JEDNAČINA POVRŠINE TROUGLA FUNKCIJA PROMENLJIVE X

Posle jednačine prave i transformisane formule za površinu trougla predstavljam jednačinu vrednosti površine trougla kao funkciju promenljive x

 

Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 1

Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 2 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 3 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 4 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 5 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 6 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 8 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 9 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 10 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 11 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 12 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 13 Jednačina površine trougla funkcija promenljive X 14

Mnoge osobine korišćenih funkcija u prethodna dva članka, objavljena na Bašti, primeniće se i u narednim temama. Paralelno sa ovim objavljivanjem “idu“ članci sa istom tematikom i metodom rada na blogu https://gradiuinflaciji.wordpress.com/ .

 

Autor formula površine:

maš.inž.Mladen Popović

[email protected]