Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Duhovnost

Ispovedanje vere protiv ekumenizma – proglas pravoslavnih monaha i sveštenika

 

 

Ispovedanje vere protiv ekumenizma

Proglas pravoslavnih monaha i sveštenika protiv ekumenizma i ekumenskog pokreta unutar pravoslavne crkve

 

 

Sa sabora pravoslavnog sveštenstva i monaštva Grčke Pravoslavne Crkve, april 2009. godine

 

Ispovedanje vere protiv ekumenizma - proglas pravoslavnih monaha i sveštenika„Svi mi koji smo blagodaću Božijom odgajeni na blagočestivim dogmatima i sledujući u svemu Jednu, Svetu, Sabornu i Apostolsku Crkvu verujemo da:

Jedini put spasenja ljudi (1) je vera u Svetu Trojicu, u delo i učenje Gospoda našeg Isusa Hrista, koji se nastavljaju u Njegovom telu, Svetoj Crkvi. Hristos je jedina istinita svetlost (2), nema druge svetlosti da nas prosvetle, niti drugih imena koja mogu da nas spasu. „I nema potpunog spasenja u ničemu drugom, jer nema drugoga Imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mogli spasti“ (3). Sva druga ubeđenja (i verovanja) i cve druge religije, koje ignorišu ili ne priznaju Hrista „koji je došao u telu“ (4), lažne su ljudske izmišljotine i đavolova dela (5) i ne vode istinskom bogopoznanju, kao i ponovnom rođenju kroz božansko krštenje, nego obmanjuju ljude i vode ih u propast. Mi, Hrišćani koji verujemo u Svetu Trojicu, nemamo istoga Boga ni sa jednom drugom religijom, ni sa takozvanim monoteističkim religijama, (Judaizmom i Muhamedanizmom), koje ne veruju u Svetu Trojicu.

Za dve hiljade godina, Crkva koju je osnovao Hristos i rukovođena Svetim Duhom, ostala je stabilna i nepokolebljiva u očuvanju spasavajuće Istine, koju je od Hrista naučila, Sveti Apostoli su joj je predali, a Sveti Oci je zadržaše u svojoj nepromenjivoj i spasonosnoj Istini. Nije poražena okrutnim progonstvom, u početku od Jevreja, a kasnije idolopoklonika tokom prva tri veka, projavivši mnoštvo mučenika i izašla je kao pobednik, dokazavši svoje božansko poreklo. Kao što i kaže veliki svetitelj Božiji, Sveti Jovan Zlatousti: „Ništa nije jače od Crkve… Ako se rat vodi protiv čoveka, ili si pobedio ili su pobedili, ali, ako se rat vodi protiv Crkve, biće poraženi, bez izgleda na pobedu, Bog je jači od svega i od svih“ (6).

Po prestanku progona i trijumfa nad neprijateljima van Crkve, tj. Jevrejma i idolopoklonicima, višestruko bivaju osnaženi i umnoženi neprijatelji unutar Crkve. Pojavljuju se razne jeresi, koje su pokušale da izmene (zbace) i da iskvare predanu veru, naturanjem lažnog učenje, kako bi se kod vernika izazvala zbrka i oslabilo njihovo poverenje u Evanđelsku istinu i osujete je da ne ispuni svoj predani Evanđelski zadatak. Sveti Vasilije Veliki, podvlači, da je ovakvo stanje u Crkvi iznedrilo i Arijevu jeres, koja je administrativno dominirala četrdeset godina, te govori: „Dogme Svetih Otaca se preziru, apostolska predanja ne smatraju se za nizašta, novi svetovni ljudi, bave se izumima i žive u Crkvama; dakle, ljudi se ne bave teologijom, već tehnologikom; mudrost ovoga sveta preovladava, mudrost sveta postaje važnija i ne čine pohvale, već se rugaju Krstu. Pastiri se proteruju, a na njihovo mesto se uvode grabljivi vuci koji rastrzaju stado Hristovo“ (7).

Šta se desilo sa spoljnim neprijateljima religije desilo se i unutrašnjim jeresima. Crkva – ima velike i prosvetljene Svete Oce, koji definišu, ograđuju i štite Pravoslavnu veru odlukama Pomesnih i Vaseljenskih Sabora prilikom pojava sumnjivih učenja, ostajući u jedinomisliju sa Svetim Ocima (consensus Patrum) po svim pitanjima vere. Mi smo sada u potpunosti sigurniji jer sledimo Svete Oce ne pomerajući granice vere koje su oni postavili. Reči „Sledujući Svetim Ocima“ i „Ne pomeraj međe koje postaviše naši Oci“ je bezbedan pravac puta i sigurnosni ventil Pravoslavne vere i našeg Pravoslavnog života. Stoga, osnovne tačke našeg Ispovedanja su:

1. Držimo nepokolebljivo i postojano sve istinske Saborske odluke koje su Sveti Oci na njima ustanovili. Sve što oni prihvataju, prihvatamo i mi i osuđujemo sve što oni osuđuju, a izbegavamo opštenja sa onima koji u veru unose novine. Mi ne dodajemo niti oduzimamo išta u učenju, niti ga menjamo. Već kao što Sveti Bogonosni Otac Ignjatije Antiohijski piše u Poslanici svetom Polikarpu Smirnskom: „Koji god govori protiv onoga što je zapoveđeno, čak i ako je i istinit, ako i posti, čak ako živi i u devstvenosti, čak i ako čini znake čuda i prorokuje, neka ti bude vuk u jagnjećoj koži, koji čini štetu ovcama“. Sveti Jovan Zlatousti tumačeći reči Apostola Pavla: „Ako vam neko propoveda Evanđelje drukčije nego što primiste, neka bude anatema“, i primećuje da Apostol nije rekao „ako vam suprotno objavljuje ili ako sve izvrće, nego ako i nešto najmanje propoveda drugačije od onoga što primiste, čak i ako nehotimično unosi novine, neka bude anatema“ (8).

Sedmi Vaseljenski Sabor, proglašavajući svoje odluke protiv ikonoboraca, Konstantinopoljskom sveštenstvu piše: „Sledovali smo Svetom Predanju Vaseljenske Crkve i ništa ne oduzesmo (ne izbacismo) niti šta dodasmo, nego budući naučeni u apostolskom duhu, čuvamo Predanja koja smo primili, prihvatajući i sve što je Jedna Sveta Vaseljenska Crkva, od ranih vremena usmeno i pisano nasledila i dobila… Jer istiniti i pravedni sud ne prihvata niti dopušta nikakve novine u Crkvu unositi, ili bilo šta oduzimati. Stoga i mi, sledujemo otačkim zakonima i primamo blagodat od jednoga Duha, bez novačenja i bez umanjenja sačuvasmo, odnosno čuvamo Crkvu“ (9).

Zajedno sa Svetim Ocima i Saborima anatemišemo i odbacujemo sve jeresi koje su nastale i pojavile se u istoriji Crkve. Od starih jeresi koje su preživele do danas osuđujemo (Arijanizam) Monofizitizam, kako radikalni Evtihijev, tako i onaj umereni Sevira i Dioskora, i ostajemo u saglasnosti sa odlukama Četvrtog Vaseljenskog Sabora u Halkidonu i hristološkim učenjem Velikih Svetih Otaca i Učitelja, kao što su Sveti Maksim Ispovednik, Sveti Jovan Damaskin, Sveti Fotije Veliki i bogoslužbene himne.

