NAMEŠTANJE KIČME

Šta je kiropraktika i kako deluje? Kome je kiropraktika namenjena? Koje se najčešće tegobe zbog kojih se osobe javljaju doktoru kiropraktike?

 

Kičma je anatomski struktuirana tako da može da nosi celokupnu težinu ljudskog tela, što nam deluje sasvim prirodno dok nas nešto ne zaboli, a tada počinje da utiče na celokupni kvalitet života. Naime, kod čak 80% ljudske populacije u nekom trenutku života počinje da se javlja bol. Bolovi se najčešće javljaju u vratu, ramenima i u lumbalnom delu, a uzroci mogu da budu različiti, od ukočenosti do ozbiljnih povreda ili bolesti kao što su spondiloza, diskus hernija, lumbago.

Kiropraktika ili istočnjačko nameštanje pršljenova, kičme i zglobova

Ovi problemi se uspešno rešavaju prirodnim putem, bez lekova, metodama koje su dale pozitivne rezultate u trajnom otklanjanju bola i problema sa kičmom.

Kiropraktika

Reč kiropraktika potiče od grčke reči koja znači “tretirano rukom.” Kiropraktika je najpopularnija grana alternativne medicine sa naglaskom na dijagnostikovanje, lečenje i sprečavanje poremećaja sistema skeletnih mišića, posebno kičme. Pacijent se leči prirodnim putem, bez medikamenata i operacija.

Ručna terapija kičme je poznata od drevnog Egipta i Grčke, navodno je Hipokrat primenjivao još u 5. veku pre nove ere. Kiropraktika je nastala u Sjedinjenim Američkim Državama 1895. godine, a za osnivača kiropraktike se smatra Dr Daniel David Palmer. Ona predstavlja savremenu zdravstvenu disciplinu koja u nekim zemljama ima status zasebne profesije, u SAD-u, a u drugim je deoo službene medicinske prakse (na primer u Nemačkoj).

Priznata je u većini najrazvijenijih država sveta,  danas se praktikuje u više od 100 država. U Americi, Australiji i Kanadi, kiropraktika je treća najrazvijenija zdravstvena profesija, odmah posle medicine i stomatologije.

Ova metoda se koristi najčešće u stanjima akutnog bola. Metoda se sastoji u postavljanju tela pacijenta u takav položaj koji omogućava da se laganim istezanjem rasterete kičmeni stub, kukovi i rameni pojas. Metoda je veoma efikasna, jer njena primena trenutno oslobađa telo bola.

Kome je kiropraktika namenjena?

Kiropraktika je namenjena svima. Njen fokus je kičma i korelacija pršljenova i nervnog sistema. Izmedju pršljenova izlazi 31. par nerava koji inervišu većinu organa u ljudskom telu a i vrše kontrolu ruku i nogu. Kada se dogodi izmeštanje pršljenova iz svog normalnog položaja, stanje koje se naziva “subluksacija”, dolazi do pritiska na nerv koji izlazi iz tog nivoa, nerv onda gubi funkciju, pa samim tim i organ koji taj nerv inerviše.

Cilj kiropraktike je skidanje pritiska sa nerava otklanjanjem subluksacija u cilju normalizovanja protoka impulsa kroz nerve, čime se dobija bolji rad organa i tkiva, veća pokretljivost u zglobovima i osećaj rasterećenosti.

Kiropraktika se preporučuje kako zdravim, tako i bolesnim osobama. Svaki dobar kiropraktor obavezno pri radu primenjuje osnovni princip „prvo ne naškoditi“ –“ primum non nocere”.

Kiropraktika se generalno smatra bezbednim ukoliko se pravilno primenjuje ali se ipak (kao i kod drugih terapijski pristupa) mogu pojaviti komplikacije. Postoji mogućnost oštećenja vratne arterije na vratu.

Oni koji ne smeju da se na ovaj način leče su osobe koje boluju od osteoporoze, kao i oni koji su u prethodne tri godine imali težu operaciju srca, pluća ili želuca. Relativne kontraindikacije (ograničenja) za rad kiropraktora su prelomi kostiju, neke sistemske bolesti, pacijenti sa kardiovaskularnim problemima i neki tumori. Inače, kiropraktika se preporučuje i preventivno, odlična je za održavanje zdravlja, posebno kod sportista. Svi problemi sa bolovima u kičmi imaju veze sa dislokacijom kukova, jer su oni temelj. Tako dolazi do pomeranja kičme, diskus hernije, spondiloze, išijalgije.

