ZAKON BROJEVA

PRESLIKAVANjE ČISTOG ZAKONA BROJEVA U ZAKONE FIZIČKOG SVETA

U ovom radu govorimo o zajedničkoj formuli koja dovodi u matematičku međuzavisnost najznačajnije matematičke konstante (Pi, e, i), zlatni presek (Fi), osnovne matematičke jedinice (1, 0-1), prvi prosti broj (2), najznačajnije konstante kvantne fizike (h, c, R), gravitacionu konstantu (G), Plankovu dužinu (Lp) i druge fizičke konstante. Formula se može proširiti i na jednačine koje opisuju zakone u fizičkom svetu.

Zakon brojeva - Spasoje Vlajić

Zakon brojeva i razvoj svesti

Pretpostavili smo da to otkriće ima dublji sadržaj povezan sa preslikavanjem „Čistog zakona brojeva“ u zakone fizičkog sveta što omogućuje nova saznanja i tehnologije.

Onaj ko poveže matematičke sa fizičkim konstantama povezaće više sa nižim dimenzijama, smisao sa uzročno-posledičnim vezama, svest sa materijom i, kako to smatra P. Plinta, stvaraće čuda pomoću brojeva. Pronašli smo tu vezu i praktično je razrađujemo u tehnologiji svesti.

Ceo rad kao ppt prezentacija je dat na linku ispod:

ZAKON BROJEVA – Spasoje Vlajić

 

Dipl. ing Spasoje Vlajić
Međunarodni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle
Despota Stefana 37, Beograd, Srbija