KARAKTERISTIČNI ZA MUZIKU BALKANA

Tradicija Balkana se dosta oslanja na muziku i negovanje etno zvuka, koji je karakterističan za balkanske prostore. Muzika je važan deo naše istorije i naše kulture, i to je nešto što fascinira sve turiste i posetioce koji dolaze na naše prostore.

 

Tradicionalni instrumenti nisu isključivo oni koji su nastali na našim prostorima, već oni koje je narod usvojio kao svoje, i predstavljaju najbitniji deo naše muzičke tradicije.

Mnogi od stranih turista vole da čuju izvornu muziku, i obavezno trubu, da se upoznaju sa tim kakvu tradiciju i atmosferu nose trubači. Poznato je da nijedna svadba ne može da prođe bez trube, jer muzika za svadbe često odražava duh naše kulture i posebnost koju imamo.

Stranci oduševljeno posećuju naše svadbe, i upoznaju se sa tradicijom, a važnost trube koju ona ima u našoj kulturi, mogu videti i za proslavu Nove godine, jer ponoć ne može da otkuca, a da se ne začuju trubači.

Saznajte koji su to naši tradicionalni muzički instrumenti, koji odražavaju našu kulturu, tradiciju i identitet.

Truba – kraljica važnih datuma

Instrumenti sa Balkana - truba

Truba nije direktno tradicionalni element, što samo znači da nije potekla sa ovih prostora, ali je postala bitan deo kulture i tradicije. Truba je na naše prostore došla u 19. veku sa ratnim osvajanjima, pa je igrala važan deo i u ratnim pesmama, kao i u pesmama za veselje.

Narod sa naših prostora je rado prihvatio trubu, uneo je u svoju tradiciju, kao da je oduvek tu, i od tada uživa u njenim tonovima.

Truba se prvo primila u okolini Užica i Čačka, gde se i danas održavaju sabori trubača koji su veoma posećeni i popularni. Ono što obeležava Srbiju je Sabor trubača u Guči, koji je najposećeniji muzički događaj u Srbiji pored Exita. Danas više nema striktne podele među onima koji slušaju rejv i trubače, već važi parola i Exit i Guča.

Tamburica – za boemske provode

Tamburica je veoma popularna u Vojvodini, Hrvatskoj i Slavoniji. Ona proizvodi potpuno drugačiju atmosferu od ostalih tradicionalnih instrumenata. Uz tamburicu možete uživati u prijatnoj večeri, laganoj atmosferi i najlepšim boemskim hitovima.

Tamburica nije karakteristična za trenutke kada želimo pompezno da objavimo nešto, kao što je to npr. truba, ali je odlična za prijatno druženje sa prijateljima, uz večeru i razgovor.

Oni koji vole stragoradske pesme, i malo umereniji tempo kada je slavlje u pitanju, biraju ovaj žičani instrument koji se prvi put na našim prostorima pojavio u Bosni.

Različite balkanske države imaju različitu muziku koju tradicionalno neguju, međutim, uglavnom koriste iste instrumente samo u različitoj količini i intezitetu.

Frula – omiljena među tradicionalistima

čovek svira frulu

Frula je specifična po svojoj jednostavnosti, napravljena je od drveta, a omiljena je na celom Balkanu. Makedonska i srpska muzika se mogu pohvaliti negovanjem etno zvuka i insistiranju na fruli kao važnom instrumentu u našoj tradiciji.

Makedonci su poznati po etno pesmama i umeću u lepom pevanju na čitavom Balkanu, pa često nekoga ko je iz Makedonije odmah okarakterišemo kao dobrog pevača. Saznajte koji je to kvartet veoma popularan u Makedoniji, a neguje izvornu muziku.

Na fruli se često sviraju dobro poznata kola, koja su karakteristična za naše prostore. Frula nema previše jak ton, jer je od prirodnih materijala, a ton joj nije prodoran, već piskav. Često se koristi na manjim okupljanima, koja ne zauzimaju veliku površinu, kako bi akustika bila dobra.

Gusle – instrument iz epskih pesama

Gusle su tradicionalni instrument na Balkanu, najprisutniji u Crnoj Gori i epskim pesmama slepog pesnika Filipa Višnjića. Ovaj instrument služi za pratnju u epskim pesmama, ali ono što je karakteristično je što uz njega ide poseban način pevanja.

U poslednje vreme, gusle su počele da se vraćaju među tradicionalne instrumente koji su aktuelni, pa mlađe generacije sve se više zanimaju za ovaj stari instrument. Gusle su veliki deo naše istorije i kulture jer su one suština epskih pesama, koje predstavljaju veliki deo srpske književnosti.

Neki od ovih instrumenata su nastali na našim prostorima, a neki nisu, što ih ne čini manje našim. Muzika je važan deo kulture i tradicije jer se njome obeležavaju slavlja, i važni datumi, poput rata, pa čak i smrti. Sve više postaje popularno da i na našim prostorima na sahrani pusti omiljena pesma pokojnika.

Muzika nosi određenu simboliku, koju vezujemo za događaje u našem životu, a tradicionalni instrumenti nose još posebniju simboliku i atmosferu.