2. Proklamujemo papizam (rimokatolicizam – prim.) kao izvor svih jeresi i matrica zabluda; učenje „Filiokve“ (Filioque), što znači, ishođenje Svetoga Duha i od Sina, što je suprotno svemu što nas je sam Hristos učio o Svetome Duhu. Listom svi, Sveti Oci – i delimično Sabori – smatraju papizam za jeres, jer je osim Filioque, proizveo je još mnoštvo drugih zabluda, kao što su primat i nepogrešivost pape, upotreba beskvasnih hlebova, učenje o čistilištu, o bezgrešnom začeću Bogorodice, o stvorenoj blagodati, o kupovini oproštaja grehova (indulgencije); izmenio je skoro čitavo učenje i praksu Krštenja, Miropomazanja, Božanske Evharistije i drugih svetih tajni i pretvorio je Crkvu u sekularnu državu.

Struja današnjeg papizma je još više, u odnosu na srednjevekovni papizam, dovela do odstupanja od učenja Crkve, tako da današnja Zapadna crkva, ne predstavlja više nastavak drevne Zapadne Crkve. Uveo je mnoštvo novih preterivanja u „Mariologiju“, kao što je učenje o Bogorodici kao „saiskupiteljki“ (corredemptrix) ljudskog roda, odnosno – čovečanstva. Ohrabrio je „Harizmatični Pokret“ pentikostalaca, kao i ostalih protestanskih grupa, navodno pnevmato-centričnih.

Usvojio je duhovne orijentalne metode istočnjačkih spiritualnih „molitava“ i meditacije. Uveo je takođe, novine u bogosluženje, kao što su instrumentalni horovi, plesovi uz pratnju organa. Skratio je i suštinski potpuno uništio Božastvenu Liturgiju. U oblasti Ekumenizma Drugim vatikanskim koncilom postavio je osnove za Svereligiju (Pan-religija), priznajući „duhovni život“ pripadnicima drugih religija.

Dogmatski minimalizam doveo je do sniženja i ublažavanja moralnih zahteva, s obzirom na čvrste veze dogme i morala, što je imalo za posledicu moralne padove vrhovnih klirika i umnožavanje među kliricima moralnih nastranosti homoseksualnosti i pedofilije (10). Nastavljajući da podržava „Uniju“, tu karikaturu pravoslavlja, čija je uloga trojanskog konja, koja će zavesti i privući vernike tkzv. „dijalogom“ kako bi prikazala da su oni „iskreno“ za uniju.

U principu, postoji radikalna promena i okretanje papizma prema protestantizmu, nakon Drugog Vatikanskog Koncila, kao i usvajanje različitih „duhovnih“ pokreta „Novog doba“ (New Age pokret).

Prema rečima Svetog Simeona Solunskog – Mistagogija (Tajnovodcu), papizam izazvao i naneo Crkvi više štete nego što su nanele sve jeresi i raskoli zajedno. Mi Pravoslavni imamo zajednicu sa Papama koji su živeli pre raskola i mnoge Pape proslavljamo kao svetitelje.

Pape, nakon šizme su jeretici; prestali su da budu naslednici Rimskog trona, nemaju apostolsko prejemstvo, odnosno – nasleđe, pošto nemaju veru Apostola i Otaca. Iz tog razloga sa svakim od tih Papa „ne samo da nemamo zajednicu, nego ga i jeretikom nazivamo“. Zbog hule na Svetoga Duha kroz učenje o Filioque, izgubili su Svetoga Duha, i svi su lišeni blagodati. Nijedna njihova sveta tajna nije valjana prema svetom Simeonu.

„Dakle, uvodeći novotarije, inovatori hule na Duha Svetoga, time oni u potpunosti svedoče, da u njima nema uopšte Duha Svetoga, zato su i njihove svete tajne bezblagodatne, pošto blagodat Duha odbacuju i unižavaju ga… zato i Duha Svetoga u njima nema, i ničega duhovnoga u njima i sve je novo i izmenjeno i prazno kod njih i mimo Božanskog učenja“ (11).

3. Isto se ovo odnosi, još i u većoj meri i na protestantizam, koji je kao čedo papizma nasledio mnoge jeresi, i još mnoge dodao, a odbacio je Sveto Predanje, prihvatajući samo Sveto Pismo (Sola Scriptura), koje, međutim, pogrešno tumači; ukida Svetu Tajnu Sveštenstva kao posebnu tajinsku blagodat, takođe i ikonopoštovanje Svetih i unižavanje ličnosti Bogorodice i odbacio monaštvo; od Svetih Tajni prihvata samo Krštenje i Božastvenu Evharistiju, iskrivljujući učenje i praksu Crkve, učeći o apsolutnom predodređenju (Kalvinizam) i opravdanju samo verom, a od skoro njegov „progresivni“ deo uveo je Sveštenstvo žena i brak istopolnih, koje primaju čak i u Sveštenstvo. Ali je najvažnije, međutim, da su lišeni eklisiologije, jer ne postoji pojam i smisao Crkve, onako kako ga razume Pravoslavno Predanje.

4. Jedini način da se obnovi naše opštenje sa jereticima je proglašenje i priznavanje grešaka sa njihove strane i pokajanje, kako bi se vaspostavio istinski savez i mir, jedinstvo sa istinom, a ne sa pogreškama i jeretičkim zabludama.

Za utelovljenje jeretika u Crkvu kanonska tačnost (ακρίβεια) zahteva njihov prijem kroz Krštenje. Jer njihovo prethodno „krštenje“, je obavljeno van Crkve, bez trikratnog pogruženja i uzdizanja krštenoga u vodi osvećenoj posebnom molitvom i od strane pravoslavnog sveštenika, nije krštenje. Lišeno je blagodati Svetoga Duha, koja ne postoji u raskolima i u jeresima, i sledstveno tome nemamo ništa zajedničko što bi nas sjedinjavalo, kao što kaže sveti Vasilije Veliki: „Oni koji od Crkve otpadoše nemaju više blagodat Svetoga Duha na sebi; jer je prestalo predavanje (blagodati) pošto su prekinuli prejemstvo… a oni koji se odvojiše, budući da postadoše laici, niti da krštavaju niti da rukopolažu nemaju više vlasti, ne mogući da predaju blagodat Svetoga Duha, od koje su sami otpali“ (12).

Jer je neosnovan i neizvestan novi pokušaj da se nametne uverenje da ekumenisti imaju zajedničke krštenje sa jereticima, i ne postoji krštenjsko jedinstvo koje bi podržalo jedinstvo Crkve, koja je – navodno – tamo, gde je krštenje (13). Ali ljude u jedinstvo spaja Crkva, a ne bilo kakvo krštenje, već jedno i jedino ispravno i samo krštenje obavljeno od strane sveštenika koji imaju Sveštenstvo Crkve.

5. Sve dokle god jeretici produžavaju da ostaju u zabludi, izbegavamo opštenje sa njima, posebno zajedničke molitve. Svešteni kanoni u celini zabranjuju ne samo zajedničko služenje Liturgije i zajedničke molitve u crkvama, nego čak i obične molitve na privatnim mestima. Strogi stav Crkve prema jereticima proističe iz istinske ljubavi i iskrenog interesovanja za njihovo spasenje i iz pastirske brige kako se verni ne bi poveli za jeresju. Onaj ko ljubi iskazuje ljubav, i ne ostavlja drugog da prebiva u laži; u protivnom su ljubav, kao i jedinomislije i mir sa njim, veštački i lažni.

