PENZIJA NIKOLE TESLE

Nikola Tesla je dobijao penziju od Kraljevine Jugoslavije. Objavljujemo ekskluzivno – penzija Nikole Tesle i ček za penziju koju je Nikola Tesla dobijao

 

Nikola Tesla je bio veoma ponosan. Odbijao je novčanu pomoć od privatnih lica i dobrotvora koji su cenili njegov rad i doprinos svetu, čak i od onih koje je on sam poštovao. Odbijao je i pomoć od strane kompanija.

U pismu upućenom od januara 1935. generalnom konzulu Jugoslavije u Njujorku, gospodinu Jankoviću, Nikola Tesla ga je molio da izvesti Mihajla Pupina, da bi svaki pokušaj novčane pomoći smatrao teškom uvredom, i kao znak da je došao kraj njegovom stvaralačkom radu, ali su ga sa teškom mukom nagovorili da prima doživotnu penziju od vlade Kraljevine Jugoslavije u visini od 600 dolara mesečno, kako bi mogao da plaća boravak u hotelu i ima za život. Tako je penzija Nikole Tesle zasluga Kraljevine Jugoslavije.

Evo kako je izgledao jedan od čekova za penziju koji je dobijao Nikola Tesla. Vidi se rukopis i potpis Nikole Tesle na čeku. Originalan ček se nalazi u Medjunarodnom Centru za istraživanje nasledja Nikole Tesle u Beogradu.

.

Penzija Nikole Tesle isplaćena čekom

 

Izvor: www.teslaheritage.com