HILJADE BOGOVA
  9.KOD BOGATIH I SVEŠTENIKA BOGOVI SU PARE
  10.OBIČAN NAROD U NEVOLJI I BOLESTI TRAŽI BOGA
  I GDE JE TU VERA U ISUSA NEMA VERE.

 • Marta i ostala kompanijo,ne sporim da ste dobri ljudi,ali isto tako da ste i jeretici.Previše emocionalnog pražnjenja i histerije.Razlike su prevelike.Pravoslavlje je u svojoj jezgri iskonsko,čisto,asketsko,bogopoznanje,mistično,podvižničko,spasonosno.Temelji neoborovi za takvo nešto su svete tajne u svojoj punoći krštenje,pričest,pa molitve,pa postovi,svete ikone(nikako posvjetovnjačene slike/,pa svete mošti /nikako posvjetovnjačene muzejske relikvije/.Što znače riječi Gospodnje pijte i jedite iz nje SVI,što se daje u svetoj liturgiji u vidu pričešća,i td. itd.Da,što znači biti dobar čovjek,s krivim ispovjedanjem vjere…

 • Samo cisto Pravoslavlje je vera, sve ostalo su sekte….katolicizam je sekta pod Vatikanskom kontrolom I odmah su Jereticki odpadnici….Isuse Hriste sine Boziji pomiluj me gresnog. Amin

Ostavite komentar