Kako bolje pozicionirati web sajt? SEO optimizacija

SEO optimizacija sajta za cilj ima što bolje pozicioniranje web sajta na Google-u, kako bi imao što veću (relevantnu) posetu. SEO je skraćenica od Search Engine Optimizatin, što u prevodu znači „optimizacija za pretraživače“. SEO optimizacija pleonazam, ali ovaj izraz se ustalio u upotrebi pa ćemo ga koristiti i ovde.

 

Na pozicioniranje sajta utiče preko 200 faktora, a velika većina je poznata samo kreatorima Google algoritma. SEO optimizacija se vrši na osnovu svojih iskustava i iskustava drugih. Algoritmi se stalno menjaju i potrebno je stalno pratiti trendove kako bi vaš sajt ostao u vrhu.

SEO optimizacija se deli na dva glavna dela, a to su: Onsite SEO i Offsite SEO. U poslednje vreme pojavljuje se i Social SEO, koji se odnosi na optimizaciju web sajtova pomoću društvenih mreža kao što su Facebook, Google+, Twitter, Pinterest i druge… U ovom tekstu fokus će biti na Onsite SEO optimizaciji.

SEO optimizacija

Ključne reči

Pre nego što pređemo na Onsite SEO, treba objasniti pojam „ključna reč“. Ključna reč je reč ili fraza koju korisnik kuca u pretaživač i za koju se vrši optimizacija web sajta. Recimo da optimizujemo sajt stomatološke ordinacije iz Novog Sada. Ključne reči mogu biti: stomatološke ordinacije Novi Sad, fiksne proteze Novi Sad, čišćenje kamenca Novi Sad, itd.. Optimizacija se vrši posebno za svaku ključnu reč i  njene bliske varijacije (jednina, množina, sinonimi…). Dakle svaka SEO optimizacija počinje odabirom ključnih reči. Ove reči treba da budu relevantne, a konačan izbor uglavnom zavisi od toga koliko se puta mesečno traži neka fraza, koliko je jaka konkurencija za datu ključnu reč i od ličnih afiniteta. Uglavnom nije isplativo raditi SEO za neke fraze koje imaju 10-20 traženja mesečno, osim ako to nisu neke izuzetno profitabilne fraze.

Onsite SEO

Kao što i sama reč Onsite (na sajtu) kaže, Onsite SEO se izvršava na samom web sajtu. Ovaj deo SEO optimizacije se vrši jednokratno i preduslov je za kasnije dobro pozicioniranje sajta pomoću Offsite SEO-a i sam po sebi neće dati neke bitne rezultate, osim ako konkurencija nije zaista slaba (što nije nemoguće, na našoj i dalje nedovoljno razvijenoj internet sceni). Ovde se primenjuju uglavnom ustaljena pravila, kojih se treba pridržavati.

Sadržaj stranice je najvažniji, to je prava vrednost sajta. To je ono zbog čega su posetioci i došli na sajt. Sadržaj treba da bude originalan, zanimljiv, duhovit, informativan, edukativan; u zavisnosti od svrhe sajta. Kvalitetan sadržaj će ljudi deliti na društvenim mežama, a to je Google-u jasan signal da je vaš sajt kvalitetan. Ali pored toga što sadržaj treba da se svidi ljudima, on treba da se „svidi“ i Google-u. Google ceni tekstualni sadržaj na sajtu. Idealno je da se tekst nađe na vrhu stranice i da se kroz njega što više (ali bez preterivanja) provlače ključne reči. Poželjno je da na početku teksta stoji glavna ključna reč. Google je jako pametan i zato je potrebno da se ključne reči provlače smisleno kroz tekst. Ukoliko 50 puta za redom napišete samo „stomatološka ordinacja“ Google će vas sigurno penalizovati, i vaš sajt će završiti na 10. strani pretrage. Svež sadržaj je takođe plus, tako da se vođenje bloga na sajtu preporučuje. Objavljivanje studija slučaja, organizovanje nagradnih igara i slične stvare će privući posetioce na vaš sajt i pozitivno uticati na rangiranje istog.

Domen – ukoliko ste u mogućnosti, treba uzeti domen koji u sebi sadrži glavnu ključnu reč. U našem primeru to bi bilo www.stomatoloskaordinacijanovisad.rs. Domen koji se završava sa .rs će se bolje pozicionirati u Srbiji, dok će se domen .com bolje pozicionirati globalno.

URL treba da opiše stranicu posetiocima, da bude relevantan, kratak, precizan i da sadrži ključnu reč. Preporučujemo da za svaku ključnu reč napravite posebnu stranicu, ako je moguće. Recimo www.stomatoloskaordinacijanovisad.rs/ciscenje-kamenca-novi-sad. Poželjno je da URL i domen budu kratki i ne bi trebalo da budu duži od ovog u primeru.

Title tagovi treba da budu struktuirani prema sledećem pravilu: Primarna ključna reč | Naziv brenda/kompanije ili Primarna ključna reč| Sekundarna ključna reč | Naziv brenda/kompanije. Title tag ima veliki značaj za SEO. Ne bi trebao da bude duži od 70 karaktera (sa razmacina), jer će ga u suprotnom Google skratiti. Ali šta je Title tag? Pogledajte na slici:

Title tag

Meta tag description je opis u dva reda koji se u pretrazi nalazi ispod Title taga. Ne bi smeo da bude kraći od 70 i duži od 160 karaktera, u suprotnom će ga Google sam skratiti. Meta description je poslednjih godina izgubio na SEO značaju, ali se preporučuje da se i tu provuku ključne reči, jer će one biti boldovane ukoliko su korišćene u pretrazi i time privući pažnju korisnika i povećati CTR. CTR ili click trought rate je najlakše objasniti preko primera. Ako se vaš sajt u pretrazi prikazao 100 puta, a na njega je kliknuto 45 puta, vaš CTR je 45%. Što je CTR veći, sajt će imati veću šansu za dobro pozicioniranje. U tom smislu je meta tag description važan za SEO.

Hijerarhija naslova od H1 do H6 se odnosi na glavni naslov, naslov sekcije, podnaslove… Naslov stranice treba da bude H1 i da sadrži ključnu reč. Naslov sekcije treba da bude H2 i da sadrži sekundarnu ključnu reč, i po potrebi treba ići dublje u ovoj hijerarhiji. Preporučuje se da se koristi jedan H1 za jednu stranicu i da naslovi budu kratki i povezani sa tekstom.

AlT atributi na slikama se koriste kako bi Google mogao da prepozna šta je na slici. Google i dalje nije dovoljno razvijen da može sam da prepozna šta je na kojoj slici, pa je potrebno da mu mi to kažemo. To se radi pomoću ALT atributa.

Sajt treba povezati sa servisima Google Analytics i Google Webmaster Tools, jer nam oni daju precizne podatke o našem sajtu, na osnovu kojih možemo da planiramo dalje akcije za unapređivanje našeg sajta.

Prednost SEO optimizacije, i internet marketinga u celosti, je u tome što na vaš sajt dovodi ljude koji ciljano traže vašu uslugu. Kao u primeru, ako neko traži stomatologa u Novom Sadu, to je zato što mu je u tom trenutku ta usluga i potrebna.

Ako vam ovo zvuči previše komplikovano, optimizaciju sajta možete prepustiti i nekome ko se time profesionalno bavi.

Autor: Luka Marić