Akatist i molitva Bogorodica Dostojno jest – Milosrdna

Ikona Bogorodica Dostojno jest ili Milosrdna dolazi u Beograd 29 juna 2013 godine – Akatist i molitva u njenu čast.

 

Svetogorska čudotvorna ikona Bogorodica Dostojno jest - Milosrdna Akatist i molitva Axion Esti

Dana 24 juna po novom kalendaru se slavi ikona Presvete Bogorodice Dostojno jest, poznatije i kao ikona Bogorodica Milosrdna. Ova čudotvorna ikona se slavi u čast himne Bogorodici Dostojno jest jer je pred njom prvi put otpevana od strane arhangela Gavrila na Svetoj Gori. Ikona Bogorodica Dostojno Jest se nalazi u Kareji, na Svetoj Gori.

Priču kako je nastala himna Dostojno jest i o samoj ikoni imate u tekstu ovde.

Čudotvorna svetogorska ikona Dostojno jest dolazi u Beograd, tačnije u Zemun 29 juna 2013 godine i biće istaknuta u Bogorodičinom hramu u Zemunu nedelju dana, do 6 jula 2013 do kada je vernici mogu posetiti i celivati.

Doček ikone počinje 29 juna u 16,30 h.

 

Akatisti Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone DOSTOJNO JEST

Akatist se čita stojeći. PDF file Akatista je na linku ovde: 

Akatist i molitva u čast Bogorodice Dostojno jest i njene ikona Milosrdna

Kondak 1.

Bogom izabranoj od roda ljudskog da posluži ovaploćenju prevečnog Logosa, Preblagoslovenoj Djevi Bogorodici, dostojno opevanoj od angela na nebesima, mi grešni na zemlji usuđujemo se da prinesemo pohvalno ovo pojanje i primivši ga milostivo od nas, svemilosrdna Carice Bogorodice, od svake nas nedaće spasi i večnih muka oslobodi, da bismo Ti klicali:

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Ikos 1.

Arhangel Gavrilo od Tebe poslan bi s nebesa smirenom poslušniku gore Atonske, koji Ti je u pustinjskoj keliji pevao pohvalne pesme pred svetom Tvojom ikonom da ga nauči da peva pesmu nebesku, kojom Te slavoslove Angeli u višnjem Sionu. Zato i mi zemni, opominjući se Tvoga promišljanja o ljudima, sa zahvalnošću Ti ovako kličemo:

Raduj se, od Angela i Arhangela dostojno hvaljena!

Raduj se, od svih sila nebeskih veličana!

Raduj se, uvek Blažena i Svebesprekorna!

Raduj se, časnija od Heruvima!

Raduj se, neuporedivo slavnija od Serafima!

Raduj se, jer Boga Logosa neporočno rodi!

Raduj se, vaistinu Bogorodice!

Raduj se, proslavljena od nebeskih i zemnih!

Raduj se, jedina blagoslovena medju ženama!

Raduj se, jer nam je od Tebe plod Života ponikao!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 2.

Videvši poslušnik pustinjski divnog pridošlicu, koji je u keliju njegovu došao i pesmu preslatku Tebi, Vladičice, zapevao, ne prepozna u njemu Angela, već se zadivi veoma pevanjem njegovim nebeskim i zamoli da mu napiše reči pesme; a kada vide kako pod njegovim prstom omekša kamena ploča i slova se napisana u nju kao u pesak urezaše, prepozna u tome čudesno delo i uskliknu od Tebe rođenom Bogu Logosu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razumom bogoozarenim novu pesmu otkrivši, Arhangel reče poslušniku da Ti, Bogorodice, tako pevaju angeli u višnjim obiteljima i zapovedi da ljudima objavi reči pesme nebeske i nauči ih da Ti angelopodobno pevaju:

Raduj se, blagodatna Marijo!

Raduj se, jer je Gospod s Tobom!

Raduj se, blagoslovena medju ženama!

Raduj se, bezbračna Roditeljko Boga Logosa!

Raduj se, neporočno Obitavalište Duha Svetoga!

Raduj se, jer si neizrecivo začeće projavila!

Raduj se, jer si neporočno rođenje pokazala!

Raduj se, Djevo i Majko!

Raduj se, jer si i u jednom i u drugom ostala neporočna i sveta!

Raduj se, jer si čistotom Svojom angele prevazišla!

