VIZIJE DUHOVNIKA

Predskazanja i proročanstva o poslednjim vremenima izrečena iz usta svetih ljudi, pravoslavnih i prozorljivih staraca, svedoče o tumačenju doba koje prethodi Hristovom ponovnom dolasku.

 

Sveti Ipolit Rimski (†30. 01. 268. godine) o poslednjim vremenima ovako proriče: „Tužan će život sva zemlja oplakivati i more i vazduh, tugovaće i sunce, oplakivaće i divlje životinje zajedno sa pticama, žaliće planine i brda, kao i drveće u polju – i sve to zahvaljujući ljudskom rodu, jer svi se udaljiše od Svetog Boga i poverovaše u obmanjivača, primivši sliku ovog nečastivca i Božjeg neprijatelja, umesto Životvornog Krsta Spasitelja.

proročanstva o poslednjim vremenima

Žaliću i za veliku tugu Crkve. Jer posle svega (tada) neće se savršavati ni prinošenja, niti će više biti ikakvog kađenja (tokom bogosluženja) ni paljenja sveća u crkvama, niti će biti Bogougodne službe; Ali crkvena će zdanja biti, kao ambari namenjeni za skladištenje voća; U tim danima neće biti uznošenja Hristovog Tela i Krvi (prestaće se služiti Liturgije). Opšta će bogosluženja prestati, prestaće se sa pevanjem psalama, čitanje Svetog Pisma neće se čuti: i za ljude nastupiće mrak i jecaj za jecajem i jauk za jaukom.

Duž će puteva tada bacati srebro i zlato, ali ih niko neće sakupljati, sve će postati totalno odbojno i odvratno. U stvari, svi će pokušavati negde pobeći i sakriti se, ali na žalost, neće biti u stanju da se sakriju od neprijateljskog gnjeva, budući da će na sebi nositi njegovo obeležje (znak, pečat) lako će ih otkrivati i prepoznavati“.

Sveštenomučenik Germogen piše: „Drugi neoprostiv greh već će biti u svetu tokom Antihristove vladavine, kada će neki ljudi dobiti njegov pečat na čelu ili desnoj ruci. Nikome više, nakon ovog pečata, neće biti praštanja, jer će se Božji gnjev i cela priroda naoružati i njihove će muke otpočeti još ovde, na zemlji kao da su u paklu“.

Starac Kiril (Pavlov) ovako je rekao: „Stoga, čim osoba shvati da mu je dodeljen broj, on ne mora da se saglasi, odnosno ne bi trebao da se potpiše i primi sertifikat, a ako je već potpisao i uzeo ga, pa tek zatim shvatio svoju veliku grešku, onda neka napiše tri izjave odricanja (Ministarstvu poreskoj upravi, svom radnom mestu i mestu stanovanja). Ali glavno je da se pokaje i što može pre svoj greh da ispovedi pred istinskim duhovnikom. Neka, kako se kaže, do kraja života ispoljava Petrovo pokajanje“.

Sveti Kozma Etolski predvideo je Treći svetski rat. On ga je opisao kao kratkim i strašnim i da će početi na teritoriji Dalmacije (Srbija).

Starac Matej Vresfenski predskazao je: „Nakon vaskrsenja Rusije doći će do Trećeg svetskog rata i počeće u Jugoslaviji“.

Jugoslavija je 1999. godine postala pravi trening poligon za ispitivanje tehnologije za izgradnju „Novog svetskog poretka“. Namera i rezultati ovog prljavog rata, kog su sprovodili plaćenici svetske vlade i NATO zemalja, poznat je celom svetu. Sistematski uništavanje pravoslavnih svetinja srpskog naroda – bombardovanje kapela i crkava, uništavanje manastira, skrnavljenje groblja, a u danima Velikog posta, bombe i projektili sa bojevim glavama koje su uništavale svetinje i (srpske) stanove na sebi su nosile natpis: „Srećan Uskrs!“.

Prepodobni Lavrentije Černigovski predskazivao je ovako: „Doći će do Trećeg svetskog rata i tada će biti tako snažnih bombi da će gvožđe goreti, a kamenje topiti, vatra i dim sa prašinom dizaće se do neba, kada će zemlja sagoreti. Ostaće vrlo malo ljudi, a (ovaj) Treći svetski rat više neće biti za pokajanje, već za istrebljenje“.

