MAGIJA, ČINI I UROCI – zaštita od magije

Magijsko dejstvo, bacanje čini i uroka koje čini mag, veštac, veštica ili vrač se zove činodejstvo. Šta je magija i kako deluju čini. Kako se zaštiti od magije i zla

 

Set pitanja Šta je magija i kako deluje magija, kakve vrste magije postoje, da li ima neka dobra magija, postoji li podela bela i crna magija, šta je visoka magija a šta obična, kome služe magovi i čarobnjaci, ko upravlja i čemu vodi magijska praksa. Kroz kratka pitanja dati su odgovori na glavna pitanja o magiji, jer je mnogima nejasno šta je magija i zašto je vračanje i bajanje opasno. Kuda sve to vodi.

Šta je magija?

Magija je korišćenje zlih sila i podnebeskih duhova da bi se postigao neki rezultat i uticalo na druge ljude. Mag ili vrač koji čara i magija ne postiže čuda svojom voljom nego to rade demonska bića koja ispunjavaju njegove zapovesti. Veštac ili veštica kroz činodejstvo i čarobnjačke veštine pokreću zle duhove i demonske sile u pravcu koji im naznači. Najčešće se magijm bave osobe koje su slavoljubive, pohlepne, žele da kontrolišu ljude i sudbine, koje su gorde i sujetne ili koje je djavo obuzeo. Magija, bilo kakva da je, nanosi zlo ljudima, otuda je od Boga osudjena kao težak greh i od pamtiveka bila proganjana.

Šta je magija i kako deluju čini i uroci na čoveka - Molitva pagana Suncu

Magija u praksi – paganski mag izvodi ritual na otvorenom

Zar dejstvo magije nije izazvano skrivenim prirodnim i natprirodnim silama?

Ne, prirodne sile ne deluju kroz magiju, to su sve natprirodne sile i zli dusi koji se pokreću na akciju. Čak i kada izgleda da deluje prirodna sila, njen uzrok je natprirodna sila, sa kojom mi ne treba i ne smemo da imamo bilo kakve kontakte, da nas ne bi duhovno upropastila. To su sile podnebeskog sveta, pali duhovi, koje vodi Satana, bogoborac i zbog gordosti otpali andjeo sa neba, koji vlada legionima palih andjela. On i oni strašno mrze ljude i sve rade da pogube ljudske duše. Često čine i naizgled dobre stvari, da bi zaveli čoveka i lakše ovladali sa njim.

Da li mag ima vlast nad tim zlim duhovima?

Nema vlast nad njima, nijedan čovek nema vlast nad natprirodnim svetom. Iako se čarobnjaku ili okultisti čini da on komanduje duhovima koje oni u obredima prizivaju, ti duhovi samo po zapovesti samog Satane izvršavaju naloge magičara, ne bi li sve više okovali dušu maga ali i onih koji takvu magijsku pomoć traže. Posle duhovi opsednu um i telo maga i vladaju u potpunosti sa njim. Zato se i onaj ko ode kod vrača ili šamana po magijsku pomoć, da baci čini na nekoga ili da pak skine čini sa sebe, izlaže činodejstvo palih duhova i oni ga sve više obuzimaju.

Da li je magija štetna čak i kada pomaže da se ostvari rezultat, da se neka kletva skine, da se odbaci urok, skine činodejstvo?

Magija i vračanje su siguran put u pakao, oni nikome stvarno ne pomažu! Nećeš platiti na mostu nego na ćupriji. Kada se čoveku učini da mu je odlazak kod vrača, maga, hodže, kabaliste, okultiste pomogao, to je stoga samo što su se demoni koji su mu najviše muka pravili povukli po zapovesti Satane a na njihovo mesto su došli neprimetniji i tiši ali još zlokobniji i opasniji, čije dejstvo će tek kasnije da oseti na nekom drugom životnom planu. Ili pak često se dešava da zli duhovi privremeno pomažu čoveku da bi on što više verovao u moć magije i demona, kako bi što pre i brže predao svoju dušu njima na upravljanje, kao kada se koristi neka okultna praksa da bi se položio ispit, pronašlo nešto, odložili dogadjaji i slično. Ko god se bavio visokom ili niskom magijom strada u životu i veliki greh ostavlja na svoje nasledje, ako ga uopšte bude i bilo.