Postoji dobar rat i loš mir. „Bolji je slavni rat nego mir koji odvaja od Boga“ (14) kaže sveti Grigorije Bogoslov. I sveti Jovan Zlatousti savetuje: „Ako negde vidiš da se nanosi šteta blagočešću, ne pretpostavljaj jednomislije istini, nego stoj hrabro do smrti… nipošto ne izdajući istinu“.

I još savetuje naglašavajući: „Ni jedan krivotvoreni dogmat ne prihvatajte, izgovarajući se pritom na ljubav“ (15). Takav stav Otaca usvojio je i veliki borac i ispovednik Pravoslavne vere protiv Latina Sveti Marko Efeski Evgenik, koji svoje Ispovedanje vere u Firenci završava na sledeći način: „Svi učitelji Crkve, svi Sabori i sva božastvena Pisma opominju da treba bežati od inokomislećih i tuđiti se opštenja sa njima. Zar ću ja, sve njih prezirući, slediti onima koji zapovedaju da se pod obrazinom veštačkog mira ujedinimo? I to sa onima koji kvare svešteni i božanski Simvol (vere), uvodeći Sina kao drugog uzročnika Svetoga Duha? A ostala bezumlja ostavljam, uzimajući ovo za sada, od kojih bi i jedno samo bilo dovoljno da nas od njih odvoji.

Da nam se nikada tako nešto ne dogodi, Utešitelju blagi, niti da na takav način izgubimo svoj razum, nego da držeći se tvoga učenja i blaženih muževa koje si ti nadahnjivao, budemo pridodati našim ocima, ovo, ako ne bilo šta drugo, odavde ponevši, pobožnost“ (16).

6. Do početka dvadesetog veka, Crkva je čvrsto i nepromenljivo stajala na poziciji odbacivanja i osude svih jeresi, kao što je jasno navedeno u Sinodiku Pravoslavlja, koji se čita u Nedelju Pravoslavlja. Ona anatemiše jeresi i jeretike, svaku jeres pojedinačno i svakog jeretika ponaosob i posebno, a da slučajno neka od njih ne ostane izvan anateme, na kraju postoji opšta anateme: „Anatema svih jeretika“.

Nažalost, ovaj jedinstveni, čvrsti i nepokolebivi stav Crkve sve do početka dvadesetog veka, počeo je postepeno da biva napuštan, nakon Enciklike koju je razaslala Vaseljenska Patrijaršija 1920 godine. „Svima crkvama Hristovim svuda“, i koja po prvi put zvanično karakteriše jeresi kao crkve, koje nisu otuđene od Crkve, nego su joj domaće i svoje (srodne). Preporučivala je da se „rasplamsa i ojača pre svega ljubav među Crkvama, ne smatrajući jedna drugu za stranu i tuđu, nego kao blisku i srodnu (domaću) u Hristu, sanaslednikom i sutelesnikom obećanja Božijeg u Hristu“.

Ovim je već otvoren put za usvajanje, stvaranje i razvijanje jeresi ekumenizma u okviru Pravoslavne Crkve (pαν-αίρεση), prvobitno protestantski izum, a sada usvojen i od katolika, jeres Ekumenizma, ta svejeres, iz koje proizilaze sve jeresi i koje ona gradi usvaja i ozakonjuje, sve te jeresi koje udaraju na dogmat o Jednoj, Svetoj, Sabornoj i Apostolskoj Crkvi. Osim toga, ona se razvija, uči, nameće i predaje od strane Patrijaraha i Episkopa u vidu nove dogme o Crkvi i kao nova eklisiologija. Prema tome, nijedna Crkva nema pravo da zahteva isključivo za sebe karakter istinite, prave i Vaseljenske Crkve. Svaka od njih čine po jedan odlomak, jedan deo, ali ne i celovitu Crkvu. Sve zajedno čine Crkvu.

Sve međe (definicije) koje su postavili Oci su pale; tako da više ne postoji linija razgraničenja između jeresi i Crkve, između istine i zablude. I jeresi su crkve, a mnoge od njih, kao što je papska (katolička), smatraju se sada sestrinskim crkvama, kojima je Bog, zajedno sa nama, poverio brigu za spasenje ljudi (17).

I u jeresima postoji blagodat Svetoga Duha, zato su njihovo krštenje, kao i sve ostale svete tajne, valjane. Svi koji su kršteni, bez obzira kojoj jeresi pripadaju, članovi su tela Hristovog, Crkve. Osude i anateme Sabora više ne važe i treba da budu izbrisane iz bogoslužbenih knjiga. Nas su smestili u „Svetski Savet Crkava“ i mi smo u suštini izdali – samim uključenjem – našu crkvenu (eklisiološku) samosvest. Ukinuli smo dogmu o Jednoj, Svetoj, Sabornoj i Apostolskoj Crkvi, dogmu „jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje“(18).

7. Ovaj međuhrišćanski sinkretizam se razvio i sada proširio i na međureligijski sinkretizam, koji izravnava sve religije sa jedinstvenim, božanskim poreklom i od Hrista otkrivenim bogopoštovanjem, bogopoznanjem i životom po Hristu. Ovim je dakle, napadnuta ne samo dogma o Jednoj, Svetoj, Sabornoj i Apostolskoj Crkvi u odnosu na jeresi, nego i temeljna dogma jedinstvenog u svetu Otkrivenja i spasenja ljudi kroz Isusa Hrista, u odnosu na religije sveta. To je najgora zabluda, najveća jeres svih vekova.

8. Verujemo i ispovedamo da je spasenje moguće samo kroz Hrista. Svetske religije i jeresi vode u propast. Pravoslavna Crkva nije samo istinita Crkva; ona je jedina Crkva. Samo ona je ostala verna Evanđelju, Saborima i Ocima, i sledstveno tome samo ona predstavlja istinitu katoličansku (Sveobuhvatnu i Vaseljensku) Crkvu Hristovu. Po prepodobnom starcu Justinu Popoviću, Ekumenizam je zajedničko ime za sve psevdocrkve Zapadne Evrope. Njihovo zajedničko ime je svejeres (panjeresi) (19).

Ovu svejeres i panjeres, prihvatili su mnogi Pravoslavnih Patrijarsi, Arhiepiskopi, Episkopi, klirici, monasi i laici. Nju propovedaju „otkrivene glave“ (gologlavi), nju primenjuju i nju nameću u praksi, uzimajući učešća (zajedničareći) na razne načine sa jereticima, u zajedničkim molitvama, razmenama poseta, pastirskom saradnjom, postavljajući sebe suštinski izvan Crkve. Naš stav koji proizilazi iz kanonskih Saborski odluka i iz primera Svetih je jasan. Svako mora ozbiljno shvatiti svoje odgovornosti.