Prepodobni Serafim Viricki predskazao: „Doći će vreme kada će Rusija biti pocepana na komade. Prvo će je podeliti, a zatim početi da pljačkaju njeno bogatstvo. Zapad će učiniti sve da se omogući uništenje Rusije i njen će istočni deo dati Kini, dok će Daleki Istok zaposesti Japanci, a Sibir – Kinezi, koji će naseljavati Rusiju i ženiće se Ruskinjama i konačno lukavošću i prepredenošću zaposedaće teritoriju Sibira do Urala… „.

U originalnim grčkim tekstovima govori se o velikoj severnoj zemlji, jer ime „Rusi“ tada još nije bilo poznato. Rečeno je o velikoj borbi između „izrailćana“ (tj. pravoslavnih hrišćana) i „ismailćana“ (tj. južnih, muslimanskih naroda, koji će započeti veliki pohod protiv hrišćana). Kada bude izgledalo da hrišćanima pomoći nema niotkud, iznenada će se pojaviti „Grčki car“ (u smislu pravoslavni) i „s velikim gnjevom“ razbiće neprijatelja. Za kratko vreme na zemlji će zavladati mir i prosperitet, kratka tišina, predskazana u Apokalipsi, nakon čega uskoro nastupa kraj sveta.

Starac Antonije govorio: „Predvorje dolaska Antihrista pratiće haos u životu skoro svih zemalja. U prosperitetu biće oni koji, u skladu sa ispovedničkom verom, čekaju dolazak lažne misije (tj. Lažnog mesiju). Pre svega, to su Judeji i muslimani“.

„Treći ishod je Evropa, jer šta drugo (više) može učiniti da se ona ujedini, ako ne globalni rat? A sada možemo smatrati da je ovo jedna zemlja, od Turske do Norveške. Sve će biti jedno – vlada, novac, zakoni. Sve će biti u koordinaciji sa Amerikom, tako da kada nastupi opšte ujedinjenje neće biti trvenja… Doći će (Antihrist) i zatećiće sve spremno, potpuna centralizacija je završena i svi ljudi, sav narod numerisan, svaki sa svojim brojem i karticom, a u njoj sve, od (vašeg) mišljenja do pogleda na svet“.

Starac Pajsije prorekao je ovako: „U (Carigradu) Konstantinopolju desiće se veliki rat između Rusa i Evropljana, i proliće se mnogo krvi“.

Sveti Teofan Zatvornik ovako je predskazao: „Zapadom smo i kažnjavani i Gospod će nas kazniti… ali mi još stvarno ne razumemo, zaglibljeni u zapadnom blatu do ušiju i opet nam sve dobro. Imamo oči, ali ne vidimo; Imamo uši, ali ne čujemo, a srcem ne razumemo“.

Predskazanje Svetog Metodija Patarskog: „Ustaće Hrišćanska kolena će se uzdići i boriti se protiv Basurmana (muslimana) i svojim će ih mačem pogubiti, dok će njihove žene prognati, a čeda im pobiti i poći će Ismailovi sinovi pod mač zatočeništva i prinudno zarobljeništvo i daće im Gospod platu zbog njihova zla, kao što su to (oni) činili hrišćanima. I naći će ih sedmostruko zlo, ubice ih Gospod i poraziti hrišćanskom rukom, a Hrišćansko Carstvo biće (uzvišeno) iznad svih carstava.

Murini (Arapi-Turci) veruju da će neki Samodržac (autokrata) sveti grad Jerusalim i sve ćesarevo (carsko) Tursko svojim mačem zadobiti; Ovaj ponoćni Samodržac, Car i Veliki Moskovski Knez, ovu lažnu jeres i bezbožni zakon izbrisati, istrebiti i do kraja uništiti“.

Starac Pajsije Atonski govorio je: „Grčka neće imati značajnu ulogu u ovom ratu ali će joj se na kraju dati Carigrad (ili Konstatinopolj kako ga oni još uvek zovu), ne zato što nas Rusi poštuju, već što neće biti boljeg rešenja, a i nova situacija će ih na to primoravati. Grčka vojska neće stići i da ode do Carigrada, već će joj biti uručen grad“.

U bliskoj budućnosti – tako razmišljaju bogomudri starci na Svetoj Gori – sveproždirući oganj Trećeg svetskog rata zahvatiće Evropu i Aziju, Grčku i Tursku, Rusiju i arapski Bliski Istok, Izrael i Ameriku.