Da li je dobra bela magija, ona neutrališe crnu magiju?

Ne nikako, bela magija je lukava prevara Satane da čoveka uvuče u magijsku praksu i veštičarenje. Beli mag je satanista isto toliko koliko i crni mag, još je i opasniji jer mu čovek poklanja poverenje, misli da mu beli mag pomaže, a on na prepreden način zavodi njegovu dušu i tera ga na veštičarenje. Svaki belomagijski lek koji vam da beli mag je neko činodejstvo. Beli mag i crni mag su vodjeni od istih duhova, jedni se predstavljaju kao dobri a drugi kao loši, ali svi čine čoveku isto, razaraju mu dušu i vezuju ga za onostrano gde vladaju pali duhovi.

Kako mag razara dušu i zašto je štetno ići kod njega?

Vrač, šaman, veštac, okultista vas svojom praksom vezuje za podnebeski svet, uvodi vas u verovanje u njih, zle duhove i satanine sluge. To je veliki greh, osudjen još u Starom zavetu a i u Novom zavetu. Kada duša dolazi u dodir sa zlim dusima, oni polako počinju da vladaju takvom dušom i da je vode. Kaže se okovana mu duša, djavoli su njome ovladali. To se često desi običnim ljudima koji idu kod vračara da im se gleda u kafu, da gledaju u karte, bacaju olovo u vodu, čitaju horoskop i slična gatanja. Svaka ta seansa je činodejstvo nad dušom onoga ko takvu pomoć traži. Posle se čude kako običan čovek ili žena odjednom pomahnita, razvodi se, pada u depresiju, postaje gnevno biće, zaludno ili manijakalno, ne može da spava, čudne fobije dobija, ima lude ideje, sve mu smeta, svako mu kriv, teško se dogovara sa ljudima, bolesti ga napadaju. To je sve od poseta gatarama i vračevima, čovek na to i zaboravi, misli nije bitno, ali greh ostaje.

Da li ima razlika izmedju magija, šta je to vlaška magija, vudu magija, kabala, sihir …

Nema razlike izmedju magije, bila ona egipatska, haldejska, vlaška, jevrejska, ciganska, crna ili bela, sve su magije iste, samo im se metode prizivanja duhova razlikuju. Svaka od tih magija ima svoju crnu satansku praksu, simbole i rituale kroz koje se osnažuje veza izmedju maga, onoga ko traži pomoć i satanskih sila.

Šta je to visoka magija a šta je to niska ili obična magija?

Visoka magija je isto što i niska, samo što je stepen podavanja djavolu kod visoke magije veći. Običnom magijom i paganskom praksom se mahom i sporadično bavi običan i maloverujući svet tražeći zlo rešenje za svoje probleme. To je magija običnih ljudi i raznih vidovnjaka. Visoka magija je navodno veština posvećenika i ezoterijskih znalaca koji imaju tajna magijska znanja i njihova magija navodno jače deluje. Oni su mahom uključeni u rad tajnih društava, gde ih sam Satana uči visokoj magiji. Da bi ste došli do toga da vam sam djavo prenosi djavolja znanja, vaša duša mora biti potpuno crna a to se postiže time što vas učitelji magije teraju da moralno i grehovno sve dublje padate, da izvršavate rituale sa klanjanjima i zaklinjanjima samom Satani koji ima mnogo imena, rituale u kojima ima krvnih žrtvi, sadomazohizma, seksualnog promiskuiteta, da bogohulite. Tako duša sve više pada i posle joj ništa više nije strano i na sve je spremna. Tako nastaju ritualna satanska ubistva, jer oni koji su se bavili magijom su toliko izgubili svest da pristaju da u ime djavola ubijaju.