9. Naravno da postoji zajednička (kolektivna) odgovornost i pre svega naših arhijereja i teologa orijentisanih u punoći Pravoslavlja, ako svoje duhovno stado okreću ekumenističkom razmišljanju. Njima poručujemo sa strahom Božijim i ljubavlju, da su takav njihov stav i otvorenost prema ekumenskim aktivnostima, sa svake strane dostojni osude, jer:

a) zaista dovode u pitanje našu pravoslavnu veru i otačko predanje;

b) seju sumnju u srca pastve i zbunjuju mnoge, vodeći u podele i raskole, i

v) odvlače deo pastve u zabludu, zavodeći ih u prelest i time u duhovnu pogibao.

Poručujemo dakle, da iz tih razloga, oni koji se kreću u ekumenističkoj neodgovornosti, bez obzira na položaj koji zauzimaju u Crkvenom Organizmu, suprotstavljaju se predanju naših Svetih i prema tome nalaze se nasuprot njih.

Dakle, njihov stav i mišljenje mora da bude osuđeno i odbačeno od svih arhijereja i vernog naroda.

Ispovedanje vere je potpisano nakon provere svih dokaza“.

.

Episkopi koji su potpisali ispovedanje vere:

Mitropolit atinski Pantelejmon
Mitropolit kitiron i antikitiron Serafim
Mitropolit etolski i akarnaniski Kozma
Mitropolit pirejski Serafim
Mitropolit gortinski i megalopolski Jeremija, profesor Teološkog fakulteta u Atini
Episkop raško-prizrenski Artemijeo
Mitropolit Natanail nevrokopioski (Bugarska)
Vladika Georgije (Šefer) Maifield, iguman manastira Svetog Krsta u Vajne, Zapadna Virdžinija

Svetogorski igumani koji su potpisali ispovedanje vere:

Arhimandrit Hristodulos, iguman Svetog manastira Kutlumuš – Sveta Gora
Arhimandrit Josif, iguman Svetog manastira Ksiropotamski – Sveta Gora
Arhimandrit Filoteos, iguman Svetog manastira Karakalu – Sveta Gora
Arhimandrit Agaton, iguman Svetog manastira Konstamonitu – Sveta Gora
Arhimandrit Nikodimos, iguman Svetog manastira Filoteu – Sveta Gora
Zatim slede još potpisi, više od 23 200 drugih potpisnika

Svi sveštenici, monasi, monahinje i laici, koji žele da učestvuju u ovoj maloj pravoslavnoj veroispovesti mogu napisati ovako: „Slažem se sa ispovedanjem vere protiv ekumenizma i potpisujem“.

Ovaj mali gest će biti dobro delo, a doneće i uštedu.

Vaše potpise i nešto informacija o sebi, vaše ime, kao i vaše zanimanje (profesiju) ako ste u svešteničkom ili monaškom činu, navedite i pošaljite na:

Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: [email protected]

__________________________________________________________________________

1. Pogledaj raspravu Genadija Sholarisa, Patrijarha Carigradskog: „O jedinom putu spasenja ljudskog roda“ u „Sabrana dela 1-8″, Pariz, 1928-1936, publ. L. Petit – X. Siderides – M. Jugie, Vol. III, 434-452.

2. Jn. 8,12 : „Ja sam svetlost svetu; ko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života“. Jn.3, 19: „Svetlost dođe na svet, a ljudi više zavoleše tamu negoli svetlost“.

3. D.Ap. 4,12.

4. 1 Jn. 4,2-3: „Svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u telu došao, od Boga je; a svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao, nije od Boga; i to je duh antihrista, za koji ste čuli da dolazi, i sada je već u svetu“.

5. Vidi Pouke Sv. Kozme Etolskog, I. Menunos, „Učenje Kozme Etolskog (sa biografijom), Atina, A1, 37, str. 142: „Sve vere su lažne, krivotvorene, sve su od đavola. Ovo sam shvatio kao istinito, božansko, nebesko, ispravno, savršeno, iz mojih i vaših reči: da je vera pobožnih pravoslavnih hrišćana dobra i sveta, i da mi moramo verovati i biti kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetog“.

6. „Beseda pred progonstvo“ 1, EPE 33, 186.

7. Pismo 90, „Najsvetijoj braći i episkopima na Zapadu“, 2, EPE 2, 20.

8. Gal. 1, 9. Beseda na Poslanicu Galatima, 1, PG 61, 624.

9. Mansi, 13, 409-412.

10. Moralnu raspuštenost i dekadenciju, čak i među sveštenstvom, uočio je još početkom 15. veka sveti Simeon Solunski („Šesnaesta dogmatska poslanica“ u D. Balfur, sveti Simeon Solunski, „Bogoslovska dela“, Vladatonska zbirka odlomaka 34, Colun 1981, str. 218: „Štaviše, oni uopšte ne smatraju, čak ni sveštenici, da je pakao plata za blud, nego bestidno bludniče sa konkubinama i mladićima, i pritom svaki dan služe u crkvi“. Isto, 15, str. 216: „Oni ne slede evanđelski način života; jer za njih nikakva raskoš ni blud nisu stvar dostojna osude, niti bilo šta drugo što nije dopušeno hrišćanima“. Moralna dekadencija koja se u novije vreme zapaža čak i kod pravoslavnih sveštenika, jeste posledica ekumenističkog liberalizma i sekularizma.

11. Dijalog 23, PG 155, 120-121, Poslanica o blaženstvu 5, u D. Balfur, Simeon Arhiepiskop solunski, „Bogoslovska dela“, Vlatadonska zbirka odlomaka 34, Solun 1981, str. 226.

12. Prva kanonska poslanica, Amfilohiju Ikonijskom, Prvi kanon.

13. U tekstu 9. Generalne skupštine Svetskog saveta crkava održanog u Porto Alegreu u Brazilu 2006. godine, koji su prihvatili i predstavnici Pravoslavnih Crkava, a koji je naslovljen „Pozvani da budemo jedna crkva“, u 8. odeljku piše: „Svi oni koji su kršteni u Hrista, ujedinjeni su Njegovim imenom“. Odeljak 9: „To što svi mi kroz krštenje u ime Oca i Sina i Svetog Duha zajedno pripadamo Hristu, pruža crkvama mogućnost i poziva ih da hode zajedno, čak i kada se ne slažu. Mi smo uvereni da postoji jedno krštenje, isto onako kao što postoji jedno telo i jedan Duh, jedna nada našeg zvanja, jedan Gospod, jedna vera, jedan Bog i Otac svih nas (v. Ef. 4, 4-6)“ Mitropolit pergamski Jovan (Ziziulas) u svom članku „Pravoslavna eklisiologija i ekumenistički pokret“ Suroški eparhijski časopis (Engleska, avgust 1985, br. 21, str. 23) utro je put ovakvom gledištu, tvrdeći: „Unutar krštenja, čak ako i postoji neka podela, podvojenost, raskol možete još uvek govoriti o Crkvi… Pravoslavlje, barem po mom shvatanju, učestvuje u ekumenističkom pokretu kao pokretu krštenih hrišćana, koji su u stanju podele zato što ne mogu zajedno da izraze istu veru. U prošlosti se ovo dogodilo zbog nedostatka ljubavi, što sada, Bogu hvala, iščezava“.

14. Pravdanje bekstva u Pont 82, EPE 1, 176.

15. Beseda na Poslanicu Rimljanima 22,2, PG 60,611. Na Poslanicu Filipljanima 2,1, PG 62,119.

16. Ispovedanje vere izloženo u Firenci u Documents relatifs au Concile de Florence, II, Oeuvres anticonciliaires de Marc d’Ephese, par L. Petit, Patrologia Orientalis 17, 442.