Raduj se, višnjih duhova neprestano Divljenje!

Raduj se, ljudskog roda Uzvišenje!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 3.

Silom Božijom Arhangel Gavrilo tvrdi kamen u meki vosak pretvori i na njemu prstom svojim napisa reči pohvalne pesme Tebi, Bogorodice, da svi poznaju veliko čudo i bez sumnje poveruju da Te uistinu tako veličaju sile nebeske, i njih podražavajući, i mi pevamo veličanstvu Tvome, Djevo, i u duhovnoj radosti kličemo Bogu, Koji Te proslavio: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući prostotu duševnu i srce neporočno, poslušnik se udostoji angelske besede i gledanja lica činonačalnika višnjih sila, a mi, lukavstvom i zlobom pomračeni, sa strahom gledajući ikonu Tvoju, Vladičice, usrdno Te molimo: odvrati nas od zlodela naših i nauči nas da Ti u smirenju i krotkosti duha govorimo:

Raduj se, jer si Svojim blagodatnim prisustvom goru Atonsku osveštala!

Raduj se, jer si brda i šume njene slavom čuda Svojih ispunila!

Raduj se, jer si pustinožitelje atonske angelskog javljanja udostojila!

Raduj se, jer si obitelji monaške na njoj umnožila na ljudskih duša spasenje!

Raduj se, jer si svima koji poste i mole se Svoje zastupništvo obećala!

Raduj se, jer pokajnike od ustalasanosti mora žitejskog spasavaš!

Raduj se, jer blagodat Sina Svoga i Boga nizvodiš na mesta Tebi posvećena!

Raduj se, jer si na hramove Božije kao na raj duhovni ukazala!

Raduj se, jer mirno pristanište gradiš u onima koji traže spasenje!

Raduj se, jer nam sve što je za pobožnost potrebno daruješ!

Raduj se, jer onima koji bogougodno žive daješ dobra privremena i večna!

Raduj se, naša Zastupnice za Carstvo Nebesko!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 4.

Bura nedoumica zbuni starca inoka kada sasluša pesmu novu i čudesnu iz usta svoga učenika i kada vide kamenu ploču koja kao da je od voska primila urezana slova; a kada saznade za dolazak divnog posetioca, nazvanog Gavrilo, shvati da je to onaj isti, koji Ti je nekada blagovestio besemeno začeće Boga Logosa i stoga veličajući veličanstvo Tvoje, Carice zemnih i nebeskih, zapeva radosno Tvorcu angela i ljudi: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući o poseti Arhangela, monasi gore Atonske sabraše se da vide tablu na kojoj su natprirodno bila urezana slova pesme nebeske, i zapevahu Ti pobožno pred svetom ikonom Tvojom, Vladičice, pred kojom Ti pevaše i Arhangel. Primi dakle i naše molitve, koje Ti prinosimo ovako pevajući:

Raduj se, jer se sabor angelski zbog Tebe raduje!

Raduj se, jer zbog Tebe ljudski rod slavi!

Raduj se, jer si na Svojoj ruci nosila Onog Koji nosi vaseljenu!

Raduj se, jer si u Svoju utrobu smestila Onoga Koga čitav svet ne može smestiti!

Raduj se, jer si Stvoritelju Svom telo darovala!

Raduj se, jer si lepšeg od svih sinova ljudskih rodila!

Raduj se, jer si Svojim mlekom Hranitelja vaseljene hranila!

Raduj se, jer si se o Sinu Svom brinula, Istinskom Promislitelju vascele tvari!

Raduj se, Pohvalo devstva!

Raduj se, Slavo majki!

Raduj se, jer si i u rađanju devičanstvo očuvala!

Raduj se, jer si rođenje s devičanstvom spojila!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 5.

Bogovidac Mojsej dobi nekada na tablicama kamenim Zakon Božiji Božijim prstom urezan, a monasi gore Atonske pesmu nebesku u slavu Bogomajke na kamenoj ploči urezanu od Angela primiše i, od njega naučeni, da Ti angelsko slavoslovlje prinose, zapevaše njima naklonjenom Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši starešine gore Atonske veliko čudo i javljanje Arhangela, pesmu novu i tablu sa slovima koja Angeo urezaše, poslaše k caru i patrijarhu carigradskom da potvrde istinitost preslavnog ovog čuda; oni ih, pak, radosno primiše kao zalog naklonosti Božije prema svoj Crkvi Pravoslavnoj, i ozakoniše pevanje pesme angelske i pohvale, Tebi, Bogorodice, i sa umilenjem Ti ovako klicahu:

Raduj se, Djevo preukrašena lepotom svih vrlina!