Da li magičar ili vrač zna čime se on u stvari bavi?

Magovi na višem stupnju znaju kome služe i oni se direktno poklanjaju Satani moleći za još moći. Oni koji kroz svoju grešnu praksu potpuno izgube dušu njima se sam Satana pojavljuje i upravlja njima. O tome možete pročitati u pravoslavnim predanjima i žitijama svetih koji su se obračunavali sa takvim čarobnjacima. Niži magovi ne znaju čime se bave, neki od njih misle čak da pomažu ljudima a ne da im štete, jer su svi do jednog zarobljeni demonskim silama koje upravljaju njima.

Kako demonske sile upravljaju magovima?

Demoni kao podnebeska bića imaju veće znanje od ljudi i veću silu, često mogu da delimično poznaju stvari unapred. Oni daju informacije magovima o ljudima koji im dolaze na seansu, oni obaveštavaju maga gde su njihovi prijatelji demoni stavili činodejstva, uroke, pa izgleda da mag sve vidi i sve zna, kao pomaže ljudima. Oni obaveštavaju maga o prošlom životu čoveka koji je kod njih na seansi, jer mu to znanje prenose demoni koji prate i napadaju osobu i znaju čitav njegov život. A u stvari sve je djavolova podvala. Mnoga populrna proročanstva kao što se Nostradamusova prorčanstva, sve je to delo zlih duhova, to nisu Božji proroci. Otuda vidovnjaci i gatare odlično pogadjaju protekli život ali nikada ne pogadjaju u potpunosti budućnost, samo neke pojedinosti. U njihovim proročanstvima je sve zamagljeno, može da bude i ovako i onako. Ali lakoveran narod na jednom pogotku i tri promašaja slepo gradi poverenje u njih.

Zašto magija deluje na ljude?

Zato što su ljudi grešni i ne veruju u Boga, odnosno ne prizivaju Njegovu nebesku zaštitu. Na verujućeg čoveka koji živi pobožno nikakva magija ne deluje, osim po posebnom Božijem promislu, kada Gospod pusti demone da napadnu čoveka, da bi čovek stekao duhovno znanje i smirenoumlje, znanje koje posle prenosi učenicima. Kroz susret sa demonima kad ga Gospod štiti i uz molitvu čovek postaje spreman da učvrsti u sebi smirenoumlje i da dobije silu Svetog Duha kojom posle isceljuje i izgoni demone. Mnogi svetitelji su bili izloženi napadu demona, neke od njih su demoni bukvalno tukli i stvarno povredili, ali je to bilo po Božijem dopuštenju da bi bilo dušekorisno svetome. Medjutim, običan pobožan čovek je zaštićen andjelima božijim i Božijom blagodaću i demoni ne mogu da mu pridju, osim kada ne počne da greši i da greh navlači na sebe. Oni koji su u grehu, oni su podložniji napadu magije, neko više a neko manje. Većinom nas Gospod Bog štiti od magijskog dejstva, jer da nije tako, koliko ima poganih ljudi i takve mračne satanske prakse medju ljudima, magija bi uvek delovala i odavno bi svi mi propali.

Postoji li pravoslavna magija?