17. Videti zajedničko saopštenje pape Jovana Pavla II i patrijarha Vartolomeja prilikom njegove posete Rimu 29. juna 1995. godine. Isto je proklamovano i ranije od strane Mešovite teološke komisije za dijalog između Pravoslavlja i papista, u Balamandu u Libanu, 1993.godine.

18.Ef. 4,5.

19. Arhimandrit Justin Popović, Pravoslavna Crkva i ekumenizam, Solun, 1974. god., str. 224…4

32 komentara

 • Receno je i pisano koja ce sve zla doci na zemlju:
  I odpadanja od vere
  I jeresi
  I ekumenizam
  I dolazak antihrista
  I da ce zasesti na svetom mestu
  I da ce ukinuti zrtvu svagdasnju
  I postavice gnusobu pustosnu
  I da ce vladati do roka
  I da Bog ne skrati dane vladavine antihrista niko od vernih ne bi ostao, ali
  izabranih radi skratice Bog dane vladavine njegove

  Ali mi da ne ucestvujemo i ne pristajemo na ta zla
  Nego uvek da budemo protiv njih

  A ne kao sto nas jadni, zaslepljenu patrijarh Irinej kaze:
  “ – Ekumenizam je realnost. “
  Pa posto je realnost i on se priklonio tome.

  Realnost su i svakojake lazi, i kradje, i preljube, ima ih svuda oko nas, niko ne osporava, zaista postoje, realnost su, pa i nasilnistva, i ubistva, i jeresi, i jeres nad jeresima “ ekumenizam „. A taj ekumenizam za papu, papiste, i sve druge vere (osom nas Pravoslavne Hriscane) je njihova svrha zivota, njihov posao je da budu protiv Hrista i Hristove Crkve. Zato su druge vere nisu sa nama Hristovom Crkvom, dakle nisu sa Hristom. A Hristos rece: “ Ko nije sa mnom, protiv mene je.“. Ali oni su neprijatelji i protivnici Hrista i sta drugo da se ocekuje od njih nego da raspnu Hrista, kao sto i ucinise jednom, i da uniste Crkvu NJegovu.
  A ti ako si Crkva Hristova (Hriscanin) i pristajes na ujedinjenje sa njima, na ekumenizam,ili radis na tom ujedinjenju, ti si kao oni sto su predavali Hrista na raspece, ti si novi juda koji ga sad izdaje ponovo. Pa ma ko bio:
  Bilo da si laik ( obican vernik)
  Bilo da si monah
  Bolo da si svestenik
  Bilo da si vladika
  Bilo da si patrijarh ili ma ko iz crkvenog klira.

  SPASI BOZE LJUDI SVOJI I BLAGOSLOVI NASLEDJE SVOJE
  AMIN

  neznatni sluga Bozji Goran Vrtogoski

 • Gorane, teške riječi osude iz tebe, teške, ja da sam protiv Krista, osuđujući ovako osuđuješ i u mene! Pogledaj brate u svome dvorištu pa vidi kako ste razjedinjeni i na koliko ste crkava podijeljeni.

  Mir s tobom u Kristu vazda.

 • Gorane, ja sam katolkinja i ne pada mi na pamet promijeniti nauk o Duhu Svetom,ako sam za ekumenizam onda bi to po meni značilo bratsku ljubav i zajedničku molitvu koliko je to moguće.
  Kad vidim ovako govor recimo tebe o Kristu i ljubavi nešto mi nikako ne ide zajedno, vbacati kamenje na onoga koji se moli istome Bogu, ruše se temeljni zakoni o ljubavi koje je Krist ostavio, ja se stvarno ponekad pitam čitaju li pravoslavci Sveto Pismo pa da onda to i žive, a lijepo piše „ne sudi…“
  I nije papa Jovan nego Ivan, molim lijepo.Niste privojili papu i pokrstili ga. Dajte malo pazite na pravopis.

 • pedersko pedofilsko masonska organizacija po nazivom vatikan,je satanisticka organizacija,koja se nemoze nazvati crkvom i koja je kriva za sve pogrome inasilja koji su izazvani od pocetka njihovog pada.imvi sebe nazivate crkvom a vencavate pedere vasi svestenici siluju malu decu ubijate,i ti govoris o ljubavi,nema tu nikakve ljugbavi,nego ste zavedeni djavolom i vasa slepoca je neizmerna.niti znate kme se molite niti znate zasto.i ne dirajte pravoslav ni svet jer mi nemamo potrebu niti zelimo biti svama,jer svetlost i tama nrmaju nikakvu zajednicu, u protivnom sve nuklearno oruzje sto imamo uptrebicemo protiv vas ukoliko se drznete i ne smirite!

 • i js da dodam ANATEMA NA SABOR I NA SVE ONE JOJI UCESTVUJU U SVEMU TOME, I PROKLET DA JE SVAKO KO IZDA GOSPODA,I KO SE NEDRZI SVETOTACKOG PREDANJA I JEVANJDJELJA!SLEPCI JEDNI SRAM VAS BILO IVI GLUMITE NEKE VODJE I PATRIJARHE,I IDETE ORGANIZACIJI KOJA IZDAJE S VE SVETO, I KOJQA VAS JE UBIJALA,PALILA KLALA VASU DECU I DA VI SA SLUZUJETE SA NJIMA NECUVENO!UKOLIKO TO URADITE SVAKI PRAVOSLAVNI VERNIK I KOJI JE PRAVI TREBA DA PRESTANE OPSTITI EVHARISTICKI SVAMA, JER VI VISE NISTE LEGITIMNI PREDSTAVNICI BOZJI,NEGO ZBORNICA SOTONINA,BOG BLAGOSLOVIO VLADIKU ARTEMIJA, JER PRAVO KAZE COVE!

 • i ova nesrecnica pojma nema niti zna sta govori,satana pokusava i nastoji da razbije jedinstvo pravoslavne crkve kroz njih upravo,a orazdvojenosti i nistavnosti kod njih luteranstvo babtisti,protestanti sve jeres do jeresi i nakraju svejeres,sta kazati drugo do jad i beda , DEMAGOGIJA DESTRUKCIJA MORBIDNOST DO SRZI,POKVARENOST I LICEMERJE,SVE ONO STO JE JEDNOM RECJU KAZANOKURVA MATI MRZOSTIMA ZEMALJSKIM, VAVILON VELIKI,I MESATI SE SA TAKVIM TOJE BEZUMLJE I SLEPOST,ALI SVE TO NA ISPUNJENJE TAJNE BOZIJE.KO SE POMESA SA NJIMA SA TIM GADOVIMA IZGUBICE BLAGODAT NEKA JE SVIMA JASNO,SACUVAJNAS BOZE OD JERETICKE SIZME.I LJIGAVE MASONSKE ORGANIZACIJE KOJA JE U CENTRU BLJUNTAVOG VATIKANA KUTRVE NAD KURVAMA!