Proročka vizija monaha Danila: «… Na neposlušne sići će glas sa neba,“Izađite na desnu stranu Sedmiholmoga (Sedmiholmi ili Konstantinopolj) i naći ćete čoveka gde stoji na dva stuba, sedokosi pravednik gde uznosi molitve, bednog, ali pogleda oštra, umom krotka, rasta srednjeg, na desnoj će nozi, na sredini potkolenice imati znak. Uzmite ga i krunišite za Cara – i taj će vam biti vladar, jer je Moj prijatelj koji tvori Moju volju“».

I uzeše ga dva živonosna Anđela, i uvedoše u Svetu Sofiju (Aja Sofiju), i krunisaše za Cara, a u desnu mu ruku dadoše njegovo oružje, govoreći mu: budi hrabar pobeđuj svoje neprijatelje.

I primivši oružje od Anđela porazio Ismailćane, Etiopljane, Frigijce, Tatare i sve ostale (narode). Što se tiče Ismailćana, njih će podeliti na tri dela: pa će prvi deo poraziti oružjem, drugi će (po)krstiti, a trećeg slomiće u velikom gnevu i besu sve do povratka jednokrvnoj braći svojoj… „.

1916. godine Optinski Starac Anatolij (Potapov) izgovorio je proročke reči: „Sudbina cara – je sudbina Rusije. Ako se car bude radovao – radovaće se Rusija. Ako zaplače car – zaplakaće Rusija… Ne bude li cara – neće biti i Rusije. Kao čovek sa odsečenom glavom više nije čovek, već je to smrdljivi leš, tako i Rusija bez Cara biće smrdljivi trup“.

Prorok monah Avelj, predskazao je caru Pavlu I njegovo ubistvo, Aleksandru I – razaranje Moskve od strane Francuza i na kraju prorekao mučeništvo Nikolaja II, predskazavši o poslednjem Caru. Njegova pojava nije izazivala nikakve sumnje i neslaganja među ljudima, tako da neće raspravljati: „Ovde je ili tamo Car“, jer će svi reći: „Evo ga!“ Prorok Avelj ostavio naznaku imena ovog Cara – dva će vladara sa ovim imenom sedeti su na ruskom tronu, ali ne na carskom prestolu.

U staroslovenskom prevodu grčkih predskazanja o poslednjem Caru govori se o kraju njegovog zemaljskog puta: „Kada se pojavi sin pogibli, izvešće Cara na Golgotu, na čijem je vrhu Krsno drvo. I skinuće krunu sa glave pa će je staviti na Krst i podići ruke ka nebu, predaće Carstvo Bogu, a Krst sa vencem uzneće se na Nebo. A kada se krst uzdigne na nebo s krunom, tada će Car predati svoj duh, kada će se (nakon toga) uništiti svaka vlast i starešinstvo i ustoličiće se čovek bezakonja, sin pogibli“.

Sveti sveštenomučenik Germogen: „Biće ih kao morskog peska, to su Gog i Magog, oni tajno pripremaju put Antihristu, imaju jedan cilj – stvaranje antihrišćanskog društva, koje će zatim predati pod antihristovu vlast. Daće im položaj upravitelja na veoma kratko vreme – 3,5 godine“.

Prepodobni Lavrentije Černigovski: „Antihrist će biti sin bludne devojke – Jevrejke iz dvanaestog kolena bludnika. Već kao dete biće veoma pametan i sposoban, a naročito od trenutka kada kao dvanaestogodišnji dečak, šetajući sa majkom po vrtu, sretne Satanu, koji će izići iz samog bezdana i nastaniti se u njemu. Dečak će uzdrhtati od straha, a Satana će reći: ‘Ne boj se, ja ću ti pomagati’. I od ovog dečaka sazrešće Antihrist u ljudskom obliku“.

Sveti Nil Atonski: „…Rodiće se (Antihrist) od devojke zla i devojke bluda, tj. od zle kurve, iako po spoljašnosti ona izgleda kao devica. U njoj će se ovaplotiti zlo (tj. Antihrist će se roditi) bez bilo kakvog muškog semena. Ona će sa semenom roditi, ali ne sa ljudskom setvom, već sa izlivenim semenom biće otelotvoren“ (taj će se plod začeti iz tajnog protivpritodnog bluda).

