Duga i dugine boje – šta znači smisao simbola duge

Stvarno značenje simbola duge za ljude i našu civilizaciju. Šta znači duga i kako nastaju dugine bolje

Kako nastaje duga i njen luk? Koje su to Njutnove boje? Šta znači duga? Čiji je to simbol?

.

Duga i dugine boje - šta znači smisao simbola duge

Duga je fizički i meteorološki fenomen koji nastaje mahom nakon kiše kada se zrak sunca prelomi i reflektuje u kapljici vode i dodje do disperzioje svetlosti na osnovne talasne dužine vidljivog spektra svetlosti. Sam fenomen traje od nekoliko sekundi do nekoliko desetina minuta i uvek se dešava naspram sunca, kada se stvara svetlosni luk u duginim bojama na nebu. Postoji i pojava dvostruke duge, kada se javljaju dve duge na istom mestu.

Dugin luk i spektar sadrži 7 osnovnih vidljivih boja, takozvane Njutnove boje: crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, indigo i ljubičasta.

Moguće je na veštački način stvoriti dugu prelamanjem svetlosti kroz optičku prizmu, ili uz upotrebu posude sa vodom koja se pod odredjenim uglom namesti u odnosu na sunce.Duga se takodje često javlja u prirodi kod vodopada, prskanja vode, i svuda gde imamo raspršene kapljice vode u koje udaraju zraci sunca.

Duga u ljudskoj istoriji ima više značenja. Suštinsko značenje je da ona predstavlja simbol zaveta i obećanja Gospoda Boga koje je dao Noju nakon potopa da nikada više neće potopiti ljudski rod zbog greha, kao što je to uradio sa Velikim potopom. Dok god ima duge na nebu ona će Gospoda podsećati na obećanje dato ljudima. Priča je iz Starog zaveta, I Knjiga Mojsijeva.

Medjutim, danas najpopularnije značenje duge je sujeverno verovanje da na kraju duge leži ćup sa blagom, iako duga fizički nema kraj. Drugo praznoverje je da se pomisli želja kada se vidi duga na nebu. Treća značenja su mahom simbolička i označavaju jedinstvo različitosti i ujedinjenje raznorodnih elemenata. To svojstvo da je u jednom simbolu i zraku ujedinjeno nekoliko različitih boja, iskoristili su na žalost i u marketinške svrhe kompanije kao Beneton (Sve boje Benetona) ili LGBT (lesbian, gay, bisexualm transgender) Alijansa homoseksualaca koja je za svoj simbol uzela zastavu duge.

Duga se najčešće javlja kao simbol kod dece, kao obećanje radosti i nagrade za dobro ponašanje, što je sve povezano sa Biblijskim pričama.

I Knjiga Mojsijeva, 9 glava

.

1 Bog je blagoslovio Noja i njegove sinove i rekao im: „Rađajte se i množite se i napunite zemlju.

2 Neka vas se boje i neka pred vama strahuju sva stvorenja na zemlji, sva stvorenja koja lete po nebesima, sve što se miče po zemlji i sve morske ribe. U vaše je ruke sve to predato.

3 Sve životinje što se miču i što žive neka vam služe za hranu. Sve vam to dajem, kao što sam vam dao i svo zeleno bilje.

4 Samo ne smete jesti meso s njegovom dušom, to jest s njegovom krvlju.

5 A i vašu ću krv, vaše duše, tražiti. Tražiću je od svake životinje, i od svakog čoveka, od njegovog bližnjeg, tražiću čovekovu dušu.

6 Ko god prolije čovekovu krv, i njegovu će krv proliti čovek, jer je Bog po svom obličju načinio čoveka.

7 Rađajte se i množite se, neka vas bude mnogo na zemlji i napunite je.”

8 Zatim je Bog rekao Noju i njegovim sinovima:

9 „Evo, sklapam savez s vama i s vašim potomstvom posle vas,

10 I sa svim živim dušama koje su s vama, s pticama, sa stokom, sa svim drugim zemaljskim stvorenjima što su s vama – sa svim što je izašlo iz barke, sa svim stvorenjima na zemlji.

11 Sklapam savez s vama: Nikada više nijedno stvorenje neće izginuti od voda potopa, i nikada više neće biti potopa da opustoši zemlju.”

12 Bog je još rekao: „Ovo je znak saveza koji sklapam s vama i sa svim živim dušama koje su sa vama, za sve naraštaje, doveka.

13 Svoju dugu stavljam u oblak, i ona će služiti kao znak saveza između mene i zemlje.

14 I kad god navučem oblak nad zemlju, tada će se u oblaku pojaviti duga.

15 Ja ću se setiti saveza između mene i vas i svih živih duša svake vrste. I nikada više od voda neće nastati potop da uništi sva stvorenja.

16 Duga će se pojaviti u oblaku, i ja ću je videti i setiću se saveza koji će doveka trajati između mene i svih živih duša, svih stvorenja na zemlji.”

17 Bog je ponovo rekao Noju: „Ovo je znak saveza koji sklapam sa svakim stvorenjem na zemlji.”

. . .