RASTOJANJE DVE TAČKE NA KRIVOJ KAO FUNKCIJA PROMENLJIVE X

Predstavljam jednačinu rastojanja između tačke A na krivoj drugog reda i bilo koje tačke na istoj krivoj kao funkciju promenljive x

Rastojanje dve tačke na krivoj kao funkcija promenljive X

RASTOJANJE DVE TAČKE NA KRIVOJ KAO FUNKCIJA  X 1 RASTOJANJE DVE TAČKE NA KRIVOJ KAO FUNKCIJA  X 2 RASTOJANJE DVE TAČKE NA KRIVOJ KAO FUNKCIJA  X 3