Suprug i supruga i njihovo mesto u hrišćanskom braku

Beseda oca Tadeja o braku i mestu supruga i supruge u svetoj zajednici

 

O braku

 

Gospod kaže našoj pramateri Evi:

Zato što si poslušala zmiju,

zato će od sada volja tvoja

biti pod vlašću tvoga muža.

 

Supruga treba da bude poslušna suprugu - Carica Teodora mozaik Ravena

Gospod nam sam otvara put i otkriva kakva je Njegova sveta volja. Njegova sveta volja se javlja preko roditelja. Ako budemo slušali roditelje ići će sve dobro i biće blagosloveno, a ako im se protivimo nema ništa. Ide, ide, ali više ide natraške nego napred.

Na primer, ti si zavoleo neku devojku pa hoćeš po svaku cenu. A otac i majka kažu: „Ma sine nije ona za tebe„. Ali ne vredi, zavezao vrag um, zarobio te i hoće, hoće.

„Ma nije sine to za tebe“, kažu roditelji. „Naći ćemo tebi drugu“.

„Ma neće drugu, hoće tu po svaku cenu.“

Uzmu se. Misli idealna. Vole se, kroz neko vreme izgustira se, to prođe i nema ništa. Najbolje je kad se roditelji ranije dogovore, kad nije velika razlika u godinama, i ako se nikad nisu videli. Najbolje je kad se razvije ljubav u braku. Tada se ne ulazi u brak sa planom, oboje imaju blagoslov roditelja i posle ide najbolje… Brak, nije to neki lep život, sladak… Još kako je gorak. Tek posle vidiš da nisi slobodan. Da si vezan, još kako vezan.

Supruga treba da bude poslušna suprugu.

Posle pada Gospod je dao veliku vlast muža nad ženom. Gospod je kazao pramateri Evi: „Zato što si poslušala zmiju, zato će od sada tvoja volja biti pod vlašću tvoga muža“.

Nije to potčinjenost, nego da ne bi bilo kod bračnih drugova raznomišljenje, bračni drugovi treba da budu jednim duhom. Crkva se stalno moli: „Daj nam da jednim mislom, jednim srcem slavimo tebe, Boga.“

Bračni drugovi su kao dva tela jedno, jednomišljenici znači, jednomišljenje, što hoće muž, oće i žena i obrnuto. Kad su jednomišljenici, evo mir, evo raj.

Eva se nije savetovala sa Adamom o ponudi zmije, ona je odluku donela sama.

Naše majke krše tu zapovest, u duhovnom smislu, posle nemamo mira i pokoja, stvaramo pakao u sebi i oko nas i svi oni koji s nama žive nemaju mira. Tim svojim postupkom one stvaraju pakao sebi, mužu svome i deci svojoj i zato biva u porodičnom krugu pakao. Nema sloge, nema jednomišljenja. Muž kaže jedno a ona drugo.

Ako bi ti poslušala zapovest Gospodnju da će tvoja volja biti pod vlašću tvoga muža, kad bi za tebe važila reč tvoga muža ma kakav on da je, Gospod bi zbog tvoje poslušnosti učinio da on bude plemenit i da bude najbolji. Ne slušaš ti svoga muža, nego Gospoda, to je zapovest Gospodnja.

Ali, eto, naše majke to ne znaju niti ima ko da im objasni. To tako biva na celoj zemaljskoj kugli, njih dvoje ne mogu da se slože, ratuju, nema ni mira ni spokoja.