 • Ivane, pročitavši tvoje mrziteljske i neistinite komentare mogu te samo svrstati u neki konc logor kojim si zapogovijedao a ne u kršćanina. Daleko si ti od kršćanina, jel ti čitaš Božje zapovijedi, Sveto Pismo? Ja bih tebe nazvala srbočetničkim „vjernikom“.
  Lažljivče bezobrazni! Pa iz tebe sama sotona govori. Tko vjenčava pedere? Jesti ti pomiješao anglikance sa katolicima????Daj se malo informiraj o inicijativi za brak i obitelj, onda bi vidio da smo protiv. Pedefila ima i među Srbima i pravoslavcima, grijeh je grijeh, moja duša je moja a ne koletktivna kao i tvoja a tvoja je puna osude, pronađi ljubav u svom srcu da barem ne osuđuješ. Ti mene podsjećaj na tamo neke godine iz rata iz kojih ne govori vjernik nego mrzitelj i ubojica.Ko tebe dira ovdje, imaš svoju sobu i moli se Bogu.Sa tobom se ne bih molila nego za tebe da se oslobodiš od te sotone što vrišti iz tebe.Slušaj bezobrazniče,upoznala sam normalne pravoslavce a ti nisi među njima. Biti u ljubavi ne zanači nekom nešto nametnuti niti oduzeti, to je duhovni jezik koji ti ne razumiješ jer očito nikada nisi ni pročitao Božju Riječ.
  BRAVO IVANE, prijetiš se nuklearnim oružjem? Bravo, gdje to piše u pravoslavlju i u Bibliji?????Gdje? Nemoj mi dizati tlak, jer i ja imam svoju priču jednog otimača koji uživa u tuđem.Ti si trn na Isusovoj kruni, sada mu zabijaš svojim otrovnim jezikom u čelo trnje. Razmisli prije nego prozboriš ti koji si VELIKI nad svima.
  ne prosipaj mi pamet o klanju i paleži jer se isto može naći i na vašoj strani, baci kamen bezgrešni čovječe!Što ti samnom obračunavaš? Ja sam bila dijete koje je htjelo mirno spavati i imati sretno djetinjstvo, majmune. Nisi ti nikakav vjernik, sramota pravoslavlja, to si.Pridruži se onom sjevernokorejskom vođi, takav um imaš.

 • Nikad s nekim glupljim nisam komunicirala, daj se raspitaj i informiraj tko su to kršćani, što su katolici i protestanti i baptisti. Neka si ti pravednik, „tko je prvi taj je zadnji“ ali ti nemaš pojma što Bog kaže, tebe goni duh politike i mržnje. Ja dijelim ljude na normalne i nenormalne, ima divnih ljudi pravoslavaca a ima i ovakvih kao ti, takvih nažalost ima više, samo vi niste vjernici, nego imate mač u ruci a na jeziku đavla.
  Glup si. Nikada to nisam nikome rekla, ali si mi toliko digo tlak, da si glup, jadan i prazan.

 • Ima tu ivana dva ili jedan sve je to isti duh, onaj mrziteljski tužiteljski…strašno što nasta samo od mog jednog 🙁 . Hajde Jovane, idi se moli Bogu da nas zatrpa nuklernim oružjem. Idi se moli TOM svom Bogu.

 • Znaš šta je ekumenizam? Uopće se ne moramo ni vidjeti ni biti zajedno u istom prostoru nego biti na primjer u nekoliko sekundi istom duhu. Da ti objasnim. Ako si Kristov onda ćeš naslijedovati ono što Krist uči, ako jesi. Ako je negdje stanje rata npr. u Ukrajini sada, jeli teško pogoditi što bi ti kao kršćanin mogao uraditi? Da se moliš na primjer da dođe mir na sve ljude i da u miru žive. Pa kad se ja tako molim kao katolkinja a ne videći tebe dok se ti tako moliš u tome je jednodušna molitva, U LJUBAVI! Tko te tjera na našu pričest? Tko, ne laži i ne laži više o tome, na to se nikada nitko nije prisilio. Mene nitko nije utjerao u Pravoslavnu crkvu pa sam svejedno ušla i kleknula i pomolila se. Otkud mi pravo? Pa u Kristu, ja nemam ograničenja ljubiti, a ti imaš, samo to što imaš nije od Boga nego od đavla, ovakav govor.Tebe muči zloduh mržnje. To je tako očito. Bog ti pomogao u ovome vremenu posta kojeg ne poštivaš i u kojem i mene odvlačiš u ovakva stanja da ti moram napisati „majmune“, da zgriješim zbog tebe. Jer meni je počela Korizma, pogledaj u šta si me uvukao, gdje je tvoj post od mržnje? Ma neću više ulaziti u dijalog, mogu ići na ispovijed zbog tebe.

 • vi ste jadni i bedni i dzaba ides na ispovest,jer ti tvoji nazovi svestenici nemogu dati tebi oprost,jer su davno iz gubili blag odat,i samo se uprazno molite i pricescujete jer vam to nevredi nista,a kroz istoriju koje koga klao i napadao pod okriljem ljigavog vatikana znase, i jasenovac,i dlicne logore,sa vana jedan duh biti pa toje zalosno i nedao bog.mi cemo se boriti i ostati verni do smrti.a ti sebe preispitaj u sta veruje i kako treba pravilno verovati.i ako si se nasla u rome i treba da svatis da ne samo ti nego celi zapad je amoralan i vama vise netreba popustati jer ste amoralne zveri,nego se braniri od vas onako kako to nalazu nase mogucnosti jer ste dojadili i bogu i narodu svekolikom i sva zla su proizasla i vi stese utopili u tome jer vasem papi je bog jedino novac i vlast i vise ne lupaj glupostti,i ako si se ti nasla u tome i ako su te pogodile gore navedene reci to i treba tako da vas neko prodrma iz zablude.

 • Ti nisi vjernik. Neka ti se Bog smiluje. Nikada nisi pročitao „ljubite svoje neprijatelje“ ako sam ti ja takav neprijatelj, nego si pročitao da sam zvijer za tebe, i da nas treba nuklearnim oružjem. Koja je to Biblija, ajde reci, koja? Jel ti imaš Bibliju osim zakona? Po čemu će te Bog suditi? Po zakonu kojeg nije On dao ili po onome što je napisano u Riječi?
  Niti jedan vaš svetitelj ne govori kao ti, niti jedan. Poradi na svom srcu i sve će biti u redu i nećeš se opterećivati mržnjom koja te jede. Meni je tako svejedno na kojem si ti putu ako imaš ljubavi u sebi za bližnjega. I prije će se spasiti čovjek koji ne vjeruje u Boga ili ne ide na ovakvu liturgiju kao ti nego ovakav mrzitelj braće svoje. Ako se pitaš tko je tvoj brat onda ti ja kažem, to je tvoj bližnji a bližnji ti je čak i tvoj neprijatelj iako ja to nisam u srcu kako ti zboriš o meni. Nikada nisi naučio da tuđe cijeniš da bi se tvoje poštivalo, a to što ti meni spominješ Jasenovac, misliš da se tebi neda ništa naći, tko je poklao mnoge katoličke svećenike,križni put itd, i ovaj rat u kojemu se toliko toga dogodilo a vas su mediji lagali. Vidiš, sve ovo nije vjera nego politika i ovo što sam ti ja nabrojala nije vjera nego osuda, neprijateljstvo, a tvoje je kao vjernik da izabereš Gospodnji put. U Gospoda je tezulja, ili vaga ili kantar, pa što ,mu oduzimaš pravo da on sudi nego se ti uznosiš kao vrhovni sudac. Ako su zemaljski sudovi nepravedni pa i u mom slučaju jako jesu Gospodnji je pravedan. Neka ti se Bog smiluje u ovo korizmeno vrijeme ili kakvo god je u vas, vrijeme je posta kažete, pa posti brate od mržnje i osude.
  Ne vidim smisla dalje, možda je i ovo bilo suvišno.Nemoj se baviti oprostima i ono što ne ide na tebe i tvoju službu, bavi se svojom dušom, svega u njoj ima, ali gdje JE NESTAO BOG? Čak je i patrijarh ispred njega, nigdje ne spominješ onoga u kojega vjeruješ. To je jadno.
  Džaba tebi tvoja vjera ako je bez Boga, bez smisla i ako je napunjena samo ovim što si napisao, to nije vjera, to je zloupotrebljavanje vjere u političke i nacionalne svrhe. I to one gonjene sotonom. Slušaj, Ivane, pričala sam ja i sa drugim pravoslavcima na ovom blogu, i našlo ih se u kojih je vjera, oni ne misle kao ti nego misle srcem u kojem stanuje Bog, to i tebi želim da nađeš, tako ti Bog pomogao, Otac, Sin i Duh Sveti, svi sveci i anđeli Božji i Blažena Djevica Marija.Amen. I sretno i s blagoslov, ne daj da ti đavao ukrade blagoslov ili je već ukrao?