Raduj se, Nevesto nenevesna!

Raduj se, jer od Tebe izraste Hristos, Cvet neuveli!

Raduj se, Raju razboriti, u kome nam je drvo života poniklo!

Raduj se, Senice nebeska, koja nas od vreline strasti zaklanjaš!

Raduj se, Pokrove svetu, od nebesa širi!

Raduj se, Drvo blagorodno, koje spasonosnu hladovinu vernima daruješ!

Raduj se, Izvore vode žive, jer ko nju pije ne umire!

Raduj se, Sudije pravednog umilostivljenje!

Raduj se, grehova naših Oproštaju!

Raduj se, jer u slavi nebeskoj, s desne strane Bogu, obitavaš!

Raduj se, jer na zemlji rođene milosrđem Svojim ne napuštaš!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 6.

Propoveda Sveta Crkva veličinu čuda Tvojih, Marija Bogorodice, i blistavo se ukrašava pevajući Ti pesmu angelsku, koju sa nebesa na zemlju donese činonačalnik višnjih sila Gavrilo; s njim se pomoli, Gospođo Prečista, Sinu Tvom i Bogu, da nepokolebivom u pobožnosti sačuva Crkvu Svoju i postidi sve pobune jeretičke i raskolničke, a nas, čeda Njena, da udostoji da Mu neosuđeno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zablistala si lučama mnogih čuda, o, milostiva Bogomati, kroz svetu ikonu Tvoju, Vladičice, i njome nisi samo goru Atonsku, već i mnoga druga mesta ozarila, da bi nas naučila da Ti kličemo:

Raduj se, Radosti naša, koja naslađuješ žalosna srca Tebi otvorena!

Raduj se, blaga Zastupnice, koja nam u pomoć brzo pritičeš!

Raduj se, jer si nam u ikoni Svojoj zalog spasonosni dala!

Raduj se, jer si Atonsku goru i mnoge zemlje njome proslavila!

Raduj se, naša sigurna Nado!

Raduj se, nepostidno naše Uzdanje!

Raduj se, od naših patnji Oslobođenje!

Raduj se, žalosti naših Ublaženje!

Raduj se, vere pravoslavne Tvrđavo!

Raduj se, neverja i zloverja Posramljenje!

Raduj se, božanstvene Ljubavi Javljanje!

Raduj se, preslavnih čuda Izvršenje!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 7.

Onima koji žele da požanju spasenje milostiva Pokroviteljka i Zaštitnica jesi, Mati Božija, i uvek ih zastupaš pred Sinom Svojim i Bogom, jer ako neko slabošću telesnom obuzet i padne u neko sagrešenje, Tvojom pomoću ustaje na spasenje, jer želiš da se spasu i do razuma istinitog dođu svi koji pevaju Hristu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novo nebo i novu zemlju ugotovi Sin Tvoj i Bog onima koji Ga ljube, Sveblaga Gospođo, i u Tebi smo stekli izvrsnu Putevoditeljku. Stoga Te molimo, ne dopusti da postradamo u šumama grehovnim, već nas pravom stazom privedi u zemlju svetla i večne radosti, da bismo Ti pohvalno klicali:

Raduj se, najveći Ukrase višnjeg Siona!

Raduj se, obitelji zemaljskih uvek spremna Zastupnice!

Raduj se, dobra Zemljo iz koje je klas spasenja svetu iznikao!

Raduj se, Njivo neorana, Duhom Svetim osenjena!

Raduj se, jer si plamen Božanstva u utrobu Svoju primila!

Raduj se, jer si glad palog čovečanstva hlebom Života utolila!

Raduj se, Prestole Cara slave!

Raduj se, preukrašena Palato Svedržiteljeva!

Raduj se, duhovni Hrame Triipostasnog Boga!

Raduj se, Dveri Gospodnje, kroz koje Sin Božiji k nama prođe!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 8.