Prepodobni Lavrentije Černigovski: „Antihrist će se kao car ustoličiti u Jerusalimskom veličanstvenom hramu uz učešće sveštenstva i patrijarha. Prilikom njegovog krunisanja, kada se bude čitao „Simvol vere“, neće dozvoliti da pravilno pročitaju, već umesto reči „Isusa Hrista, Sina Božjeg“; od kojih će se odreći i priznati samo sebe, a patrijarh će tom prilikom uzviknuti: „Ovo je – Antihrist“ – zbog kojih će reči patrijarh biti umoren.

Antihrist na svom će krunisanju nositi rukavice, a kada ih bude skinuo da bi se prekrstio, patrijarh će primetiti da na njegovim prstima nisu nokti, već kandže, što će konačno potvrditi da je to Antihrist… I radi tog bezakonja zemlja prestaje da rađa, od suše po svoj zemlji pojaviće se pukotine, ponegde toliko velike da će u nju moći i čovek propasti“.

Prepodobni Jefrem Sirin kaže: „Za ovakav način koristiće mučitelje, da će svako na sebi morati da nosi pečat Zveri i samo u takvom slučaju moćiće da kupuju sebi hrane i ostale potrebštine; i postaviće nadzornika da izvršava naređenje. Obratite braćo pažnju, na lukave trikove ove zle zveri, kako on počinje od stomaka, da bi čoveka, kada se dovede do krajnosti zbog nedostatka hrane, on jednostavno biva prinuđen da uzme njegov pečat, odnosno, zloćudnu oznaku i ne na bilo kom delu tela, već na desnoj ruci i svom njegovom čelu, tako da ne bi više čoveku bilo moguće načiniti znak krsta, kao i na čelu kako ne bi mogli da imenujemo sveto ime Gospodnje ili slavni i časni Krst Hrista i našeg Spasitelja. Jer ako na nekom nije utisnut pečat zveri, taj neće biti njegov zarobljenik. Osim toga, Gospod takve ne napušta, već ih prosvetljuje i privlači sebi“.

1948. godine Igumanija Dominika sa dve kelijnice (rođ. 1923 godine) otišle k Prep. Lavrentiju Černigovskom na čaj, a on na večeri rekao: „Matuška, mi nećemo dočekati Antihrista, a one (pokazao na sestričinu) doživeće.

A ostali slabi narod pratiće Satanu, pa kada zemlja ne bude prinela žetvu, doći k njemu ljudi tražeći hleba, a on će odgovoriti: „Zemlja hleba ne rađa i ja tu ne mogu ništa“.

Sići će tada sa Neba proroci Enoh i Ilija, koji će takođe svima govoriti, da je došao Antihrist: „Ovo je Antihrist, ne vjerujte mu“. I on će ubiti proroke, ali oni će vaskrsnuti i uzneće se na nebo“.

Sveti Jovan Zlatousti: „Antihrist će doći da bi uništio čoveka, da bi ljude povredio. Biće strašan u svakom pogledu: i svojom vlašću, nasiljem, okrutnošću i vladanjem protkanim bezakonjem – tada će doći Ilija da podrži verujuće…“.

Prepodobni Jefrem Sirin: „Nakon navršetka tri i po godišnje vlasti nečastivog i ispune se sva prorečena iskušenja i sablazni na čitavoj zemaljskoj kugli, Gospod će, kako je prorečeno konačno doći, kao munja blesnuće sa neba, doći će Sveti, Prečisti, Strašni, naš Slavni Bog sa neuporedivom slavom u kojoj će predhodnica biti činovi Arhanđelski i Anđelski: svi kao plamen ognjeni i reka sa strašnim hukom, puna ognja, Heruvimi s oborenim očima i Serafimi leteći i skrivajući lica i noge krilima ognjenim i s trepetom pozivajući: „Ustanite, upokojeni, došao je Ženik!

Otvoriće se tada grobovi i u trenu oka probudiće se sva pokolenja i ugledati svetu lepotu Ženiha, a bezbrojna mnoštva i hiljade hiljada Angela i Arhangela, nebrojene vojske, obradovaće se velikom radošću! Sveti i Pravedni i svi oni koji nisu primili žig Zmije i Nečastivoga biće radosni. Mučitelj i svi demoni, koje svežu Angeli, kao i svi koji su primili žig njegov, svi bezbožni i grešni, vezani će biti izvedeni pred Sud.

I Car će ih osuditi večnom osudom na oganj neugasivi. Svi oni koji ne primiše žig Antihristov i svi koji se skriva u pustinjama, obradovaće se sa Ženikom u večnom i nebeskom Dvoru sa svima Svetima u beskonačne vekove vekova.

