UROĐENE MANE I HOMEOPATIJA

Homeopatija i autizam. Kakve rezultate daje homeopatija kad imamo urodjene mane kod dece. Rezultati studije kakvo je bilo lečenje homeopatijom dece sa poremećajom u razvoju

 

Homeopatija i autizam, ima li tu pomoći? Da li homeopatija leči poremećaj razvoja ličnosti kod dece, da li homeopatija leči poremećaj pažnje?

Dr. Shreepad Khedekar je pionir u oblasti koju bi nazvali lečanje homeopatijom dece sa poremećajem u razvoju. Inicirao je sedmogodišnju međunarodnu studiju o stotinama dece u starosnoj grupi od 3 do 15 godina sa odloženim razvojem, autizmom, tuberkuloznom sklerozom, dispraksijom, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti (ATHD) i cerebralnom paralizom.
Kada su u pitanju homeopatija i autizam kod dece Dr. Shreepad Khedekar je homeopata koji je poznat po ostvarenim rezultatima kad je homeopatsko lečenje autizma u pitanju. U istraživanju koje je sproveo kod dece sa autizmom i roditelja utvrđeno je da je u 60% slučajeva poremećaj u razvoju dece bilo usled porodičnih problema i nesklada u kući.
Takođe, 30% dece kojoj je dijagnostikovan razvojni poremećaj ličnosti su bili rodjeni pre termina, majke su imale nizak BMI (body mass index), sub fertilitet i stres tokom trudnoće. Homeopatija i autizam kod dece sagledava kroz dublje psihološke uzroke, koji se srećom u mnogo slučajeva mogu korigovati i ispraviti. Homeopatija se bavi i drugim poremećajima dece u razvoju i tu daje rezultate.
Lečenje homeopatijom dece sa poremećajem u razvoju je postavljeno tako da su deca stavljena pod korektivnu bio-terapiju u kojoj je stimulisan sopstveni razvoj svakog deteta davanjem specifične kombinacije homeopatskih lekova. Za svako dete ide poseban homeopatski lek u skladu sa njihovom konstitucijom i uzroka poremećaja. Ova deca su redovno i pojedinačno nadgledana u narednih 2-7 godina a nezavisni stručnjak za genetiku takođe je nadgledao svako dete, kako bi doneo zaključke i uvideo razlike pre i nakon lečenja homeopatijom.

Pronađeno je da 80% dece koja su lečena homeopatijom živi u fizički i psihološki izbalansiranom životnom stanju da im se stanje značajno popravilo. Prema rečima dr. Khedekara, fokus tretmana i lečenje homeopatijom dece sa poremećajem u razvoju nije lečenje izolovanih simptoma razvojnog poremećaja, već tretiranje deteta kao celine i pomoć u izgradnji osobina ličnosti deteta.

HOMEOPATIJA MOŽE DA LEČI UROĐENE MANE – STUDIJA

Najčešće pitanje koje roditelji koji imaju autističnu decu postavljaju homeopatama je da li homeopatija leči autizam. U nekim slučajevima je to moguće ili je bar moguće značajno popraviti stanje autističnog deteta. Lečenje homeopatijom dece sa poremećajem u razvoju su dali sledeće rezultate – 72% izlečene dece od 200 slučajeva u Evropi, proučavanih u trajanju od oko sedam godina.

Istraživanje je obuhvatilo decu prosečne starosti od 4,2 do 15 godina. U svim slučajevima kao glavne tegobe navođeni su usporeni razvoj sa početkom u starosnoj dobi pacijenata od godinu i po dana, prevremeni porođaj, poteškoće pri govoru, nedostatak komunikativnih veština, nemir, meningitis, zakasneli razvoj ili pervazivni poremećaj u razvoju, vrištanje, mlaćenje glavom, nemogućnost razumevanja kod vršnjaka, hiperkinetički poremećaj (ADHD), cerebralna paraliza, kao i hiperaktivno i agresivno ponašanje.

,,Ono što je za nas bilo potpuno otkrovenje je činjenica da smo u 72% slučajeva bili u mogućnosti ne samo da lečimo, već i da potpuno izlečimo anomalije koje se javljaju na genetskom nivou“, kaže Dr Shreepad Khedekar, rukovodilac ovog istraživanja i koordinator studije.

Ključna saznanja kod lečenja homeopatijom dece sa poremećajem u razvoju:

  • 60% poremećaja u razvoju dece bilo je usled nesklada u kući, problematičnog braka roditelja ili samohranih roditelja, porodičnih rasprava
  • 30% dece kojima je dijagnostikovan poremećaj u razvoju za uzrok imaju: prevremeno rođenje, ili majke imaju nizak indeks telesne mase (BMI – Body Mass Index), ili genetski sklop, subfertilnost, stres na poslu roditelja tokom trudnoće
  • 10% dece koja pate od poremećaja u razvoju podlegla su istim zbog novih ili neproverenih vakcina
  • Ovoj deci je dijagnostikovan poremećaj u razvoju, autizam u nežnom dobu, tuberozna skleroza (retka multisistemska genetska bolest koja uzrokuje rast benignih tumora na mozgu i drugim vitalnim organima).

,,Cilj homeopatskog lečenja dece nije lečiti izdvojene simptome poremećaja u razvoju, već lečenje deteta kao jedne celine, kao i pomoć u transformaciji ličnih osobina – dakle, ne samo simptome npr. autizma, već i opštu fizičku i mentalnu konstituciju pacijenta“ – rekao je dr Shreepad Khedekar za medije.

Imperial Healing
Homeopatska ordinacija Dr. Šripad Kedekar
Draže Pavlovića 3
11000 Beograd
tel:+381112754710
cell:+38163 339 322