Sveti Sergije Radonješki ikona

Sveti Sergije Radonješki veliki zaštitnik od magije i činodejstva

Ne postoji nikakva pravoslavna magija, nikada nije ni postojala. Mi pravoslavni poštujemo tudju slobodu i volju i nijedan istinski pravoslavni vernik neće ništa nikome nažao učiniti magijskim delovanjem, jer magija želi da neko nekim zavlada, da neko nekim upravlja, protiv njegove volje. Zato je to strašan greh. Mi pravoslavni se samo molimo Bogu pa šta Gospod odluči i kakva god bude volja njegova. Satana je taj koji želi da kontroliše ljude a najbolje ih vodi tako što tera ljude da jedni nad drugima upravljaju i na greh navode. Pravoslavna crkva nema nikakvo magijsko delovanje u svojoj praksi, crkva služi bogosluženja koja prizivaju blagodat i Duh Sveti koji neutrališu dejstvo magije i zlih duhova. Svi Sveti koji su pobedjivali magove i djavole su to činili silom Časnog krsta i Svetog Duha a ne svojim magijskim veštinama. Za razliku od maga čije su srce i duša zacrneli od greha kojim se bavi, pravoslavni svetitelji su bili bezazleni i čisti kao nevina deca, te je ta čistota privlačila Duh Sveti koji je ispunjavao njihovu dušu i davao im silu da isceljuju duše i tela vernika, da izgone demone i razobličuju greh. Bilo je primera da su demoni napuštali djavoimane već onog trenutka kada bi porodica djavoimanog krenula prema moštima Svetog Sergija Radonješkog Čudotvorca da moli isceljenje, koliko je sila Svetog igumana bila velika.

Pa ipak ima ljudi koji uz pomoć ikone i krsta, bajalica nalik na pravoslavne molitve i uz rituale pokušavaju da utiču na ljude i dogadjaje? Mnoge vračare drže ikonu Svete Petke na svom stolu i pred njom bajaju.

Ima takvih, to su okultisti i gnostici koji se bave okultnim, to je sve duhovna obmana, prelest. Oni misle da su neki hrišćani i pravoslavci ali samo služe djavolju i njegovim ciljevima. To je veliki pad, to je gordost, to je slabost palog andjela, kada ti misliš da si pozvan i da možeš da menjaš svet nazovi duhovnim ritualima a nisi čist pred Bogom – to je isto tako magija, zlo. Jer, sudbina sveta je u Božijimi rukama i Njegovom dopuštenju, iako Gospod poštuje našu volju i slobodu izbora. Samo malo ko razume da je za nas mnogo bolje da biramo Božiju volju nego svoju sopstvenu, jer je naša pod uticajem podnebeskog sveta i nikada nismo načisto šta je najbolje za nas i druge. Bajati i gatati pred ikonom Svete Petke ili bilo kog svetitelja je strašan greh, ogromno svetogrdje. Neka niko ne prisustvuje takvom gnusnom činu gde bezumni ljudi vredjaju Boga i Sve Svete nečistim magijskim ritualima pred njihovim svetim likovima. Koliko je to bezumno pomisliti da će Sveta Petka ili Sveti Sergije Radonješki slušati nekog pocrnelog vrača i ispunjavati njegove zle želje ili da neka primitivna i neuka vlaška baba gatara ima direktan kontakt sa svetiteljima da razrešava ono što je svezano na nebu i na zemlji, kako vlast duhovnu Isus predade apostolima. Ima i mnogo proroka i vidovnjaka koji su ubedjeni da im se svetitelji javljaju i da im saopštavaju istine i vidjenja. Gatare i vračevi komuniciraju samo sa demonima, samo oni neće u to da poveruju i da se pokaju.

Postoji li neka magija koja je dobra i pozitivna? Slovenska magija, šamanizam, bela gnostička magija?

Ne postoji dobra magija, nikakvo činodejstvo nije dobro. Jedino je dobro i ispravno da se čovek moli Gospodu Bogu, Ocu našem na nebesima, našem Tvorcu, jer je sva vlast i milost kod njega. Ko se Boga drži, njega Gospod Bog čuva, ništa ga neće dodirnuti. A slovenska magija kao i šamanizam su paganski oblik magije, dok je znanje ljudi o podnebeskom svetu bilo malo i slabo, pa su natprirodne sile poistovećivane sa prirodnim silama. Slovenska magija, rune, arapska magija, vudu magija, sihil, kabala, ezoterija, masonski obredi, veštičje invokacije, druidski obredi, sve je to isto, iz istog je izvora, iza kojeg sam Satana sedi na prestolu.