Čudesna pojava Arhangela na gori Atonskoj koja se nekada desi, beše viđenje božanstveno kojim se proslavi sveopevano ime Tvoje, Marija Bogorodice, i svi verni naučiše se da angelopodobno opevaju Tebe, časniju od Heruvima i slavniju od Serafima, Majku Boga našega, zbog Koje se raduje svaka tvar, i rod ljudski zahvalno kliče Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svo uzdanje naše na Tebe polažemo, Majko Božija, i u patnjama našim ka ikoni Tvojoj svetoj usrdno pritičemo, čekajući da od nje blagodatnu utehu dobijemo. Pomozi nam, dakle, Vladičice, da sa trpeljivošću i zahvalnošću svaku patnju podnesemo i da umesto malodušnog roptanja sa umilenjem Tebi kličemo:

Raduj se, svih koji pate Radosti!

Raduj se, svih žalosnih Uteho!

Raduj se, onih koji se trude i obremenjenih slatki Spokoje!

Raduj se, obolelih i ožalošćsnih živa Uteho!

Raduj se, jer u žalosnom trenutku nedoumice misao blagu na srce polažeš!

Raduj se, jer nas u dan uninija nadom u večna dobra hrabriš!

Raduj se, jer onima u iskušenju ruku pomoći pružaš!

Raduj se, jer gnev Božiji od glava naših odvodiš!

Raduj se, jer iskušenjima napadanima spokojstvo daruješ!

Raduj se, jer naše dobre želje divno ispunjavaš!

Raduj se, jer trpeljive stradalnike blagodatnim darovima ovenčavaš!

Raduj se, jer podvižnike rajskog blaženstva udostojavaš!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 9.

Svi angeli nebeski neućutnim pohvalama veličaju Te, Carice i Vladičice vascele tvari, a mi, od zemlje i praha, ne možemo Ti pohvalu dostojnu prineti, Sveopevana; nadajući se, ipak, u neiscrpno Tvoje milosrđe, ljubavlju k Tebi podstaknuti, pojemo o čudesima Tvojim, propovedamo o dobročinstvima Tvojim, slavoslovimo ime Tvoje i usrdno se klanjajući svetoj ikoni Tvojoj ponizno kličemo skupa sa Tobom na njoj izobraženom Bogomladencu Hristu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Ni svi rečiti govornici nisu dovoljni da opevaju čudesa Tvoja, Bogorodice, pa kako uistinu blaga jesi umesto blagorečitosti govorničke primi milostivo reči i ljubav našu, kojom su prema Tebi srca naša ispunjena. Zato milosrdno primi skromne naše pesme, kojima se usuđujemo da Te hvalimo ovako:

Raduj se, jer si saprestolnog Bogu Ocu – Logosa, u utrobi Svojoj nosila!

Raduj se, jer si Svetlost nezalaznu rodila!

Raduj se, jer si život večni Svojim rađanjem svetu darovala!

Raduj se, jer si Prevečnog, kao Mladenca, na ruci Svojoj nosila!

Raduj se, duhovni Grade Svecara!

Raduj se, osveštana Skinijo Boga živog!

Raduj se, jer nebeske spajaš sa zemaljskim!

Raduj se, Mirotvorice, božanstvenim mirom preispunjena!

Raduj se, dobara Uzročnice!

Raduj se, jer činiš da se zlobni izmene!

Raduj se, svemoćno Oružje protiv demona!

Raduj se, vernima nepobedivi Štite!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 10.

Kao spasonosno pribežište od ispraznosti sveta varljivoga uistinu se pojavi nasleđe Tvoje zemno, sveta Atonska gora, Bogorodice Djevo, na kojoj se mnoga čuda Tvoja pokazaše. Tako i na svakom mestu uslišuješ i zastupaš one koji Te s ljubavlju prizivaju. Sina, pak, Tvoga nemoj prestati da moliš, Sveblaga, i neka blagodat Njegova neodstupno bude na mestima gde se na saboru vernih Njemu peva pohvalna pesma: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si devstvenicima, Preblagoslovena Djevo, i stub čvrsti pred licem đavolskim svim podvižnicima pobožnosti; Tebi se dade velika moć da mračne adske sile pobediš i od njihovih dušegubnih iskušenja čoveka izbaviš, a najviše one, koji na zemlji celomudreno i sveto žive. Toga radi podvižnici devstvenosti i celomudrenosti jednodušno Ti kliču:

Raduj se, jer čistotom blistaš jače nego sunce!

Raduj se, Početku i Osvećenje devstva!