 • Samo jedno pitanje, Ivane, kako se zove crkva kojoj ti pripadaš,nadam se da ćeš mi bar taj odgovor ostaviti, dobro je znati. Zbunjena sam pored toliko crkava.

 • postoji jedna jedinstvena prava istinita crkva,a toJE SVETA SABORNA APOSTOLSKA PRAVOSLAVNA CRKVA,sve ostale su laz,obmana,zabluda..katolivka rimska organizacija,protestanti jos gori od njih luteranci itd,demagogiji nigde kraja,obrati se na pravi put da nebi bozji gnjev bio na vama a vreme je blizu,rimska organizacija je izgubila blagodat,odvajanjem od ucenja svetih otaca crkve,svoji otpadnistvom samo je tonula iz greh u greh,u sve vecu zabludu i egoizanm,zelja za vlascu i novac i nista drugo.i po bozjem obecanju njih ceka sud ukoliko se ne obrate,priznaju svoju zabludu,jer je jedino tako moguce vratiti se bBogu.sve ostale religije su zabluda,budizam sintoizam razne sekte i jereticka ucenja,mogu se nazvati iole religijiom ali ne i pravom verom koja daje spasenje jedino moguce.jer sva ostala ucenja osim pravoslavnog su laz i obmana koja vode u propast,bez obracanja istinitom pravoslavnom ucenju vas ceka pogibao jer ce se nad vama izvrsiti sud radi osvarivanja tajne bozije,a i na one koji odpadnu od pravoslavlja,nedaj boze!duboko me iritira to i vredja i ugrozava sto neki od episkopa suruju sa rimokatolicimami pravoslavni cemo se boriti protiv njih i odstraniti ih jer su kukolj i velika pretnja po pravoslavni svet i mi ostajemo do same smrti protiv ekumenizma,imasonna koji su se tamo ugnezdili,dakle dobar cemo rat ratovati.BOG NA POMOC!

 • Hvala Ivane na odgovoru. Za ono „glup i majmune“ oprosti mi to sam rekla u ljutnji.
  Nije meni do ekumenizma, nikad ne idem na te susrete, bolje je da svatko ostane u svome, jer meni je ponižavajuće moliti se sa protestantima na način „da se njih ne povrijedi“ pa da se Marija ne spominje. Meni je to ponižavajuće bez obzira što mislila moja Crkva. Ionako na tim susretima bude dva i pol čovjeka, ne moraš se bojati. Ali da jesam za mir među svima nama JESAM pa ako je to nešto loše… Ako misliš da si ti u pravu i tvoja crkva, s moje točke gledišta sve što iz ljubavi možete učiniti za Gospoda jest moliti za nas a ne mrziti. Molitva ne može biti nešto loše, jer moleći za druge moliš i za sebe i ostvaraš prostor u svom srcu da Bog djeluje i raširi ga za ljubav. Vjeruj mi, ako želiš rasti i napredovati u Kristu, potrebno je najprije polaziti od sebe i svoje duše, pusti kolektivne optužbe, ima svugdje kukolja, ima i u RKC još kako, ima u kod vas zar ne, htjedoh reći tvoje jedino oružje treba biti molitva i pokajanje za svoje grijehe,oprost neprijateljima i svima onima koji su te povrijedili. Samo tako možeš dalje a da ne ostaneš u živom blatu, jer i sotona se služi duhovnim zamkama da te zarobi i ne pusti bliže Bogu.
  Neka ti Bog pomogne. Nisam se htjela svađati, pustila sam da malo vremena prođe da u miru svoga srca napišem ovo. Tako neka ostane što se mene tiče.
  I da, želim ti svako dobro od Gospoda.

  Izraz 🙁 koji sam na početku ostavila bio je za to jer je tekst žestoko napisan a ne zato jer ja želim ekumenizam ali mi i ne smeta ako netko iz pravoslavnog svijeta želi putem mira komunicirati sa drugim vjernicima. Preko mira đavao ne može ništa. I meni ne može ništa sada u srcu to ti jamčim, ljutnja dođe i prođe ali mirno srce nema loših osjećaja, samo praštanje.
  Zbogom.

 • E pa lepo ste se ispricali. I svaka cast onome sto izmisli internet i posredni razgovor,jer da ste razgovarali licem k licu vi bi ste se pobili.

  Pomenuvsi presvetu, precistu,preblagoslovenu,slavnu Vladicicu nasu

  Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju

  Sa svima Svetima

  SAMI SEBE, I JEDNI DRUGE, I SAV ZIVOT SVOJ HRISTU BOGU PREDAJMO.

  Amin!

 • Gorane, ja se ne tučem nikada, da smo razgovarali licem u lice vjerojatno bi bilo više obzira ili ne bismo trošili vrijeme na susret. Nadam se da si sa zabavio čitajući. A onaj koji je izmislio internet napravio je veliku uslugu đavlu. Ako te baš zanima, da mi ovako u lice netko nešto kaže vjerojatno bi se okrenula i neimala posla nikakva sa takvim načinom razgovora.
  Što se tebe tiče mogao si ostaviti neko mišljenje, a generala iza bitke nađe se uvijek.
  Moje oružje je praštanje uvijek i onda kada me boli a ako se naljutim, i ja sam čovjek kojega se može povrijediti.

 • Ja sam isto što i ti pred Bogom, dijete Božje.Udana žena. Čemu to pitanje? Nisam baš shvatila, ali evo ti odgovor. Možda smatraš ako sam žena da nemam što pisati ovdje 🙂
  „nešto drugo“- pomalo mi je smiješno, a što bi ja to drugo mogla biti? Vanzemaljac? Ne znam što si htio postići komentarom ali si me nasmijao. Oprosti ako nisam shvatila komentar.
  A ti, tko si ti? Dječarac, momak ili nečiji suprug ili svećenik?
  Srdačan pozdrav.