Mnogi tvrde da im je odlazak kod magova i magija pomogla i svuda svedoče o tome?

Bežite od takvih ljudi i takvih priča! Rekoh, magijska je podvala tako vešta i lukava da mnogima demoni i pomognu za problem koji ih sada tišti ali im u budućnosti slede mnogo gori i teži problemi i robovanje djavolima. Ne prilazite opasnim stvarima, razumite šta stoji iza magije, koja zla sila. A uvek će biti ljudi koji se ne boje Boga i koji vas navode na odlazak kod magova, hodža, astrologa, vidovnjaka, bioenergetičara, radiostezista. Iako je oštro i nedvosmileno osudjena ta crna praksa u Bibliji i u našem pravoslavnom predanju, raslabljeni ljudi ne slušaju, nego srljaju u propast poveravajući se činodejstvima.

Kakva je zaštita od magije, da li se magija može neutralisati?

Da, magija se može neutralisati pobožnim životom i ispunjavanjem Jevandjelskih zapovesti. Pre svega osoba mora da iz kuće izbaci sve demonske i paganske simbole, knjige, stvari, simbole. Pune su kuće ljudima okultnih simbola, indijanskih mreža, zvezda, kineskih feng šui simbola, kabalističkih znakova, svevideće oko masona, egipatskih krstova, svastika, tibetanskih mandala, arapskih zapisa, simbola runa, budističkih figurica. To se mora izbaciti iz kuće i iz duše. Zatim sveštenik mora da mu osvešta kuću. Zatim treba da se detaljno ispovedi, posebno da ispovedi greh činodejstva i odlaska kod vračara, da ispovedi prizivanje duhova, astrologiju, numerologiju, sve one veštičije veštine kojima se bavila ili u koje je bila uključena. Zatim treba da se pričesti. Pre pričešća mora da posti i da sve radi po blagoslovu duhovnika. Nekada će osoba morati da se više puta ispovedi za taj greh činodejstva, dok Gospod ne oprosti. A znaće da je Gospod oprostio kada uvidi koliki je to greh i kada ne pomisli više da dodje u dodir sa tim, da slučajno ne gleda astrološku prognozu ili da priziva duhove.

Jel to dovoljno da se ukine magija?

Nekada je to dovoljno, jer pobožan život odstranjuje svo zlo iz i oko čoveka. Mora da se posti svaki post i da se ide na liturgiju. Ali, ima slučajeva kada je duša osobe ozbiljno uprljana i ranjena, takva osoba mora da čita molitve protiv zlih duhova i činodejstva, mora da čita akatiste, ponekad čak da ide i na jeloosvećenje i da sebi sprema hranu sa osvećenim brašnom i uljem sa jeloosvećenja. Kod osoba koje su duboko upale u dejstvo magije i vračanja, nekada moraju da prodju godine da bi se demoni koji su se duboko usadili u telo osobe isterali. Usled greha, naša duša je sve ranjivija i slabija, demoni sve više ulaze u nas i srastaju sa telom, stvaraju nam bolesti, vladaju našim strastima, njih nije lako isterati samo molitvom, mora da se uporno čovek moli, da redovno posti, da revnosno ide na sve svete obrede i praznike i da se kaje za svoje grehe. Obilazak svetih mesta i čudotvornih moštiju je takodje poželjno i dobro, nikada ne znaš kada će se neki svetitelj smilovati na tebe pokajnika i vatreno izmoliti kod Gospoda isceljenje. Poseban slučaj je kada je neko djavoiman, kada je demon ušao potpuno u osobu i njome vlada. To je posao za iskusna sveštenika da kroz svete obrede istera demona iz opsednutog.

