Piše: Мagistar Milka Kresoja

Moskva, 16 12 2015

 

STA  SU RUSI PRVI DALI SVETU U OBLASTI PRONALAZASTVA I NAUKE – SPISAK NIJE KONACAN

ЧТО РУССКИЕ ДАЛИ МИРУ – СПИСОК НЕ ПОЛНЫЙ

 

2 DEO OD 200 VELIKIH RUSKIH NAUČNIKA – od 41 do 80

I de0 teksta je ovde.

 

‘’RUSIJA JE ZEMLJA GENIJA I SVETU ĆE JOŠ POKAZATI NA ŠTA JE SVE SPOSOBNA”- NIKOLA TESLA

Rusku klasicnu literaturu zna ceo svet (Puskina, Ljermontova, Gribojedova, Tolstoja, Dostojevskog, Cehova, Turgenjeva, Solohova..), rusku klasicnu muziku slusa ceo svet (Cajkovskog, Rahmanjinova, Rimski Korsakova, Borodina, Prokofjeva, Skrjabina, Sostakovica, Stravinskog itd).

ALI STA SU SVE RUSI DALI SVETU U OBLASTI NAUKE, MALO SE ZNA I O TOME JOS MANJE GOVORI.

Ukazacemo na spisak 200 naucnika, cija su otkrica prva u svetu ili svetskih razmera. 10 Nobelovskih premija, nije mnogo u poredjenju sa kolosalnim doprinosom ovih naucnika svetskoj nauci, no ako kazemo da Nikola Tesla nije dobio NI JEDNU Nobelovsku nagradu, a zasluzio je ih maker 15, time je sve receno.

. .

41 . Д.П. Григорович – инженер, создатель первого серийного гидросамолета (1913 г.).

D P Grigorovic- (1883-1938), avio konstruktor, izmislio hidro avion. Razradio prve sovjetske borbene avione И-1 и  И-2.

 Displaying image.png

Displaying image.png

42. В Л Гинзбург Вита́лий Ла́заревич Ги́нзбург —физик теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике и А А Абрикосов  физик, лауреат Нобелевской премии по физике(2003), академик РАН, доктор физико-математических наук. Основные работы сделаны в области физики конденсированных сред.

V L Ginzburg (1916-2009), fizicar, akademik, dobitnik Nobelove nagrade (u 2003) iz oblasti fizike kondenzovanih sredina, zajedno sa  Abrikosovim A A (1928-), fizicarem, akademikom.

Встроенное изображение 3Встроенное изображение 4

 

43. Гроховский П.И. – конструктор, разработал в 1932-34 гг. первые в мире хлопчатобумажные парашюты, парашютные системы и автоматические устройства к ним, грузовые контейнеры для воздушно-десантных войск.

Grahovskij P I (1899-1946) konstruktor, 1932 razradio prve u svetu padobrane od pamuka, padobranske sisteme i automatske uredjaje, teretne kontejnere za vazdusno desantnu vojsku.

Встроенное изображение 5

 

44. В.П. Демихов – хирург, первым в мире осуществил пересадку легких и первым создал модель искусственного сердца.

V P Demihov (1916 -1998), naucnik, osnivac svetske transplantacije – prvi u svetu presadio pluca i napravio model vestackog srca.

Встроенное изображение 6

 

45. Ю.Н. Денисюк – физик, разработчик голографии – объёмного изображения предмета (1959 г.).

Denisjuk J N (1946-2006) fizicar, razradio holografiju- trodimenzionalne slike predmeta (3D).

Встроенное изображение 7

 

46. К.С. Джевецкий – построил первую в мире подводную лодку с электродвигателем (1881 г.).

K S Dzeveckij (1843-1938) – prva u svetu podmornica sa elektricnim motorom.

Displaying image.pngDisplaying image.png

 

47. В.В. Докучаев – геолог и почвовед, в 1883 году издал книгу «Русский чернозем», в которой заложил основы генетического почвоведения. Создал учение о почве как об особом природном теле, открыл основные закономерности генезиса и географического расположения почв.

V V Dokucaev (1846-1903), geolog,postavio temelje genetske nauke zemljista.

Встроенное изображение 10

 

48. М.О. Доливо-Добровольский – изобрёл систему трехфазного тока, построил трехфазный трансформатор, чем поставил точку в споре сторонников постоянного (Эдисон) и переменного тока. Впервые в мире осуществил передачу трехфазного тока на расстояние 170 км (Лауфен-Франкфурт, Германия).