Raduj se, Krine koji je zamirisao palo čovečanstvo!

Raduj se, u smirenju Svome blagovoljenjem Svevišnjeg osenjena!

Raduj se, verna Sluškinjo Gospodnja!

Raduj se, jer Te sva pokolenja veličaju!

Raduj se, jer Ti Silni veličinu učini!

Raduj se, jer u večnoj slavi caruješ sa Sinom Svojim!

Raduj se, Zastupnice Božije naklonosti prema ljudima!

Raduj se, jer grešne pred Bogom ohrabruješ!

Raduj se, neiscrpni Izvore milosti i dobročinstava!

Raduj se, preispunjena sažaljenjem prema stradalnima!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 11.

Pesme naše, makar bile i mnogobrojne, ne bi bile dovoljne da se dostojno proslave milosrđa Tvoja, Preblagoslovena Mati Božija, koja neprestano izlivaš rodu našem; i da se pred Tobom ne bismo pokazali kao nezahvalni, po moći našoj s verom i ljubavlju pohvale Ti ispisujemo, i opominjući se nebrojenih Tvojih čudotvorstava, kličemo vrhovnom Čudotvorcu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlonosnim lučama čuda ikona Tvoja, o, Svemilostiva Vladičice, na Svetoj gori Atonskoj i svuda nepomračeno sija i sav svet pravoslavni blagodatno ozaruje. Toga radi dolaze joj od davnina na poklonjenje sabori pravoslavnih, sa umilenjem Ti pred njom pevajući ovakva blagodarenja:

Raduj se, jer si cara Hrista svetu otkrila!

Raduj se, jer si na ikoni Svojoj zajedno sa Njim izobražena!

Raduj se, Klešta tajanstvena, koja je Isaija provideo!

Raduj se, neopalima Kupino, koju je bogovidac Mojsej predskazao!

Raduj se, Gideonovo Runo orošeno!

Raduj se, Čašo osenjena koju je Avakum opevao!

Raduj se, Dveri zatvorene, koje su se Jezekilju pokazale!

Raduj se, Goro neposečena, koja se Danilu javila!

Raduj se, na mnogo načina od proroka predskazana!

Raduj se, jer si ispunjenje reči proročkih pokazala!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 12.

Blagodat sa ikone Tvoje, Bogorodice Djevo, kao riznica dragocena Crkvi se Hristovoj od Tebe daje, i u njoj si nam obećala da ćeš s nama biti do svršetka veka, kazavši o prvonaslikanoj ikoni Tvojoj: blagodat Moja i sila sa njom. Verujem, Sveopevana, da ova reč Tvoja neće nestati i kao što u ikoni Svojoj svetoj na svakom mestu tako i ovde sa nama prebivaš, gde se Sinu Tvom i Bogu verno peva pohvalna pesma: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pevajući o čudima Tvojim, Bogorodice, klanjamo se svetoj ikoni, sa iskrenom je ljubavlju celivamo i kao Onu koja je uvek sa nama, molimo Te: pogledaj nas milosrđem Svojim, Mati Božija, i kao što Te sada gledamo na ikoni izobraženu, udostoj nas da Te tako ugledamo i u strašnom času smrtnom, kako nas od ruku đavolskih otimaš i u Carstvo Hristovo privodiš silnom desnicom Svojom, da bismo Ti blagodarno klicali:

Raduj se, naše prvo posle Boga Utočište i Pokrove!

Raduj se, jer si materinskom ljubavlju Svojom sav svet hrišćanski obgrlila!

Raduj se, jer u svetom životu verne utvrđuješ!

Raduj se, jer im dobar hrišćanski kraj daruješ!

Raduj se, jer iz vlasti surovog vladara ovoga sveta one koji se u Tebe uzdaju izbavljaš!

Raduj se, jer na mitarstvima vazdušnim one koji Te slave zastupaš!

Raduj se, jer nam vrata rajska otvaraš!

Raduj se, jer za Carstvo nebesko one koji Te vole zastupaš!

Raduj se, jer uz Sina Svog i Boga u slavi nebeskoj sediš!

Raduj se, jer u slavu Njegovu i one koji Te poštuju uvodiš!

Raduj se, tela naših Zdravlje!

Raduj se, duša naših Spasenje!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 13.