 • За нас Православне који остајемо верни светом Богочовечанско-центричном Предању Православља, сваки папа који усваја горе споменуто, не само да није свети, нити блажени, нити братски свештеник, него је насупрот тога, као онај који искривљује Свето Писмо Богочовека Христа, непријатељ Христов и издајник Православља. Он је до дана данашњег заправо највећа препрека за уједињење у истини Исуса Христа. Он је архијеретик и кривац за вечни грех истрајања у непокајаности, у највећем скандалу Хришћанства – папистичком тоталитаризму.

  Црква у Риму није света, јер се није покајала за многе јереси. Она је отпала од Истине и услед тога и од благодати Божије и од Апостолског прејемства. Папа и црква у Риму би постали свети, само након покајања за све њихове анти-јеванђелске јереси, и тада би постали вредни нашег поштовања. Црква је одувек веровала на овај начин, па тако верујемо и ми. Ово је вера коју је исповедио и Св. Григорије Богослов: „оно чему сам научен од Светих Отаца, тако и ја учим.“[2] А ми нисмо нити светији, нити паметнији од великих Отаца: Светог Фотија, Светог Григорија Паламе, Светог Козме Етолског, Светог Никодима Агиорита, па да мењамо побожност Цркве и да исповедамо другачију веру, компромишући оно око чега компромиса нема.

  Остајемо са благодаћу Божијом и са благословом Светих Отаца чврсто у свему што смо примили, у чему смо крштени, научени, што исповедамо и верујемо, дошавши на ово место Пресвете Богородице (Света Гора) одбацујући свет – ако ико „… јави вам јеванђеље другачије него што вам јависмо, проклет да буде“ (Гал 1,9).

  Схватамо потешкоће клирика и мирских теолога који живе у свету, да разумеју ову поруку. Светски морализам и хуманизам учинио је њихову савест мање осетљивом. Због тога их покорно замољавамо да не суде о овој поруци по мерилима света, него по вечним мерилима Светог Писма и Светих Отаца. Ко смо ми да замењујемо вечне норме Цркве са нашим властитим? Да ли ми то имамо светост, мудрост, аскетизам и исповедништво Светих Апостола, исповедника и светитеља наше вере, па да имамо право да судимо другачије од њих?
  Нравится · · Поделиться · несколько секунд назад ·

  Ivan Ljubic
  Написать комментарий …

 • Ivene, pozdrav i spasiba (nemam ćirilicu jer ne znam staviti ako se može uopće); imam mnogo svojih križeva da bi se bavila papom, stvarno ako ga se i sjetim (moj grijeh), neke pape su mi više srcu a neke ne. Mislim da bi više bilo mira u svim srcima kada ne bismo naglašavali taj jaz toliko, na neki način tada ti i mir duše odvlači misao o papama i slično,kao da se ja bavim patrijarsima, Bog ih blagoslovio i to je to.

  Gorane,nemam kćer nažalost, ali imam nešto drugo za tebe pa ću ti to pokloniti.

  Moli za ženu, svetu ženu. Jako je važno da moliš za onu ženu koju je Bog tebi namijenio, prepoznat ćeš ju a ti moli. I budi strpljiv i Bogu zahvalan.

  Molitva se može moliti i u muškom i u ženskom rodu.

  Bože moj, stvorio si me da budem muškarac. Prihvaćam naum Tvoj sa mnom. Evo, prepoznajem se kao muškarac. Prepoznajem u sebi kako trebam biti nečija pomoć i muž. Dok to ne postanem, nemirno je srce moje. No, poznajem svoju slabost i sa žaljenjem Ti priznajem svako svoje zlo. Zato se Tebi, Stvoritelju svome, utječem. Spasi me od napasti da, u pustinji svoga srca, sam tražim ženu. Spasi me i od tuđih napasnih želja da me na svoj način ožene. Prihavaćam jedinu ženu za koju si me pripravio već onda kada i me stvorio kao muško. Ne znam gdje je ona. Ne znam tko je ona. Možda sam ju već i vidio, ali ju bez Tvoga Duha nisam mogao prepoznati. Zato Ti predajem svoje srce i sav svoj život. Učini me blagoslovljenim mužem tvoje sluškinje, a moje blagoslovljene žene. U njoj Ti dođi po mene te nam budi čuvar braka i obitelji. Na Tvoju slavu želim živjeti svoj brak i tvojoj slavi posvećujem svoju plodnost. Tako neka bude! Amen.
  Kada se ona preda mnom pojavi, a Ti mi iznutra objaviš kako je to ona, neću se opirati jer Te poznajem, Ljubavi. Znam da nisi ni šum što prolazi ušima, ni strast u udovima što se diže kao lav da bi zatim nestao, kao smrt s plijenom života. Nisi ni rumenilo zbunjenih obraza, nego si Ljubav vječna; vječni lahor srca što sve podnosi i iza svega ostaje. Na stupovima istine leži hram Tvoj, a predvorje mu pun nepatvorene dobrote i rijeke života izviru iz njega. Taj hram je Čovjek što si ga stvorio; taj hram je brak. U svetištu me čekaš, spoznatljiva Tajno, kako bi mi svoje lice otkrio i učinio me svojim živim oltarom. Predajem Ti se i posvećujem zauvijek. U Tebe se uzdam, o da se ne postidim nikada.

  Evo Gorane, ako ti ne smeta molitva koja je donijela puno ploda i ženidbenih jedinstava iako su joj se mnogi smijali, napisao ju je jedan svećenik katolički, što mislim da sada nije važno niti se suprotstavlja ičemu iz pravoslavlja (valjda). Da bi našao dobru ženu važno je da i ti sam nastojiš oko vjere i da iz vjere očekuješ tu odabranicu. Nije isto kad se vjernik oženi nevjernicom i obrnuto, veći je križ i teže je i teže je stići do zajedništva. Poslušaj mudriju po iskustvu. Ova molitva ako ju moli djevojka samo treba zamijeniti neke rodove i imenice u ženskom rodu. Moliti s vjerom, predanjem i poniznim srce a ne kao magijsko ponavljanje, tada ništa. I biti strpljiv bez obzira na okolnosti. I bit će ti. Neka ti je s blagoslovom i sretno.

 • Gorane, uguglaj KRŠĆANSKO UDVARANJE U SVIJETU NAGLAŠENE SPOLONOSTI, otvorit ćeš dobru knjigu u pdf formatu, vjerujem da će ti pomoći. Toliko i pozdrav.

 • Какво лицеремрство. исповедање вере против екуменизма потписали они који славе Божић 25. децембра по Грегоријанском ( новом ) календару који прва екуменистичка новотарија коју је увела Грчка „православна“ црква. Нови календар је јерес која је АНАТЕМИСАНА неколико пута.

 • мартина одрекни се папе сотониног сина покај се и врати се истинитој вјери православној а не педерско папско сотонској

 • Anatema Ekumenizmu toj jeresi nad jeresima.Zivelo svetootacko predanje u nama ,istinski pravoslavnim hriscanima.Neka ostane medju nama zivo svetootacko predanje.Ziveo Sveti Marko Evgenik ,mitropolit Efeski,KAO CUVAR I BRANITELJ ISTINSKOG PRAVOSLAVNOG HRISCANSTVA.Toliko od sluge bozijeg Željka Pantića.

Ostavite komentar