M O Dolivo-Dobrovoljski (1861-1919), ing elektrotehnike izumeo trofaznu struju, izgradio trofazni transformator i time je postavio tacku u “ratu struja” izmedju Edisona i Tesle u korist Tesle. Licno se susretao i znao sa Teslom. Prvi u svetu ostvario prenos trofazne struje na rastojanje od 170 km (Laufen-Frankfurt, Nemacka).

Встроенное изображение 11Встроенное изображение 12Displaying image.png

 

49. Н.П. Дубинин – генетик, открыл делимость гена.

N P Dubinjin (1907-1998) geneticar, akademik, otkrio deljivost gena.

Встроенное изображение 14

 

50. Д.А. Дульчевский – изобретатель, автор метода дуговой сварки красной меди под слоем порошкообразных горючих (1927 г.), легшего в основу автоматической сварки.

D A Duljcevskij (1879- 1961) pronalazac, autor metode zavarivanja crvenog bakra pod slojem zapaljivog praska (1927), koje su postala osnova automatskog zavarivanja.

 

51. Е.К. Завойский – открыл электрический парамагнитный резонанс.

E K Zavojskij (1907-1976), fizicar, otkrio elektricnu paramagnetnu  rezonancu (posle cega je otkrivena  nuklearna magnetna rezonanca i dr).

 Встроенное изображение 15

 

52. Д.А. Загряжский – изобрёл гусеничный ход (1837 г.).

Zagrjazskij D A – izumeo gusenicni hod (1837).

 Displaying image.png

 

53. Н.Д. Зелинский – разработал первый в мире угольный высокоэффективный противогаз.

N D Zelinski (1861-1953) hemicar, akademik – razradio prvi u svetu visoko efektivnu masku protiv gasa, koju su koristile i ruska i saveznicka armija u Prvom svetskom ratu.

Встроенное изображение 17

 

54. В.К. Зворыкин – создал первый в мире электронный микроскоп, телевизор, разрабатывал систему телевещания.

V.K ZVORIKIN (1888—1982) –prvi u svetu elektronski  mikroskop, televizor i tv prenos. Rusko-americki inzenjer.

 Встроенное изображение 18Встроенное изображение 19

 

55. Д.И. Журавский – впервые разработал теорию расчётов мостовых ферм, применяемую в настоящее время во всем мире (строительство мостов).

D  I  Zuravskij (1821-1891), naucnik, mehanicar, inzenjer, specijalista u oblasti mostogradnje. Prvi razradio teoriju izracunavanja nosaca za mostove, koji se primenjuju u celom svetu i danas.

Встроенное изображение 20Displaying image.png

 

56. Н Е Жуковский – создатель аэродинамики как науки.

N E Zukovski (1847-1921) – osnivac aero dinamike kao nauke.

Встроенное изображение 22

 

57. Д.И. Ивановский – физиолог растений и микробиолог, в 1892 году открывает вирусы, положив начало вирусологии, выросшей в самостоятельную область науки.

D I Ivanovskij (1864-1920) fiziolog rastinja i mikrobiolog, 1892 otkriva viruse, cime je polozio osnove nauke o virusologiji.

 

58. Г.Г. Игнатьев – впервые в мире разработал систему одновременного телефонирования и телеграфирования по одному кабелю.

G G Ignatiev (1846-1898), ruski vojni vezista – prvi u svetu razradio sistem istovremenog telefoniranja i telegrafisanja po jednom kablu.

 

59. В.П. Ижевский – металлург, автор оригинальных конструкций электрической печи (1907 г.), обращенного газогенератора (1921 г.), а также непрерывно действующей вертикальной углевыжигательной печи (1921-1925 гг.).

Izevskij V P(1863-1926) metalurg, autor originalne konstrukcije elektricne peci (1907), obrtnog gazo generatora (1921), kao i vertikalne peci sa paljenjem na  ugalj.

 

60. Н.А. Изгарышев – открыл явление пассивности металлов в неводных электролитах.

NA Izgarishev (1884-1956), doktor hemijskih nauka, pukovnik, otkrio pasivnost metala kod nevodnih elektrolita, radio na teoriji galvanskih elemenata.

 

61. Г.А. Илизаров –хирург-ортопед, разработал универсальный аппарат внешней фиксации для лечения переломов и деформаций костей (1951), а также теорию остеогенеза, которая и легла в основу компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Разработал методики замещения дефектов трубчатых костей при помощи своего аппарата (1967). Благодаря этому методу удается восстанавливать недостающие части конечностей, включая стопу, пальцы кисти,

G A Ilizarov (1921-1992) hirurg-ortoped, akademik, razradio univerzalni aparat za spoljne fiksacije u lecenju preloma i deformacije kostiju (1951), razradio teoriju osteogeneze, koja je postala osnova kompresiono distrakcione osteosinteze. Razradio metod zamene cevnih kostiju, zahvaljujuci cemu se mogu obnoviti delovi koji nedostaju, ukljucujuci stopala, prste.

