PREJEDANJE

Šta je greh stomakougadjanja i kako nas demon bluda i strasti podstiče na grehe prejedanja

 

Sveti Jovan Lestvičnik kaže: ʺKnez demona je pali Denica, a knez strasti ‐ prejedanjeʺ.

Šta je Prejedanje - greh stomakougadjanja i prejedanja

Veza između ljudskog tela i duha zaslužuje duboko razmatranje i divljenje. Čovekov način razmišljanja i osećanja njegovog srca zavise od stanja u kome se nalazi njegovo telo.

ʺKada se stomak sputava, primetio je sveti Jovan Lestvičnik, smirava se srce: kada se pak stomaku udovoljava, pomisli se zaraze gordošću?“

ʺDuša ne može drugačije da dospe u smirenje rekao je Pimen Veliki ‐ nego smanjivanjem hrane za telo.ʺ

Nastojatelj nekog manastira upitao je Velikoga: ʺZašto ja u sebi ne osećam strah Božiji?ʺ

ʺKako da osetiš strah Božiji, odgovorio je Veliki, kada ti je stomak napunjen pitama i sirevima!ʺ

Prilikom sitosti tela, naše srce ne može da ne porađa bludne osećaje, a um ‐ bludne pomisli i maštanja, koje su svojom snagom i privlačnošću u stanju da izmene i najodlučniju dobru volju i privuku je na naslađivanje grehom; zato je sveti Jovan Lestvičnik rekao: ʺOnaj ko ugađa svome stomaku i ujedno hoće da pobedi bludnog demona, nalik je onome ko požar gasi uljemʺ.

Svjati Ignjatije Brjančaninov