Šta čovek da radi ako nadje u kući zapis ili neki urok, neko činodejstvo, ako nagazi na magijsko sredstvo, ako mu neko pokloni veštičji dar?

Ako vam se to desi, bez straha se pomolite za osobu koja vam je to poslala i napravila, da Gospod Bog oprosti njima grešnima a i vama ako ste im neko zlo ili greh naneli. To uradite nekoliko puta u toku dana, nekoliko dana. Ta molitva opraštanja neprijatelju će spržiti sve zle duhove koji su u prikrajku i čekaju da se kroz vaš strah i ogorčenje, probiju u vašu dušu. Predmete koji su začarani bacite u vatru ili u neku reku, ili odnesite svešteniku u crkvu da ih spali. U molitveniku imate molitvu protiv oskrnavljenja, pa je pročitajte i poprskajte svetom vodom dom i imanje, ili pozovite sveštenika da to uradi. Pitajte sveštenika za savet šta dalje. Božija blagodat sve čisti i isceljuje, a ona se javlja kada se molite, tako da se samo smireno molite i ništa vam se ružno neće desiti. Čitajte molitvu protiv činodejstva Svetog Kiprijana, čitajte akatist Svetom Kiprijanu i Justini, pročitajte Akatist Svetom Radonješkom Čudotvorcu ili svom svecu zaštitniku. Nemojte samo da vas mržnja i pakost obuzmu i da hoćete da se svetite onima koji su magijski delovali na vas, jer magovi upravo to hoće da se vi svetite. On vama magiju, vi njemu magiju, Satana je izmedju vas. Demoni se toj mržnji raduju i kolo djavolje vode a vaše duše propadaju.

Mnogi su doživeli da kada počnu da se mole i da čitaju Akatist da im se neobjašnjive stvari dešavaju u kući, bivaju uznemireni i uplašeni, pa šta da rade?

Da se ne plaše i da ne prestaju da se mole Gospodu Bogu, Presvetoj Bogorodici, našoj Vojvotkinji koja se bori za nas i svom svecu zaštitniku. Čim demoni reaguju na takav zastrašujući način, znači da blagodat Božija deluje na njih i da ih tera, pa su besni i divljaju. Samo bez straha nastavite dalje, oni će odstupiti jer se ne mogu suprostaviti Božijoj sili. A vama je to dobar pokazatelj koliko ste duboko utonuli u greh kada natprirodno pokušava da se prikaže vidljivim u vašem domu ili da vas lično napadne u vidu utvara ili kroz snove. Molite se, na javi i u snu. „U ime Oca i Sina i Svetog Duha, odstupi od mene Satano paklena“, „Gospode Isuse Hriste pomiluj mene grešnog“, „Presveta Bogorodice, spasi nas“.

Da li se može reći da je i mag ili čarobnjak djavoiman?

Da, može se reći, mada postoji razlika. Za one koje kažemo da su djavoimani, oni su pod nesvesnim uticajem demona, koji nekada preteže i onda se osoba ponaša mahnito. Još ne postoji svesna veza izmedju demona i duše i uma osobe. Demon vlada telom i dušom ali ne u potpunosti umom. Osoba je okovana demonom, on se projavljuje kroz nju, ali um osobe je sačuvan negde u pozadini. Kod magova i čarobnjaka, posebno kod onih koji su napredovali u svojoj satanskoj veštini, oni su i um i dušu predali djavolu i toga su svesni, oni umom svesno služe crnog gospodara da bi od njega dobili moć. Ta magijska moć koju dobiju im se na kraju grozno obije o glavu, jer svi oni strašno završe.

PDF dokument za download:

Molitva Svetog sveštenomučenika Kiprijana protiv vradžbina, uroka i magije

Akatist Svetom Kiprijanu i Justini

Akatist i molitva prepodobnome igumanu Svetom Sergiju Radonješkom čudotvorcu

. . .