Встроенное изображение 23

 

62. А.А. Иностранцев – геолог, впервые в мире применил микроскоп для изучения горных пород (1867 г.).

A A Inostrancev (1843-1919),  geolog, prvi u svetu primenio mikroskop za izucavanje kamena (1867).

 

 

63. В.Н. Ипатьев– сконструировал прибор («бомба Ипатьева»), который стал прообразом применяемых в настоящее время в химической промышленности всего мира реакторов.

V N Ipatjev (1867-1952), doktor hemijskih nauka, akademik, general, konstruisao pribor “Bomba Ipatjeva”, koji je postao obrazac za primenu reaktora u hemijskoj industriji.

Встроенное изображение 24

 

64. В.В. Каврайский – геодезист, астроном, разработал способ поправки часов из астрономических наблюдений определения широты (1924-36 гг.).

V V Kavraijskij (1884-1954), geodeta, astronom, inzenjer kontraadmiral, oblast matematicka kartografija i astrometrija, izrada globusa, razradio metod opredeljenja vremena i sirine,za tacno astronomsko posmatranje.

Displaying image.png

 

65. В.И. Калашников – первым в мире оснастил речные суда паровой машиной с многократным расширением пара.

V I Kalasnikov (1849-1908) konstruktor – prvi u svetu postavio na recne brodove parne masine s mnogokratnim uvecanjem pare.

Встроенное изображение 26

 

66. К.А. Калинин – авиаконструктор, в 1933 году создал самый крупный в мире в тот период самолет – семимоторный К-7, характерной особенностью которого было гигантское эллиптическое крыло толстого профиля размахом 53 м и площадью 452 м² (сопоставимые по размерам американские „Боинги“ появились только через 9 лет).

K A Kalinin (1887-1938), avio konstruktor,1933 izgradio najveci u to vreme avion sa 7 motora K-7, sa gigantskim elipsastim krilom razmahom 53 metra i povrsine 452 m2, slican ovom, americki Boing se pojavio kroz 9 godina!

Встроенное изображение 27

 

67. М.А. Капелюшников – изобрел турбобур в 1922 году (бурение горных пород).

M A Kapeljusnikov (1886-1959), naucnik u oblasti naftne tehnike – izmislio busilicu za busenje nafte, bez okretanja cevi za busenje – okrece se samo basilica, sto je dovelo do kolasalnih usteda energije 1922 godine.

Встроенное изображение 28

 

68. Пётр Леони́дович Капи́ца советскийфизик. Академик АН СССР (1939). Видный организатор науки. Основатель Института физических проблем (ИФП), директором которого оставался вплоть до последних дней жизни. Один из основателей Московского физико-технического института. Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ. Лауреат Нобелевской премии по физике (1978) за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, ввёл в научный обиход термин «сверхтекучесть». 

P.L Kapica (1894-1984), sovjetski fizicar, akademik, osnivac Instituta fizickih problema, osnivac fiziko tehnickog instituta, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978, za otkrice super fluidnosti tecnog helijuma.

 Displaying image.png

 

69. Н.И. Кибальчич – впервые в мире разработал схему ракетного летательного аппарата.

N I Kibaljcic (1853-1881)  – prvi u svetu razradio shemu raketnog  leteceg aparata.

Встроенное изображение 30

 

70. А.В. Кирсанов – химик-органик, открыл фосфазореагцию (т.н. «реакция Кирсанова»), т.е. процесс получения фосфазосоединений, который в настоящее время активно применяется на предприятиях органической химии.

AV Kirsanov (1902-1992), doktor hemijskih nauka, oblast organske hemije, otkrio fosfazo reakciju (poznata kao reakcijaKirsanova), koja se primenjuje u hemijskim fabrikama.

 

71. С.В. Ковалевская – первая в мире женщина, получившая учёное звание – профессор.

Kovaljevskaja (1850-1891) – prva zena professor matematike u svetu (na Stokholmskom univerzitetu). Njen deda, ruski general, je bio poznati matematicar, a pradeda, proslavljeni astronom i geodeta. Njen otac general Korvin, vodi poreklo od madjarskog kralja Korvina. Posto je umrla u 41 godini, njena cerka, lekar u Rusiji, je sa svedskog na ruski prevela mnoge radove svoje majke.

