DEČIJA AUTO SEDIŠTA

Omogućimo svojoj deci sigurniju vožnju – prevozimo ih uvek u primerenom auto sedištu. Značaj dečijih auto sedišta

Iako je zakonskim odredbama regulisan smeštaj i sigurnost dece u automobilu tokom učešća u saobraćaju,  ipak bi prva i osnovna vodilja svakog roditelja trebalo da bude njegova lična želja da zaštiti svoje dete od povreda u okolnostima saobraćajne nezgode.

beba u sedistu

U Srbiji u saobraćajnim nesrećama strada veliki broj dece, od toga najveći broj stradalih su upravo deca koja su bili putnici u kolima, što je 44%. Razlog je nedovoljna pažnja koju roditelji posvećuju realnoj opasnosti po bezbednost njihove dece nepreduzimanjem preventivnih mera kojima bi se fatalni ishodi izbegli ili ublažili.

Istraživanja su pokazala da je sila koja deluje na dete kod sudara od 50 km/h jednaka otprilike padu sa visine od 10m! Smatra se da svaki sudar koji se dogodi pri brzini od „samo“ 15 km/h za nezaštićeno dete u automobilu može biti smrtonosan! A kada odrasli putnik drži dete dok se automobil kreće, u slučaju (frontalnog) sudara masa odraslog dodatno pritiska dete, pa prilikom sudara neretko težina odraslog iznosi i po nekoliko stotina kilograma!

S obzirom na to da  sva deca nemaju isti „tretman“, projektovana su i različita auto sedišta. Naime, jako mala deca ne bi smela da sede, nešto veća deca ne bi se smela moći sama odvezivati, još većoj deci skoro da odgovara i postojeći položaj tako da bi im trebalo regulisati samo visinu sedenja. Tako su auto sedišta dizajnirana prema uzrastu deteta, pa postoje u varijantama auto sedišta za bebe i auto sedišta za decu. I pri tom su podeljena na grupe koje definišu veličine i oblike sedišta za svaki pojedini uzrast: Grupa 0 (nula) odn. 0+ je za najmanju decu, Grupa I za decu od 9 do 18kg, Grupa II za decu od 15 do 25kg i Grupa III za decu od 22 do 36kg.

A newborn sleeping peacefully in his car seat.

A newborn sleeping peacefully in his car seat.

Preporuka je (a često i zakonska obaveza) da deca koriste sedište dok ne porastu do telesne visine od 150 cm. Ukoliko dete ima telesnu masu koja bi već odgovarala sedištu iz više grupe, preporučuje se da se što duže koristi „staro“ sedište, odnosno sedište niže grupe dok god dete (fizički) staje u njega.

Svako dete ima pravo na život i bezbednost. Deca koja u vozilu nisu vezana u primerenom auto sedištu imaju sedam puta veće izglede da u slučaju saobraćajne nezgode zadobiju ozbiljne, pa i po život opasne, povrede od dece koja su u auto sedištu. Auto sedište spasava ono najvrednije – život deteta! Roditelji koji ne obezbede adekvatnu dečiju opremu i ne osiguraju dete u auto sedištu, direktno ugrožavaju zdravlje i život svog deteta i time krše detetova osnovna prava na bezbednost!

Omogućimo svojoj deci sigurniju vožnju, prevozimo ih uvek u primerenom auto sedištu!