„Zver koju si video beše i nije, izićiće iz bezdana i otići u propast; i začudiće se oni stanovnici zemlje čija imena nisu zapisana u Knjizi života od postanja sveta, gledajući zver, koja beše, i nije, i pojaviće se. Sedam glava… su sedam careva: pet njih pade, jedan jeste, a drugi još ne dođe, i kada dođe malo treba da ostane, I Zver koja beše i nije, ona je i osmi, i od sedmorice je, i u propast ide“ (Otkr. 17, 8-11).

„I Zver, koja beše i nije, i ona je osmi, i jest od sedmorice, i u propast ide!“

„Ona je osma, i jest od sedmorice“ znači da će svetsko carstvo (osma) biti formirano na bazi Evropske unije (sedma). Biće iz sedam delova (sastavljena), čak pre i nego je formirana, a istovremeno već i (dopunjena) novim – osmim.

A Sveti Andrej Kesarijski piše: „Zver je Antihrist; on je osmi, jer će nakon sedam carstva uspostaviti svoju vladavinu radi prevare (zavođenja) i pustošenja zemlje: od sedmorice je onako kako se pojavljuje od jednog iz ovih carstva“.

„Imao je deset rogova“ (Knjiga proroka Danila 7, 7). Pojaviće se Antihrist među „deset careva“, ali njihova će vlast biti kratka, jer je rečeno da su oni – „carevi za jedan sat“, da bi zatim svoju vlast i carstvo predali Antihristu. Jevrejin iz plemena Danova, rođen u Novom Vavilonu – Sjedinjenim Američkim Državama, biće među tih „deset careva“, on će ujediniti svet pod svoju vladavinu i krunisaće ga u Jerusalimu kao Vaseljenskog cara.

Proročanstvo na grobu Svetog Cara Konstantina Velikog. Po smrti Svetog cara grčkog Konstantina I Velikog, 337. godine, zacario se njegov sin, takođe Konstantin. On je preneo telo svog roditelja iz Nikodije u Carigrad i sa velikom mu čašću telo pogrebe, kako i dolikuje Carskoj ličnosti, u crkvi Svetih apostola u Carigradu.

U to vreme, kada je Konstantinovo telo bilo preneseno u Carigrad, pojavili se neki pobožni ljudi, koji su na krovu njegove grobnice grčkim slovima koja proročavaju buduću sudbinu turskog carsta napisali o njegovom uništenju. Međutim, kako bi sakrili značenje ove pismene verzije, izostavljeni su samoglasnici pa su napisani samo suglasnici. Ovaj natpis dugo se vremena činio nerazumljivim, ali kasnije, tokom vladavine Jovana Paleologa, mudri starac Genadije, patrijarh carigradski, protumačio značenje ovog proročanstva tako što je suglasnicima dodao vokale koji nedostaju.

Na dan poslednjeg suda nastupiće i kraj veka – kraj sveta. Sadašnje nebo i zemlja, postaće kao stara haljina, pohabana i koja se mora… promeniti. (Ps. 101, 27). Promena ili obnova sveta sastojaće se u činjenici da na novom Nebu i novoj zemlji, neće ostati ničeg grehovnog, već će tamo živeti samo jedna istina. (2 Petr. 2,13). Sveopštim sudom takođe završiće se i Carstvo milosti (blagodatno Hristovo Carstvo) i otvoriće se Carstvo Slave – večno Božije Carstvo. (1 Kor. 15, 24). Slika sveopšteg suda ispisana u Božjoj Reči.

To nam govori da kada Sin čovečiji dođe u Svojoj Slavi i Sveti Anđeli sa Njime, onda će On sesti na Presto Slave Svoje. (Mat. 21, 31), i poslaće Anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izbrane Njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa (24, 31), i sabraće iz Carstva Njegovog sve sablazni i koji čine bezakonje (13, 41 ) i odlučiće zle od pravednih (13, 49).

I sabraće se pred Njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca; I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s leve (Mt. 25, 32-33) i izreći će presudu obema stranama. Tada će reći Car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite Carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta… Tada će reći i onima što Mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim (25, 34, 41). I sabraće se pred Njim svi narodi (Matej 25, 32), živi i mrtvi (Dela 10, 42), pravedni i zli (2 Korinćanima 5, 10). I ne samo da će svi ljudi doći na Sud, već i pali duhovi (2 Petr. 2.4; Juda 6). Predmet suđenja neće biti samo ljudska dela (Rimljanima 2, 6), već i reči (Matej 12, 36) čak i skrivene misli (1 Korinćanima 4, 5).