BioRelax gif -728x90

Koje se najčešće tegobe zbog kojih se osobe javljaju doktoru kiropraktike?

–        Glavobolje

–        Bolovi u vratu

–        Smanjena ili bolna pokretljivost u vratnom delu kičme

–        Osećaj težine u kičmi

–        Bolovi koji se šire ka ramenima ili rukama

–        Trnjenje u rukama i nogama

–        Vrtoglavice

–        Bolna kičma u grudnom delu

–        Bol u donjem delu ledja (lumbago, išijas, spondiloza…)

–        Diskus hernije, diskopatije

–        Bolno ustajanje, sedanje, ležanje

–        Kriva kičma – skolioza, kifoza.

Kiropraktika je mehanička procedura i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova. Ona spada u manipulativne tehnike. Kiropraktika sada spada u priznate integrativne medicinske postupke. Zadatak kiropraktora je da uoči blok, da ga manipulativnom tehnikom otkloni, a samim tim otkloni neuro-fiziološki blok na određenom nivou, pa da se nakon toga telu pruži mogućnost da počne prirodni proces izlečenja.

Ako postoji diskus hernija, protruzija ili prolaps, ove promene dovode do pritiska na koren nerva, dovodeći zatim do neuro endokrino patofizioloskog odgovora, odnosno do lučenja tkivnih hormona koji deluju na okolna tkiva dajući određene simtome, a prevashodno simptom bola, koji je kod diskus hernije može biti veoma jakog intenziteta.

Manuelna mobilizacija kičmenog stuba primenjuje se ovde kao primarna metoda u akutnom stadijumu bolesti. Pored manuelne mobilizacije mekog tkiva lumbalne regije, deblokade apofizarnih zglobova, deblokade sakroilijačnih zglobova, repozicije pomerenog pršljena, neophodna je i antizapaljenska terapija.

Pored diskus hernije, za subluksacije (izmeštanje) intervertebralnih zglobova, koje mogu biti uzrok akutnog bola u nekom delu kičme mnogo češće nego discus hernia, kiropraktika je apsolutna terapija izbora. Znanje, stručnost i veština kiropraktora je i u ovim slučajevima efikasnija od upotrebe lekova.

Kiropraktika je takođe terapija izbora kod milimetarskog izmeštanje prvog vratnog pršljena ATLASA, koga pored mikrotrauma, trauma, mogu izmestiti i okolni mišići usled lošeg držanja ili položaja, stresa, napornog fizičkog rada ili vežbanja. Uvek treba napomenuti da je rad kiropraktora samo početni impuls na putu izlečenja. Pored kiropraktike tu su i spinalna dekompresija, fizikalne procedure, a kasnije i razni programi vežbi.

BioCapillary kapi za cirkulaciju -728x90

Pre svakog tretmana kiropraktora mora se postaviti sigurna dijagnoza pregledom specijaliste Fizijatra, snimkom rentgena ili magnetne rezonance, potrebnim laboratorijskim nalazima i eventualno drugim specijalističkim pregledima.

Ko se može baviti kiropraktikom?

Da bi se neko bavio kiropraktikom, on mora da bude doktor kiropraktike, sto znači da prvo mora da završi osnovne studije na polju medicine ili biologije usmerene na ljudsku anatomiju i fiziologiju, a onda da upiše i postdiplomske studije na univerzitetu za kiropraktiku u trajanju od 5 godina. Nadrilekari, samouki, i nedovoljno obrazovani ljudi koji se usudjuju da izvode zahvate kiropraktike, dovode pacijente u rizik.

Činjenica da se radi o kičmi, kroz koju prolazi kičmena moždina, koja ujedno sa mozgom čini centralni nervni sistem, zahteva ogromno poznavanje medicinskih nauka, a naročito dijagnostike. Komplikacije koje mogu da izazovu nadrilekari se kreću od lomljenja kostiju, kidanja ligamenata i istegnuća mišića pa sve do izazivanja moždanih udara i stvaranja invalidnosti.

Terapija kiropraktikom je potpuno bezbolna, čak i prija. Jedina neprijatnost moze biti zvuk koji se čuje pri kiropraktičkom nameštanju. Postoji dosta tehnika kiropraktike, od brzih nameštanja do takozvanih dekompresivnih terapija, tako da jedna terapija može da traje od par minuta do skoro sat vremena.

Dužina lečenja zavisi od stanja koje se tretira, a takodje i vrste terapije. Saradnja pacijenta je veoma važna jer se za svakog posebno odredjuje terapija, i odredjene terapije zahtevaju odmaranje kući ili  dodatno vežbanje.

Milan Popović