O, Sveopevana Mati, Koja si rodila od svih svetih Najsvetijeg Logosa, od angela opevana na nebesima i od ljudi slavljena na zemlji! Primi milostivo ovo naše skromno moljenje i daruj duševno spasenje i telesno zdravlje svima, koji Te verno poštuju i kliču Bogu: Aliluja!

O, Sveopevana Mati, Koja si rodila od svih svetih Najsvetijeg Logosa, od angela opevana na nebesima i od ljudi slavljena na zemlji! Primi milostivo ovo naše skromno moljenje i daruj duševno spasenje i telesno zdravlje svima, koji Te verno poštuju i kliču Bogu: Aliluja!

O, Sveopevana Mati, Koja si rodila od svih svetih Najsvetijeg Logosa, od angela opevana na nebesima i od ljudi slavljena na zemlji! Primi milostivo ovo naše skromno moljenje i daruj duševno spasenje i telesno zdravlje svima, koji Te verno poštuju i kliču Bogu: Aliluja!

Ikos 1.

Arhangel Gavrilo od Tebe poslan bi s nebesa smirenom poslušniku gore Atonske, koji Ti je u pustinjskoj keliji pevao pohvalne pesme pred svetom Tvojom ikonom da ga nauči da peva pesmu nebesku, kojom Te slavoslove Angeli u višnjem Sionu. Zato i mi zemni, opominjući se Tvoga promišljanja o ljudima, sa zahvalnošću Ti ovako kličemo:

Raduj se, od Angela i Arhangela dostojno hvaljena!

Raduj se, od svih sila nebeskih veličana!

Raduj se, uvek Blažena i Svebesprekorna!

Raduj se, časnija od Heruvima!

Raduj se, neuporedivo slavnija od Serafima!

Raduj se, jer Boga Logosa neporočno rodi!

Raduj se, vaistinu Bogorodice!

Raduj se, proslavljena od nebeskih i zemnih!

Raduj se, jedina blagoslovena medju ženama!

Raduj se, jer nam je od Tebe plod Života ponikao!

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

Kondak 1.

Bogom izabranoj od roda ljudskog da posluži ovaploćenju prevečnog Logosa, Preblagoslovenoj Djevi Bogorodici, dostojno opevanoj od angela na nebesima, mi grešni na zemlji usuđujemo se da prinesemo pohvalno ovo pojanje i primivši ga milostivo od nas, svemilosrdna Carice Bogorodice, od svake nas nedaće spasi i večnih muka oslobodi, da bismo Ti klicali:

Raduj se, hrišćanima Pomoćnice i milosrdna grešnima Zastupnice!

 

 

MOLITVA Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone DOSTOJNO JEST – Milosrdna

(Čita se klečeći, nakon što se stojeći pročita Akatist)

O, Presveta i Premilostiva Vladičice Bogorodice! Klanjajući se svetoj ikoni Tvojoj, smireno Ti se molimo, poslušaj glas moljenja našeg, pogledaj žalost, pogledaj nedaće naše i kao ljubavlju obilna Mati, pritekni u pomoć nama bespomoćnim, umoli Sina Svoga i Boga našeg: da nas ne pogubi zbog bezakonja naših, već da nam pokaže čovekoljubivu Svoju milost. Isprosi nam, Vladičice, od dobrote Njegove telesno zdravlje i duševno spasenje, miran život, zemlju plodonosnu i blagorastvorenje vazduha, višnji blagoslov za sva dobra dela i poduhvate naše. I kao što si nekada pogledala na smireno slavoslovlje poslušnika atonskog, koji je pevao pred prečistom Tvojom ikonom i poslala si mu angela da ga pouči da peva pesmu kojom Te angeli slavoslove, tako i sada primi usrdno naše molitvoslovlje, koje Ti prinosimo, Carice Sveopevana! Ispruži ka Gospodu bogonosne Svoje ruke, na kojima si Bogomladenca Hrista nosila i umoli Ga da nas izbavi od svakog zla. Pokaži nam, Bogorodice, milost Svoju: bolesne isceli, žalosne uteši, nevoljnima pomozi i udostoj nas da pobožno ovaj život okončamo, da nepostidni hrišćanski kraj zadobijemo i Nebesko Carstvo nasledimo materinskim Tvojim zastupanjem pred Rođenim od Tebe Hristom Bogom našim, i Njemu sa Bespočetnim Ocem i Presvetim Duhom dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje sada i uvek i u vekove vekova. Amin.