Sveti Kirilo Jerusalimski: „Znaš antihristove znake: nemoj ih držati samo za sebe, već ih svakom saopštavaj neštedimice!“

Prepodobni Lavrentije Černigovski: Morate biti pažljivi (budni) i oprezni, jer Antihrist je već blizu… Pogledajte koliko su raznih proročkih saveta datih za kraj ovog veka, a ne jedan za naredni vek! Ne zato što njega neće biti, već zato što je naše vreme posebno“!

Prepodobni Georgije Zatvornik Zadonski: „Sasvim tačno je neki blaženi inok govoreći o Antihristu, rekao: Mnogi će poverovati u Antihrista i počeće da ga slave kao boga silnoga. Oni koji Boga imaju svagda u sebi n prosvetljeni srcem, sagledaće istinu čistom verom i poznaće ga.

Svi koji imaju bogoviđenje i razum Božiji pojmiće dolazak Mučitelja. Onima pak koji um drže vazda u stvarima ovoga života i koji vole zemaljsko, to će biti nerazumivo, jer su prikovani za stvari žitejske. Ako i čuju riječ, neće imati vere, pa će omrznuti onoga ko je govori“.

Dan Gospodnji zatekne kao lupež. Bićemo tada slični stanovnicima grada kojem je upravnik oblasti najavio posetu – danas, sutra. Oni su ga čekali jedan sat, pa i dva, čekali su i čitav dan, a onda su rekli: „On sigurno neće doći“, i razišli se kućama. No, čim su se oni razišli i otišli na počinak – eto njega. Tako će i sa nama biti. Čekali mi ili ne čekali, Dan Gospodnji će doći, i to bez najave. Jer, Gospod je rekao: Nebo i zemlja će ppoći, ali reči moje neće proći (Mk 13, 31). Zar nije bolje da čekamo, da ne bismo bili zatečeni u nepripravnosti. Jer, onda nas ni darovi neće mimoići.

„Predskazane Božje Reči moraju se ispuniti“, piše Sveti Ignjatije (Brjančaninov) – „naša sveta dužnost – da u strahopoštovanju od sudbine stojimo nesumnjivom verom u Boga i razumevajući duboki značaj predstojećeg savršavanja, sada obratite svu pažnju i učinite napor na usvojenje Hrista u sebi, kao što su Sveti Oci i drevni veliki monasi govorili: ‘Svoju dušu će spasiti onaj koji se spasava’,“.

Sveštenik Dimitrij Dudko: „Kada Antihrist dođe, on čak neće Crkvu odbacivati, nego će uljujkavati (uspavljivati) našu savest“.

„Doći će vreme“, govorio je Prepodobni Lavrentije Černigovski, – kada će se i neaktivni (zatvoreni) hramovi otvarati (oživeti), pa će ih obnavljati ne samo spolja, već i iznutra. Pozlaćivaće, ne samo kupole hramova, nego i zvonike; a kad završe glavni, nastaće vreme zacarenja antihrista. I vidite kako se sve lukavo sprema? Sve crkve biće u najvećem sjaju i raskoši, kao nikada ranije, ali u te hramove (tada) ne treba odlaziti. Ali nemojte biti obeshrabreni:

Gospod decu svoju neće napustiti… Ne treba da se plašite! Biće Crkava, ali u njih pravoslavni hrišćani ne trebaju ići, zato što će tamo biti svo „satansko“ okupljanje… Još jednom ponavljam, u te crkve (tada, tj. danas) ne trebate ulaziti (ići), jer Božije blagodati u njima neće biti… hrišćani će biti ubijani ili proterivani u izgnanstvo u pusta mesta. Uprkos svega, hrišćani se ne trebaju bojati, jer Gospod neće napustiti svoje sledbenike“.

Starac Antonije: „… Pre svega, moguće je da će doći do tehničke katastrofe – sistem postojanja koji je čovek izgradio, zapravo je po svojoj suštini satanski, jer apsolutno protivureči Božijim zakonima, te će zbog toga početi da se raspada. Padaće avioni, tonuće brodovi, eksplodiraće atomske stanice, hemijske fabrike. I sve će se to dešavati uporedo sa strašnim prirodnim pojavama koje će se dešavati po celoj zemlji, ali posebno u – Americi u kojoj će se pojaviti uragani neviđene snage, zemljotresi, najsurovije suše. I nasuprot tome – provale oblaka sa poplavama.

