RAŠČISTIMO SA LAŽNIM MORALOM

Na pomolu 30 do 60 hiljada novih radnih mesta kroz legalizaciju prostitucije

Ulazak rekonstruisane srpske vlasti u četvrtu godinu svog rada doneo je, na opšte iznenadjenje, završetak projekta koji je već dugo vremena pripreman u tajnosti. Kako smo saznali iz pouzdanih izvora nacrt zakona je usaglašen i biće u najskorije vreme upućen Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Pošto nismo mogli da dobijemo bliže informacije u samoj Vladi, o ovom kapitalnom projektu razgovarali smo sa dežurnim insajderom, odnosno pouzdanim izvorom.

„Vlada je odlučila da nastavi sa bolnim i teškim reformama, koje će nam svima u bližoj ili daljoj budućnosti doneti poboljšanje i stabilnost na svim poljima“ rekao je pouzdani izvor. „Ovaj kompleksan zakon značajan je po više osnova. Njegovom primenom biće značajno smanjena siva ekonomija, a prihodi, koji su do sad zaobilazili sve oblike oporezivanja, biće direktno preusmereni u budžet, čime će se stvoriti osnova za povećanje plata i penzija. Povećaće se prihodi od poreza na dodatu vrednost, zatim od poreza na upotrebu, držanje i korišćenje, a takodje će biti povećani prihodi fondova po osnovu socijalnih doprinosa. Ovaj zamajac pokrenuće i neke druge aktivnosti u sektoru proizvodnje robe i sektoru usluga, a sve će se to odraziti na smanjenje deficita budžeta.“

Na pitanje da nam konačno saopšti u čemu je tajna, koji je to veliki projekat, pouzdani izvor je rekao:

„Vlada je jednoglasna u nameri da raščisti sa lažnom moralizacijom, oprostite – sa lažnim moralom, jer analizirajući stanje u državi, medijima i politici, očigledno je da za moral više nema mesta, da je to prevazidjena kategorija koja je karakterisala neki davni, totalitarni i diktatorski sistem, od koga moramo da se otklonimo, odnosno da se distanciramo. Vlada je odlučila da legalizuje „najstariji zanat“ – uslugu pružanja zadovoljstva i uvede kategoriju zanimanja „seksualni radnik“. Ovo se neće odnositi na druge najstarije zanate, jer oni nikad i nisu bili nelegalni. Ovime bi se pružila jasna poruka, da je lično zadovoljstvo osnov i za kolektivno zadovoljstvo, za srećniji narod. „

„Gradjani se već dugo pripremaju kroz medije za donošenje ovakvog zakona“, nastavio je pouzdani izvor. „I na televiziji i u štampanim i elektronskim medijima uvek su udarne vesti vezane za one koji na razne načine pružaju usluge zadovoljstva i to bez diskriminacije – muško, žensko, nešto izmedju. Naravno, nije reč o političarima. U slici i reči prate se osobe bez prave profesionalne orijentacije i uvek se sa razlogom zapitamo od čega oni žive. Zbog lažnog morala kome smo podlegli ne izgovaramo javno ono što mislimo, a licemerno se ne navodi ni cena njihovih usluga, što je nedopustivo u ovim vekovima, oprostite u ovom 21 ili kom već veku. Demokratski je da svako po svom ubedjenju, nahodjenju i mogućnostima odluči gde će naći preko potrebno zadovoljstvo, bio on običan gradjanin ili sveštenik ili što da ne i političar, a da zbog toga ne mora da rizikuje da bude javno obeležen ili hapšen.“

Na radnom mestu

Na pitanje kako bi se ova delatnost zakonski tretirala pouzdani izvor je rekao:

„Ministarstva za rad, za zdravstvo i za finansije bi formirali mešovitu komisiju, koja bi se starala o svim aspektima ove delatnosti. Predloženo je da ova delatnost spada u kategoriju starih zanata i bila bi oporezovana po stvarnom prometu, o čemu bi se vodila propisana dokumentacija, a promet registrovao preko fiskalnih kasa, što bi u velikoj meri omogućilo da se sprovodi efikasna kontrola. Svaki preduzetnik, odnosno preduzetnica bi u cenu svoje usluge uključivali PDV, a umesto klasičnog poreza na delatnost plaćali bi jednom godišnje porez na upotrebu, držanje i korišćenje, što i jeste u skladu sa delatnošću kojom se bave. Država bi stimulisala one koji ostvaruju velike promete, tako što bi ih oslobodila daljeg plaćanja poreza kad predju svaku granicu, jer bi time i pokazala da brine o njihovom zdravlju“.

„Ovi preduzetnici bi morali da budu članovi strukovne komore“, nastavio je pouzdani izvor „ koja bi im izdavala licence za rad i sprovodila kontinuiranu edukaciju. Licence bi se obnavljale, a uslov bi bio da se svake godine prikupi odredjeni broj bodova, na seminarima i teorijskim predavanjima. Takodje bi se promenile odredbe zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tako što bi ovi preduzetnici imali beneficirani radni staž, a odlazak u penziju ne bi zavisio od godina starosti, jer je iluzorno očekivati da se ova delatnost obavlja do 65-te godine života.“

Lično i kolektivno zadovoljstvo

„Od legalizacije usluga pružanja zadovoljstva korist bi imali i proizvodjači fiskalnih kasa, dži-pi-es uredjaja, „Telekom“, zdravstveni radnici i ostali. Pokrenula bi se prodaja nekretnina, odevnog i higijenskog materijala, lekova. Cene ovih usluga bi tržište samo regulisalo zdravom konkurencijom, gde bi akcijska prodaja imala značajnu ulogu za smanjenje cena za isti kvalitet usluge, a sve to bi pozitivno uticalo na inflaciju. Na ove javne radnje ili javna preduzeća, prema obliku organizovanja, ne bi se odnosile odredbe postojećih zakona o ograničenju zarada i zapošljavanja.“

Na kraju, ostali smo zatečeni ovim pozitivnim i inovativnim pristupom aktuelne vlasti. Nema toga što Vlada neće učiniti da bi nam obezbedila bolje sutra. Očekujemo neko novo otvaranje, neku novu crvenu vrpcu. Simbolično.

 

Aleksandar Zlatar