Встроенное изображение 31

 

72. Я.М. Колотыркин – физико-химик, первым применил анодирование как метод анодной защиты металлов от коррозии.

J M Kolotirkin (1910-1995), dr hemijskih nauka, akademik, jedan od osnivaca savremene teorije korozije i zastite metala, prvi primenio anodnu zastitu metala od korozije.

Встроенное изображение 32

 

73. Ю.В. Кондратюк – теоретик космонавтики, обосновал и рассчитал энергетическую выгодность посадки на Луну по схеме: «полёт на орбиту Луны — старт на Луну с орбиты — возвращение на орбиту и стыковка с основным кораблем — полёт на Землю» (в 1916), эти расчёты впоследствии использовали американские ученые NASA для подготовки полёта астронавтов на Луну по программе «Аполлон».

J  V Kondratjuk – pseudonim (1897-1942) – teoreticar kosmonautike, izracunao optimalnu putanju sletanja na mesec po semi ”let na orbitu meseca – start na mesec sa orbite – vracanje na orbitu i sjedinjenje sa osnovnim brodom – let na zemlju” (1916), kasnije je ove proracune iskoristila NASA za pripremu kosmonauta na mesec po programu “Apolo”.

Встроенное изображение 33

 

74 Д.П. Коновалов– химик, разработал законы (1881-1884 гг.), которые описывают процессы, протекающие в равновесных системах «жидкий раствор — пар» под действием температуры или давления.

D Konovalov(1856-1929) specijalista u oblasti fizicke hemije, njegovi rukovodioci Mendeljejev i Butlerov, autor hemijskih termo dinamickih zakona, koji nose njegovo ime. Izucava oponasanje rastvora pod pritiskom pare i temperature kljucanja.

Встроенное изображение 34

 

75. С.П. Королев – его основными достижениями являются создание первой в мире баллистической ракеты, космического корабля, первого спутника Земли.

S P KARALJOV (1906-1966), RUSKI  NAUCNIK, OTAC RUSKE KOSMONAUTIKE. !!!!

PRVA U SVETU BALISTICKA RAKETA, KOSMICKI BROD, PRVI SATELIT ZEMLJE. IZABRAO JE LICNO JURIJA GAGARINA KAO PRVOG COVEKA KOJI CE LETETI U KOSMOS. TAKMICIO SE SA VERNEROM FON BRAUNOM (USA), KOJI JE RADIO ZA HITLERA SVE VREME RATA, A POSLE ZA AMERIKANCE.

Встроенное изображение 35Встроенное изображение 36

 

76. Н.С. Коротков – хирург, открыл звуковой метод измерения артериального кровяного давления (1856 г.).

N S Korotkov (1874-1920) – hirurg, otkriva zvucni metod merenja arterijskog krvnog pritiska.

Встроенное изображение 38

 

77. С.О. Костович – морской офицер, создал в 1879 году первый в мире бензиновый двигатель. В 1880 г. его проект восьмицилиндрового бензинового двигателя мощностью 80 л.с. для дирижабля был одобрен, а в 1882-1884 гг. двигатель был построен на Охтинской судоверфи. По национальности серб.

S O Kostovic – (1851-1916) Ruski Srbin, pronalazac i konstruktor, prvi u svetu sazdao jos 1879  god motor na benzin. Osmocilindricni motor na benzin, snage 80 k s. napravljen je bio za ruski dirižabl – cepelin.

 Встроенное изображение 39Встроенное изображение 40Встроенное изображение 41

 

78. Г.Е. Котельников – изобретатель авиационного ранцевого парашюта (1910 г.), первого прототипа современного парашюта.

G E Koteljnikov (1872-1944) – Prvi ranac padobran.

Встроенное изображение 42Встроенное изображение 43

 

79. В.А. Котельников – разработал в 1933 году теорему для расчёта цифровой обработки сигналов – цифрового звука, видео и пр. («Теорема Котельникова»), которая оказала существенное влияние на развитие мировой науки.

VA Koteljnikov (1908-2005 ), naucnik, gigant radio inzenjerne misli, razradio 1933 teoriju izracunavanja cifarske obrade signala – cifarskog zvuka,video i dr (teorija Koteljnikova).

 Встроенное изображение 44

 

80.В.А. Костицын – математик, астрофизик, эколог-теоретик, впервые занялся решением задач биологии математическими методами и эволюционной теорией.

V A Kosticin (1883-1963) – matematicar, astrofizicar, ekolog-teoreticar, prvi poceo da resave zadatke biologije matematickim putem i teorijom evolucije.

Nastaviće se …