Sa lica zemlje će biti zbrisan strašni monstrum, savremeni Sodom – Njujork. Odmazda neće mimoići ni Gomor – Los Anđeles. Savremena Sodoma, Njujork, u vatri… pakao od peći, ruševine i ostaci bezbrojnih žrtava. U pokušaju da stvore novu sliku Vavilonske kule, neku vrstu prosperitetne države bez Boga, izvan Njegovog Zakona, biće i prve Njegove žrtve“.

Prerevolucionarno tumačenje Apokalipse: „Nema sumnje da je Veliki Vavilon – majka bludnica i zemaljska gnusoba, pijana od krvi Svetih i od krvi Isusovih svedoka (mučenika) – što je otpadništvo u smrt vekova; Zver, koja je u stvari veliki diktator iz Knjige Otkrivenja – je antihrist. U ovom carstvu i car, kao i knezovi biće otpadnici i Judeji iz Danova plemena.

Masonstvo može osedlati bilo koju zver. Za ovu mu se sposobnost mora odati priznanje. Konkretno, veoma brzo uzima dizgine u ruke i pošto bi vešto zauzdao zver, njome i upravlja, stvaranjem političkih kriza, što je i vidljivo. Anđeo tajnovidću objašnjava i govori mu: „Vode što ih vide, na kojima Bludnica sedi, ono su ljudi i narodi, i plemena i jezici“ (Otkr. 17, 15). Žena, koju si video, jest grad veliki, koji ima carstvo nad carstvima zemaljskima“(Otkrivenje 17, 18). U poslednje vreme, ova uloga se pripisuje velikom i i svetskom trgovačkom centru.

Sveti Ipolit Rimski: „Blago onima koji odole tiraninu, njih treba smatrati slavnijim i velikkim od prvih mučenika. U stvari, prvi su mučenici trijumfovali nad svojim telohraniteljima (antihristovim); dok će ovi pobediti samog đavola, sina pogibije. I postavši pobednicima (nad njim), dobiće velike nagrade i udostojiće se venaca od našeg Cara Isusa Hrista“.

Sveti Kiril, arhiepiskop Jerusalimski o tim danima ovako piše: „… Tadašnji mučenici, po mom mišljenju, biće veći od svih mučenika. Raniji mučenici stradali su od nekih ljudi, dok će mučenici u vreme Antihrista borbu voditi sa samim Satanom“.

Novomučenik Amvrosije (Sarapuljski): „Trebalo bi da se radujemo, što nas je Gospod doveo da živimo u vremenu kada je moguće za Njega postradati. Svako od nas greši ceo svoj život, a stradanje je kratko i vencem mučeništva okajati sve grehe“.

Prepodobni Anatolij Optinski mlađi: A zbog nedostatka pobožnosti, u Crkvi će nastupiti jeresi i raskoli, a potom, kako su predskazali Sveti Oci, na svetiteljskim mestima i u manastirima neće biti opitnih i iskusnih ljudi – u duhovnoj borbi vešti. Od tada jeresi će se širiti svuda i obmanjivati mnoge ljude. Neprijatelj ljudskog roda delovaće sa lukavošću, sa ciljem da u jeres uvuče, ako bude moguće, i izabrane… Jeretici će nad Crkvom preuzeti vlast i svuda će postaviti svoje sluge, a pobožnost biće zanemarena“.

Sveti Jovan episkop Šangajski: „Antihrist će omogućiti crkveni život, dopustiće joj bogosluženje, obećati izgradnju prekrasnih crkava, pod uslovom priznanja njega kao vrhovnog bića i obožavati ga. Doćiće do masovnog otstupništva od vere, uz to će i mnogi episkopi promeniti svoju veru i, u opravdanju, ukazati na sjajan položaj crkve. Potraga za kompromisom biće karakteristično raspoloženje ljudi, dok će pravog ispovedništva nestati“.

Slava Bogu našem za sve, sada uvek i u vekove vekova. Amin!

Iz knjige „Duhovni Cvetni vrt“ 7174 (1666) Poglavlje 14. List 94

Sa ruskog: Slaviša Lekić, sveštenik