Dolazeći Antihrist i kraj vremena. O kraju vremena i sveta – otac Tadej

Da li dolazi Antihrist i kraj vremena? Šta je prepodobni otac Tadej Vitovnički govorio o kraju vremena i postojećeg sveta

 

O KRAJU VREMENA

Dolazi kraj vremena. Sam je čovek tome kriv. Stvoreno nije sačuvano. Nisu svi anđeli Satana, njegove pristalice, ali, zbog zavisti duhova zlobe, čovečanski rod je pao. I jedino onaj koji nas je stvorio, može da nas spase. Došao je, uzeo na sebe čoveka, da našu prirodu preobrazi i vaskrsne. Jedino On. Niko drugi ne može. Ali, nisu ga prihvatili. Izraelci još očekuju Hrista. Da dođe, oslobodi ih rimskog ropstva i proširi Izrailj kome će svi da služe. Ali, pred kraj, Antihrist će biti predsednik Ujedinjenih nacija, gospodar sveta. U Ženevi, pre rata, društvo naroda nije biralo predsednika, samo sekretara. Predsednik će biti prvi i poslednji i zato žure da ujedine svet. Osobito Amerikanci. Imamo mi, međutim, Otkrovenje kroz Jovana Bogoslova… Jedan Amerikanac je nedavno opisao kako će Amerikanci sami sebe srušiti, uništiti …

Dolazeći Antihrist i kraj vremena. O kraju vremena - otac Tadej freska sa Kipra Bogorodica Svecarica

Istorija ipak ide svome kraju. Već bi odavno nastupila Apokalipsa i Strašan Sud da nije molitava vernih, koji odlažu ovaj čas. Već šesti vek posle Hrista je bio kritičan za mogućnost kraja. I tada su molitve svetih ljudi odložile kraj. Što vreme bude dalje odmicalo, sve će manje biti pravih hrišćana, sve manje usrdnih molitava i sve manje mogućnosti da se kraj dalje odlaže.

Nevernički talas današnjice neće poštedeti nijednu državu. Ne možemo više očekivati da će neka zemlja, pa neka to bude i pravoslavna Rusija, zasijati svetlošću spasenja za sve ljude. U Rusiji vlada i dalje veliki pritisak na crkvu i veru. Ovaj pritisak pomaže da ljudi postanu ili ostanu verni, tako se i spasavaju. Ali zlo Satane ovladalo je Rusijom. I pravoslavna Grčka sve je više ugrožena, teško da će odoleti uticaju Zapada koji je smišljen. Cela civilizacija danas ide na odvraćanje pažnje čoveka, naročito mladog čoveka od sebe, pogleda unutra, u svoje srce, u svoje stvarne vrednosti. Materijalna kultura ga odvraća od toga pogleda, nudeći mu neprestane zabave i brige spolja. Tako duhovne vrednosti kržljave.

Antihrist će se roditi u jevrejskom narodu i to neprirodnim putem, od jedne device. Dalje je predskazivao Sveti Nil da će se Antihristova slika pojaviti svima, i to slika koja govori. Biće umiljat kao jagnje, mnoge će privući, sve dok ne dobije vlast. Zatim je prorekao da će kardinali ustati protiv pape, a da će monaštvo iščeznuti, jer će se i ono iskvariti. Znake sklonosti materijalizmu kod monaha, Sveti Nil je uočio već u svoje vreme u Svetoj Gori. Na primer, želja za posedom, ili kritikovanje monaha međusobno. A staro monaško pravilo dobro je poznato: Šta god tvoj brat monah u manastiru uradio, ne obraćaj pažnju, nije tvoje da ga opominješ ili kritikuješ.

Sveti Petar se tri puta odricao Hrista, a Sveti Toma je tražio da dodirne rane vaskrslog Hrista, da bi nam bilo lakše kada i danas na isti način odričemo Hrista ili ne verujemo.

Poznata istorija sveta iznosi nešto više od 5000 godina. O onom što je ranije bilo, samo se pretpostavlja. Znamo, međutim, da su Vavilonci prvi bili na pozornici sveta. Nasledili su ih Egipćani, ove Grci, Grke Rimljani, zatim su došli Germanci. I grčevito drže svoju poziciju jer, sad su na redu Sloveni. Zato je Hitler i krenuo u rat za još 1000 godina vladavine. Rade nam o glavi. Ne razmišljaju naši ljudi, čoveče, ne razmišljaju.

Iako smo se takoreći mnogo udaljili od Gospoda, ipak imamo mnoge pred Bogom, koji nas zastupaju i koji se za nas mole neprekidno Gospodu da nas Gospod spase od ovakve teške situacije, jer je ceo svet ustao protiv nas a mi nemamo prijatelja od ljudi. Onda će nam Gospod biti prijatelj i zastupnik. Kao što vidimo, nemamo prijatelja od ljudi.

I naša omladina naučila se da psuje a u našem jeziku nisu postojale psovke. Prva psovka počela je u garnizonu u Pešti. I, evo, za nepunih sto godina mi smo gori sad i od Mađara u psovkama. Inteligencija naša, ne može da progovori reč dok ne opsuje i to psuje i Svetinju. Sada su ljudi bezumni, ne znaju šta govore. Ako ga opominješ, on kaže, otkud ja, ne priznaje. Zato mi sad patimo.

Nego, da dođemo k sebi, da se urazumimo, da se vratimo tradiciji našoj staroj. Ova zemlja, država je osnovana od Svetih ljudi. Pošto smo mi njihovi potomci, treba ipak da se ugledamo na naše stare. Da se vratimo na pravi i istiniti put, pa će Gospod da nas zaštiti. A Gospod može da nas zaštiti.

Otac Tadej – Pouke srpskom narodu